Kilo problemų darbe? Kreipkis į ACAS (atnaujinta 2013-10-04) - Anglija.lt
 

Kilo problemų darbe? Kreipkis į ACAS (atnaujinta 2013-10-04) (2008-11-06)

Įmonės, kurios gali padėti šiuo klausimu

Dar prieš keletą dešimtmečių į Airiją ir Didžiąją Britaniją plūstelėjusi anglų kalbos nemokančių, už mažesnį nei minimalų darbo atlygį dirbti sutinkančių, teisinių žinių ir informacijos stokojančių imigrantų banga pakeitė situaciją darbo rinkoje. Vis dažniau visuomenėje atsiranda nuskriaustųjų, susiduriančių su darbdavių apgaule. Kad tokių problemų būtų mažiau, siūlome susipažinti, kaip kovoti su darbdavių savivale greičiausiu ir mažiausiai išlaidų reikalaujančiu būdu.

Atleidimas iš darbo be priežasties, ilgos darbo valandos, trumpos pertraukos (neretai iš viso jų nebuvimas), sveikatai kenksmingos darbo sąlygos, nesumokėjimas už darbą, viršvalandžius, darbdavių savivalė – dažnos ir opios problemos imigrantų kasdienybėje.

Atsiradus nesutarimams darbovietėje, dažnas pajuntame emocijų proveržį, pyktį ir neapykantą darbdaviui. Emocijos neretai trukdo priimti racionalų sprendimą, nukentėjusįjį dažnai užvaldo noras nubausti darbdavį kreipiantis su ieškiniu į teismą. Tačiau kalbos nemokėjimas, teisinių žinių stoka, nenoras švaistyti savo laiko ir pinigų bei nusivylimas valstybės institucijomis dažnai sustabdo darbuotojo užmojį kreiptis į teismą. Laikui bėgant tiesiog susitaikoma su susiklosčiusia situacija. Tačiau nevertėtų pasiduoti. Teisinėje ir demokratinėje valstybėje norint apginti savo teises, galima pasinaudoti pakankamai greitu, efektyviu ir ypatingų išlaidų nereikalaujančiu būdu.

Pirmiausia reikėtų pabandyti ginčą išspręsti taikiai, t.y. išsiaiškinti situaciją su darbdaviu. Dažniausiai tai gali būti tiesiog elementari klaida arba lengvai išsprendžiamas nesusipratimas. Pavyzdžiui, jūs negavote atlyginimo. Tokiu atveju derėtų susisiekti su banku, į kurio sąskaitą jums pervedamas darbo užmokestis, ir išsiaiškinti, ar neįsivėlė techninė klaida. Taip pat dažnai padeda neoficialus susirašinėjimas darbovietės viduje. Tikslinga būtų laisva forma parašyti laišką darbovietės administracijai, trumpai išdėstant susiklosčiusią situaciją. Taip pat gera idėja būtų draugiškas pokalbis su savo pamainos, skyriaus ar padalinio vadovu.

Kovodami už save jauskitės tvirtai, nes Lietuva jau daugiau kaip ketveri metai yra Europos Sąjungos narė, o Lietuvos piliečiai bet kurioje Europos Sąjungos šalyje naudojasi tomis pačiomis teisėmis bei laisvėmis kaip ir kitų Europos Sąjungos šalių piliečiai.

Greitas, patogus ir pigus darbo ginčų sprendimas
Ir vis dėlto, jeigu manote, kad pasinaudojote visais taikiais ginčų sprendimo būdais savo darbovietėje, bet ginčas taip ir liko neišspręstas, teisybės ieškoti galite kreipdamiesi į Konsultavimo, sutaikinimo ir arbitražo tarnybą – ACAS (angl. Advisory, Conciliation and Arbitration Servise).

Minėta įstaiga savo veiklą pradėjo 1896 metais, Jungtinės Karalystės vyriausybei įsteigus savanoriško sutaikinimo ir arbitražo paslaugų tarnybą (angl. A voluntary conciliation and arbitration service). Keletą kartų pakeitusi savo pavadinimą: 1960 m. – Pramoninių ryšių paslaugų tarnyba (angl. Industrial Relations Services), 1972 m. – Taikinimo ir konsultavimo tarnyba (angl. Conciliation and Advisory Service), ir sparčiai plėtusi savo veiklą, nuo 1975 metų ji tapo viena iš pagrindinių ikiteisminių institucijų, nagrinėjančių darbo santykių problemas, šiuo metu žinoma ACAS vardu.

