Ką daryti mirus artimam žmogui? (atnaujinta 2013-09-20) (2008-05-15)

Įmonės, kurios gali padėti šiuo klausimu

Mirties akivaizdoje artimieji dažnai pasimeta. Emocinio smūgio ištiktus žmones dažnai prispaudžia dar ir visokių rūpesčių bei dokumentų tvarkymo našta. Dažnas nusiskundžia, kad nelaimės atveju čia, Anglijoje, net nežinotų nuo ko pradėti.

Apie vieno ar kito asmens mirties faktą privalu pranešti visiems su mirusiuoju susijusiems žmonėms bei organizacijoms ir sutvarkyti dokumentus. Kai kuriuos dalykus padaryti gali patys mirusiojo giminės ir artimieji, bet būna ir tokių klausimų, kuriuos tenka spręsti administratoriui ar mirusiojo valios vykdytojui. Be to, mirusiojo artimieji gali gauti šiuo sunkiu metu jiems reikalingą pagalbą.

Mirties registracija
JK mirties atvejis turi būti užregistruotas ne vėliau kaip per penkias kalendorines dienas. Atlikus mirties registraciją yra išduodamas mirties liudijimas. Registracija gali būti atidėta, jeigu yra reikalingas mirties atvejo tyrimas.

Tuo atveju, jei asmuo mirė namuose ar ligoninėje, mirtį užregistruoti gali:
- giminaičiai.
- kas nors, kas tą akimirką buvo prie mirštančiojo.
- namo gyventojas ar ligoninės oficialus asmuo.
- asmuo, kuris sudaro sutartį dėl laidojimo paslaugų.

Jeigu mirtis ištiko ne namuose ar ligoninėje, o bet kurioje kitoje vietoje, registruoti gali:
- giminaičiai,
- tas, kas dalyvavo mirties metu,
- asmuo, kuris rado kūną,
- bet kas, kas sudaro sutartį dėl laidojimo paslaugų.

Paprastai mirties atvejį registruoja giminaičiai. Kitiems išvardytiems asmenims tai daryti leidžiama tada, kai giminaičių nėra arba jie nepasiekiami.

Kada ir kur užregistruoti mirtį
Anglijoje reikalaujama mirties atvejį užregistruoti per 5 dienas. Kad būtų išvengta nesusipratimų, geriausia kreiptis į registracijos biurą (angl. Register Office) tame rajone, kur įvyko mirtis. Vietinį registracijos biurą galima rasti įvedus pašto kodą čia: http://maps.direct.gov.uk/LDGRedirect/MapAction.do?ref=grolight. Galima kreiptis ir į bet kurį kitą registracijos biurą, bet būtinų dokumentų išdavimas tokiu atveju gali užtrukti ilgiau.

Pats registracijos procesas užims maždaug pusę valandos, todėl geriausia iš anksto paskambinti telefonu ir susitarti dėl atvykimo laiko.

Dokumentai, kurių gali prireikti
Registruojant mirtį būtina turėti medikų sertifikatą, pasirašytą gydytojo, kuriame būtų nurodyta mirties priežastis. Pageidautina turėti asmens gimimo liudijimą, vedybų ar civilinės santuokos liudijimą bei medicinos kortelę (angl. NHS Medical Card).

Registracijos biure jūs turite patekti išsamią informaciją apie velionį:
- pilną mirusiojo vardą ir pavardę,
- visus anksčiau naudotus vardus, įskaitant mergautinę pavardę,
- mirusiojo gimimo datą ir vietą,
- paskutinį gyvenamosios vietos adresą,
- darbovietę,
- sutuoktinio ar gyvenimo draugo pilną vardą ir pavardę bei darbovietę,
- informaciją apie mirusiojo gautą valstybinę pensiją bei kitas pašalpas.

Dokumentai, kurie turi būti išduoti
Jeigu nėra atliekami pomirtiniai tyrimai, registracijos biuras jums privalo išduoti šiuos dokumentus:
- laidojimo ar kremavimo sertifikatą, kitaip vadinamą “Green Form”, kuris suteikia leidimą kūną laidoti ar atiduoti į krematoriumą sudeginimui,
- mirties registracijos liudijimą, kuris reikalingas, jei velionis gavo valstybinę pensiją ar pašalpas.

Galima užsisakyti keletą mirties liudijimų, kurių gali prireikti, jei mirusiojo reikalus tvarko įgaliotas asmuo ar administratorius. Biure gausite ir lankstinuką “Ką daryti po mirties”, kur surašyti patarimai ir paaiškinimai, susiję su mirusiojo reikalų tvarkymu.

Organizacijos, kurias privalu informuoti
Labai svarbu apie mirties faktą informuoti visus, kurie turėtų apie tai žinoti, kuo greičiau perskaityti testamentą, jei toks egzistuoja (nes jame gali būti mirusiojo palikti svarbūs nurodymai dėl laidojimo) ir pasirūpinti laidotuvių organizavimu. Be to, svarbu kuo greičiau uždaryti visas sąskaitas, nutraukti draudimo, tiesioginių išmokų, užsakymų ir kitas sutartis. Apie mirtį turėtų būti pranešta Mokesčių inspekcijai, o tuo atveju, jei mirusysis dirbo kaip laisvai samdomas darbuotojas (angl. self-employed), apie tai reikia informuoti Nacionalinio draudimo įmokų biurą.

