Teisiniai skyrybų aspektai (2008-09-25)

Įmonės, kurios gali padėti šiuo klausimu

Šeima – tai pagrindinis atsparos taškas, į kurį remiasi valstybė ir tauta. Šeima turi būti toji institucija, kuri žmogų pašaukia ne tik gyvenimui, bet sukuria būtinas sąlygas, paruošia aplinką normaliam ir tvarkingam jo psichofiziniam išsivystymui. Šeima – tai biosocialinis, istoriškai nulemtas organizmas ir pirmoji ugdymo institucija, kuri uždeda sutuoktiniams ir vaikams tam tikras pareigas.

Pastarojo laikmečio tyrimai parodė, kad šeima nėra nekintantis visuomeninis reiškinys. Jį sąlygoja laikas, politinė visuomeninė santvarka, materialinė ir dvasinė aplinka. Įvairūs pokyčiai atskleidžia ne tik visuomenės reakciją į pasikeitusią ūkinę ir socialinę tvarką, bet ir kultūrinius lūkesčius, kuriuos žmonės sieja su santuoka ir šeima, kaitą. Šeimos kaip sąvokos supratimas taip pat įgyja įvairias prasmes.

Ne retas terminas tiek masinės informacijos priemonėse, tiek reklamoje, o dažniausiai gyvenime yra skyrybų faktorius – kaip silpnos, menkai dvasiškai išsivysčiusios ir prastai sukurtos tvirtovės, kurią dažnas žmogus pavadina šeima, padarinys. Kai kurie demografai teigia, jog skyrybos yra augančios individualizacijos ir visuomenės sekuliarizacijos rezultatas. Šie du procesai kelia grėsmę tradicinėms vertybėms (santuokai bei vaikų auginimui) bei lemia augantį skyrybų rodiklį.

Skyrybų pasaulis pilnas aistrų, adrenalino, šekspyriškų tragedijų ir moljeriškų komedijų. Psichologai teigia, kad pagal streso faktorių skyrybos yra antroje vietoj po artimo žmogaus mirties.

Įmonės darbuotojai, teikiantys teisines ir detektyvo konsultacijas, pastaruoju metu susilaukia gana nemažai klausimų, susijusių su skyrybomis, neištikimybe ir kitomis priežastimis, kurios ir sąlygojo šio straipsnio aktualumą.

Straipsnyje nenagrinėsime neištikimybės faktų, juo labiau nebandysime gilintis į šio reiškinio moralinę pusę – tai kiekvienos šeimos kūrėjų – vyro ir moters – santykiai ir su jais susijusios problemos. Straipsnio tikslas informuoti būsimą klientą apie santuokos nutraukimą teisiniu keliu, kurį įmonės specialistai gali palengvinti ir paspartinti.

Apsisprendimas skirtis – tikriausiai vienas sunkiausių sprendimų, kurį priima suaugęs žmogus. Bet kas, kas tai išgyveno, patvirtins, kad skyrybos palieka ir vaikų, ir suaugusiųjų gyvenime metų metus trunkančius skaudulius.

Skiriamasi dėl daugelio ir tikrai svarių priežasčių:
neištikimybės;
nuolatinių nesutarimų;
vertybių skirtumų;
prievartos;
kitų skaudžių išgyvenimų.

Kada praraja tarp dviejų suaugusių ir kartu dažniausiai daug patyrusių ir išgyvenusių žmonių tampa tokia, per kurią nebegalima nutiesti tilto? Psichologai kaip pagrindines priežastis įvardija pagarbos ir pasitikėjimo praradimą. Šiuos jausmus labai sunku vėl įžiebti. Tam, kad būtų atstatytas pasitikėjimas, paprastai prireikia ne vienerių ir ne dvejų metų, o kartais to padaryti neįmanoma visai. Juk sunku pasitikėti žmogumi, kurias kartą įskaudino, išdavė ar kitaip paniekino.

Santuoką sunku išsaugoti ir tada, kai šeimoje įsivyrauja nuolatinė nepasitenkinimo ir priekaištavimo vienas kitam atmosfera. Tas negatyvumas auga, kol vieną dieną ima atrodyti, kad nebeverta stengtis kažką išsaugoti, kažką kurti ir puoselėti jausmus, kurių ko gero nebelikę net giliai širdyje.

