Neteisėti atleidimai iš darbo ir Darbo tribunolas - Anglija.lt
 

Neteisėti atleidimai iš darbo ir Darbo tribunolas (2007-09-05)

Įmonės, kurios gali padėti šiuo klausimu

Jeigu esate GMB profesinės sąjungos narys, jums priklauso visos žemiau išvardytos nemokamos teisinės paslaugos.

Asmeninių susižeidimų atvejais jums bus suteiktos nemokamos teisinės paslaugos:
- bet kokio susižeidimo ar ligos darbe atvejais (taip pat įeina eismo įvykiai ir nelaimingi atsitikimai);
- bet kokio nesusijusio su darbo vieta nelaimingo atsitikimo atvejais (įeina eismo įvykiai, avarijos ir kai kurie eismo įvykiai užsienyje).
Jeigu turite problemą, susijusią su darbu, gausite nemokamą patarimą iš savo profsąjungos atstovo ir, prireikus, turėsite galimybę kreiptis į darbo įstatymų teisininkus specialistus. Reikalui esant, jūsų darbo sutartį nemokamai išnagrinės teisininkai, kurie specializuojasi darbo įstatymų srityje.
Iškilus kriminalinei bylai, susijusiai su darbu, gausite nemokamą patarimą ir atstovavimą.
Be to, visiems GMB profsąjungos nariams teikiami nemokami bet kokie su darbu nesusiję teisiniai patarimai ir nemokamas testamento surašymas.

Darbo tribunolai ir neteisėti atleidimai iš darbo
Darbo tribunolai sprendžia ginčus tarp darbdavių ir darbuotojų dėl darbo teisių. Jie svarsto skundus arba nusiskundimus dėl tokių klausimų kaip, pavyzdžiui, neteisėtas atleidimas iš darbo.
Kas yra neteisėtas atleidimas iš darbo? Skubus atleidimas iš darbo, kai darbdavys nepaaiškina jokių aplinkybių, beveik visada yra neteisėtas. Išimtiniais atvejais, kai darbdavys turi teisę atleisti darbuotojus neištyręs aplinkybių, jis apie tai darbuotojams turi pranešti raštu, paaiškindamas tokio atleidimo priežastis ir informuodamas juos apie jų teises paduoti apeliacinį skundą. Jeigu darbuotojas nusprendžia paduoti apeliaciją, darbdavys turi surengti posėdį, į kurį darbuotojas turi teisę atvykti kieno nors lydimas. Darbuotojas yra įpareigotas dalyvauti apeliaciniame posėdyje.

Yra keletas aplinkybių, kai darbdaviui leistina atleisti darbuotojus arba imtis drausminių priemonių nesilaikant procedūrų. Pagrindinės yra šios:
-kai darbdavys siūlo atleisti daugiau nei 20 darbuotojų (kolektyvinis atleidimas iš darbo) ir dėl to konsultuojasi su pripažintos profesinės sąjungos veikėjais arba išrinktu darbuotojų atstovu;
- kai darbuotojas laikinai atleidžiamas ir nedelsiant priimamas į darbą taikant kitokius darbo terminus ir sąlygas;
-kai darbuotojai yra atleidžiami dėl darbininkų protesto akcijos (teisėtos, oficialiai suorganizuotos protesto akcijos atveju taikomi specialūs susitarimai);
- kai toliau tęsti darbą būtų nelegalu;
- staigiai ir nenumatytai žlugus darbdavių verslui, pavyzdžiui, sudegus gamyklai.

Be to, yra keletas aplinkybių, kai procedūrų neturi laikytis nei darbdavys, nei darbuotojas:
- jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad viena iš šalių galėtų kelti smurto grėsmę arba padaryti žalos turtui;
- jeigu jums teko patirti priekabiavimą ir pagrįstai manote, kad teks jį patirti ir toliau, jeigu laikysitės nustatytų procedūrų. Priekabiavimas reiškia, kad su jumis buvo elgiamasi agresyviai, žeminančiai, gąsdinančiai arba buvo įžeidžiamas jūsų orumas;
- jeigu per deramą laikotarpį neįmanoma pradėti arba užbaigti procedūros, pavyzdžiui, vienai iš šalių rimtai susirgus.

