Informacija apie naujo lietuviško paso išdavimą (2005-10-31)

Įmonės, kurios gali padėti šiuo klausimu

Norinčius gauti LR pasą vietoj prarasto, LR ambasadai Jungtinėje Karalystėje reikia pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą išduoti (pakeisti) pasą. Prašymo formą galite gauti ambasadoje. Pildant prašome nebraukyti, nelankstyti, rašyti tik didžiosiomis spausdintomis raidėmis. Grafoje “piliečio parašas” prašome pasirašyti juodos spalvos rašikliu, parašas neturi liesti geltonų rėmelių. Grafos 7a prašome nepildyti.

2. Keičiamą pasą (turėti ir paso puslapių, kuriuose yra įrašai ir žymos, kopijas).

3. Jeigu pasas buvo prarastas, reikia laisva forma parašyti LR ambasadai JK adresuotą pareiškimą. Jame reikia nurodyti paso praradimo datą ir aplinkybes, jei atsimenate, paso duomenis, jo išdavimo vietą. Jei galite, pateikite policijos pažymą dėl paso praradimo, taip pat asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją (asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą, kitus dokumentus, kurie padėtų nustatyti Jūsų asmens tapatybę) ir pranešimą dėl prarasto paso paskelbimo negaliojančiu (pranešimo blanką galite gauti ambasadoje).

4. Teisinę padėtį JK patvirtinantį dokumentą (atvykusiems į JK iki 2004-05-01, tai gali būti pažyma iš Vidaus reikalų ministerijos (Home Office), patvirtinanti Jūsų, kaip užsieniečio, teisinį statusą, arba galiojantis spaudas pase dėl teisės pasilikti/įvažiuoti į JK). Jei tokios pažymos pateikti negalite (pase nėra minėto spaudo arba jis nebegalioja), prašome parašyti laisva forma paaiškinimą apie buvimą JK. Šiame paaiškinime, adresuotame LR ambasadai JK, prašome nurodyti kada atvykote į JK, ar esate įgijęs/-usi Didžiosios Britanijos pilietybę, ar kreipėtės į JK institucijas dėl jos įgijimo, ar esate sudaręs/-iusi santuoką su JK piliete/-čiu.

5. Santuokos liudijimą ir jo kopiją (jei pasas nebuvo keistas įregistravus santuoką ir pakeitus pavardę). Jeigu Jūsų santuoka įregistruota LR, prašome pateikti lietuvišką santuokos liudijimą. Jei santuoka sudaryta JK ir iki šiol neregistruota Lietuvoje (t. y. neturite lietuviško santuokos liudijimo), prašome pateikti JK išduotą santuokos liudijimą, prašymą apskaityti santuoką (prašymo formą galite gauti ambasadoje) ir sutuoktinio/-ės pasą.

6. Vaikų iki 16 m. gimimo liudijimus ir jų kopijas. Jei Jūsų vaikų gimimas nėra registruotas Lietuvoje, t. y. vaikai neturi lietuviškų gimimo liudijimų, prašome pateikti JK išduotus gimimo liudijimus. Kartu pateikiamas prašymas apskaityti kūdikio gimimą (prašymo formą galite gauti ambasadoje) ir sutuoktinio/-ės pasas.

7. 3 foto nuotraukas (atitinkančias amžių, nespalvotas, viename lape, nekarpytas, padarytas iš to paties negatyvo, nominalus dydis 40X60 mm). Plačiau apie nuotraukų bendruosius ir techninius reikalavimus rasite interneto svetainėje: www.dokumentai.lt Reikalavimus atitinkančias nuotraukas galima pasidaryti šiuo adresu (arčiausiai ambasados): 449 Oxford Street, Londonas.

8. Gyvenamosios vietos deklaraciją, jei nedeklaravote savo išvykimo iš Lietuvos (formą galite gauti ambasadoje). Minėta deklaracija pildoma asmeniui išvykstant iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui. Jei išsiregistruoti iš Lietuvos nepageidaujate, dokumentus dėl paso išdavimo galėsite pateikti tik Lietuvoje. Jei su Jumis gyvena vaikai iki 16 m., už juos pildomos atskiros deklaracijos ir kartu pateikiami vaikų pasai. Jei vaikai gyvena Lietuvoje, prašome nurodyti, kur ir kas juos globoja. Jei kartu JK gyvena sutuoktinis/-ė, kuris/-i yra LR pilietis/-ė ir nėra deklaravęs savo išvykimo iš Lietuvos, pateikiama ir jo/jos užpildyta deklaracija bei pasas.

Ambasada turi teisę paprašyti papildomų dokumentų.

