Vaiko pašalpa (Child Benefit) (2012-09-12)

Įmonės, kurios gali padėti šiuo klausimu

Anglijoje dauguma šeimų gali gauti Vaiko pašalpą (angl. Child benefit). Vaiko pašalpa mokama tėvams arba globėjams už vaikus iki 16 metų arba iki 20 metų, jei jie mokosi koledžuose dieniniame skyriuje.

Vaiko pašalpos dydis yra fiksuotas. Nuo 2012 metų balandžio 6 dienos už pirmąjį (vyriausią) vaiką mokama 20.30£ per savaitę, ir po 13.40£ už antrąjį ir kitus vaikus.

Paraišką dėl vaiko pašalpos motinos dažniausiai gauna dar ligoninėje, taip pat formą galima užpildyti internete (http://www.hmrc.gov.uk/forms/ch2-online-stubb.htm), išsispausdinti ir išsiųsti adresu Child Benefit Office, PO Box 1, Newcastle Upon Tyne, NE88 1AA.

Ar šeima gaus šią pašalpą, gali priklausyti nuo imigracinio statuso. Be abejo, Europos Sąjungos (ES) šalių ir Šveicarijos piliečiai ar jų sutuoktiniai taip pat turi galimybę gauti pašalpą. Tačiau jiems, pagal nustatytas Europos Sąjungos taisykles, reikia turėti teisę gyventi (angl. right to reside) Jungtinėje Karalystėje.

Pagal Europos Komisijos Gyvenamosios vietos direktyvą (EC Residence directive 2004/38) ES pilietis, atvykęs į JK, pirmuosius tris mėnesius dar neturi “teisės gyventi šalyje”.
„Gyventi / reziduoti šalyje“
Asmuo laikomas gyvenančiu / reziduojančiu šalyje, jeigu:
- neskaitant trumpalaikių išvykimų, jo gyvenamoji vieta yra Jungtinėje Karalystėje,
- jis apsisprendė pasilikti ir gyventi Jungtinėje Karalystėje tam tikrą laikotarpį.
Toliau pateikiami apibrėžimai padės suprasti, koks yra jūsų statusas šalyje. Tačiau nė vienas iš jų pats savaime nei įrodo, nei neįrodo, kad asmuo yra ar nėra rezidentas.
- Jeigu esate šalyje apsistojęs tik laikinai, pvz., atvykote atostogauti, greičiausiai nesate gyventojas / rezidentas.
- Jeigu ketinate palikti šalį per dvejus ar trejus metus, neskaitant trumpalaikių išvykimų, taip pat tikriausiai nesate rezidentas.
- Jeigu atvykimas į Jungtinę Karalystę yra vienas iš reguliarių vizitų kelių metų laikotarpyje arba tokių reguliarių vizitų pradžia, tai gali būti įrodymas, kad esate rezidentas. Kuo dažnesni ir ilgesni apsilankymai, tuo akivaizdesnė rezidencija.
- Partnerio ir vaikų atvykimas gyventi į Jungtinę Karalystę taip pat gali būti argumentas, kad esate rezidentai.
- Faktas, kad įsigijote gyvenamąją vietą Jungtinėje Karalystėje, pvz., nusipirkote ar išsinuomavote gyvenamąjį būstą, gali rodyti, kad esate rezidentas. Tačiau tai nereiškia, kad negalite būti rezidentas tik todėl, kad dėl kokių nors priežasčių neįsigijote ar neišsinuomavote namo ar buto.
- Jeigu išgyvenote Jungtinėje Karalystėje trejus ar daugiau metų, esate traktuojamas kaip rezidentas. Tačiau jeigu šalyje praleidote mažiau nei trejus metus, tai jokiu būdu nereiškia, kad negalite juo būti.
Asmuo gali būti daugiau nei vienos šalies rezidentas. Jeigu jis turi gyvenamąją vietą kitoje šalyje, dar nereiškia, kad jis neturi galimybės būti Jungtinės Karalystės rezidentas.

Buvimo vieta ir gyvenamoji vieta
Kad gautų vaiko pašalpą, asmuo privalo būti, gyventi ir turėti teisę gyventi Jungtinėje Karalystėje.

„Būti šalyje“
Tai reiškia, kad asmuo turi būti Jungtinėje Karalystėje kiekvieną dieną tol, kol gaus pašalpą vaikui. Tačiau įstatymas numato taisykles, leidžiančias ir toliau gauti minėtą pašalpą, kai asmuo yra išvykęs iš šalies (žr. Laikinas išvykimas į užsienį).

Sutartys su kitomis šalimis
Jungtinė Karalystė yra pasirašiusi specialias sutartis su kai kuriomis valstybėmis. Jos gali jums padėti:
- gauti vaiko pašalpą, net jei turite ribotą ar su specialiomis išlygomis teisę gyventi ir dirbti Jungtinėje Karalystėje,
- gauti paramą šeimai kitose šalyse.
Informacinis bukletas „NI38, Social Security Benefits Abroad” suteiks daugiau informacijos apie socialinį draudimą ir pašalpas jums esant užsienyje. Jį galite įsigyti bet kuriame Mokesčių inspekcijos (angl. Inland Revenue) informacijos centre arba internete: "į šią nuorodą pateksite paspaudę čia".

Išvykimas į užsienį
Išvykimas į kitą EB šalį
Asmenims, vykstantiems į vieną iš ES šalių, galioja specialus įstatymas. Jeigu išvykstate į ES šalį ir esate privatus verslininkas ar darbuotojas, mokantis pinigus į tos šalies socialinės rūpybos sistemą, arba gaunate bedarbio, našlaičio, ligos pašalpą, senatvės pensiją, nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpą, galite gauti tos šalies paramą vaikui. Į šią paramą galima pretenduoti net tuo atveju, jei vaikas yra likęs gyventi Jungtinėje Karalystėje. Bet kokios įmokos į Jungtinės Karalystės socialinės saugos ar draudimo fondus gali padėti minėtos šalies tarnyboms nuspręsti, ar teikti paramą jūsų vaikui.

