Lordai, damos, riteriai ir kiti kilmingieji (2008-05-16)

Senovinėmis tradicijomis garsėjančioje Jungtinėje Karalystėje gana dažnai galima pastebėti kilmingus titulus, prirašomus prie kai kurių asmenų pavardžių. Tačiau už ką šioje šalyje tituluojama? Ir ar būtinai reikia tai nusipelnyti, ar tiesiog užtenka gimti po laiminga kilmingos šeimos žvaigžde?

Kilmingas rangas už nuopelnus
Garbingas vardas, anksčiau reiškęs priklausymą didikų šeimai, šiais laikais gali būti suteiktas bet kuriam šalies piliečiui. Tačiau jie duodami ne už gražias akis. Apdovanojimai dalijami tik už tam tikrus nuopelnus tautai. Kandidatus gali siūlyti kiekvienas – pavieniai individai, organizacijos ar vyriausybės departamentai. Tačiau privalu atsižvelgti į šiuos kriterijus:

- Kuo tas žmogus ypatingas?
- Ar jis kažkuo išsiskyrė iš grupės kitų?
- Ar jis pasistengė labiau už kitus?
- Ar jis tapo pavyzdžiu kitiems atlikdamas labdaringą veiklą?
- Galbūt jis pademonstravo išradingumą kokioje nors srityje?
- Ar jis yra gerbiamas kitų už savo nuopelnus?
- Ar tas žmogus įveikė kokius nors sunkumus, reikalaujančius moralinės stiprybės?

Jeigu atsakymas į bent kelis klausimus yra teigiamas, tokį žmogų galima drąsiai nominuoti apdovanojimui. Žinoma, ne visi iškart gauna po medalį. Pirmiausia užpildomi specialūs blankai ir išsiunčiami į ceremonijų sekretoriatą. Ten veikia ekspertų komisijos, kurios pirmiausia sugrupuoja visus kandidatus pagal jų veiklos sritį. Vėliau palyginimo būdu išrenkami patys geriausieji iš kiekvienos grupės. Pastarųjų sąrašas perduodamas premjerui, o premjeras jį savo ruožtu įteikia karalienei. Kadangi peržiūrimų pavardžių būna nemažai, atrankos procesas gali užtrukti iki aštuoniolikos mėnesių. Išrinktiesiems siunčiami laiškai su klausimu, ar jie priims apdovanojimus. Dauguma sutinka. Tuomet jų sąrašas išspausdinamas laikraštyje „The London Gazette“. Nominacijos vyksta dukart per metus: per Naujuosius metus ir per oficialų karalienės gimtadienį birželio mėnesį.

Laipsniai ir titulai
Prieš išdalijant apdovanojimus, paprastai iš pradžių nusprendžiama pagal kokį orderį (angl. order) jį skirti. Iš viso jų yra daugiau nei dešimt, bet Didžiojoje Britanijoje remiamasi keturiais pagrindiniais: orderiu karinės tarnybos atstovams, orderiu politikams ir diplomatams, britų imperijos orderiu (angl. Order of the British Empire – OBE) ir ordino kavalieriaus orderiu (angl. Companion of Honour) bet kurios srities atstovams. Pagal šiuos orderius visus reikalavimus atitikę asmenys gali būti apdovanoti tokiais garbės ženklais ir titulais:

- Ordino kavalieriaus – už išskirtinį indėlį meno, mokslo, medicinos arba valstybės valdymo srityse.
- Riterio (angl. knight) arba sero (angl. sir) ir damos (angl. dame) – už išskirtinius nuopelnus ir nuolatinių pastangų reikalaujantį pasišventimą bet kurioje srityje (dažniausiai) nacionaliniu mastu. Šie apdovanojimai gali būti žymimi santrumpa KBE (angl. Knight of the British Empire) arba DBE (angl. Dame of the British Empire), o jų turėtojai gali naudoti sero ar damos titulus prieš savo vardą. Pavyzdžiui, taip daro visiems gerai žinomas grupės „The Beatles“ dainininkas seras Paulas McCartney, jo kolega seras Eltonas Johnas, aktorės damos Helen Mirrem (iš kino filmo „The Queen“) ir Judi Dench („James Bond“ serijos filmai). Beje, jei šiuos titulus gavo ne Didžiosios Britanijos ar kitų šalių, kurių valdovu laikoma karalienė Elizabeth II, piliečiai, jie negali jų vartoti prieš savo vardus, o tik po jų. Tokią garbę, pavyzdžiui, gavo Billas Gatesas, Bobas Geldofas, Arsene Vengeris.
- Kiti, šiek tiek žemesnio rango apdovanojimai dėl kiek mažesnės asmens svarbos yra: „Commander of the British Empire“ (CBE), „Officer of the BE“ (OBE), „Member of the BE“ (MBE). Be šių, dar yra gausybė kitų apdovanojimų, pavyzdžiui, už ypatingą drąsą ir kt.