Taigi, jei pasitikėjimo ir pagarbos nebėra, maža vilties, kad santuoką pavyks išsaugoti. Žinoma, labai sunku sau pripažinti: viskas, santuokai galas. Tačiau sutikime, kai santuokiniame gyvenime nebėra džiaugsmo, pasitikėjimo, meilės ir pagarbos, pabaiga yra vienintelis kelias naujai pradžiai.

Tikriausiai ne vienam, skaitančiam šį straipsnį, yra tekę girdėti, o galbūt net ir išgyventi tokį posakį „gyvenu santuokoje dėl vaikų“, tačiau, kad ir kiek tyrimų buvo atlikta, beveik visų jų rezultatai patvirtino, kad vaikams svarbiausia ne tai, ar tėvai išsiskiria, ar lieka drauge. Svarbiausia vaikams, ar jie pykstasi ir ar įtraukia į savo nesutarimus vaikus. Vaiko psichologinei sveikatai didžiausią įtaką daro supanti aplinka. Jeigu joje nuolat tvyro konfliktinė nuotaika, negalima tikėtis ramybės ir vaiko vidiniame pasaulyje, nepaisant to fakto, kad tėvai gyvena kartu.

Skyrybos - tai juridinis aktas, įteisinantis jau suirusius vyro ir žmonos santykius, sugriuvusį šeimos pastatą. Skyrybas, kaip santuokos nutrukimą, galima būtų sąlygiškai suskirstyti į sekančius etapus:
emocinės skyrybos. Šiame etape blėsta vedusiųjų jausmai, prarandamas tarpusavio pasitikėjimas, atsiranda abejingumas ar net neapykantavienas kitam. Svarbiausias šio etapo bruožas - paprasčiausias nemokėjimas gyventi kartu.
fizinės skyrybos. Vedusiųjų santykiai dar labiau atšala. Abipusį bendravimą lydi nuolatiniai konfliktai, vyras ir žmona pradeda gyventi atskirai, užsidarydami vienas nuo kito savame emocijų ir jausmų pasulyje.
juridinės skyrybos. Jos juridiškai įregistruoja jau „mirusią“ santuoką.
Jeigu šeimoje kilo krizė ir kitos išeities kaip skyrybos nėra, abu arba vienas sutuoktinis nusprendė nutraukti santuoką, informuojame, kad pagal LR civilinį kodeksą, santuoka nutraukiama tik teismo sprendimu.

Tenka pastebėti, kad daugumoje ES valstybių narių santuoką turi nutraukti teismas, kuris taip pat, jeigu to prašoma, išsprendžia ir sekančius klausimus:
tėvų atsakomybės;
turto padalijimo ir sutuoktinių turto režimo panaikinimo;
išlaikymo, kurį vienas sutuoktinis turi mokėti kitam sutuoktiniui arba vaikams.

Pateikti prašymą dėl santuokos nutraukimo gali abu sutuoktiniai (santuokos nutraukimas abipusiu sutarimu arba bendru prašymu) arba vienas iš jų. Įstatymas numato šiuos galimus santuokos pasibaigimo ją nutraukiant atvejus:
1.bendru abiejų sutuoktinių sutikimu;
2.vieno sutuoktinio prašymu;
3.vieno sutuoktinio prašymu dėl kito sutuoktinio kaltės

Skiriantis taikiai (bendru sutikimu), reikia pateikti :
1.Santuokos liudijimo originalą.
2.Nepilnamečių vaikų gimimo liudijimo originalą (jeigu tokių vaikų yra).
3.Abiejų sutuoktinių paskolų, išperkamosios nuomos, kitų skolų (vykdomieji, paskolos raštai, laidavimo, skolos perkėlimo sutartys ir kt.) sutartis.

Skiriantis taikiai reikia bent žodžiu susitarti, kaip bus pasidalytas santuokoje įgytas nekilnojamasis turtas ir transporto priemonės, su kuo liks gyventi nepilnamečiai vaikai (gyvenamosios vietos nustatymas) ir kokį išlaikymo (alimentų) dydį sutuoktinis mokės tam, su kuriuo liks gyventi nepilnamečiai vaikai.

