Trumpai apie JK švietimo sistemą ir profesinius kursus (2007-02-28)

Jei planuojate ilgesniam laikui pasilikti gyventi Jungtinėje Karalystėje, turėtumėte išmanyti šios šalies švietimo sistemą. Tokios žinios jums padės susirasti ir baigti naudingus profesinius kursus, įgyti aukštąjį išsilavinimą ar tiesiog pagelbės leidžiant savo atžalas į vietines mokyklas.

Vidurinis išsilavinimas
Švietimo sistema Jungtinėje Karalystėje skiriasi nuo lietuviškosios. Tiesa, reikėtų pastebėti, kad skirtingų Jungtinės Karalystės dalių (Anglijos ir Velso, Škotijos, Šiaurės Airijos) švietimo sistemas valdo skirtingos įstaigos. Pabandykime trumpai apžvelgti keturis pagrindinius vidurinio mokslo etapus.

Anglijoje moksleiviai privalo mokytis iki 16 metų. Didžioji dalis mokinių mokosi valstybinėse vidurinėse mokyklose, kurias lankyti pradeda būdami 4 metų. Šis etapas vadinamas pirmuoju pagrindiniu etapu (angl. Key stage 1). Po dvejų mokslo metų mokiniai pereina į antrąjį etapą, kuris trunka ketverius metus. Šiuos pirmuosius du etapus galima vadinti pradiniu išsilavinimu. Po pradinio išsilavinimo prasideda vidurinysis mokslas, kuris taip pat yra suskirstytas į du etapus. Pirmasis iš jų trunka trejus (nuo 11 iki 14 metų), antrasis – dvejus metus (nuo 15 iki 16 metų). Kiekviename etape mokiniai laiko egzaminus. Svarbiausi iš jų – paskutiniojo etapo egzaminai, kurie yra vadinami “GCSE” egzaminais (iš angliškos frazės “General Certificate of Secondary Education). Ketvirtojo etapo pradžioje mokiniai pasirenka keletą dėstomų dalykų, iš kurių laikys “GCSE” egzaminus.

Sulaukę 16 metų ir išlaikę ketvirtojo lygio egzaminus, mokiniai gali pasirinkti, ką daryti toliau – pradėti dirbti, ruoštis aukštajam mokslui ar baigti profesinius kursus. Baigę vidurinį mokslą ir norintys stoti į aukštąsias ar aukštesniąsias mokyklas asmenys turi mokytis dar dvejus metus. Šis neprivalomas mokslas vadinamas tolesniuoju išsilavinimu (angl. Futher Education). Jo pabaigoje laikomi egzaminai. Pagrindiniai iš jų, turintys įtakos stojant į aukštąsias mokyklas – vadinamieji A lygio egzaminai. Universitetai atrenka kandidatus būtent pagal A lygio egzaminų rezultatus.

Aukštasis mokslas
Baigę mokyklą asmenys gali pasirinkti profesinius kursus arba aukštąjį mokslą. Pirmiausia reikia pastebėti, kad asmenys, baigę 12 klasių Lietuvoje, į britiškas aukštąsias mokyklas iš karto gali būti nepriimti dėl švietimo sistemos skirtumų. Britai į universitetus stoja pagal savo A egzaminų rezultatus. Jie paskutinėse mokyklos klasėse nuodugniai studijuoja tik keletą dalykų, kai tuo metu Lietuvos mokyklose vaikai mokosi daugiau nei 10 dalykų. Kartais Didžiosios Britanijos universitetai Lietuvos piliečiams, baigusiems standartinę mokyklą, siūlo baigti parengiamuosius “Foundation” arba dar kitaip vadinamus “Access” kursus. Šie kursai skirti pasiruošti stoti į universitetą. Jų metu yra tobulinamos kai kurių dalykų žinios. Taip pat užsieniečiams dažnai siūlomas anglų kalbos kursas. “Foundation” arba “Access” kursų geriausia ieškoti internete adresais:
http://www.educationuk.org ,
http://www.ucas.com .

Taip pat reikėtų nepamiršti, kad britiškos aukštojo mokslo įstaigos reikalauja iš užsieniečių dokumentų, įrodančių, kad asmuo pakankamai gerai moka anglų kalbą. Informacijos apie anglų kalbos kursus ir egzaminus rasite šio priedo 4 puslapyje.

Profesiniai kursai
Profesiniai kursai turėtų būti aktualūs daugeliui lietuvių. Jungtinėje Karalystėje įgyta profesija tikrai padės susirasti gerai apmokamą darbą. Būtent profesiniai kursai leidžia pagerinti turimos profesijos žinias arba įgyti visiškai naują. Šių kursų metu teorinės žinios yra siejamos su praktiniu darbu. Neretai asmenys, baigę profesinius kursus, toliau pratęsia studijas, norėdami įgyti mokslinį laipsnį.

Profesiniai kursai yra rengiami įvairias kvalifikacijas turintiems asmenims. Jie būna kelių lygių – nuo elementarių iki atitinkančių aukštojo mokslo studijų 2–3 kursus. Asmuo gali pasirinkti jam tinkantį kursą iš kelių šimtų. Plačiau apie profesinius kursus – priedo 3 puslapyje.