Viskas, ką būtina žinoti apie darbo sutartį (2007-06-27)

Įmonės, kurios gali padėti šiuo klausimu

Įstatymai dirbančiam žmogui Didžiojoje Britanijoje tikrai nėra palankūs, o profesinės sąjungos tikslas iškovoti kuo geresnes darbo sąlygas dirbantiems žmonėms.

Niekada nepasirašykite darbo sutarties, jos neperskaitę. Nepatingėkite, atsiverskite žodyną ir iš peties padirbėkite. Nauda dviguba, nes sužinosite ne tik savo ir darbdavio pareigas, įsipareigojimus ir darbo sąlygas, bet ir pagilinsite anglų kalbos žinias. Dauguma mūsų narių ir ne narių teiraujasi, ar darbdavys gali taip ar kitaip elgtis. Mūsų pirmas klausimas: kas yra nurodyta jūsų sutartyje? Atsakymas dažniausiai vienas: nežinau arba neturiu jokios sutarties.

Tarp jūsų ir jūsų darbdavio turi būti sudaryta sutartis. Jei buvote įdarbintas ilgiau nei vieną mėnesį, pagal įstatymą privalote gauti raštišką darbo sąlygų ir nuostatų apibūdinimą. Darbo sutartis turėtų būti pateikta per du mėnesius nuo jūsų darbo pradžios.
Lietuvoje yra šiek tiek kitaip. Pagal LR darbo įstatymus, darbdavys privalo užtikrinti, kad darbuotojui būtų leidžiama dirbti tik tuomet, kai su juo pasirašoma sutartis. Lietuvoje darbas įmonėje, nesudarius sutarties, yra laikomas nelegaliu.

Pagal Didžiosios Britanijos įstatymus, darbuotojas turi sutartį nuo pat pirmos darbo dienos, net ir tuo atveju, jei darbdavys jam nedavė jokio raštiško darbo sąlygų ir nuostatų susitarimo, būtino pagal įstatymus.
Jeigu pradėjus darbą nėra jokio raštiško susitarimo, reiškia, kad darbuotojas sutiko su darbdavio pateiktomis darbo sąlygomis ir nuostatomis. Tos sąlygos gali būti pateiktos raštu, žodžiu arba savaime suprantamos (numanomos) ar visų trijų mišinys.
Numanomos arba savaime suprantamos sąlygos: darbuotojas privalo vykdyti pagrįstus savo darbdavio nurodymus arba vykdyti reikalavimus, įprastus toje pramonės šakoje ar įmonėje.

Darbo sutartyje turėtų būti ši informacija:
-jūsų ir jūsų darbdavio pavardės,
-jūsų pareigų pavadinimas,
-data, nuo kurios pradėjote dirbti,
-darbo vieta,
-darbo užmokesčio dydis ir mokėjimo dažnumas (kas savaitę ar kas mėnesį),
-darbo valandos,
-teisė į atostogas,
-teisė į išmokas ligos atveju,
-kuo dirbsite arba trumpa pareigybinė instrukcija,
-drausmės, atleidimo iš darbo ir skundo pateikimo procedūros,
-duomenys apie egzistuojančią kolektyvinę sutartį,
-pranešimas, kurį privalote pateikti prieš išeidamas iš darbo arba gauti iš darbdavio prieš atleidimą.

Sutarties sąlygas ir nuostatas darbdavys be jūsų sutikimo gali pakeisti tik tam tikromis aplinkybėmis.

Pranešimas dėl atleidimo arba išėjimo iš darbo,
Lietuvoje darbo sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu, darbuotojo pareiškimu ar nutraukus ją darbdavio iniciatyva dėl svarbių priežasčių. Nutraukiant darbo sutartį darbuotojo pareiškimu, darbuotojas privalo pranešti apie tai raštu prieš keturiolika dienų.
Jungtinėje Karalystėje darbuotojas privalo pranešti mažiausiai prieš vieną savaitę, jeigu jis dirba pas darbdavį nuo vieno mėnesio iki dvejų metų.

Nutraukiant darbo sutartį darbdavio iniciatyva dėl svarbių priežasčių, darbuotojas apie darbo sutarties nutraukimą turi būti įspėtas raštu prieš du mėnesius. Svarbiomis priežastimis gali būti pripažįstamos tik tos aplinkybės, kurios yra susijusios su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, jo elgesiu darbe. Darbo sutartis pastaruoju atveju gali būti nutraukta ir dėl ekonominių, technologinių priežasčių, darbovietės struktūrinių pertvarkymų ir pan.

Jungtinėje Karalystėje darbdavys privalo įspėti darbuotoją mažiausiai prieš vieną savaitę, jeigu darbuotojas išdirbo nuo vieno mėnesio iki dvejų metų. Išdirbus ilgiau nei dvejus metus, bet mažiau nei dvylika – papildomai po vieną savaitę už kiekvienus išdirbtus metus. Kartais darbdavys vietoj įspėjimo gali pasiūlyti sumokėti už savaitę ar kelias savaites, priklausomai nuo išdirbto laiko. Tai reiškia, kad jus atleisti gali bet kuriuo metu, tačiau jums pasiūlys sumokėti už tą laiką, kurį turėtumėte dirbti.

Išeitinė išmoka
Lietuvoje nutraukus darbo sutartį darbdavio iniciatyva dėl svarbių priežasčių, atleistam darbuotojui išmokama jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į jo nepertraukiamą stažą toje darbovietėje:
1. iki 12 mėnesių – vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio,
2. nuo 12 iki 36 mėnesių – dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio.

Jeigu jus Jungtinėje Karalystėje atleido iš darbo dėl svarbių priežasčių ir turite mažiausiai dvejų metų nepertraukiamą stažą toje įmonėje (nebent jūsų sutartis nurodytų kitas sąlygas, bet jos negali būti blogesnės, nei prieš tai išvardytos), turite teisę į išeitinę išmoką, kurios suma priklauso nuo jūsų nepertraukiamo stažo pas tą patį darbdavį, jūsų amžiaus, jūsų savaitinio atlyginimo:
1. jeigu jūs jaunesnis nei 22 metų, gausite pusės savaitės atlyginimą už kiekvienus išdirbtus metus,
2. jeigu jums nuo 22 iki 41 metų, gausite vienos savaitės atlyginimą už kiekvienus išdirbtus metus,
3. jeigu jums virš 41 metų, gausite pusantros savaitės atlyginimą už kiekvienus išdirbtus metus.

Tose darbo vietose, kuriose yra pripažinta profesinė sąjunga (daugiau nei pusė darbuotojų priklauso profesinei sąjungai), darbuotojų darbo sutarčių sąlygos būna daug geresnės nei tose, kur profesinės sąjungos nėra. Profesinė sąjunga turi teisę pagal įstatymą derėtis su darbdaviu dėl savo narių darbo sąlygų, terminų ir atlyginimų.

Daugiau informacijos apie GMB profesinę sąjungą ir kaip į ją įstoti, teiraukitės tel.: 07809182386, el.paštu: jurgita.pranculyte@gmb.org.uk, http://www.gmbunion.co.uk, http://www.gmb.org.uk .

Jurgita Pranculytė

   

Susijusios įmonės

Specializuota buhalterinės apskaitos įmonė Rytų Londone, teikianti paslaugas smulkaus ir vidutinio dydžio verslo įmonėms bei individualiems asmenims. 

 

...