Keletas taisyklių, kaip apskųsti darbdavį - Anglija.lt
 

Keletas taisyklių, kaip apskųsti darbdavį  (2007-09-05)

Įmonės, kurios gali padėti šiuo klausimu

Gal jūs niekada nesergate, nevėluojate, niekada neturite asmeninių problemų, kurios darytų įtaką jūsų darbui, niekada nebuvote atleistas, jūsų darbdavys tiesiog nuostabus, jus myli, gerbia ir rūpinasi kaip savo šeima? Jeigu atsakėte į visus klausimus „taip“, galite drąsiai nestoti į profesinę sąjungą, nes panašu, kad gyvenate tobulame pasaulyje, kur ir darbdavys, ir darbuotojas surado aukso vidurį, yra vienas kitu patenkinti ir neturi jokių nusiskundimų.

Realiame gyvenime tobuli darbdaviai ir tobuli darbo santykiai neegzistuoja, todėl dar kartą norėčiau atkreipti dėmesį, kaip svarbu jūsų pačių labui priklausyti profesinei sąjungai. Nereikia laukti, kol kas nors atsitiks ir tada pulti ieškoti, kas kur kada ir kaip galėtų padėti, nes dažniausiai bus jau per vėlu – tokiu atveju profesinės sąjungos atstovai negalės jums atstovauti, nes tai įvyko prieš jums įstojant į profesinę sąjungą. Jūs esate apsaugotas nuo tos dienos, kai įstojate, tačiau ši „apsauga“ nesprendžia jūsų praeities problemų. Taigi nedelskite, stokite šiandien, kad įvykus nelaimei turėtumėte kur kreiptis pagalbos.
Kaip jau minėjau ankstesniame straipsnyje („Infozona“ Nr. 27, liepos 6 d.), ne tik darbdavys gali jus drausminti, bet ir jūs galite „drausminti darbdavį“, t.y. skųstis, jei turite kokių nors problemų, susijusių su jūsų darbu, aplinka, kolegomis ar viršininkais, jei jums nepatinka tai, kaip su jumis elgiasi ar jaučiate, kad su jumis elgiamasi neteisingai.

Darbo skundai
Skundą galite pateikti net ir drausminių priemonių taikymo metu. Paprastai drausminimo proceso metu jokių skundų pateikti netenka, bet jei jaučiate, kad drausminės priemonės buvo taikomos dėl kitų priežasčių arba jos buvo diskriminacinio pobūdžio, turėtumėte rašyti skundą savo darbdaviui. Jeigu pateiksite skundą prieš apeliacinio skundo posėdį, jis galės būti išspręstas disciplinariniame posėdyje. Jeigu paduosite skundą po apeliacijos, reikės laikytis visos skundo pateikimo tvarkos.
Galite pateikti skundą dėl jums taikomų drausminių priemonių arba atleidimo iš darbo, jeigu:
- skundžiatės dėl diskriminacijos,
- drausminimo ar atleidimo iš darbo priežastis yra visiškai nesusijusi su jūsų darbdavio nurodyta priežastimi,
- skundžiatės dėl netiesioginio atleidimo iš darbo, t.y. kai jūs išeinate iš darbo, nes jūsų darbdavys rimtai pažeidžia jūsų darbo sutartį.
Vėlgi, pačiam būtų labai sunku sekti visas procedūras ir vienam dalyvauti posėdžiuose. Jeigu priklausote profsąjungai, jums padės, patars ir su jumis posėdžiuose dalyvaus profesinės sąjungos atstovas, kurio didelę darbo laiko dalį sudaro atstovavimas GMB nariams ginčuose su darbdaviu.
Tuo atveju, jeigu jūsų skundas yra nesusijęs su drausminimu, jį pateikti turėtumėte įprasta tvarka.

Įprasta skundo pateikimo tvarka
Pagal įstatymą darbdavys privalo nustatyti skundų pateikimo tvarką ir jus apie ją informuoti. Per du mėnesius nuo darbo pradžios darbdavys turi raštu pateikti jūsų darbo aprašymą, apmokėjimo būdą ir jūsų darbo valandas. Šiame pareiškime privalo būti paminėta darbdavio drausminimo ir skundų pateikimo tvarka. Jame taip pat turi būti nurodyta, į ką reikia kreiptis, jeigu turite nusiskundimų.
Paprastai jeigu turite kokių nors nusiskundimų savo darbdaviu, galima pabandyti šį reikalą sutvarkyti neoficialiai. Praneškite apie problemą skundo procedūrose nurodytam asmeniui, dažniausiai tai būna jūsų vadovas. Jeigu to padaryti neįmanoma arba jeigu jūsų problema susijusi būtent su tuo žmogumi, turėtumėte kreiptis į viršesnį vadovą.
Svarbu – visada pasižymėkite visus pokalbius, kuriuos turėjote su vadovybe dėl darbo problemos. Išsaugokite visus laiškus ir užsirašykite apie bet kokius susitikimus, įskaitant datą, dalyvavusius asmenis ir aptartus klausimus. Vėliau tai gali praversti.

