Lietuvos Respublikos paso išdavimas ar keitimas užsienyje (2006-10-02)

Įmonės, kurios gali padėti šiuo klausimu

Kiekvienas žmogus anksčiau ar vėliau susiduria su paso gavimo ar keitimo klausimais. Šiuo metu turime dvi galiojančias pasų rūšis.
Pirmieji – tai senojo pavyzdžio Lietuvos Respublikos piliečio pasai, kurie buvo išduodami iki 2002 metų gruodžio 31 dienos. Jie galioja iki juose nurodytos datos, tačiau ne ilgiau kaip iki Lietuvos įstojimo į Šengeno sutarties erdvę (t.y., tikėtina, iki kitų metų rudens; tai turėtų būti svarbu šiuo metu turintiems senuosius pasus).
Nuo 2003 metų sausio 1 dienos išduodami naujo pavyzdžio technologiškai modernesni Lietuvos Respublikos pasai.
Nuo 2006 metų rugpjūčio 28 dienos Lietuva, įgyvendindama Europos Sąjungos (ES) reglamentą, Lietuvos Respublikos paso ir Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatymus, pradeda gaminti pasus su biometriniais duomenimis, t.y. veido atvaizdo biometriniu duomeniu, kuris bus įrašomas į pasuose esančias integruotas elektronines įklijas.

Kas išduoda (keičia) pasą
Jungtinėje Karalystėje gyvenančiam piliečiui, kuris nėra deklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvoje arba kuris yra deklaravęs išvykimą iš Lietuvos, pasą išduoda ir keičia Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos.

Norėdami gauti ar pakeisti pasą, Jūs turite dvi galimybes: pateikti prašymą ir kitus reikalingus dokumentus tiesiai Migracijos departamentui, jei esate atvykęs į Lietuvą (tai –greitesnis kelias), arba pateikti dokumentus Lietuvos Respublikos ambasados konsuliniam skyriui Londone. Jei pasirenkate šį kelią – jis bus truputį ilgesnis: per ambasadą pasai skubos tvarka neišduodami ir nekeičiami, nes patys pasai spausdinami Lietuvoje, be to, prisideda laikas Jūsų dokumentų išsiuntimui į Lietuvą, o pagaminus pasą – jo parsiuntimui į ambasadą Londone. Šiuo atveju, padavę dokumentus pasui gauti, Jūs turėtumėte laukti apie du mėnesius.
Kadangi asmens tapatybės kortelės yra išduodamos tik nuolatiniams Lietuvos gyventojams, per ambasadą jos nėra nei išduodamos, nei keičiamos.

Kokių dokumentų reikia, norint gauti ar pakeisti pasą
Ambasadai Londone Jūs turėsite pateikti šiuos dokumentus:
· Nustatytos formos prašymą, kurį galite gauti ambasados konsuliniame padalinyje.
· Tris Jūsų amžių atitinkančias nuotraukas. Pagrindiniai reikalavimai nuotraukoms: nuotraukos turi būti padarytos iš to paties negatyvo, jų nominalus dydis 40x60 mm, veidas nuo smakro iki viršugalvio turi užimti 31–36 mm, nuotraukos turi būti nesukarpytos, pageidautina juodai baltos.
· Turimus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą, vaiko kelionės dokumentą).
· Jeigu pasas yra prarastas, reikės pateikti pranešimą apie asmens tapatybę patvirtinančio dokumento praradimą (pranešimo blanką galite gauti ambasadoje).
· Paaiškinimą dėl teisinio statuso Jungtinėje Karalystėje kartu su teisinį statusą patvirtinančiais dokumentais (jeigu kreipiamasi dėl LR pilietybės ir pirmojo paso išdavimo, teisinį statusą patvirtinantys dokumentai turi būti pateikiami su vertimais į lietuvių kalbą).

Gali būti pateikiamas vienas iš tokių teisinį statusą patvirtinančių dokumentų:
* JK VRM Imigracijos ir pilietybės reikalų direktorato pažyma, kad asmuo nėra įgijęs JK pilietybės (dėl šios pažymos galima kreiptis laišku į JK VRM adresu: Home Office, Nationality Enquiry Team, Imigration and Nationality Directorate, PO Box 306, Liverpool, L69 2UX, telefonas: 0845 010 5200, faksas: 0151 672 5592). Pažyma išduodama nemokamai.
* Leidimas gyventi JK (Residence Permit for a National of a Member State of the EEC).
* JK VRM Darbuotojų registravimo tarnybos pažymėjimas dėl užregistravimo minėtoje tarnyboje (išduodamas atvykusiems ir pradėjusiems dirbti po Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą (Accession State Worker Registration Scheme Registration Card).
* Paskutinė JK viza.
* JK VRM (Home Office) laiškas dėl leidimo gyventi (pasilikti) Jungtinėje Karalystėje ir kt.
* Gyvenamosios vietos deklaraciją (deklaracijos formą galima gauti ambasadoje).
* Nepilnamečių vaikų (gimusių Lietuvoje) ir gyvenančių kartu su Jumis Jungtinėje Karalystėje gyvenamosios vietos deklaracijas, jeigu tokios deklaracijos dar nebuvo pateiktos (deklaracijų formas galima gauti ambasadoje). Kartu su deklaracijomis turi būti pateikiami nepilnamečių vaikų, gimusių Lietuvoje, LR pasai. Jeigu nepilnamečiai vaikai gyvena Lietuvoje, pateikiamas išsamus paaiškinimas, su kuo jie gyvena ir kas jais rūpinasi.

