LR ambasados Konsulinis skyrius  (2007-12-13)

Įmonės, kurios gali padėti šiuo klausimu

Konsulinio skyriaus darbuotojai paprastai yra tie žmonės, į kuriuos ambasadoje kreipiasi Lietuvos Respublikos piliečiai iškilus problemoms. Siekdami palengvinti jūsų bendravimą su konsuliniais pareigūnais, pateikiame trumpą kiekvieno iš jų funkcijų aprašymą, kad žinotumėte, į kurį iš mūsų, prireikus konkrečios pagalbos, galite kreiptis. Konsulinių pareigūnų vardus ir pavardes, pareigas ir telefono numerius taip pat galite rasti ambasados internetiniame puslapyje: http://uk.mfa.lt skyrelyje „Apie ambasadą“.

Konsuliniame skyriuje šiuo metu dirba šeši pareigūnai: trys diplomatai, paskirti dirbti ambasadoje Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos trejiems metams, ir trys raštvedžiai, kurie samdomi pagelbėti diplomatams atlikti technines funkcijas.

Pareigūnai, dirbantys konsuliniame skyriuje, vykdo labai įvairias funkcijas. Konsulinio skyriaus lankytojams dažnai susidaro įspūdis, kad konsulinių pareigūnų veikla apsiriboja dokumentų tvarkymu dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, Lietuvos Respublikos pasų keitimo/išdavimo, laikinų kelionės dokumentų išdavimu, notarinių veiksmų atlikimu. Tik nedaugelis žino, kad be piliečių aptarnavimo, Konsulinio skyriaus pareigūnai dar aktyviai bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis teisinės pagalbos klausimais, teikia neatidėliotiną konsulinę pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, mirusių ar žuvusių Jungtinėje Karalystėje lietuvių artimiesiems, rūpinasi įkalintais Lietuvos Respublikos piliečiais. Nemažiau svarbi ir informacijos teikimo funkcija – ambasados Konsulinis skyrius kasdien sulaukia apie šimto telefono skambučių ir beveik tiek pat elektroninių laiškų. Aktuali konsulinė informacija taip pat skelbiama ambasados internetiniame puslapyje.

Bendruoju telefonu +44(0)20 7592 2840 galite registruotis priėmimui konsuliniame skyriuje Lietuvos Respublikos paso ir pilietybės klausimais. Visais kitais klausimais (pavyzdžiui, norėdami surašyti įgaliojimą, patvirtinti dokumento nuorašą, gauti laikiną kelionės dokumentą vietoje prarasto paso) registruotis nereikia – jūs laukiami ambasados Konsuliniame skyriuje kiekvieną darbo dieną priėmimo valandomis (9–13 val., paskutinis lankytojas į salę įleidžiamas 12.45 val.).

Norėdami gauti bendrąją konsulinę informaciją (išskyrus registraciją priėmimui Konsuliniame skyriuje Lietuvos Respublikos pasų ir pilietybės klausimais), skambinkite bendruoju ambasados telefonu +44(0)20 7592 2840. Siekdami palengvinti jūsų bendravimą su Konsulinio skyriaus pareigūnais, nurodome konkretaus darbuotojo vardą ir pavardę, su kuriuo galite tiesiogiai bendrauti jo kompetencijai priskirtais klausimais.

Stichinės nelaimės, katastrofos, teroro akto, masinių riaušių, karo, ginkluoto konflikto atveju, jei norite gauti informacijos apie neatidėliotinus veiksmus, sužinoti telefonus ir adresus institucijų, kurios gali suteikti pagalbą; jei esate sulaikytas, atliekate bausmę ir pageidaujate, kad praneštumėme apie jūsų sulaikymą ar įkalinimą artimiesiems, informuotume apie Jungtinės Karalystės teismines procedūras, esant būtinybei, aplankytume jus įkalinimo vietoje, dalyvautume teismo posėdžiuose, jei yra pagrindo manyti, kad gali būti pažeistos jūsų kaip Lietuvos piliečio teisės; jeigu pažeidžiamos jūsų darbuotojo teisės arba praradote darbą ir norite sužinoti adresus ar telefonus Jungtinės Karalystės institucijų ir organizacijų, kurios gina darbuotojų teises ir gali suteikti jums teisinę pagalbą, gauti informacijos apie jūsų teises ir teisinį statusą lietuvių kalba, skambinkite +44(0)20 7592 2840.

Jei susirgote ar pakliuvote į nelaimingą atsitikimą ir pageidaujate, kad apie jūsų sveikatos būklę informuotume artimuosius, susisiektume su policija ar sveikatos priežiūros institucija, suteiktume informaciją apie organizacijas, galinčias pagelbėti jūsų situacijoje; mirus (žuvus) artimajam, jei reikalinga informacija apie galiojančią palaikų gabenimo ar laidojimo tvarką, jei norite perduoti artimųjų rašytinius pareiškimus atsakingoms institucijoms, gauti informacijos apie palaikų pervežimui reikalingus dokumentus, gauti specialius leidimus palaikams parvežti karste; ieškant materialinės pagalbos (nemokamos nakvynės, maisto, piniginių lėšų grįžti į Lietuvą), jei reikia informacijos apie organizacijas, galinčias pagelbėti jūsų situacijoje (suteikti nemokamą nakvynę, maisto, drabužių), apie galimybes gauti materialinę pagalbą iš savo artimųjų, pasinaudojant tarptautine pinigų pervedimo sistema, jei norite pagalbos susisiekti su artimaisiais, skambinkite konsuliniam pareigūnui, tel. +44(0)20 7592 2840.