Kada kreiptis į Darbo tribunolą
Jeigu manote, kad buvote neteisėtai atleistas iš darbo, jūsų netenkina drausminių priemonių taikymas, turite nusiskundimų dėl darbo sąlygų, galite kreiptis į Darbo tribunolą.
Nusprendus kreiptis į Darbo tribunolą, jums reikės užpildyti specialią formą. Jeigu esate profesinės sąjungos narys, kreipkitės į savo profsąjungos atstovą, kuris kartu su teisininkų komanda jums nemokamai padės viso proceso metu.
Daugeliu atvejų jūs turite pateikti prašymą Darbo tribunolui per tris mėnesius nuo tos datos, kai prasidėjo ginčas, dėl kurio skundžiatės. Jeigu pateiksite vėliau, tribunolas greičiausiai jo nepriims. Nauji nuostatai kai kuriais atvejais leidžia pratęsti nustatytą prašymų priėmimo laikotarpį. Nustatytas laikas konkrečių bylų atvejais skiriasi ir yra painus, todėl geriausia būtų pasikonsultuoti su savo profsąjungos atstovu.
Jeigu pasibaigus atleidimo iš darbo ar drausminimo procedūroms, įskaitant apeliaciją, jūs vis dar manote, kad jūsų teisės buvo pažeistos, galite iškart pateikti prašymą Darbo tribunolui nežengdamas jokių kitų žingsnių.
Vis dėlto yra keletas situacijų, kai prieš pateikdamas prašymą darbo tribunolui, vis tiek turėsite paduoti skundą savo darbdaviui:
-kai manote, kad buvote atleistas iš darbo dėl diskriminacijos arba skundžiatės dėl netiesioginio atleidimo iš darbo;
-kai buvote sudrausmintas, tačiau neatleistas iš darbo ir manote, kad drausminimas yra tolygus diskriminacijai, arba manote, kad darbdavys ėmėsi drausminimo priemonių dėl kitų priežasčių, negu nurodė.
Jeigu pateikėte skundą Darbo tribunolui dėl kitos priežasties nei atleidimas iš darbo, jūsų skundas nebus nagrinėjamas, jeigu prieš tai nebūsite pateikę skundo savo darbdaviui prieš 28 dienas. Arba turite pateikti svarią priežastį, kodėl, jūsų nuomone, šis teisinis reikalavimas netinka jūsų atveju. Jeigu nesate įsitikinęs, ar jūsų atveju šios priežastys tinkamos, turėtumėte kreiptis patarimo į savo profsąjungos atstovą.

Darbo tribunolų ieškinių išlaidos
Darbdaviai dažnai grasina darbuotojams, pateikusiems ieškinius Darbo tribunolui, kad jie išieškos iš darbuotojų teismo išlaidas. Padengti teismo išlaidas gali paskirti tik tribunolas ir jeigu jūs priklausote profesinei sąjungai, jums apskritai šiomis išlaidomis nereikia rūpintis, nes jūsų gynyba ir išlaidomis pasirūpins profsąjunga.

Daugiau informacijos apie GMB profesinę sąjungą ir kaip į ją įstoti teiraukitės el.paštu: jurgita.pranculyte@gmb.org.uk arba http://www.gmb.org.uk.

Daugiau informacijos apie Darbo tribunolą gali rasti čia.

Jurgita Pranculytė, GMB


   

Susijusios įmonės

Specializuota buhalterinės apskaitos įmonė Rytų Londone, teikianti paslaugas smulkaus ir vidutinio dydžio verslo įmonėms bei individualiems asmenims. 

 

...