Jeigu gyvenate vienoje iš ES šalių ir mokate pinigus į jos socialinės rūpybos sistemą, o jūsų partneris dirba kitoje ES šalyje ir moka įnašus į tos šalies socialinės rūpybos sistemą, tuomet paramą mokės ta šalis, kurioje paprastai gyvena vaikas. Be to, kita šalis gali mokėti papildomai, jeigu vaikas kurį laiką gyveno joje.

Išvykimas į užsienį nuolatiniam gyvenimui (iš JK)
Jeigu vaikas ar visa šeima išvyksta nuolatiniam gyvenimui į kitą šalį ilgiau nei vieniems metams, reikia nedelsiant apie tai pranešti vaiko pašalpą teikiančiai organizacijai.

Jeigu išvykstate į užsienį, bet vaikas pasilieka gyventi Jungtinėje Karalystėje su kitu asmeniu, pastarasis turi kreiptis į Vaiko pašalpos agentūrą ir pateikti paraišką vaiko pašalpai gauti.

Laikinas išvykimas į užsienį (iš JK)
Asmuo traktuojamas „laikinai išvykusiu į užsienį”, jei išvykimas tęsiasi ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Jis turi galimybę ir toliau gauti vaiko pašalpą, jeigu išvykimas į užsienį, nepaisant kokiu tikslu, tęsiasi ne ilgiau kaip 8 savaitės arba 12 savaičių, jeigu išvažiavimo į kitą šalį priežastis yra šeimos nario liga ar mirtis. Esant užsienyje, galima pateikti naują paraišką vaiko pašalpai gauti tol, kol galioja rezidento statusas.

Vaiko išvykimas į užsienį
Jeigu vaikas išvyksta į užsienį, aptariamą pašalpą galima gauti dar dvylika savaičių. Kai vaikas išvyksta ilgesniam nei dvylikos savaičių laikotarpiui, apie tai reikia pranešti Vaiko pašalpos agentūrai.

Pastaruoju atveju vaiko pašalpą galima gauti, jeigu:
- išvykstama įgyti išsilavinimo į vieną iš ES šalių ar Šveicariją,
- pateikiamas raštiškas vaiko mokyklos patvirtinimas apie mokomąjį ar turistinį išvykimą,
- reikalinga medicininė priežiūra dėl ligos, kuri prasidėjo vaikui esant Jungtinėje Karalystėje.

Kontaktai
Didžioji Britanija
Pagalbos linijos tel.: 0845 302 1444 (8–20 val.)
El. pašto adresas: Child.Benefit@ir.gsi.gov.uk
Internetinė svetainė: http://www.hmrc.gov.uk/childbenefit.
Adresas: Child Benefit Office, PO Box, Newcastle upon Tyne, NE88 1AA.

Pašalpos išmokėjimas
Vaiko pašalpa pervedama į jūsų, jūsų sutuoktinio, partnerio arba asmens, veikiančio jūsų vardu, banko sąskaitą. Ji negali būti mokama į vaiko individualią arba į jūsų ir vaiko bendrą sąskaitą.
Kokio dydžio pašalpa mokama, galima pasitikrinti banko išklotinėse. Jeigu manote, kad pašalpos gaunate per mažai, turite susisiekti su vaiko pašalpas teikiančiomis tarnybomis.

Paprastai vaiko pašalpa mokama vieną kartą per mėnesį. Savaitinio mokėjimo gali prašyti asmuo, kuris:
- vienas augina vaiką,
- pats arba jo sutuoktinis ar partneris gauna socialinės paramos arba bedarbio pašalpą.
Jeigu susiradote antrąją pusę (pradėjote auginti vaiką dviese) ar nustojote gauti minėtas pašalpas, turite apie tai pranešti. Tiesa, dėl to pašalpa greičiausiai bus pradėta mokėti kas mėnesį.

Verta žinoti, kad vaiko pašalpos dydis nepriklauso nuo jūsų pajamų. Be to, minėta pašalpa yra neapmokestinama.

Aleksas Dubinskas (Aldus Ltd.) ir Anglija.lt informacija


   

Susijusios įmonės

Buhalterinės, finansinės paslaugos, pajamų apsauga, imigracinės, verslo konsultacijos, registracija, priežiūra ir kt. – tai sritys, kuriose esame pasiruošę Jums padėti visoje...

Profesionalios buhalterijos paslaugos įmonėms ir fiziniams asmenims Rytų Londone. Rezidento leidimas, pašalpos, mokesčių grąžinimas, pajamų deklaravimas, dokumentų tvarkymas ir...

Advokatai Londone bei visos teisinės paslaugos Anglijoje: skyrybos, dokumentų tvirtinimas, atlyginimų išieškojimas, kompensacijos, darbo teisė ir kt.

...

Turime 20 m. patirties teikiant buhalterines paslaugas UK. Savo klientams visuomet randame pačius geriausius sprendimus! 

...

Specializuota buhalterinės apskaitos įmonė Rytų Londone, teikianti paslaugas smulkaus ir vidutinio dydžio verslo įmonėms bei individualiems asmenims. 

 

...

Buhalterinės apsakaitos paslaugos juridiniams ir fiziniams asmenims, pagalba mokesčių, pašalpų bei dokumentų tvarkymo klausimais visoje JK.

...