Norite įregistruoti vaiko gimimą, santuoką ir pan., praradote kelionės dokumentą, pasibaigė jūsų paso galiojimo laikas, norite grįžti į Lietuvą su Jungtinėje Karalystėje gimusiu kūdikiu, norite parašyti įgaliojimą ar atlikti kitus notarinius veiksmus: jei nerandate, nesuprantate informacijos ambasados internetiniame puslapyje apie reikalingus pateikti dokumentus, skambinkite tel. +44(0)20 7592 2840.

Jei jau kreipėtės į Konsulinį skyrių dėl vaiko gimimo, santuokos įregistravimo, Lietuvos Respublikos paso išdavimo ir jums reikia pateikti papildomus dokumentus, jei norite pateikti dokumentus dėl pažymų išdavimo paštu, sužinoti ambasados adresą, priėmimo valandas, turite kitų priėmimo organizavimo klausimų, skambinkite konsulinei pareigūnei, tel.: +44(0)20 7592 2840.

Gaišite savo ir konsulinių pareigūnų laiką, jei bandysite į ambasadą skambinti tikėdamiesi Konsuliniame skyriuje gauti vertimo paslaugas ar juridines konsultacijas, banko ir pašto paslaugas, t.y. keisti pinigus, siųsti dokumentus paštu, pasiskolinti pinigų, prašyti apmokėti jūsų ligoninės, viešbučio, teisinių paslaugų ar kitas sąskaitas bei turėtas išlaidas, aprūpinti nakvyne ar rasti gyvenamąsias patalpas, rekomenduoti advokatų, teisininkų, gydytojų ar kitų profesijų atstovus, atlikti nusikaltimo tyrimą ar atstovauti jums teisme, tarpininkauti dėl įsidarbinimo Jungtinėje Karalystėje, dėl leidimų gyventi ir dirbti gavimo ir pan. – visus šiuos veiksmus atlikti konsuliniams pareigūnams draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai.

Mes nuoširdžiai stengiamės pagerinti konsulinių paslaugų kokybę Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems lietuviams. Sutaupysite ir savo, ir mūsų laiką, jei atvyksite į ambasadą pasiruošę vizitui (turėdami reikalingus dokumentus ir pasidarę jų kopijas, atsispausdinę ir užpildę formas, turėdami grynųjų pinigų konsulinei rinkliavai sumokėti). Ambasadoje sugaišite tiek laiko, kiek jums bus reikalinga tvarkingai užpildyti dokumentus ir kiek mes užtruksime laiko atlikti konsulinį veiksmą. Atminkite, kad kai kurių veiksmų atlikimas reikalauja suderinimo ir apsikeitimo dokumentais su Lietuvos Respublikos institucijomis, todėl jų negalime atlikti tą pačią darbo dieną.


Rasma Ramoškaitė
LR ambasados JK trečioji sekretorė

   

Susijusios įmonės

Buhalterinės, finansinės paslaugos, pajamų apsauga, imigracinės, verslo konsultacijos, registracija, priežiūra ir kt. – tai sritys, kuriose esame pasiruošę Jums padėti visoje...

Plataus spektro buhalterjos ir verslo valdymo apskaitos paslaugos įmonėms bei privatiems asmenims Rytų Londone. Pagalba pašalpų, dokumentų tvarkymo, mokesčių grąžinimo ir kt.

Profesionalios buhalterijos paslaugos įmonėms ir fiziniams asmenims Rytų Londone. Rezidento leidimas, pašalpos, mokesčių grąžinimas, pajamų deklaravimas, dokumentų tvarkymas ir...

Advokatai Londone bei visos teisinės paslaugos Anglijoje: skyrybos, dokumentų tvirtinimas, atlyginimų išieškojimas, kompensacijos, darbo teisė ir kt.

...

Kompensacijų už traumas specialistai visoje JK. Kreipkitės, jei per pastaruosius 3 metus patyrėte nelaimingą atsitikimą/traumą, ir tai nutiko ne dėl Jūsų...

Kvalifikuotos teisinės paslaugos JK. Pagalba imigracijos klausimais.

...

Turime 20 m. patirties teikiant buhalterines paslaugas UK. Savo klientams visuomet randame pačius geriausius sprendimus! 

...

15 metų tvarkome mokesčius UK, teikiame visas buhalterines paslaugas bei nemokamai konsultuojame norinčius pradėti verslą D.Britanijoje.

...

Specializuota buhalterinės apskaitos įmonė Rytų Londone, teikianti paslaugas smulkaus ir vidutinio dydžio verslo įmonėms bei individualiems asmenims. 

 

...

Buhalterinės apsakaitos paslaugos juridiniams ir fiziniams asmenims, pagalba mokesčių, pašalpų bei dokumentų tvarkymo klausimais visoje JK.

...