Ambasados konsulinis skyrius – apie tą patį kitaip (2007-09-14)

Įmonės, kurios gali padėti šiuo klausimu

Šiuo metu Jungtinėje Karalystėje gali gyventi net iki 200 tūkst. Lietuvos Respublikos piliečių. Dažnas iš jų, iškilus problemoms, kreipiasi į Lietuvos Respublikos ambasadą Londone. Ambasados konsulinis skyrius kasdien priima maždaug 100 interesantų, sulaukia beveik tiek pat telefono skambučių ir elektroninių laiškų. Šeši konsulinio skyriaus pareigūnai stengiasi patenkinti nuolat augantį konsulinių paslaugų poreikį. Nepaisant to, vis dar pasigirsta priekaištų ir nepasitenkinimo žodžių dėl konsulinio skyriaus veiklos. Dažnas Londone gyvenantis lietuvis vis dar mena prie ambasados besidriekiančias eiles, skundžiasi prastomis lankytojų priėmimo sąlygomis konsulinio skyriaus patalpose. Vis dėlto „konsuliečiai“ nusiteikę optimistiškai, nors ir supranta, kad atsikratyti „senojo“ įvaizdžio nėra paprasta. Tad dar kartą apie kasdienį mūsų darbą, tik šiek tiek kitaip, nei esame įpratę...

Kas mes esame?
Konsuliniame skyriuje šiuo metu dirbame šešiese. Esame trys diplomatai, paskirti dirbti ambasadoje Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos trejiems metams, ir trys raštvedžiai, kurie samdomi pagelbėti diplomatams atlikti technines funkcijas. Mūsų vardus ir pavardes, pareigas bei telefono numerius galite rasti ambasados interneto puslapyje http://uk.mfa.lt skyrelyje „Apie ambasadą“.

Ko mes negalime?
Mūsų teises nustato Lietuvos Respublikos įstatymai. Todėl nepykite, jei kreipęsi į mus, nesulaukiate tokios pagalbos, kokios tikėjotės. Nenusivilsite ir išvengsite neigiamų emocijų, jei prieš kreipdamiesi į mus žinosite, kad mums DRAUDŽIAMA:
· Teikti vertimo paslaugas ar juridines konsultacijas.
· Teikti laidojimo bendrovių paslaugas, t.y. padėti pervežti palaikus, rekomenduoti laidojimo paslaugų bendrovę, apmokėti palaikų pervežimo išlaidas ir pan.
· Teikti banko ir pašto paslaugas, t.y. keisti pinigus, siųsti dokumentus paštu ir kt.
· Skolinti pinigus iš savo asmeninių ar ambasados lėšų, apmokėti jūsų ligoninės, viešbučio, teisinių paslaugų ar kitas sąskaitas bei turėtas išlaidas.
· Tarpininkauti dėl įsidarbinimo Jungtinėje Karalystėje, dėl leidimų gyventi ir dirbti gavimo ir pan.
· Aprūpinti nakvyne ar rasti gyvenamąsias patalpas.
· Rekomenduoti advokatų, teisininkų, gydytojų ar kitų profesijų atstovus.
· Atlikti nusikaltimo tyrimą ar atstovauti jums teisme.
· Skambinti Jungtinės Karalystės institucijoms, organizacijoms ir atstovauti jūsų interesams arba bandyti daryti jiems įtaką, kaip nors kitaip kištis į jų veiklą.
Už šių veiksmų atlikimą mums gresia administracinė, civilinė ar tarnybinė atsakomybė, tad nuoširdžiai prašome mus suprasti ir nereikalauti nusižengti įstatymams.

