Kaip gauti Lietuvos Respublikos pilietybę ir pasą užsienyje gimusiam vaikui? (2006-10-19)

Įmonės, kurios gali padėti šiuo klausimu

Nutarėte įregistruoti savo sūnaus ar dukters gimimą, kreiptis dėl jo/jos Lietuvos Respublikos (LR) pilietybės ir LR paso. Ko reikia, kad Lietuvos institucijos tai padarytų?

Kokių dokumentų reikia – priklauso nuo konkretaus atvejo
Pirmiausia dera žinoti, kad vienokių dokumentų reikia, kai vaikas užsienyje gimsta santuokoje esantiems tėvams, kitokių – jei ne santuokoje. Be to, dokumentai skiriasi, jei vienas iš sutuoktinių ar vienas iš įregistruojamo vaiko tėvų nėra Lietuvos pilietis.

Kai vaikas gimęs santuokoje ir abu vaiko tėvai yra LR piliečiai
Konsuliniam pareigūnui turės būti pateikti šie dokumentai:

· Pilnas vaiko gimimo liudijimas (kuriame nurodyti vaiko tėvai) legalizuotas pažyma „Apostille” JK Užsienio reikalų ministerijos Legalizavimo skyriuje (Foreign and Commonwealth Office, Legalisation Office, adresas: Old Admiralty Building, The Mall, London SW1A 2LG, telefonas: 020 7008 1111, internetinės svetainės adresas: http://www.fco.gov.uk/legalisation) ir išverstas į lietuvių kalbą.
· Tėvų santuokos liudijimas (jeigu santuokos liudijimas išduotas JK, jis turi būti legalizuotas pažyma „Apostille” ir išverstas į lietuvių kalbą).
· Tėvų LR piliečių pasai arba asmens tapatybės kortelės.
· Prašymas dėl vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimo įregistravimo (prašymo formą galima gauti ambasadoje).
· Tėvų prašymas spręsti vaiko LR pilietybės klausimą (prašymo pavyzdį galima gauti ambasadoje). Šį prašymą turi pasirašyti abu tėvai.
· Prašymas išduoti vaikui pasą (prašymo formą galima gauti ambasadoje).
· Tėvų paaiškinimai dėl teisinio statuso Jungtinėje Karalystėje kartu su teisinį statusą patvirtinančiais dokumentais, kurie turi būti išversti į lietuvių kalbą. Gali būti pateikiamas vienas iš tokių teisinį statusą patvirtinančių dokumentų:
- JK VRM Imigracijos ir pilietybės reikalų direktorato pažyma, kad vaiko tėvai nėra įgiję JK pilietybės (dėl šios pažymos galima kreiptis laišku į JK VRM adresu: Home Office, Nationality Enquiry Team, Imigration and Nationality Directorate, PO Box 306, Liverpool, L69 2UX, telefonas: 0845 010 5200, faksas: 0151 672 5592; pažyma išduodama nemokamai);
- Leidimas gyventi JK (Residence Permit for a National of a Member State of the EEC);
- JK VRM Darbuotojų registravimo tarnybos pažymėjimas dėl užregistravimo minėtoje tarnyboje (išduodamas atvykusiems ir pradėjusiems dirbti po Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą (Accession State Worker Registration Scheme Registration Card);
- Paskutinė JK viza;
- JK VRM (Home Office) laiškas dėl leidimo gyventi (pasilikti) Jungtinėje Karalystėje ir kt.
· Trys vienodos nuotraukos iš to paties negatyvo (nuotraukų nominalus dydis – 40x60 mm, veidas nuo smakro iki viršugalvio turi užimti 31–36 mm). Nuotraukos turi būti nesukarpytos, pageidautina, juodai baltos.
· Tėvų ir kitų nepilnamečių vaikų (gimusių Lietuvoje) gyvenamosios vietos deklaracijos, jeigu tokios deklaracijos dar nebuvo pateiktos (deklaracijų formas galima gauti ambasadoje). Kartu su deklaracijomis turi būti pateikiami nepilnamečių vaikų, gimusių Lietuvoje, LR pasai.

Kai vaikas gimęs ne santuokoje, tačiau abu vaiko tėvai yra LR piliečiai
· Tokiu atveju reikės pristatyti anksčiau išvardytus dokumentus ir papildomai pateikti notariškai patvirtintą tėvystės pripažinimą (notariškai patvirtinti tėvystės pripažinimą galima LR ambasados Londone konsuliniame skyriuje).