Jei asmuo yra nusipelnęs ne vienoje srityje ir jau turi keletą apdovanojimų, savo ordinus, medalius ir ženklelius jis privalo dėvėti tam tikra tvarka. Prie kiekvieno apdovanojimo dėžutėje būna pridėta po instrukciją, kaip turi būti dėvimas vienas ar kitas garbės ženklas.

Iškilminga ceremonija
Kasmet apie 2600 laimingųjų gauna vieną iš šių garbingų apdovanojimų, kuriuos įteikia karalienė arba kitas karališkosios šeimos narys. Per metus organizuojamos maždaug 22 apdovanojimų ceremonijos, kuriose dalyvauja po 120 gavėjų. Dauguma ceremonijų vyksta Bekingemo rūmuose. Jų metu karalienė įžengia į pokylių salę, saugoma dviejų „Gurkha“ sargybinių (šią tradiciją pradėjo karalienė Victoria 1876 metais). Jiems padeda dar penki karalienės kareiviai ir keturi tvarkos prižiūrėtojai.

Monarchę lydi ir dvaro rūmų valdytojas arba dvaro prievaizdas. Pirmiausia visi stovėdami pagerbia nacionalinį himną. Po to karalienės palydovas atsistoja jai iš dešinės ir paskelbia kiekvieno kandidato vardą ir nuopelnus. Pakviestieji vienas po vieno prieina prie karalienės atsiimti garbingą apdovanojimą. Tie, kuriems suteikiamas riterio vardas, turi priklaupti ant vieno kelio ant specialaus suolelio. Elizabeth II tada įšventina naująjį riterį paliesdama jo petį savo tėvo George‘o VI kardu. Vėliau apdovanotieji palydimi į kitą salę, kur jų laukia fotografai ir žurnalistai.

Paveldimi ir nepaveldimi titulai
Kiti kilmingi britų titulai iki XX amžiaus buvo tik paveldimi, juos turintys vyriškosios lyties asmenys turėjo išskirtinę teisę sėdėti Lordų rūmuose šalies Parlamente. Tokie titulai yra: kunigaikščio arba hercogo (angl. duke) bei jo žmonos – kunigaikštienės arba hercogienės (angl. duchess), markizo (angl. marquess) ir markizės (angl. marchioness), grafo (angl. earl) ir grafienės (angl. countess), vikonto (angl. viscount) ir vikontės (angl. viscountess) bei barono (angl. baron) ir baronienės (angl. baroness) arba ledi (angl. lady). Dažnai šie titulai vadinami vienu bendru pero (angl. peers) arba lordo pavadinimu.

Dabar paveldimi yra tik karališkosios šeimos narių titulai. Neseniai (1999 m.) jauniausiajam karalienės sūnui jo vedybų proga buvo suteiktas Wessexo grafo titulas. O kai šį pasaulį paliks jo tėvas, jis paveldės Edinburgo hercogo titulą.

Nuo 1960 metų vyriausybė įteisino nepaveldimus titulus, bendrai vadinamus vienu vardu – “life peers” (didikai visam gyvenimui, kurių titulai neperduodami vaikams). Jų kandidatūras pasiūlo vyriausybės arba politinių partijų nariai. Šiai taisyklei nusižengė tik buvusi premjerė Margareta Thatcher, suteikusi keletą paveldimųjų titulų. O Tony Blairo vadovaujama vyriausybė sumažino tituluotųjų pagal paveldimumo teisę skaičių Lordų rūmuose, taip suteikdama dar daugiau galimybių gauti titulus už įtaką ir nuopelnus. Kartais pasigirsta kalbų, kad kai kurie kilmingieji savo titulus ir vietą Lordų rūmuose gavo už tai, kad „labdaringai“ skyrė valdančiajai Darbo partijai krūvą pinigų.

Titulus galima nusipirkti už... 15 svarų
Tikriausiai ne vienas iš mūsų norėtų, kad į mus kreiptųsi žodeliais „didenybe“, „sere”, „lorde”, „dama” ar „ledi”. Pasinaudodamos patikliais klientais, įtartinos kompetencijos firmos pradėjo prekiauti tokiais titulais, „garantuodamos“ netgi didikų kilmę patvirtinančius asmens dokumentus. Vienoje iš pigiausių tokio rango parduotuvių galima įsigyti lordo titulą už 14,95 svaro: http://www.lordtitles.co.uk. Deja, vargu ar šis pirkinys atvertų duris į Lordų rūmų sostą.

"Infozona"