Jungtinės Karalystės teisinės sistemos apžvalga (2 dalis) - Anglija.lt
 

Jungtinės Karalystės teisinės sistemos apžvalga (2 dalis) (2006-05-10)

Įmonės, kurios gali padėti šiuo klausimu

Baudžiamieji teismai
Visos baudžiamosios bylos yra sprendžiamos magistratų (angl. Magistrate’s Court) – žemiausios instancijos arba valstybiniuose (angl. Crown) teismuose. Baudžiamoji teisė yra skirstoma į tris rūšis: kaltinamąją (angl. indictable), supaprastintąją (angl. summary) ir abiejų rūšių (angl. either way). Parlamentas įstatymais nustato, kuriai baudžiamosios teisės grupei priklauso tam tikras kriminalinis nusižengimas. Kaltinamoji teisė nagrinėja pačius sunkiausius nusikaltimus – nužudymus, išprievartavimus, apiplėšimus, sunkius tyčinius kūno sužalojimus, valstybinių paslapčių išdavimą ir pan. Tokie nusikaltimai gali būti svarstomi tik valstybiniuose teismuose. Supaprastintoji teisė magistrų teismuose nagrinėja mažesnius nusikaltimus – vairavimą neblaiviam, greičio viršijimą, lengvą kūno sužalojimą. Abiejų rūšių teisė būna taikoma, kai kaltintojai ir kaltinamojo gynyba sutaria, kurios rūšies teisme turi būti nagrinėjama byla. Jei kaltintojai nesutinka, kad bylą nagrinėtų magistratų teismas, ji privalo būti nagrinėjama valstybiniame teisme. Abiejų rūšių teisė nagrinėja tokius nusikaltimus, kaip vagystė, pavojingas vairavimas ir pan.

Magistratų teismai
Visos baudžiamosios bylos pradedamos nagrinėti magistratų teismuose, kuriuose nusprendžiama, ar tam tikrą bylą priskirti kaltinamajai teisei ir perduoti valstybiniam teismui, ar priskirti supaprastintajai teisei ir nagrinėti vietoje.
Magistratų teismuose teisėjai skirstomi į dvi grupes – apskrities (angl. District Judges) ir taikos teisėjus (angl. Justices of the Peace). Pirmajai grupei atstovauja profesionalūs teisininkai, antrajai – pagarbos nusipelnę visuomenės atstovai. Pastarieji vieni negali tirti bylų ar priimti nuosprendžių. Paprastai teismo procese dalyvauja trys taikos teisėjai.
Kaip minėjome, visos supaprastintosios bylos yra nagrinėjamos magistratų teismuose. Didžiausia bausmė, kurią gali skirti magistratų teismas – 6 mėnesiai laisvės atėmimo.
Magistratų teismo sprendimu nepatenkintas kaltinamasis gali apskųsti nuosprendį valstybiniam teismui.

Valstybiniai teismai
Valstybinis teismas susideda iš teisėjo ir 12 eilinių piliečių – prisiekusiųjų. Šie teismai nagrinėja visas su sunkiais nusikaltimais siejamas bylas. Visam teismo procesui vadovauja teisėjas, o sprendimą balsų dauguma priima prisiekusieji. Teisėjas vienas gali priimti sprendimą, jei įrodoma, kad teisiamasis yra kaltas, arba jei teisiamasis prisipažįsta padaręs nusikaltimą.

Kaltinamasis, gavęs leidimą, gali apskųsti valstybinio teismo sprendimą apeliaciniam teismui (angl. Court of Appeal). Kaltintojai tam tikrais atvejais gali apskųsti sprendimą, jei kaltinamasis buvo nubaustas per maža bausme. Trys apeliacinio teismo teisėjai nagrinėja nuosprendžio apskundimą. Jie gali perduoti byla Lordų rūmams parlamente.


   

Susijusios įmonės

Profesionalios teisinės paslaugos Londone, klientų poreikius bei lūkesčius patenkinantis aptarnavimas.

...

Advokatų kontora, dirbanti JK nuo 2004 metų, teikia plataus spektro teisines paslaugas. Dirbame be tarpininkų!

...

Visapusiškos teisinės paslaugos, advokatavimas teismuose, 24/7 pasitarimas prieš apklausą, bylų išaiškinimas visoje Anglijoje.

...

Esame baudžiamosios teisės gynybos specialistai JK. Atstovaujame klientams ir giname juos ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūroje bei teismuose.

...

Dirbame nuo 2001 m. ir turime daug patirties sprendžiant civilines bei baudžiamąsias bylas JK, ekstradicijos klausimus, vaikų teisinius klausimus, skyrybas.

...