Ką mes galime?
Mes juokaujame, kad po Europos Sąjungos plėtros tapome lietuvių savivaldybe Londone. Konsulinių funkcijų, kurias galime atlikti, spektras tikrai labai platus. Nedvejokite ir kreipkitės į ambasadą šiais atvejais:
· Susirgus ar pakliuvus į nelaimingą atsitikimą – jums pageidaujant, apie jūsų sveikatos būklę informuosime artimuosius, susisieksime su policija ar sveikatos priežiūros institucija, suteiksime informaciją apie organizacijas, galinčias pagelbėti jūsų situacijoje.
· Mirus (žuvus) artimajam – suteiksime informaciją apie galiojančią palaikų gabenimo ar laidojimo tvarką, perduosime artimųjų rašytinius pareiškimus atsakingoms institucijoms, suteiksime informaciją apie palaikų pervežimui reikalingus dokumentus, išduosime specialius leidimus palaikams pervežti karste.
· Prireikus materialinės pagalbos (nemokamos nakvynės, maisto, piniginių lėšų grįžti į Lietuvą) – nors ambasada ir negali paskolinti jums pinigų ar suteikti nakvynės, visuomet informuosime apie organizacijas, galinčias pagelbėti jūsų situacijoje (suteikti nemokamą nakvynę, maisto, drabužių), informuosime apie galimybes gauti materialinę pagalbą iš savo artimųjų, pasinaudojant tarptautine pinigų pervedimo sistema, padėsime susisiekti su artimaisiais, jei nežinote artimųjų kontaktų, padėsime juos rasti, informuosime apie galimybes gauti materialinę pagalbą iš savo artimųjų per Užsienio reikalų ministerijos kasą.
· Stichinės nelaimės, katastrofos, teroro akto, masinių riaušių, karo, ginkluoto konflikto atveju suteiksime informaciją apie neatidėliotinus veiksmus, nurodysime telefonus ir adresus institucijų, kurios gali suteikti pagalbą.
· Jeigu esate sulaikytas ar atliekate bausmę – nors ir neturime teisės išlaisvinti jūsų iš įkalinimo įstaigos, teikti vertimo paslaugų, juridinių konsultacijų, atstovauti jums teisme ar kištis į teismų darbą, jums pageidaujant, pranešime apie jūsų sulaikymą ar įkalinimą artimiesiems, informuosime apie Jungtinės Karalystės teismines procedūras, esant būtinybei, aplankysime jus įkalinimo vietoje, dalyvausime teismo posėdžiuose, jei yra pagrindo manyti, kad gali būti pažeistos jūsų kaip Lietuvos piliečio teisės.
· Pažeidžiamos jūsų darbuotojo teisės arba praradote darbą – nurodysime jums adresus ir telefonus Jungtinės Karalystės institucijų ir organizacijų, kurios gina darbuotojų teises ir gali suteikti jums teisinę pagalbą, paaiškinsime, kur ir kaip ieškoti informacijos apie jūsų teises ir teisinį statusą lietuvių kalba.
· Norite įregistruoti vaiko gimimą, santuoką ir pan., praradote kelionės dokumentą, pasibaigė jūsų paso galiojimo laikas, norite grįžti į Lietuvą su Jungtinėje Karalystėje gimusiu kūdikiu, norite parašyti įgaliojimą ar atlikti kitus notarinius veiksmus – nepamirškite prieš atvykdami į ambasadą perskaityti informacijos ambasados interneto puslapyje apie reikalingus pateikti dokumentus. Sutaupysite savo, kitų eilėje laukiančių asmenų ir mūsų laiką bei išvengsite nereikalingų ginčų prie priėmimo langelio.

Konsulinę informaciją rasite adresu: http://uk.mfa.lt. Skyrelyje „Konsulinė informacija“ pasirinkite jus dominančią temą (pavyzdžiui, „Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimas vaikui, gimusiam Jungtinėje Karalystėje“), ten rasite informaciją apie tai, kada turite atvykti į ambasadą pateikti dokumentus, kas turi atvykti ir kokius dokumentus atsivežti su savimi, kokie skirtumai, kai kreipiamasi dėl grįžimo dokumento dviejų Lietuvos Respublikos piliečių vaikui ir vaikui, kurio vienas iš tėvų yra užsienio pilietis.

Šiuo metu Jungtinėje Karalystėje gali gyventi net iki 200 tūkst. Lietuvos Respublikos piliečių. Dažnas jų, iškilus problemoms, kreipiasi į Lietuvos Respublikos ambasadą Londone. Ambasados konsulinis skyrius kasdien priima maždaug 100 interesantų, sulaukia beveik tiek pat telefono skambučių ir elektroninių laiškų. Šeši konsulinio skyriaus pareigūnai stengiasi patenkinti nuolat augantį konsulinių paslaugų poreikį. Nepaisant to, vis dar pasigirsta priekaištų dėl konsulinio skyriaus veiklos. Dažnas Londone gyvenantis lietuvis vis dar mena prie ambasados besidriekiančias eiles, skundžiasi prastomis lankytojų priėmimo sąlygomis konsulinio skyriaus patalpose. Vis dėlto „konsuliečiai“ nusiteikę optimistiškai, nors ir supranta, kad atsikratyti „senojo“ įvaizdžio nėra paprasta. Tad dar kartą apie kasdienį darbą šiek tiek kitaip, nei esame įpratę...
Kodėl reikalaujama tiek daug dokumentų?
Apgailestaujame, kad norėdami išspręsti, atrodytų, paprastus klausimus, mums turite pateikti daugybę įvairių dokumentų. Kai kuriuos jų prašome legalizuoti ir pateikti su vertimu į lietuvių kalbą. Supraskite, kad mes dirbame pagal teisės aktų reikalavimus ir nors su kai kuriais iš jų patys nesutinkame, vis tiek privalome juos vykdyti. Mes pateikėme Lietuvos institucijoms siūlymus dėl problemiškiausių teisės aktų, reguliuojančių konsulinius klausimus, keitimo. Kai kurie iš jų jau svarstomi Seime. Tačiau kol padėtis pasikeis, pasistenkite mūsų nekaltinti, kad dirbame savo darbą.