Vaiko išlaikymo dydis nustatomas atsižvelgiant į sutuoktinio turtinę padėtį, nes jis gali būti bedarbis, tačiau turėti daug turto – tokiu atveju išlaikymą galima priteisti ne tik pinigais, bet ir turtu (žeme, butu, namu ar jo dalimi). Jeigu turto nėra, paprastai nustatomas ir priteisiamas iki 30 proc. gaunamo „į rankas“ atlyginimo išlaikymo dydis, t. y. jei „į rankas“ gaunama 1 000 Lt – galima prašyti ir tartis, kad būtų nustatytas 200–400 Lt išlaikymo (alimentų) dydis, atsižvelgiant į tai, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato išaiškinimą minimalus vaiko išlaikymo dydis sudaro 50 proc. minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA), t. y. jeigu vyras ir moteris – ne neįgalieji, tai abu turi vienodai prisidėti prie vaiko išlaikymo, o būtent 800 Lt (toks šiuo metu yra MMA) : 2 = 400 Lt, t. y. kiekvieną mėnesį turi būti mokamas ne mažesnis kaip 400 Lt išlaikymo dydis.

Atkreiptinas dėmesys, kad, pavyzdžiui, galima prašyti priteisti (susitarti), jog būtų mokamas 200 Lt išlaikymo dydis ir vaikui paliekama turto (buto dalis) – 25, 30 proc. ar daugiau. Nustatytas išlaikymo dydis – ne visam laikui, t. y. iki vaikui sukaks 18 metų, nes natūralu, kad šiandieniai alimentai, kurių dydis – 300–400 Lt, nebus adekvatūs situacijai po 3–6 metų. Tokiais atvejais (pasikeitus šalies turtinei padėčiai) – jeigu šalys gražiuoju nesutaria dėl didesnio išlaikymo (alimentų) dydžio – kreipiamasi į teismą, kad jis būtų padidintas, pavyzdžiui, jei vyras gavo 1200 Lt ir mokėjo 400 Lt dydžio alimentus, tai po kelių metų, jam gaunant 5 000 Lt atlyginimą, galima drąsiai kreiptis į teismą ir reikalauti 1 200–1 600 Lt dydžio išlaikymo (alimentų), žinoma, jei jis (vyras) neturi vaikų su nauja žmona.

PASTABA: Sutuoktiniai, sutardami, kad jų santuoka iširo, ir norėdami pasinaudoti supaprastinta santuokos nutraukimo tvarka, privalo susitarti ir dėl teisinių jos nutraukimo padarinių. Jeigu sutuoktiniai nesutaria dėl minėtų padarinių, nutraukti santuokos tokia tvarka negalima.

Aplinkybę, kad sutuoktiniai sutaria dėl teisinių santuokos nutraukimo padarinių gali patvirtinti tik šiuo klausimu sutuoktinių sudaryta sutartis. Sutartis turi būti sudaryta raštu. Tokią sutartį sutuoktiniai gali surašyti ir patys, tačiau patartina, kad jų prašymu ją parengtų teisininkas.
Minėtoje sutartyje privalo būti aptarta:

1.Turto, esančio bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, padalijimas (sutartyje privalo būti tiksliai išvardyti daiktai ir kitoks turtas, kurį jie pripažįsta bendrąja jungtine nuosavybe, nurodomas teisinis jų įsigijimo pagrindas ir konkrečiai įvardyta, koks turtas atitenka vienam ar kitam iš jų, t. t.). Pažymėtina, kad ateityje bendro turto padalijimo klausimas nebegali būti keliamas;
2.Sutuoktinių tarpusavio išlaikymas;
3.Jeigu sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, - su kuriuo iš tėvų nutraukus santuoką jie lieka gyventi, t.y. sutuoktiniai privalo susitarti dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nutraukus santuoką. Sutuoktiniai taip pat privalo aptarti tvarką, kaip skyrium gyvenantis tėvas (motina) bendraus su vaiku, dalyvaus jį auklėjant;
4.Nepilnamečių vaikų išlaikymas, t. y. turi būti numatytas konkretus jų išlaikymo dydis ir būdas: periodiniai mokėjimai, konkreti suma, natūra.

