700 metų tradicija: Londono Tauerio užrakinimo ceremonija  (2007-12-13)

Ko gero, paklausus apie vieną iš svarbiausių Londono istorinių vietų, neatsirastų tokių, kurie nepaminėtų Tauerio – senovėje tarnavusio kaip sostinės tvirtovė, karalių rezidencija ir kalėjimas. Dabar ten įsikūręs muziejus, traukiantis būrius turistų iš viso pasaulio. Deja, dažnai per didelę žmonių spūstį sunku susikaupti ir pajusti tikrąją šios garbingos, visko mačiusios pilies dvasią. Tačiau galima pabandyti pilį aplankyti vėlai vakare.

Kiekvieną naktį tuo pačiu laiku
Turbūt nedaug kas žino, kad į Tauerį galima patekti ne tik dieną, bet ir ramiu vėlaus vakaro metu. Kasnakt ten vyksta angliškai vadinama „Ceremony of the keys“, o lietuviškai tariant – pilies vartų užrakinimas nakčiai. Tačiau tai nėra paprastas rakto pasukimas spynoje. Ta pati ypatinga ceremonija kartojasi jau daugiau nei 700 metų. Anksčiau tai atlikdavo rūmų durininkas, o vėlesniais laikais ir dabar – vyriausiasis dvaro rūmų sargybinis (angl. Chief yeoman warder). Laikas irgi šiek tiek keitėsi: anksčiau vartai būdavo užrakinti nuo saulėlydžio iki saulėtekio, o nuo 1826 metų, Velingtono hercogui prisakius, iki pat šių dienų ceremonija pradedama lygiai 21 valandą 53 minutės ir baigiama 22 valandą. Net krintančios vokiečių lėktuvų bombos per II Pasaulinį karą nesugebėjo sutrikdyti Tauerio užrakinimo tradicijos. Pasakojama, kad ceremonija vėlavo tik vieną kartą ir tik pusvalandį dėl pačioje pilies teritorijoje sprogusios bombos.
Vartų rakinimo tradicija susiklostė tada, kai pilyje gyveno karaliai ir buvo labai svarbu, kad naktį jie jaustųsi saugiai. Šiais laikais karališkoji šeima ten negyvena, tad atrodytų – kam reikalinga toji ypatinga ceremonija? Viena vertus – dėl tradicijų, kurių anglai laikosi tvirtai įsikibę. Tačiau yra ir praktinė pusė – tai padeda apsaugoti karališkųjų karūnų brangakmenius, kurie laikomi Tauerio brangenybių bokšte.

Ceremonija vyksta tyloje
Prieš keletą metų man pačiai teko galimybė dalyvauti „raktų ceremonijoje“. Tikrai įspūdinga. Vakare prie Londono Tauerio susirinko apie trisdešimt žmonių. Lygiai pusę valandos po devintos prie vartų pasirodė vienas iš karališkųjų sargų. Jis paklausė kiekvieno atvykusiojo vardo ir pakvietė į pilies teritoriją. Buvo gana tamsu, tad jis, pasišviesdamas žibintu, rodė mums kelią. Taip atkeliavome iki „kruvinojo“ bokšto. Ten mums paaiškino vidaus taisykles ir trumpai papasakojo, ką netrukus pamatysime. Labai gaila, kad nebuvo leidžiama fotografuoti. Net kalbėtis ceremonijos metu buvo draudžiama. Netrukus pasirodė vyriausiasis sargas, vienoje rankoje žvangindamas raktų ryšulį, o kitoje nešinas žibintu. Jis priėjo prie kariuomenės sargų, iš jų išsirinko du palydovus ir visa trijulė nužingsniavo užrakinti trejų pagrindinių medinių vartų. Kai „delegacija“ grįžo, jų laukę karališkieji kariai vienu balsu sušuko:
- Stok! Kas eina?
- Raktai eina, – atsakė vyriausiasis sargas.
- Kieno raktai?
- Karalienės Elžbietos raktai.
- Perduokit Elžbietos raktus ir viskas bus gerai.
Sargas, perdavęs raktus kariams, nusiėmė savo aukštą juodą kepurę ir atsakė:
- Dieve, saugok karalienę Elžbietą.
- Amen, – choru atsakė visi kiti sargybiniai.
Po to vyriausiasis sargybinis nunešė raktus į Karalienės namą, kur jie saugomi iki ryto.
Iškart po ceremonijos visi vakaro „svečiai“ buvo išlydėti pro šalutinius, vien sargybinių naudojamus vartelius. Nors veiksmas truko vos 7 minutes, buvo tikrai verta pajusti septynis šimtmečius besikartojančios tradicijos dvasią.

Ne tik išrinktiesiems
Kasdien vykstančią pilies užrakinimo ceremoniją gali pamatyti kiekvienas, tik reikia teisingai užsisakyti bilietus. Beje, jie yra nemokami. Tiesiog reikia parašyti trumpą laišką, nurodant bent tris galimas datas, bilietų kiekį (nuo balandžio 1 iki lapkričio 1 dienos maksimalus skaičius – 6, kitu laikotarpiu – 15 žmonių) bei visų grupės narių vardus ir adresus. Laišką su prašymu ir viduje įdėtu sau adresuotu voku, ant kurio turi būti užklijuotas atitinkamas pašto ženklas, reikia siųsti šiuo adresu:

Ceremony of the Keys Office
HM Tower of London
London EC3N 4AB
United Kingdom

Rekomenduojama užsisakyti bilietus kiek įmanoma anksčiau – prieš 6–8 savaites, tačiau tie, kas bandė, sako, kad netgi šeši mėnesiai nėra pernelyg anksti. Mat, norinčių išvysti, kaip užrakinama Tauerio pilis, netrūksta.