Kodėl dokumentai ambasadoje priimami tik iki pietų?
Mes nuoširdžiai stengiamės pagerinti konsulinių paslaugų kokybę Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems lietuviams. Apgailestaujame, tačiau negalime piliečių konsuliniais klausimais priimti visą darbo dieną – pasibaigus priėmimo valandoms ne tik turime sutvarkyti rytą priimtus dokumentus, bet ir atlikti kitas konsulines funkcijas: suteikti pagalbą mirties, nelaimingų atsitikimų atvejais, išduoti Lietuvos Respublikos vizas, atlikti notarinius veiksmus ir t.t.
Be to, reaguodami į didėjančius lankytojų srautus, mes nustatėme valandą po pietų, skirtą atsiimti dokumentus. Mums iš tiesų sudėtinga jus priimti, jei dėl kokių nors priežasčių sugalvojate kreiptis dėl konsulinių paslaugų popiet. Nukenčia ne tik tie žmonės, kurie atvyksta atsiimti dokumentų nurodytu laiku, bet ir tie, kurie stengiasi prisiskambinti į ambasadą telefonu, nes laikas po pietų taip pat skirtas konsultacijoms telefonu.

Kaip mums prisiskambinti?
Jau minėjome, kad konsuliniame skyriuje dirbame šešiese, tad tuo metu, kai vyksta priėmimas, neturime galimybės konsultuoti telefonu. Mus galite pasiekti bendruoju ambasados telefonu +44(0)20 7592 2840 ir tik išimtinės skubos klausimais (nelaimė, mirtis ir pan.). Kadangi kasdien į ambasadą skambina daugybė žmonių, kartais mums iš tiesų sunku prisiskambinti. Siekdami jums pagelbėti, įrašėme svarbiausią konsulinę informaciją į automatinį atsakiklį. Jei skambinate mums tik norėdami kažko paklausti, rekomenduojame kantriai išklausyti įrašytą informaciją – tikrai išgirsite atsakymą į jus dominantį standartinį klausimą. Jei jūsų klausimas yra sudėtingesnis ir jūs nerandate atsakymo į jį nei mūsų interneto puslapyje, nei atsakiklyje įrašytame tekste, ir jums kelis kartus iš eilės nepavyksta mums prisiskambinti, visuomet galite rašyti mums elektroniniu paštu: consular@lithuanianembassy.co.uk. Atsakysime į jūsų klausimą per tris darbo dienas arba nurodysime, kur ieškoti informacijos jus dominančiu klausimu. Jei žinote konkretaus pareigūno, su kuriuo norite susisiekti, vardą ir pavardę, jo telefoną rasite ambasados interneto puslapyje: http://uk.mfa.lt skyrelyje „Apie ambasadą“.