Santuokos nutraukimo byla sutuoktiniams pasirinkus aukščiau paminėtą santuokos nutraukimo būdą nagrinėjama supaprastinto proceso tvarka, o tai lemia aplinkybė, kad tarp sutuoktinių nėra ginčo, tad teismas privalo tik patikrinti, ar sutuoktinių sudaryta sutartis dėl santuokos nutraukimo padarinių yra teisėta ir nepažeidžia kieno nors teisių.

Supaprastintas procesas – tai speciali bylų nagrinėjimo tvarka (ypatingoji teisena), kai byla nagrinėjama ne pagal bendrąsias ginčo (ieškinio) proceso taisykles, o pagal specialiąsias taisykles, kurios nustato neformalią bylos nagrinėjimo tvarką, leidžiančią greičiau ją išnagrinėti. Įstatymas numato, kad prašymai dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu teisme išnagrinėjami ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo jų priėmimo dienos.
Pasirinkus šį santuokos nutraukimo būdą, sutuoktiniai yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

Skyrybos taikiai (bendru sutarimu) kainuoja nuo 500 iki 1500 Lt, atsižvelgiant į tai, kiek yra dalintino nekilnojamojo turto, transporto priemonių ir suteikta kreditorių paslaugų, t. y. žemės sklypų, butų, sodo sklypų bei statinių juose (sodo namelių ir pan.), automobilių, kitaip tariant, tokio turto, kurį reikia įregistruoti, nes paprastai sutuoktiniai, besiskiriantys taikiai, visus buities (namų apyvokos) daiktus – baldus, kilimus, indus ir t. t. – būna pasidaliję. Minėta kaina ir priklauso nuo turimo turto, nes vienas dalykas – paruošti dokumentus tiems, kurie faktiškai neturi jokio nekilnojamojo turto, kreditorių (paskolos, išperkamoji nuoma, paskolos rašteliai, vykdomieji raštai ir pan.), o kitas – tiems, kurie turi ir dalijasi du sklypus, keturis butus, sudarę po penkias išperkamosios nuomos bei po dvi paskolos sutartis ir t.t.

Jei naudojamasi kreditorių paslaugomis, paruoštus dokumentus santuokai nutraukti (tai prašymas nutraukti santuoką bendru sutarimu ir sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių) reikia išsiųsti kreditoriams ir gauti patvirtinimą, kad šie dokumentai jiems įteikti, taip pat apie tai turi būti informuotas teismas – mes šį darbą atliksime, tad Jums nereikės niekur eiti ir gaišti laiko. Dokumentų santuokai nutraukti rinkimas ir paruošimas trunka 10–20 dienų.

Skyrybos „karo“ būdu (dėl vieno iš sutuoktinio kaltės):
Skyrybos „karo“ būdu (dėl sutuoktinio kaltės) – kelis ar net keliolika kartų brangesnės negu taikios, nes, pavyzdžiui, vien žyminis mokestis valstybei gali sudaryti nuo 1000 iki 10000 Lt, dokumentų paruošimo skiriantis „karo“ būdu kaina – 1000–5000 Lt, su mumis bendradarbiaujanciu advokatų paslaugos (ėjimas į teismą ir dalyvavimas jame, įrodymų rinkimas, ekspertizių skyrimas ir t.t.) – nuo 2000 iki 10000 litų.
Viskas priklauso nuo to, kiek yra santuokos metu įgyto turto, suteikta kreditorių paslaugų, kokio rezultato nori klientas ir pan., nes, pavyzdžiui, būtų nelogiška, jei advokatas laimi kliento bylą ir priteisia iš procesinio priešininko turto už 500000 Lt bei 1000 Lt dydžio išlaikymą (alimentus), o už tai laimėjusi šalis sumoka advokatui 1000 Lt, t.y. negalima už 1000 Lt „nusipirkti“ pusę milijono ar daugiau.

