Darbo kontraktai Didžiojoje Britanijoje (atnaujinta 2013-10-11) - Anglija.lt
 

Darbo kontraktai Didžiojoje Britanijoje (atnaujinta 2013-10-11) (2006-04-12)

Įmonės, kurios gali padėti šiuo klausimu

Darbo sutartis – kas tai?
Tai yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp darbdavio ir darbuotojo. Jis suformuluojamas, kai darbuotojas sutinka dirbti darbdaviui už tam tikrą atlyginimą. Sutartis gali būti sudaroma žodžiu, tačiau norint išvengti vėlesnių nesusipratimų, turėtų būti patvirtinta ir raštu. Teisiškai privaloma bent pagrindinius darbo sutarties niuansus išdėstyti raštu.

Rašytinė formuluotė („Written statement“)
Tai yra darbo sutarties pagrindinių dalykų santrauka. Pats dokumentas nėra darbo kontraktas, tačiau jis patvirtina darbo sutarties egzistavimą.

Kodėl išduodamas rašytinis dokumentas?
Todėl, kad tai reikalaujama įstatymo, t. y. privaloma išduoti rašytinį darbo sutarties patvirtinimą visiems darbuotojams, išdirbusiems pas darbdavį 1 mėnesį ir daugiau.

Kam neišduodama rašytinė kontrakto formuluotė?
Visiems, kurie yra ne įdarbinti darbuotojai, o nepriklausomi rangovai ar laisvai samdomi darbuotojai. Taip pat kai kuriems jūrininkams ir darbuotojams, paprastai dirbantiems už Didžiosios Britanijos ribų.

Kada išduodama rašytinė sutartis?
Įstatymai reikalauja, kad rašytinis kontraktas būtų išduodamas per du mėnesius nuo darbuotojo įdarbinimo, tačiau idealiu atveju – jau pirmąją darbo dieną. Darbo sutartis gali būti pasirašoma ir prieš oficialią darbo pradžią. Darbdavys turėtų iškart paaiškinti bet kokį neaiškų niuansą kontrakte, prieš darbuotojui jį pasirašant. Geras patarimas – nepasirašinėkite iki galo neperskaitę, kad vėliau netektų gailėtis!

Pagrindiniai punktai
Darbo įstatymai Didžiojoje Britanijoje leidžia rašytinės sutarties punktus pasirašyti dalimis, tačiau svarbiausi dalykai turi būti nurodyti pagrindinėje (vadinamojoje „master“) kontrakto dalyje. Tie dalykai yra:
- darbdavio pavadinimas ar vardas ir darbuotojo vardas (t. y. vardas ir pavardė);
- įdarbinimo ir pastovaus įdarbinimo datos (iki pastarojo gali būti, pvz., 3 mėnesių, bandomasis laikotarpis);
- darbuotojo pareigos ir trumpas darbo aprašymas;
- darbo vieta;
- atlyginimas (tarifas, mokėjimo dažnumas: kas mėnesį, savaitę ar pan., priemokos, taip pat Anglijoje labai populiari privačių pensijų programa, nors darbdaviui neprivaloma ją siūlyti);
- darbo valandos (dažniausiai nurodoma, kiek valandų per savaitę privaloma dirbti, taip pat ar reikalaujama dirbti naktimis ir savaitgaliais; gali būti paprašyta pasirašyti dokumentą, kuris leis darbdaviui reikalauti dirbti daugiau nei 48 valandas per savaitę, tai yra legalu, tačiau tik nuo jūsų priklauso, sutikti ar ne; žinotina, kad darbuotojas turi turėti 11 valandų tarpą poilsiui tarp dirbamų pamainų, taip pat 24 valandas nepertraukiamo poilsio per 7 dienų periodą; per dieną yra privaloma bent 20 minučių pertrauka, jei dirbama 6 ir daugiau valandų; beje, 16–17 metų paaugliams taikomos kitokios taisyklės);
- atostogos (kiek dienų priklauso, kaip skaičiuojama, kada prasideda vadinamieji „atostogų metai“ (angl. „holiday year“), prieš kiek laiko reikia prašyti / informuoti ir kieno leidimą gauti, ar galima atostogas perkelti į kitus „atostogų metus“, ar reikia jas būtinai panaudoti esamais metais, kokie yra suvaržymai, pvz., labai svarbios verslui datos, kai darbuotojai negali atostogauti);
- neatvykimas į darbą (pateisinamos ir nepateisinamos priežastys, apmokėjimas ligos atveju, gali būti paminėtas sveikatos draudimas ir kt.)
- visos detalės apie esamas (jeigu yra) kolektyvines sutartis, kurios galioja visiems be išimties įstaigos / įmonės darbuotojams (pvz., vadinamosios „darbuotojų knygos“ – angl. Employee Book);
- įdarbinimo nutraukimas (kokios sąlygos, kai tai įvyksta darbuotojo resp. darbdavio pageidavimu; paprastai reikalaujama pranešti raštu prieš 1 savaitę, jei asmuo laikinai įdarbintas (angl. „casual“) ar yra bandomajame laikotarpyje (angl. „trial period“) ir prieš 1 mėnesį (ar 4 savaites), jei yra nuolatinis (angl. „permanent“) darbuotojas).

Kontrakto pakeitimai
Jei rašytinė kontrakto formuluotė išduodama darbuotojams, sąlygos nebegali būti keičiamos. Nauja formuluote gali būti tik papildytas senosios variantas.
Jei atsiranda kokių nors tarpusavyje sutartų pakeitimų dėl darbuotojo darbo sąlygų po rašytinio kontrakto išdavimo, darbdavys turi raštiškai apie tai informuoti darbuotoją per 1 mėnesį, išdėstydamas visas pakeitimų detales.

Disciplinos taisyklės
Beveik kiekviename kontrakte rasite ir šią skiltį. Jos turinys priklauso nuo kiekvienos kompanijos, tačiau pagrindiniai principai yra panašūs. Šios skilties tikslas yra išlaikyti gerą darbuotojų elgesį. Kai disciplinos taisyklės pažeidžiamos, imamasi tam tikrų veiksmų:
- 1 etapas: žodinis įspėjimas, kuris vis dėlto fiksuojamas ir raštu;
- 2 etapas: pirmasis rašytinis įspėjimas;
- 3 etapas: antrasis ir paskutinis rašytinis įspėjimas;
- 4 etapas: atleidimas iš darbo.
Kiekviename etape darbuotojas turi teisę atsivesti liudininkų ir prieštarauti sprendimui. Tada situacija tiriama detaliau, dažnai įtraukiami kiti svarbūs kompanijos žmonės.
Padarius didelį nusižengimą (angl. „Gross misconduct“), iš darbo atleidžiama be aukščiau minėtų etapų. Tokiems nusižengimams priskiriama:
- vagystė;
- kompanijos turto sugadinimas, sunaikinimas;
- sukčiavimas;
- nesugebėjimas atlikti darbo dėl narkotinių medžiagų ar alkoholio poveikio;
- fizinis asmens užpuolimas;
- didelis nepaklusnumas.

Naujausią teisinę informaciją apie darbo sutartis galite rasti čia: https://www.gov.uk/employment-contracts-and-conditions/overview


   

Susijusios įmonės

Specializuota buhalterinės apskaitos įmonė Rytų Londone, teikianti paslaugas smulkaus ir vidutinio dydžio verslo įmonėms bei individualiems asmenims. 

 

...