Kitus turimus dokumentus:
* Santuokos liudijimą (jeigu neturite lietuviško santuokos liudijimo, o Jūsų santuokos liudijimas išduotas Jungtinėje Karalystėje, jis turi būti legalizuotas pažyma „Apostille” JK Užsienio reikalų ministerijos Legalizavimo skyriuje (Foreign and Commonwealth Office, Legalisation Office, adresas: Old Admiralty Building, The Mall, London SW1A 2LG, telefonas: 020 7008 1111, internetinės svetainės adresas: http://www.fco.gov.uk/legalisation) ir išverstas į lietuvių kalbą.
Taip pat turi būti pateikiamas prašymas dėl santuokos įtraukimo į apskaitą (prašymo formą galima gauti ambasadoje).
* Ištuokos liudijimą (jeigu neturite lietuviško ištuokos liudijimo, o Jūsų ištuoka buvo registruota Jungtinėje Karalystėje, būtina pateikti teismo sprendimą dėl ištuokos, jis turi būti legalizuotas pažyma „Apostille” ir išverstas į lietuvių kalbą. Taip pat turi būti pateikiamas prašymas dėl ištuokos įtraukimo į apskaitą (prašymo formą galima gauti ambasadoje).
* Nepilnamečių vaikų, gimusių Jungtinėje Karalystėje gimimo liudijimus (jeigu vaikas gimė Jungtinėje Karalystėje ir neturi Lietuvoje išduoto gimimo liudijimo, pateikiamas pilnas vaiko gimimo liudijimas (kuriame nurodyti vaiko tėvai) legalizuotas pažyma „Apostille” ir išverstas į lietuvių kalbą. Taip pat turi būti pateikiamas prašymas dėl vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimo įregistravimo (prašymo formą galima gauti ambasadoje).
* LR išduotą vardo, pavardės keitimo liudijimą.
* Kitus konkrečiais atvejais reikalingus dokumentus, pvz., prezidento dekretą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo ir t.t.

Kas gali pateikti dokumentus pasui gauti ar keisti
Prašymą ir kitus dokumentus Jūs turite pateikti pats, asmeniškai.
Jeigu kreipiamasi dėl paso keitimo ar išdavimo asmeniui iki 18 metų, kuris jau turėjo pasą arba LR vaiko kelionės dokumentą, vaikui dalyvaujant dokumentus pateikia vienas iš tėvų ar globėjų.
Jeigu kreipiamasi dėl vaiko, gimusio užsienio valstybėje, LR pilietybės ir pirmojo paso išdavimo, pateikiant dokumentus turi dalyvauti abu tėvai ir vaikas.

Kokiais atvejais pasas yra keičiamas
Pasas keičiamas šiais atvejais:
· Jei pakeitėte vardą, pavardę, lytį, patikslinote savo gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą.
· Jei Jūsų pasas tapo netinkamas naudoti (suplėšytas, apdegęs ar pan.).
· Jei jame yra netikslių įrašų.
· Jei išnaudoti visi vizoms skirti lapai.
· Jei pasibaigė paso galiojimo laikas.
· Jei to pageidaujate (pvz., norite gauti naujo pavyzdžio Lietuvos Respublikos pasą vietoje dar galiojančio seno pavyzdžio paso).

Kokio dydžio mokestis nustatytas už paso išdavimą ar pakeitimą
Paso išdavimo ir keitimo per Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje konsulinis mokestis yra 20 eurų. Jungtinėje Karalystėje šis mokestis mokamas svarais ir, priklausomai nuo valiutų kurso svyravimo, yra maždaug 14 Didžiosios Britanijos svarų.

LR ambasados informacija

   

Susijusios įmonės

Buhalterinės, finansinės paslaugos, pajamų apsauga, imigracinės, verslo konsultacijos, registracija, priežiūra ir kt. – tai sritys, kuriose esame pasiruošę Jums padėti visoje...

Plataus spektro buhalterjos ir verslo valdymo apskaitos paslaugos įmonėms bei privatiems asmenims Rytų Londone. Pagalba pašalpų, dokumentų tvarkymo, mokesčių grąžinimo ir kt.

Profesionalios buhalterijos paslaugos įmonėms ir fiziniams asmenims Rytų Londone. Rezidento leidimas, pašalpos, mokesčių grąžinimas, pajamų deklaravimas, dokumentų tvarkymas ir...

Advokatai Londone bei visos teisinės paslaugos Anglijoje: skyrybos, dokumentų tvirtinimas, atlyginimų išieškojimas, kompensacijos, darbo teisė ir kt.

...

Kompensacijų už traumas specialistai visoje JK. Kreipkitės, jei per pastaruosius 3 metus patyrėte nelaimingą atsitikimą/traumą, ir tai nutiko ne dėl Jūsų...

Kvalifikuotos teisinės paslaugos JK. Pagalba imigracijos klausimais.

...

Turime 20 m. patirties teikiant buhalterines paslaugas UK. Savo klientams visuomet randame pačius geriausius sprendimus! 

...

15 metų tvarkome mokesčius UK, teikiame visas buhalterines paslaugas bei nemokamai konsultuojame norinčius pradėti verslą D.Britanijoje.

...

Specializuota buhalterinės apskaitos įmonė Rytų Londone, teikianti paslaugas smulkaus ir vidutinio dydžio verslo įmonėms bei individualiems asmenims. 

 

...

Buhalterinės apsakaitos paslaugos juridiniams ir fiziniams asmenims, pagalba mokesčių, pašalpų bei dokumentų tvarkymo klausimais visoje JK.

...