Pateikdami skundą, turite laikytis minimalios trijų pakopų skundo pateikimo tvarkos. Darbdavys gali būti nustatęs šiek tiek kitokią procedūrą su daugiau pakopų, bet privalo laikytis tvarkos, apimančios tris minimalias žemiau išdėstytas pakopas.

1. Raštiškas pareiškimas
Turite nusiųsti savo darbdaviui raštišką pareiškimą arba laišką, kuriame būtų aiškiai išdėstyti jūsų nusiskundimai. Nepamirškite įrašyti laiško išsiuntimo datos ir būtinai pasilikite sau kopiją. Pagal taisykles jūs negalėsite pateikti skundu paremto ieškinio darbo tribunolui, jeigu raštu nebūsite pateikęs darbdaviui skundo ir davęs jam mažiausiai 28 dienas atsakyti.
Jeigu manote, kad yra galimybė problemą išspręsti kitais būdais, kurie jus tenkintų, išdėstykite juos savo skunde.

2. Posėdis
Darbdavys privalo surengti posėdį jūsų skundui aptarti. Turite teisę atvykti į posėdį su savo profsąjungos atstovu arba bendradarbiu, kuris jums atstovaus. Jūs privalote dalyvauti posėdyje, kuris turi būti surengtas jums ir jus lydinčiam atstovui tinkamu laiku. Jeigu dėl kokų nors priežasčių negalite dalyvauti posėdyje, darbdavys turi surengti kitą susitikimą. Jei ir šis posėdis bus atšauktas, procedūros bus laikomis užbaigtomis. Jeigu vėliau kreipsitės į darbo tribunolą, gali būti pripažinta, kad jūs neužbaigėte procedūrų ir už tai gali sumažinti jums kompensaciją.
Rūpestingai pasiruoškite posėdžiui ir viską aptarkite su jus lydėsiančiu asmeniu. Posėdžio metu stenkitės nenukrypti nuo savo skundo temos, viską išdėstykite ramiai ir aiškiai, paaiškinkite ko ėmėtės, siekdamas išspręsti skundą neoficialiai.
Po susitikimo darbdavys turi jums pasakyti, ką jis nusprendė. Jūs turite teisę apskųsti bet kokį sprendimą ir turite tai padaryti prieš paduodamas skundą į darbo tribunolą.

3. Apeliacinis posėdis
Turite raštu informuoti darbdavį, kad ketinate paduoti apeliacinį skundą. Būtinai išsaugokite laiško kopiją. Jūs privalote dalyvauti apeliaciniame posėdyje, nes vėliau teismas gali jus apkaltinti dėl procedūrų neužbaigimo ir sumažinti jums kompensaciją. Jeigu įmanoma, apeliacinį skundą turėtų spręsti vadovas, užimantis aukštesnes pareigas.
Po šio apeliacinio posėdžio, darbdavys privalo jums pranešti savo galutinį sprendimą. Jeigu jūs vis tiek nesate patenkintas ir manote, kad jūsų teisės buvo pažeistos, galite paduoti skundą darbo tribunolui.
Prieš paduodami skundą, būtinai pasitarkite su savo profsąjungos atstovu.

GMB profesinė sąjunga turi išvystytą tinklą darbuotojų ir specialistų, kurie atstovauja GMB nariams ir jais rūpinasi. GMB dirba kartu su teisininkų komanda „Thompsons Solicitors“, kurie atstovauja ir gina tik profsąjungų narius, kad neiškiltų interesų konfliktų.

Apie darbo tribunolą ir nemokamas teisines paslaugas profsąjungos nariams – kitame numeryje.

GMB profesinė sąjunga rūpinasi svetimšaliais, dirbančiais JK, lygiai kaip ir vietiniais darbuotojais. Galite įstoti į GMB: http://www.gmb.org.uk. Jeigu turite klausimų, rašykite el.paštu: jurgita.pranculyte@gmb.org.uk .

Jurgita Pranculytė, GMB

   

Susijusios įmonės

Specializuota buhalterinės apskaitos įmonė Rytų Londone, teikianti paslaugas smulkaus ir vidutinio dydžio verslo įmonėms bei individualiems asmenims. 

 

...