Notarinių veiksmų atlikimas LR ambasadoje Londone (atnaujinta 2013-09-20) (2006-11-10)

Įmonės, kurios gali padėti šiuo klausimu

Neretai asmenys, išvykdami iš Lietuvos, būna nesutvarkę visų reikalų arba atsiranda neatidėliotinų, Lietuvoje spręstinų klausimų, kuriems tvarkyti jų atstovai privalo turėti įgaliojimus.

Dar dažniau nutinka taip, kad Lietuvos Respublikos (LR) piliečiai, gyvenantys Jungtinėje Karalystėje (JK), nori į svečius pasikviesti savo nepilnamečius vaikus, kurių išvykimui iš Lietuvos vėlgi reikia notariškai patvirtinto sutikimo, kuriuo tėvai, išvykdami iš Lietuvos, nepasirūpino.

Todėl svarbu žinoti, kada ir kokiomis sąlygomis LR ambasada gali patvirtinti jūsų valią viename ar kitame notariniame dokumente. Notariniams veiksmams atlikti išankstinė registracija nebūtina, tačiau pareiškėjas (-ai) privalo atvykti į ambasados konsulinį skyrių pats 9–12:30 val. bet kurią darbo dieną. Notariniai veiksmai ambasadoje atliekami tik fiziniams asmenims. Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims - įmonėms, asociacijoms ir pan. notariniai veiksmai ambasadoje neatliekami.

Konsuliniame skyriuje atliekami šie notariniai veiksmai:
- tvirtinami įgaliojimai;
- liudijamas dokumentų nuorašų tikrumas (tik pateikus originalų dokumentą);
- liudijamas asmens parašo įvairiuose pareiškimuose, prašymuose tikrumas;
- liudijamas vertimo iš lietuvių kalbos į anglų bei iš anglų į lietuvių kalbą tikrumas arba liudijamas ambasadai žinomų vertėjų parašų tikrumas jų vertimuose;
- atliekami kiti notariniai veiksmai, jei jie neprieštarauja LR teisės aktams.

Notariniai veiksmai atliekami tik nustačius asmens tapatybę, todėl būtina turėti ir konsuliniam pareigūnui asmeniškai pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR pasą, LR piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba LR išduotą vairuotojo pažymėjimą).

Lietuvos ambasadoje notariniai veiksmai atliekami tik Lietuvos Respublikos piliečiams. Kitų valstybių piliečiai dėl notarinių veiksmų atlikimo turėtų kreiptis į Jungtinės Karalystės viešąjį notarą arba į savo valstybės konsulinę įstaigą. Toks, kaip ir konsulinio pareigūno ar Lietuvos notaro patvirtintas, dokumentas galioja Lietuvoje po to, kai jį legalizuoja JK Užsienio ir sandraugos reikalų ministerija (angl. Foreign and Commonwealth Office, Old Admiralsty Building, The Mall, SW1A 2LG, tel.020 7008 1111).

LR piliečiai, gyvenantys Jungtinėje Karalystėje, dėl notarinių veiksmų gali kreiptis ir į bet kurį JK viešąjį notarą (angl. notary public) ar notarinius veiksmus atlikti teisę turintį advokatą (angl. solicitor). Toks, kaip ir konsulinio pareigūno ar Lietuvos notaro patvirtintas, dokumentas galioja Lietuvoje po to, kai jį legalizuoja JK Užsienio ir sandraugos reikalų ministerija.

Pagal Lietuvos teisę sandorius, susijusius su Lietuvoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimu, perdavimu naudotis, įkeitimu ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymu tvirtina tik notarai, todėl ambasadoje šie sandoriai netvirtinami. Ambasadoje taip pat netvirtinami rašytiniai liudytojo parodymai ir vedybų sutartys.

Įgaliojimai
Įgaliojimai dėl nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo, disponavimo, pardavimo tvirtinami tik pateikus nuosavybės teisę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją. Įgaliojimai dėl transporto priemonių (automobilių, motociklų ir kt.) valdymo, naudojimo, pardavimo tvirtinami tik pateikus transporto priemonės registracijos liudijimą arba jo notariškai patvirtintą nuorašą. Pateikiant duomenis apie asmenį, kuris jūsų vardu atliks veiksmus Lietuvoje, būtina nurodyti ne tik jo vardą, pavardę, bet ir asmens kodą, paso seriją, numerį, paso išdavimo datą, jį išdavusios migracijos įstaigos pavadinimą, gyvenamąją vietą.

