Kelionei su vaiku į užsienį tėvai turi pasiruošti (2006-05-24)

Įmonės, kurios gali padėti šiuo klausimu

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistai ragina tėvus pasirūpinti vykstančio į užsienio valstybę vaiko kelionei reikalingais dokumentais.

Ministerijos specialistai primena, jog tuo atveju, kai vaikas vyksta į užsienį su abiem tėvais (įtėviais), pasienyje pateikiamas vaiko asmenį liudijantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, pasas arba vaiko kelionės dokumentas). Šiuo atveju jokių papildomų leidimų ar kitokių dokumentų Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punkte pateikti nereikia.

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad ne visos šalys asmens tapatybės kortelę ir vaiko kelionės dokumentą pripažįsta kelionės dokumentu, todėl vaikui patartina turėti pasą.

Svarbu nepamiršti, jog tuomet, kai vaikas vyksta su vienu iš tėvų, kartu su asmens dokumentu turi būti pateiktas antrojo iš tėvų sutikimas, kuriame nurodytas sutikimo galiojimo laikas. Sutinkančiojo parašas turi būti patvirtintas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno. Tokio sutikimo nereikia, jei vaikas gyvena su vienu iš tėvų (vienas iš jų pripažintas nežinia kur esančiu, neveiksniu, miręs, duomenys apie jį neįrašyti į vaiko gimimo įrašą ir pan.). Šiuo atveju turėtų būti pateikiamas šį faktą liudijantis dokumentas (mirties liudijimas, atitinkamas teismo sprendimas, vaiko gimimo liudijimas ar gimimo akto išrašas).

Būtina žinoti, kad vaikui į užsienį vykstant su tuo iš tėvų (įtėvių), su kuriuo teismas yra nustatęs vaiko gyvenamąją vietą, Lietuvos pasieniečiams turi būti pateikta tai liudijanti teismo sprendimo kopija. Tokiu atveju antrojo iš tėvų sutikimo nebereikia.

Vaikui į užsienį vykstant su tuo iš tėvų (įtėvių), su kuriuo teismas nėra nustatęs vaiko gyvenamosios vietos, tačiau su juo vaikas gyvena daugiausiai, pasieniečiams turi būti pateiktas savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybos raštas, patvirtinantis, kad vaikas daugiausiai gyvena su kartu keliaujančiu vienu iš tėvų (įtėvių). Gavus tokį raštą, antrojo iš tėvų (įtėvių) sutikimo dėl vaiko laikino išvykimo nereikia.

Tokiu atveju, kai vaikas į užsienį vyksta su tuo iš tėvų (įtėvių), su kuriuo teismas nėra nustatęs vaiko gyvenamosios vietos ir su juo vaikas negyvena daugiausiai, pasieniečiams turi būti pateiktas antrojo iš tėvų (įtėvių), su kuriuo teismas yra nustatęs vaiko gyvenamąją vietą arba su kuriuo vaikas gyvena daugiausiai, sutikimas, kad vaikas laikinai išvyktų į užsienį. Šiame sutikime privalu nurodyti jo galiojimo laiką.

Tuomet, kai vaikas į užsienį vyksta su kitu jį lydinčiu asmeniu, reikia abiejų tėvų sutikimo (arba atitinkamas dokumentas, patvirtinantis, kodėl nėra tėvų sutikimo, išduotas vadovaujantis Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarka). Sutikime turi būti nurodomas vaiką lydintis asmuo, jo paso duomenys bei sutikimo galiojimo laikas. Sutinkančiųjų parašai taip pat turi būti patvirtinti notariškai.

Kai vaikas vyksta į užsienį su globėju (rūpintoju), reikia pateikti vaiko globą (rūpybą) patvirtinantį dokumentą. Kai vaikui nustatyta laikinoji globa (rūpyba), Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punkto pareigūnams kartu turi būti pateiktas savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybos raštas, kuriuo patvirtinama, kad vaiko laikinoji globa (rūpyba) nepasibaigusi.

Vaikas, vykstantis į užsienio valstybę vienas, pasienyje turi pateikti vaiko asmenį liudijantį dokumentą ir abiejų tėvų sutikimą (arba atitinkamą dokumentą, patvirtinantį, kodėl nėra tėvų sutikimo, išduotą vadovaujantis Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarka).

Būtina atkreipti dėmesį, kad reikia turėti visų išvardintų dokumentų kopijas.

Papildomą informaciją Lietuvoje teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vaikų ir jaunimo skyrius, tel. 2664 265.

LR SADM informacija

   

Susijusios įmonės

Buhalterinės, finansinės paslaugos, pajamų apsauga, imigracinės, verslo konsultacijos, registracija, priežiūra ir kt. – tai sritys, kuriose esame pasiruošę Jums padėti visoje...

Plataus spektro buhalterjos ir verslo valdymo apskaitos paslaugos įmonėms bei privatiems asmenims Rytų Londone. Pagalba pašalpų, dokumentų tvarkymo, mokesčių grąžinimo ir kt.

Profesionalios buhalterijos paslaugos įmonėms ir fiziniams asmenims Rytų Londone. Rezidento leidimas, pašalpos, mokesčių grąžinimas, pajamų deklaravimas, dokumentų tvarkymas ir...

Advokatai Londone bei visos teisinės paslaugos Anglijoje: skyrybos, dokumentų tvirtinimas, atlyginimų išieškojimas, kompensacijos, darbo teisė ir kt.

...

Kompensacijų už traumas specialistai visoje JK. Kreipkitės, jei per pastaruosius 3 metus patyrėte nelaimingą atsitikimą/traumą, ir tai nutiko ne dėl Jūsų...

Kvalifikuotos teisinės paslaugos JK. Pagalba imigracijos klausimais.

...

Turime 20 m. patirties teikiant buhalterines paslaugas UK. Savo klientams visuomet randame pačius geriausius sprendimus! 

...

15 metų tvarkome mokesčius UK, teikiame visas buhalterines paslaugas bei nemokamai konsultuojame norinčius pradėti verslą D.Britanijoje.

...

Specializuota buhalterinės apskaitos įmonė Rytų Londone, teikianti paslaugas smulkaus ir vidutinio dydžio verslo įmonėms bei individualiems asmenims. 

 

...

Buhalterinės apsakaitos paslaugos juridiniams ir fiziniams asmenims, pagalba mokesčių, pašalpų bei dokumentų tvarkymo klausimais visoje JK.

...