PASTABOS:
Dokumentai, išduoti JK (gimimo, santuokos liudijimai, pažymos, įgaliojimai ir t. t.) turi būti patvirtinti pažyma “Apostille” (dėl minėto patvirtinimo galite kreiptis į JK Užsienio reikalų ministeriją adresu: The Legalization Office, Foreign and Commonwealth Office, Old Admiralty Building, The Mall, London SW1A 2LG, tel.: 020 7008 1111) ir išversti į lietuvių kalbą.

Kainos:
Pasas - £86
Pirmasis pasas vaikui + gimimo liudijimas - £60
Vaiko (iki 18m.) paso keitimas - £43

Informaciją apie visus konsulinius mokesčius galima rasti čia.

LR pasas daromas Lietuvoje. Tai gali trukti apie 2 mėnesius. Apgailestaujame, tačiau negalime tiksliai nurodyti, per kiek laiko bus išduotas naujas pasas.

Prašymą išduoti (pakeisti) pasą piliečiui iki 18 metų pildo ir pateikia vienas iš tėvų (įtėvių) ar globėjas (rūpintojas) arba pats vaikas, jeigu jam yra sukakę 16 metų ir jis pateikia atskirą vieno iš tėvų (įtėvių) ar globėjo (rūpintojo) laisvos formos prašymą išduoti ar pakeisti vaikui pasą. Pastarajame prašyme turi būti vieno iš tėvų (įtėvių) ar globėjo (rūpintojo) parašas, patvirtintas notaro, seniūno ar konsulinio pareigūno. Pateikiant prašymą išduoti (pakeisti) pasą vaikui, turi dalyvauti ir pats vaikas.

Jeigu vaiko tėvai išsituokę, prašymą išduoti (pakeisti) pasą piliečiui iki 18 metų pildo ir pateikia tas iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų susitarimu arba teismo), arba pats vaikas, jeigu jam yra sukakę 16 metų ir jis pateikia atskirą to iš tėvų, su kuriuo gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų susitarimu arba teismo), laisvos formos prašymą išduoti ar pakeisti vaikui pasą.

Naujai išduotas pasas atsiimamas asmeniškai. Pasą gali atsiimti ir piliečio įgaliotas asmuo, pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad dokumentų dėl paso keitimo priėmimas konsuliniame skyriuje vyksta darbo dienomis nuo 9:30 iki 13.00 val. Naujai išrašytus pasus galima atsiimti pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais nuo 15.00 iki 16.00 val.

Tiesioginis konsulinio skyriaus telefonas: 020 74866404, informacija teikiama darbo dienomis nuo 14.00 iki 17.00 val.

LR ambasados Jungtinėje Karalystėje informacija

   

Susijusios įmonės

Buhalterinės, finansinės paslaugos, pajamų apsauga, imigracinės, verslo konsultacijos, registracija, priežiūra ir kt. – tai sritys, kuriose esame pasiruošę Jums padėti visoje...

Plataus spektro buhalterjos ir verslo valdymo apskaitos paslaugos įmonėms bei privatiems asmenims Rytų Londone. Pagalba pašalpų, dokumentų tvarkymo, mokesčių grąžinimo ir kt.

Profesionalios buhalterijos paslaugos įmonėms ir fiziniams asmenims Rytų Londone. Rezidento leidimas, pašalpos, mokesčių grąžinimas, pajamų deklaravimas, dokumentų tvarkymas ir...

Advokatai Londone bei visos teisinės paslaugos Anglijoje: skyrybos, dokumentų tvirtinimas, atlyginimų išieškojimas, kompensacijos, darbo teisė ir kt.

...

Kompensacijų už traumas specialistai visoje JK. Kreipkitės, jei per pastaruosius 3 metus patyrėte nelaimingą atsitikimą/traumą, ir tai nutiko ne dėl Jūsų...

Kvalifikuotos teisinės paslaugos JK. Pagalba imigracijos klausimais.

...

Turime 20 m. patirties teikiant buhalterines paslaugas UK. Savo klientams visuomet randame pačius geriausius sprendimus! 

...

15 metų tvarkome mokesčius UK, teikiame visas buhalterines paslaugas bei nemokamai konsultuojame norinčius pradėti verslą D.Britanijoje.

...

Specializuota buhalterinės apskaitos įmonė Rytų Londone, teikianti paslaugas smulkaus ir vidutinio dydžio verslo įmonėms bei individualiems asmenims. 

 

...

Buhalterinės apsakaitos paslaugos juridiniams ir fiziniams asmenims, pagalba mokesčių, pašalpų bei dokumentų tvarkymo klausimais visoje JK.

...