Kitos organizacijos ar įstaigos, kurias reikia informuoti:
- būsto savininkas arba vietos valdžia, jei mirusysis buvo nuomininkas,
- vietos valdžia, jei mirusysis buvo savivaldybės mokesčio (angl. Council Tax) mokėtojas,
- pagrindinės draudimo kompanijos, jei mirusysis buvo apsidraudęs ar apdraudęs savo turtą,
- bankas ar kiti paskolas teikiantys juridiniai asmenys,
- kreditinių kortelių, įskaitant ir parduotuvių korteles, tiekėjai,
- TV ir interneto paslaugų tiekėjai, jei mirusysis buvo sudaręs sutartį,
- automobilių registracijos agentūra, kad būtų pakeistas savininkas,
- socialinės grupės ar religinės bendruomenės, kurių nariu buvo mirusysis.

LR ambasados Konsulinis skyrius mirus ar žuvus artimajam, kuris yra Lietuvos pilietis, suteikia informaciją apie galiojančią palaikų gabenimo ar laidojimo tvarką, perduoda artimųjų rašytinius pareiškimus atsakingoms institucijoms, suteikia informaciją apie palaikų pervežimui reikalingus dokumentus ir išduoda specialius leidimus palaikams pervežti karste. Daugiau informacijos: http://uk.mfa.lt.

Laidojimo ir maitintojo netekties pašalpos
Mirus asmeniui, kuris buvo šeimos maitintojas, galima kreiptis į atitinkamas institucijas dėl pašalpų. Laikas, per kurį galima pateikti prašymus, yra ribotas, todėl kokius prašymus ir dokumentus reikia pateikti, pasistenkite sužinoti kuo anksčiau.

Našlio pašalpa (angl. Bereavement Allowance) yra mokama iki 52 savaičių po partnerio mirties. Daugiau informacijos gali rasti čia: https://www.gov.uk/bereavement-allowance.

Taip pat mirusio žmogaus partneris gali kreiptis dėl pašalpos laidojimo kaštams (angl. Bereavement Payment). Šiuo metu vienkartinės laidojimo išmokos suma yra 2 000 £. Ją galima gauti, jei miręs žmogus mokėjo socialinio draudimo įmokas (angl. national insurance contributions), t.y., dirbo savarakiškai arba buvo įdarbintas įmonėje. Daugiau informacijos apie laidojimo išmokas: https://www.gov.uk/bereavement-payment/overview.

Jei mirusysis buvo šeimos maitintojas, jo išlaikytiniais buvę asmenys turi teisę į našlystės pašalpas. Šiais klausimais per tris mėnesius reikia kreiptis į vietinį Darbo centro (angl. Job Centre Plus) biurą.

Tuo atveju, jeigu mirus žmogui jo artimųjų surasti neįmanoma, visas laidojimo išlaidas ir rūpesčius prisiima vietos valdžia.

Naujausią informaciją apie mirties registraciją galima rasti čia: http://www.direct.gov.uk/en/Governmentcitizensandrights/Death/WhatToDoAfterADeath/DG_10029642.

Ši informacija atnaujinta pagal 2013-09-20 galiojančią tvarką. Dėl galimų pokyčių Anglija.lt siūlo pasitikrinti oficialiuose tarnybų tinklalapiuose.

Anglija.lt

   

Susijusios įmonės

Buhalterinės, finansinės paslaugos, pajamų apsauga, imigracinės, verslo konsultacijos, registracija, priežiūra ir kt. – tai sritys, kuriose esame pasiruošę Jums padėti visoje...

Plataus spektro buhalterjos ir verslo valdymo apskaitos paslaugos įmonėms bei privatiems asmenims Rytų Londone. Pagalba pašalpų, dokumentų tvarkymo, mokesčių grąžinimo ir kt.

Profesionalios buhalterijos paslaugos įmonėms ir fiziniams asmenims Rytų Londone. Rezidento leidimas, pašalpos, mokesčių grąžinimas, pajamų deklaravimas, dokumentų tvarkymas ir...

Kompensacijų už traumas specialistai visoje JK. Kreipkitės, jei per pastaruosius 3 metus patyrėte nelaimingą atsitikimą/traumą, ir tai nutiko ne dėl Jūsų...

Kvalifikuotos teisinės paslaugos JK. Pagalba imigracijos klausimais.

...

Turime 20 m. patirties teikiant buhalterines paslaugas UK. Savo klientams visuomet randame pačius geriausius sprendimus! 

...

15 metų tvarkome mokesčius UK, teikiame visas buhalterines paslaugas bei nemokamai konsultuojame norinčius pradėti verslą D.Britanijoje.

...

Specializuota buhalterinės apskaitos įmonė Rytų Londone, teikianti paslaugas smulkaus ir vidutinio dydžio verslo įmonėms bei individualiems asmenims. 

 

...

Buhalterinės apsakaitos paslaugos juridiniams ir fiziniams asmenims, pagalba mokesčių, pašalpų bei dokumentų tvarkymo klausimais visoje JK.

...