Paprastai Lietuvoje dirbančių advokatų honoraras sudaro 2,5–10 proc. laimėtos (atkovotos) sumos, ir kuo suma didesnė, tuo procentai – mažesni.
Kad ir kaip būtų bei kad ir kiek mes aiškintume – kai vyksta skyrybos „karo“ būdu arba jau ruošiamasi tokioms skyryboms, būtų geriausia, jei paskambintumėte mums – mes viską paaiškintume išsamiau, nes dar nė viena pora Lietuvoje neišsiskyrė internetu, ypač kalbant apie skyrybas „karo“ būdu. Paaiškintume, kas ir kiek konkrečiai kainuoja, kokios perspektyvos bei garantijos, o Jūs galėtumėte rinktis arba mus, arba kitus.

Patarimai skiriantis:
Sutuoktiniai kartais nežino, kaip pasidalyti santuokos metu įgytą turtą (butą, namą, žemės sklypą), ypač kai jis pirktas už banko paskolą (hipoteka). Šiuo atveju mes klientams siūlome apsvarstyti keletą variantų:

1.Butą parduoti, grąžinti pinigus bankui, o likusius pasidalyti atitinkamomis proporcijomis, atsižvelgiant į tai, kad dalis šių pinigų gali būti laikoma alimentais (išlaikymu). Pavyzdžiui, vyrui ir žmonai pardavus butą bei atsiskaičius su banku, lieka 300000 litų. Tokiu atveju, kiekvienam tektų po 150000 litų. Tačiau yra du nepilnamečiai vaikai, liekantys gyventi su mama. Tada sutuoktiniai susitaria, kad vyras atiduoda žmonai iš karto 150000 Lt (t.y. visą savo dalį), bei pasirašo skyrybų dokumentuose, kad vaiko alimentus (išlaikymą) žmona gavo ir nereikalaus jų iš vyro iki vaiko pilnametystės.
Tačiau vėlgi – ar po kelių metų žmona nepareikalaus papildomų alimentų (išlaikymo) teigdama: „Taip, tu sumokėjai 150000 Lt, tačiau tada tavo atlyginimas buvo 1200 Lt, o dabar tu gauni 6000 Lt, todėl prašau dar primokėti alimentų.“ Tokiu atveju, jeigu vyras nesutiks primokėti, žmona turės kreiptis į teismą ir reikalauti padidinti alimentų dydį (peržiūrėti teismo sprendimą, kuriuo priteisti alimentai iki vaiko pilnametystės), o vyras – įrodinėti („atsimušinėti“).

2.Turimą butą (turtą) išnuomoti, o gautas pajamas dalytis atitinkamomis proporcijomis.

3.Turtą pasilikti vienam iš sutuoktinių. Kitas už tai gautų piniginę kompensaciją per atitinkamą sutartą laikotarpį.

Skyrybos taikiai (bendru sutarimu) – geriausia išeitis. Visus dokumentus, reikalingus teismui, paruoš mūsų teisininkai ar su mumis bendradarbiaujantys advokatai , tad Jūs sutaupysite daugybę pinigų ir apsaugosite savo sveikatą bei nervus.

Jeigu taikiai skirtis nepavyksta, nepulkite į neviltį– tiesiog pasistenkite surinkti kuo daugiau įrodymų, patvirtinančių sutuoktinio kaltę. Mūsų darbuotojai padės Jums gauti šiuos įrodymus (santuokinė neištikimybė, girtavimas, šeimos lėšų švaistymas ir kt.)

Jeigu Jums reikalingas skyrybų advokatas, turintis didelę patirtį skyrybų bylose, nes advokatas, užsiimantis baudžiamosiomis bylomis, negali gerai atstovauti specifinėse skyrybų byloms, mes pasiūlysime geriausius Lietuvoje skyrybų advokatus ir kitus specialistus (gydytojus psichologus, ekonomistus, turto vertintojus ir kt.), turinčius didelę patirtį būtent skyrybų bylose, užgrūdintus ir ypač principingai bei pasiaukojamai ginančius savo klientų teises ir interesus.

Geriausia skyrybų metu gyventi atskirai nuo sutuoktinio ir rasti naują užsiėmimą.