Sutikimai dėl vaiko kelionių
Primename, kad atvykus į ambasadą dėl sutikimo vaikui išvykti į užsienį, reikia pateikti savo galiojančius asmens dokumentus. Jei pase nėra įrašo apie vaiką, būtina pateikti jo gimimo liudijimo originalą ar notariškai paliudytą nuorašą (nesant šių dokumentų, būtina žinoti vaiko asmens kodą). Jei vaikas vyksta ne vienas, o su lydinčiu asmeniu, reikia žinoti ne tik lydinčiojo vardą, pavardę, bet ir asmens kodą, paso seriją, numerį, paso išdavimo datą, jį išdavusios migracijos įstaigos pavadinimą. Atsižvelgdama į tai, ambasada rekomenduoja turėti vaiko ir jį lydinčio asmens pasų kopijas.

Siekdama paspartinti šių dokumentų įforminimą, ambasada parengė pareiškimo dėl vaiko išvykimo iš LR į užsienį formas, kurias galite užpildyti namuose, o vėliau pateikti jas konsuliniam pareigūnui ambasadoje parašo liudijimui (sutikimo formas rasite: http://uk.mfa.lt).

Vertimo tikrumo liudijimas
Atkreipiame dėmesį į tai, kad ambasadoje dokumentų vertimai neatliekami. Dėl vertimų prašome kreiptis į vertėjus, kurių sąrašą galima rasti internetinėje svetainėje: http://uk.mfa.lt.

LR Ambasados adresas Londone: Lithuania House, 2 Bessborough Gardens, Westminster, London SW1V 2JE

Ši informacija atnaujinta pagal 2013-09-20 galiojančią tvarką. Dėl galimų pokyčių Anglija.lt siūlo pasitikrinti oficialiame ambasados tinklalapyje: http://uk.mfa.lt

   

Susijusios įmonės

Buhalterinės, finansinės paslaugos, pajamų apsauga, imigracinės, verslo konsultacijos, registracija, priežiūra ir kt. – tai sritys, kuriose esame pasiruošę Jums padėti visoje...

Plataus spektro buhalterjos ir verslo valdymo apskaitos paslaugos įmonėms bei privatiems asmenims Rytų Londone. Pagalba pašalpų, dokumentų tvarkymo, mokesčių grąžinimo ir kt.

Profesionalios buhalterijos paslaugos įmonėms ir fiziniams asmenims Rytų Londone. Rezidento leidimas, pašalpos, mokesčių grąžinimas, pajamų deklaravimas, dokumentų tvarkymas ir...

Advokatai Londone bei visos teisinės paslaugos Anglijoje: skyrybos, dokumentų tvirtinimas, atlyginimų išieškojimas, kompensacijos, darbo teisė ir kt.

...

Kompensacijų už traumas specialistai visoje JK. Kreipkitės, jei per pastaruosius 3 metus patyrėte nelaimingą atsitikimą/traumą, ir tai nutiko ne dėl Jūsų...

Kvalifikuotos teisinės paslaugos JK. Pagalba imigracijos klausimais.

...

Turime 20 m. patirties teikiant buhalterines paslaugas UK. Savo klientams visuomet randame pačius geriausius sprendimus! 

...

15 metų tvarkome mokesčius UK, teikiame visas buhalterines paslaugas bei nemokamai konsultuojame norinčius pradėti verslą D.Britanijoje.

...

Specializuota buhalterinės apskaitos įmonė Rytų Londone, teikianti paslaugas smulkaus ir vidutinio dydžio verslo įmonėms bei individualiems asmenims. 

 

...

Buhalterinės apsakaitos paslaugos juridiniams ir fiziniams asmenims, pagalba mokesčių, pašalpų bei dokumentų tvarkymo klausimais visoje JK.

...