Kai vaikas gimė santuokoje, tačiau vienas iš sutuoktinių nėra LR pilietis
· Tokiu atveju reikės pristatyti anksčiau išvardytus dokumentus ir papildomai – pažymą (iš jūsų sutuoktinio ambasados) dėl vaiko pilietybės (ar vaikas gimimu yra ar nėra įgijęs antrojo iš tėvų pilietybės).
· Antrojo iš tėvų sutikimą, kad vaikas įgytų LR pilietybę (patvirtintą notaro arba jūsų sutuoktinio ambasados konsulinio pareigūno).
Abu šie dokumentai turi būti legalizuoti pažyma „Apostille” JK Užsienio reikalų ministerijos Legalizavimo skyriuje ir išversti į lietuvių kalbą.

Kai vaikas gimė ne santuokoje ir tik vienas iš tėvų yra LR pilietis
· Tokiu atveju reikės pristatyti anksčiau išvardytus dokumentus ir papildomai pateikti tėvystės pripažinimą. Tėvystės pripažinimas turi būti patvirtintas viešojo notaro arba advokato, legalizuotas pažyma „Apostille” JK Užsienio reikalų ministerijos Legalizavimo skyriuje ir išverstas į lietuvių kalbą.

Kai vaikas gimimu yra įgijęs kitos valstybės pilietybę
Jei vaikas yra gimimu įgijęs kitos valstybės pilietybę (t.y. jei vaiko vienas iš tėvų yra pilietis valstybės, kurioje toks pilietybės įgijimas yra numatytas įstatymu), papildomai reikia įrodyti jūsų lietuviškas šaknis, net jei esate LR pilietis. Kitaip tariant, jums reikės pateikti papildomus dokumentus, rodančius, kad vaiko seneliai ar proseneliai buvo Lietuvos piliečiai tarp 1919 metų sausio 9 dienos ir 1940 metų birželio 15 dienos.

Kas privalo dalyvauti pateikiant dokumentus?
Pateikiant dokumentus dėl vaiko, gimusio užsienio valstybėje, LR pilietybės ir pirmojo paso išdavimo turi dalyvauti abu tėvai ir vaikas.

Kas sprendžia vaiko gimimo įregistravimo, LR pilietybės ir paso išdavimo klausimą?
Ambasada įstatymų nustatyta tvarka patvirtina tėvų pateiktus dokumentus ir persiunčia juos LR Užsienio reikalų ministerijai, kuri toliau juos perduoda civilinės metrikacijos skyriams ir Migracijos departamentui prie LR VRM. Atkreipiame dėmesį, kad ambasada neregistruoja vaikų gimimo, nesprendžia jų LR pilietybės klausimo ir neišduoda jiems pasų.

Kiek laiko gali užtrukti vaiko gimimo įregistravimas, LR pilietybės klausimo sprendimas ir pirmojo paso išdavimas?
Vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimo įregistravimas, LR pilietybės klausimo sprendimas ir pirmojo paso išdavimas gali užtrukti nuo 4 iki 6 mėnesių.

Daugiau informacijos bei ambasados kontaktinius duomenis galima rasti http://uk.mfa.lt.

LR ambasados informacija

   

Susijusios įmonės

Buhalterinės, finansinės paslaugos, pajamų apsauga, imigracinės, verslo konsultacijos, registracija, priežiūra ir kt. – tai sritys, kuriose esame pasiruošę Jums padėti visoje...

Plataus spektro buhalterjos ir verslo valdymo apskaitos paslaugos įmonėms bei privatiems asmenims Rytų Londone. Pagalba pašalpų, dokumentų tvarkymo, mokesčių grąžinimo ir kt.

Profesionalios buhalterijos paslaugos įmonėms ir fiziniams asmenims Rytų Londone. Rezidento leidimas, pašalpos, mokesčių grąžinimas, pajamų deklaravimas, dokumentų tvarkymas ir...

Advokatai Londone bei visos teisinės paslaugos Anglijoje: skyrybos, dokumentų tvirtinimas, atlyginimų išieškojimas, kompensacijos, darbo teisė ir kt.

...

Kompensacijų už traumas specialistai visoje JK. Kreipkitės, jei per pastaruosius 3 metus patyrėte nelaimingą atsitikimą/traumą, ir tai nutiko ne dėl Jūsų...

Kvalifikuotos teisinės paslaugos JK. Pagalba imigracijos klausimais.

...

Turime 20 m. patirties teikiant buhalterines paslaugas UK. Savo klientams visuomet randame pačius geriausius sprendimus! 

...

15 metų tvarkome mokesčius UK, teikiame visas buhalterines paslaugas bei nemokamai konsultuojame norinčius pradėti verslą D.Britanijoje.

...

Specializuota buhalterinės apskaitos įmonė Rytų Londone, teikianti paslaugas smulkaus ir vidutinio dydžio verslo įmonėms bei individualiems asmenims. 

 

...

Buhalterinės apsakaitos paslaugos juridiniams ir fiziniams asmenims, pagalba mokesčių, pašalpų bei dokumentų tvarkymo klausimais visoje JK.

...