Pagrindinis tarnybos tikslas yra skatinti darbo santykių raidą ir remti darbo santykių praktiką. Pagrindinė šios įstaigos funkcija – konsultacijų bei rekomendacijų darbdaviams ir darbuotojams teikimas. ACAS padeda susitaikyti, kai to paprašo viena arba abi ginčo šalys; atlieka tyrimą, taip pat teikia tarpininkavimo paslaugas, nagrinėja įmonių užklausimus, padeda rasti optimaliausią būdą, sprendžiant darbdavių ir profesinių sąjungų ginčus. Siekiant susidoroti su esminiais darbo santykių pokyčiais, susijusiais su nedarbu, ekonominiu nuosmukiu, įstaiga papildomai skelbia naujausią informaciją ir konsultacijas apie darbo teisę, organizuoja mokymus darbo teisės klausimais, teikia specializuotą programinę įrangą, kuria vaizdinę ir kitokią rašytinę teisinę literatūrą darbo santykių erdvėje.

ACAS yra valstybės finansuojama organizacija, o tai leidžia išlikti nepriklausoma ir nešališka. Nors įstaigos, susidedančios iš dvylikos tarybos narių (profesinių sąjungų narių, darbdavių, darbuotojų, verslo atstovų, mokslininkų), įskaitant pirmininką ir vykdomosios valdžios pareigūną, kurį skiria valstybės sekretoriumi, atsakingu už pramonę ir amatus, sprendimai yra patariamojo pobūdžio, t.y. neturintys įstatyminės galios, tai yra bene pagrindinė institucija Didžiojoje Britanijoje, padedanti efektyviai, greitai ir nereikalaujant pernelyg didelių išlaidų, taikiai išspręsti ginčus bei rasti tinkamiausią sprendimą darbo santykių srityje.

Kitos institucijos, veikiančios darbo teisės srityje
ACAS yra pagrindinė, tačiau nevienintelė institucija, padedanti spręsti darbo problemas ikiteisminėje stadijoje. Šiais klausimais taip pat gali pagelbėti ir nemokamus patarimus suteikti jūsų gyvenamojoje vietoje esantis „Citizens Advice Bureu“ (daugiau informacijos rasite internetiniame tinklalapyje: http://www.citizensadvice.org.uk), teisės centras arba pokalbis su teisės žinių specialistu.

Vadovaujantis institucijų, nagrinėjančių darbo santykius Jungtinėje Karalystėje hierarchija, ACAS yra privaloma ikiteisminė darbo ginčų nagrinėjimo stadija, kuria turi pasinaudoti bet kuris į teismą besikreipiantis teisminio proceso dalyvis. Kitas etapas būtų Darbo tribunolas (angl. Employment Tribunal), o jeigu nesutiksite su jo sprendimu, galėsite prašyti panaikinti ankstesnės institucijos sprendimą ir ginčą pateikti spręsti Darbo tribunolo apeliacinei instancijai (angl. Employment Appeal Tribunal). Jeigu nesutiktumėte su apeliacinės instancijos sprendimu, kiti etapai būtų Apeliaciniai teismai (angl. Courts of Appeal), Lordų rūmai (angl. House of Lords).

Galutine instancija taptų Europos Teisingumo teismas (angl. European Court of Justice), veikiantis Europos Sąjungos teisės srityje, įsikūręs Strasbūre.

Naudinga informacija
ACAS pagrindinė buveinė įsikūrusi Brandon House 180, Borough High Street, London, SE1 1LW, tačiau organizacija teikia paslaugas vienuolikoje regioninių centrų, esančių visoje Didžiojoje Britanijoje, Škotijoje ir Velse.

Nemokamus patarimus galite gauti internetiniame tinklalapyje: http://www.acas.org.uk arba skambindami pagalbos telefonais: 08457474747, („Minicom“ naudotojams) 08456061600, veikiančiais darbo dienomis nuo 8.00 iki 18.00 val. Analogiška tarnyba Šiaurės Airijoje – „Labour Relations Agency“ (LRA), kurios pagalbos linija (tel.: 02890321442) veikia darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

Beje, kaip pranešama ACAS internetiniame puslapyje, darbo dienomis nuo 17.00 iki 18.00 val. pagalbos linija būna ypač užimta, todėl sujungimas gali užtrukti ilgiau nei įprasta.

Parengė Ieva Baranauskaitė

   

Susijusios įmonės

Specializuota buhalterinės apskaitos įmonė Rytų Londone, teikianti paslaugas smulkaus ir vidutinio dydžio verslo įmonėms bei individualiems asmenims. 

 

...