Ką gali ir ko negali ambasados konsuliniai pareigūnai (2006-10-02)

Svarbiausi dokumentai, pažymėjimai Dažnas užsienyje esantis lietuvis mano, kad ambasada ar konsulinė įstaiga turi spręsti vos ne visas jo asmenines problemas. Kartais reikalaujama, kad diplomatai sušelptų pinigais, surastų darbą, būstą ar nupirktų bilietą grįžti namo. Tačiau net ir norėdami, konsuliniai pareigūnai negali išpildyti visų prašymų ar reikalavimų, nes jie veikia pagal griežtai nustatytą tvarką, kurios nevalia pažeisti.

Siūlome Lietuvos Respublikos (LR) ambasados Londone konsulinio skyriaus parengtą informaciją apie tai, kokią pagalbą gali suteikti konsuliniai pareigūnai ir kokios – ne.

Ką konsuliniai pareigūnai gali:
· Išduoti asmens grįžimo pažymėjimą, jei užsienyje buvo prarastas pasas ar kitas kelionės dokumentas (šis pažymėjimas yra vienkartinis ir galioja tik grįžimui į Lietuvą).
· Išduoti atitinkamas pažymas, jei užsienyje buvo prarastas vairuotojo pažymėjimas ar transporto priemonės registravimo liudijimas (šios pažymos pateikiamos sienos apsaugos tarnyboms, policijai kelionės metu, taip pat Lietuvoje, norint gauti naujus dokumentus).
· Priimti prašymus dėl LR pilietybės (konsulinis pareigūnas priima dokumentus, patvirtina juos įstatymų nustatyta tvarka ir persiunčia į Lietuvą, kur pilietybės klausimą sprendžia kompetentingos LR institucijos).
· Priimti prašymus dėl pasų keitimo ar išdavimo, jei prireikia keisti ar gauti LR pasą būnant užsienyje (pasai gaminami Lietuvoje, ambasada tik priima dokumentus, juos patvirtina įstatymų nustatyta tvarka ir persiunčia į Lietuvą, gauna iš Migracijos departamento naują pasą ir jį išduoda savininkui).
· Priimti gyvenamosios vietos deklaracijas iš piliečių, išvykusių iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, jei tai nebuvo padaryta Lietuvoje.
· Priimti piliečių prašymus pakeisti, ištaisyti ar papildyti civilinių aktų įrašus (santuoka, vaiko gimimas, skyrybos, mirtis, vardo ar pavardės keitimas).
· Tarpininkauti gaunant archyvines pažymas (jų reikia, kreipiantis dėl LR pilietybės ir kitais atvejais).
· Tarpininkauti dėl teistumo (neteistumo) pažymų gavimo (jų kartais prašo darbdaviai).
· Išduoti teisės aktų numatytas konsulines pažymas (apie turimą pilietybę, šeimyninę padėtį ir pan.).
· Atlikti notarinius veiksmus (notariškai patvirtinti įvairius dokumentus, įgaliojimus, sutikimus dėl vaikų kelionių ir kt.).
· Atlikti konsulinį dokumentų legalizavimą (konsulinis dokumentų legalizavimas yra konsulinės tarnybos pareigūno atliekamas dokumente esančio parašo, antspaudo ir pasirašiusio asmens pareigų tikrumo patvirtinimas, reikalingas tam, kad vienos valstybės dokumentus galėtų priimti ir svarstyti kitos valstybės institucijos).
· Tvarkyti užsienyje gyvenančių LR piliečių karinę įskaitą.
· Suteikti informaciją ir išduoti leidimus dėl mirusiojo palaikų pervežimo į Lietuvą (tačiau nepataria, kokią laidojimo bendrovę rinktis – tai sprendžia pats asmuo).
· Užsienyje praradus pinigus, suteikti informaciją, kokiais skubiausiais būdais artimieji Lietuvoje gali pervesti pinigus į užsienį ir, jei reikia, padėti susisiekti su artimaisiais (tačiau pareigūnai negali, net jei ir norėtų, sušelpti savo lėšomis – to daryti neleidžiama).
· Esant reikalui, susitikti su sulaikytais LR piliečiais ir aplankyti juos įkalinimo vietose.
· Reikalauti, kad užsienyje suimtų ar nuteistų LR piliečių atžvilgiu būtų laikomasi tos užsienio valstybės įstatymų ir tarptautinių sutarčių (jei asmuo yra suimtas ar nuteistas JK, konsuliniai pareigūnai, jei prireikia, gali reikalauti, kad LR piliečių atžvilgiu būtų laikomasi JK įstatymų, tarptautinių sutarčių reikalavimų, tačiau jie negali reikalauti geresnių ar išskirtinių sąlygų, kaip kartais įsivaizduojama).
· Rinkimų metu sudaryti galimybę LR piliečiams balsuoti diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose.
· Išduoti LR vizas užsienio valstybių piliečiams.
· Priimti užsienio valstybių piliečių prašymus dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje (jo gali prireikti, jei asmuo kartu su sutuoktiniu ne LR piliečiu ketina grįžti gyventi į Lietuvą ir kitais atvejais).

Ko konsuliniai pareigūnai negali:
· Vykdyti kelionių agentūrų, vertėjų ar gidų funkcijų, t.y. užsakyti bilietų, sudaryti kelionių maršrutų, teikti informacijos apie keliavimo ir gyvenimo sąlygas, vietoves ir pan.
· Pasirūpinti asmens dokumentų vertimais (dokumentų vertimais rūpintis turi pats asmuo, tačiau konsulinis pareigūnas gali pasiūlyti oficialų vertėjų sąrašą, iš kurio galima rinktis).
· Pildyti už asmenį blankų, anketų ir kitų dokumentų (tačiau visada patars ir, jei reikia, pamokys, kaip teisingai tai padaryti).
· Teikti laidojimo bendrovių paslaugų, t.y. organizuoti palaikų pervežimo ar laidojimo (tačiau visada informuos ir patars, ko reikia, kad tai būtų padaryta kaip galima geriau).
· Teikti banko ar pašto paslaugų, t.y. persiųsti laiškų, siuntų, pinigų, skolinti lėšų (tačiau jei reikia lėšų grįžti namo, o asmens artimieji įmokėjo reikalingą sumą į Užsienio reikalų ministerijos kasą, konsuliniai pareigūnai išduos tą sumą svarais ambasadoje).
· Tarpininkauti dėl įsidarbinimo JK (tai atlieka įvairios įdarbinimo agentūros Lietuvoje ir JK).
· Tarpininkauti dėl užsienio valstybių vizų, leidimų gyventi ar dirbti jose gavimo (tai yra asmeninis kiekvieno piliečio reikalas, kurį tvarko tik jis pats ar specializuotos komercinės bendrovės).
· Aprūpinti gyvenamąja patalpa ar nakvyne (tuo užsiima JK įvairios oficialios, komercinės ar nevyriausybinės organizacijos).
· Užtikrinti gydymo ar kalinimo įstaigose geresnį aptarnavimą, nei jis teikiamas vietiniams gyventojams (to, deja, nenumato jokios tarptautinės sutartys).
· Iš savo asmeninių lėšų skolinti ar kitaip duoti pinigų, samdyti advokatą, apmokėti ligoninės, viešbučio ar kitokias sąskaitas (tai draudžia atitinkami teisės aktai).
· Daryti įtaką ar kaip nors kitaip kištis į užsienio valstybės teisėsaugos ir kitų institucijų darbą (tokio kišimosi kartais reikalauja asmenys, suvokiantys jį kaip piliečių interesų gynimą).

LR ambasados informacija

   

Naudinga informacija