Ypatingos teisės agentūrų darbuotojams (2005-10-26)

Įmonės, kurios gali padėti šiuo klausimu

Nemaža dalis lietuvių Didžiojoje Britanijoje susiranda darbą per įdarbinimo agentūras. Ne paslaptis, kad šios agentūros dažnai išnaudoja dirbančiuosius, neskuba grąžinti jiems dokumentų. Kokias teises turi lietuvis, nusprendęs darbo paiešką patikėti įdarbinimo agentūrai?

Jokių registravimo mokesčių
- Įdarbinimo agentūra negali imti iš jūsų mokesčio dėl to, kad paprasčiausiai surastų jums darbą ar įtrauktų jus į savo registrą.
- Įdarbinimo agentūra negali reikalauti, kad pirktumėte iš jų kitus produktus ar paslaugas, pvz., CV rašymą, apmokymą ar asmeninės apsaugos įrangą, kaip sąlygą naudotis agentūros paslaugomis susirandant darbą.
Įdarbinimo agentūros turi gauti pinigus iš darbdavių, kuriems reikia darbuotojų, o ne iš tų, kurie ieško darbo.

Užmokesčio gavimas
Agentūra negali sulaikyti jūsų atlyginimo nei dėl to, kad negavo atlyginimo iš kompanijos ar organizacijos, kurioje dirbate, nei dėl to, kad negalite pateikti pasirašytos laiko ataskaitos. Jeigu samdanti kompanija atsisako pasirašyti laiko ataskaitą, agentūros privalo nustatyti jūsų atidirbtas valandas. Jums turi už jas sumokėti.

Raštiškas atlyginimo ir sąlygų patvirtinimas
Kai sudarote sutartį su agentūra, jums turi būti įteiktas raštiškas atlyginimo ir sąlygų patvirtinimas prieš pradedant bet kokį darbą. Tai galioja tais atvejais, kai agentūra stengiasi jums surasti laikiną arba naują pastovų darbą. Susitarus dėl atlyginimo bei sąlygų ir patvirtinus tai raštu, nebegalima nieko keisti be jūsų sutikimo. Bet kurie pakeitimai, dėl kurių susitarta, turi būti patvirtinti per penkias darbo dienas.
Jei agentūra jums ieško laikino darbo, raštiškame pareiškime turi būti patvirtinta:
- ar jūs apibūdinamas kaip agentūros darbuotojas, ar kaip darbininkas, su kuriuo sudarytas „kontraktas dėl paslaugų“ (contracted for services). Paprastai jūs būsite darbininkas (žr. psl. 3 dėl šio svarbaus skirtumo);
- kiek jums bus mokama už visą atliktą darbą;
- prieš kiek laiko turite įspėti darbdavį, norėdamas išeiti iš darbo, ir prieš kiek laiko jus turi įspėti, kad nori nutraukti kontraktą;
- užmokestis, kurį jums mokės, arba minimalus užmokestis, kurį agentūra tikisi dėl jūsų gauti. Jis turi būti mažiausiai valandinis nacionalinis minimalus užmokestis;
- ar jums mokės kas savaitę ar kas mėnesį;
- kiek jums suteiks apmokamų atostogų. Dauguma agentūrų darbininkų yra apsaugoti Darbo laiko taisyklių (Working Time Regulations) ir jiems priklauso mažiausiai keturių savaičių atostoginis atlyginimas per metus (žr. aukščiau).

Sveikata ir sauga
Agentūros privalo žinoti apie bet kokią riziką sveikatai ir saugumui, apie kurią žino ir darbdavys. Turi būti imamasi priemonių, kad šios rizikos būtų išvengta ar bent jau ji būtų kontroliuojama.
Agentūros turi patikrinti, ar darbdavys yra atlikęs išsamų sveikatos ir saugumo rizikos įvertinimą. Taip pat jos turi užtikrinti, kad būtumėte informuotas apie situaciją prieš tai, kai jus nusiųs į tą organizaciją.

Įdarbinimo agentūros standartų inspekcija (Employment Agency Standards Inspectorate)
Jei dirbate agentūrai, kuri blogai su jumis elgiasi, ir manote, kad ji pažeidžia įstatymą, galite pranešti apie tai valstybinei įstaigai, kuri kontroliuoja agentūras telefonu: 0845 955 5105.

"www.tuc.org.uk" informacija

   

Susijusios įmonės

Specializuota buhalterinės apskaitos įmonė Rytų Londone, teikianti paslaugas smulkaus ir vidutinio dydžio verslo įmonėms bei individualiems asmenims. 

 

...