Ar turėsite stovėti eilėje ir kiek užtruksite ambasadoje?
Mes labai džiaugiamės, kad Lietuvos Respublikos ambasada jau kitais metais persikels į naujas, erdvesnes patalpas, kuriose galėsime užtikrinti tinkamesnį Lietuvos Respublikos piliečių aptarnavimą. Tačiau šiuo metu dirbame mažose ir nepritaikytose dideliems lankytojų srautams patalpose, tad tik bendromis mūsų pastangomis galime pasiekti, kad jūsų vizitas į ambasadą paliktų kuo malonesnį įspūdį. Kasdien į ambasadą ateina apie 100 žmonių, daugelis jų atvyksta su kūdikiais ir vaikais.
Kadangi mes galime jus priimti tik prie dviejų langelių, o lankytojams skirta salė yra labai maža, gali tekti keliolika minučių pastovėti eilėje, kol būsite pakviestas prie langelio. Tačiau eilių prie ambasados pastato pastaruosius kelerius metus tikrai nebėra. Kiekvienas, atvykęs į ambasadą priėmimo valandomis, bus priimtas ir aptarnautas. Be to, sutaupysite ir savo, ir mūsų laiką, jei atvyksite į ambasadą pasiruošę vizitui (turėdami reikalingus dokumentus ir pasidarę jų kopijas, atsispausdinę ir užpildę formas, turėdami grynųjų pinigų konsulinei rinkliavai sumokėti). Ambasadoje sugaišite tiek laiko, kiek jums reikės tvarkingai užpildyti tam tikrus dokumentus ir kiek mes užtruksime laiko atlikti konsulinį veiksmą.
Tuos veiksmus, kuriuos galime atlikti nedelsdami (patvirtinti dokumentų kopijas, vertimo tikrumą, parašo tikrumą), stengiamės atlikti tuoj pat eilės tvarka. Jei veiksmo atlikimas užima daugiau laiko (pavyzdžiui, įgaliojimo surašymas), prašysime jūsų sugrįžti į ambasadą atsiimti dokumento po kelių valandų arba kitą dieną.
Kai kurių veiksmų atlikimas reikalauja suderinimo ir apsikeitimo dokumentais su Lietuvos Respublikos institucijomis, dėl to jų negalime atlikti tą pačią darbo dieną. Todėl žinokite, kad asmens grįžimo dokumentą išduodame per tris darbo dienas, įvairios pažymos parengiamos maždaug per šešias savaites, paso keitimas užtrunka iki dviejų mėnesių, o naujagimio pilietybės klausimo sprendimas ir pirmojo paso jam išdavimas gali užtrukti iki šešių mėnesių.

Ar kas nors pasikeis ateityje?
Mes stengiamės gerinti savo paslaugų kokybę, suprasti ir išklausyti kiekvieną asmenį, besikreipiantį į Lietuvos Respublikos ambasadą. Tikimės, kad persikėlę į naujas patalpas ir pasitelkę į pagalbą naujas technologijas, priėmus kai kuriuos teisės aktų pakeitimus, drauge su jūsų parama, supratingumu ir pagarba savo funkcijas atliekančiam konsuliniam pareigūnui, sukursime modernią ambasadą, gebančią pirmiausia išpildyti savo piliečių poreikius ir lūkesčius.

Rasma Ramoškaitė
LR ambasados Londone konsulinio skyriaus darbuotoja


   

Susijusios įmonės

Buhalterinės, finansinės paslaugos, pajamų apsauga, imigracinės, verslo konsultacijos, registracija, priežiūra ir kt. – tai sritys, kuriose esame pasiruošę Jums padėti visoje...

Plataus spektro buhalterjos ir verslo valdymo apskaitos paslaugos įmonėms bei privatiems asmenims Rytų Londone. Pagalba pašalpų, dokumentų tvarkymo, mokesčių grąžinimo ir kt.

Profesionalios buhalterijos paslaugos įmonėms ir fiziniams asmenims Rytų Londone. Rezidento leidimas, pašalpos, mokesčių grąžinimas, pajamų deklaravimas, dokumentų tvarkymas ir...

Advokatai Londone bei visos teisinės paslaugos Anglijoje: skyrybos, dokumentų tvirtinimas, atlyginimų išieškojimas, kompensacijos, darbo teisė ir kt.

...

Kompensacijų už traumas specialistai visoje JK. Kreipkitės, jei per pastaruosius 3 metus patyrėte nelaimingą atsitikimą/traumą, ir tai nutiko ne dėl Jūsų...

Kvalifikuotos teisinės paslaugos JK. Pagalba imigracijos klausimais.

...

Turime 20 m. patirties teikiant buhalterines paslaugas UK. Savo klientams visuomet randame pačius geriausius sprendimus! 

...

15 metų tvarkome mokesčius UK, teikiame visas buhalterines paslaugas bei nemokamai konsultuojame norinčius pradėti verslą D.Britanijoje.

...

Specializuota buhalterinės apskaitos įmonė Rytų Londone, teikianti paslaugas smulkaus ir vidutinio dydžio verslo įmonėms bei individualiems asmenims. 

 

...

Buhalterinės apsakaitos paslaugos juridiniams ir fiziniams asmenims, pagalba mokesčių, pašalpų bei dokumentų tvarkymo klausimais visoje JK.

...