Gerai paruoškite skyrybų bylai visus ekonominius, socialinius ir psichologinius motyvus (įrodymus). Mūsų specialistai padės Jums surinkti įrodymus, kad skyrybų metu gautumėte kuo geresnį rezultatą, ypač materialinį, todėl neturėkite artimų santykių su priešingos lyties atstovu, kol santuoka nenutraukta, nes procesinis priešininkas tai pateiks kaip santuokinės neištikimybės įrodymą, o tada turėsite skaudžių pasekmių, ypač materialinių.

Skyrybos paprastai ilgas ir sudėtingas procesas, galintis tęstis iki 1 metų. Tai būdinga skyrybų byloms, kai sutuoktiniai turi daug turto, nepilnamečių vaikų, o skyrybos bendru sutarimu – neįmanomos. Todėl visokeriopai stenkitės pasinaudoti pirmuoju patarimu.

Pabaigoje reikėtų paminėti, kad praktiniai procedūros klausimai ir santuokos nutraukimo pagrindai kiekvienoje ES valstybėje narėje skiriasi. Paspaudę valstybių narių vėliavas puslapyje http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_gen_lt.htm, rasite naudingos informacijos apie santuokos nutraukimo ir kitas procedūras, kuriomis nutraukiami arba pakeičiami santuokiniai ryšiai, pvz., santuokos negaliojimas ir gyvenimas skyrium (separacija).

Nuo 2001 m. kovo 1 d. vienoje iš valstybių narių nutraukus santuoką, šis faktas kitose valstybėse narėse yra vis lengviau pripažįstamas. Reglamente, nustatančiame sprendimų dėl santuokos nutraukimo pripažinimą, taip pat yra nuostatų, susijusių su teismų kompetencija.
Papildomos informacijos šiuo klausimu galite rasti paspaudę nuorodą „Bendrijos teisė“ aukščiau nurodytame tinklapyje..

Informacijos apie tarptautines konvencijas, reglamentuojančias santuokos nutraukimą, taip pat galite rasti paspaudę nuorodą „Tarptautinė teisė“.

Straipsnį paruošė http://ab-it.eu

   

Susijusios įmonės

Buhalterinės, finansinės paslaugos, pajamų apsauga, imigracinės, verslo konsultacijos, registracija, priežiūra ir kt. – tai sritys, kuriose esame pasiruošę Jums padėti visoje...

Plataus spektro buhalterjos ir verslo valdymo apskaitos paslaugos įmonėms bei privatiems asmenims Rytų Londone. Pagalba pašalpų, dokumentų tvarkymo, mokesčių grąžinimo ir kt.

Profesionalios buhalterijos paslaugos įmonėms ir fiziniams asmenims Rytų Londone. Rezidento leidimas, pašalpos, mokesčių grąžinimas, pajamų deklaravimas, dokumentų tvarkymas ir...

Advokatai Londone bei visos teisinės paslaugos Anglijoje: skyrybos, dokumentų tvirtinimas, atlyginimų išieškojimas, kompensacijos, darbo teisė ir kt.

...

Kompensacijų už traumas specialistai visoje JK. Kreipkitės, jei per pastaruosius 3 metus patyrėte nelaimingą atsitikimą/traumą, ir tai nutiko ne dėl Jūsų...

Kvalifikuotos teisinės paslaugos JK. Pagalba imigracijos klausimais.

...

Turime 20 m. patirties teikiant buhalterines paslaugas UK. Savo klientams visuomet randame pačius geriausius sprendimus! 

...

15 metų tvarkome mokesčius UK, teikiame visas buhalterines paslaugas bei nemokamai konsultuojame norinčius pradėti verslą D.Britanijoje.

...

Specializuota buhalterinės apskaitos įmonė Rytų Londone, teikianti paslaugas smulkaus ir vidutinio dydžio verslo įmonėms bei individualiems asmenims. 

 

...

Buhalterinės apsakaitos paslaugos juridiniams ir fiziniams asmenims, pagalba mokesčių, pašalpų bei dokumentų tvarkymo klausimais visoje JK.

...