Ką gali ir ko negali daryti Anglijos policininkai? (2 dalis) - Anglija.lt
 

Ką gali ir ko negali daryti Anglijos policininkai? (2 dalis) (2006-06-02)

Įmonės, kurios gali padėti šiuo klausimu

Nusižengimai, dėl kurių asmuo nėra suimamas
Yra nusižengimų, dėl kurių policininkai negali suimti asmens (angl. non arrestable offences). Norėdami tai padaryti, jie privalo turėti suėmimo orderį (angl. warrant). Pvz., tokiais nusižengimais laikomi visi kelių eismo taisyklių pažeidimai (išskyrus vairavimą išgėrus ir atsisakymą duoti kvapo pavyzdį) ir kt. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad kartais net nusikaltimo, dėl kurio asmuo nėra areštuojamas, atveju policininkas gali suimti įtariamąjį be išankstinio suėmimo orderio.

Pagrindinės suėmimo sąlygos
Policininkas gali suimti asmenį:
- kai nežinoma įtariamojo asmens tapatybė ir nėra galimybės jos sužinoti;
- kai policininkas mano, kad įtariamasis pateikė ne savo asmeninius duomenis;
- kai įtariamasis nepasako savo gyvenamosios vietos adreso arba kai policininkas nėra įsitikinęs, kad įtariamasis pateikė teisingą savo gyvenamosios vietos adresą;
- kai policininkas yra įsitikinęs, kad suėmimas gali sutrukdyti įtariamajam:
a. žaloti kitus asmenis;
b. susižaloti save;
c. gadinti ar naikinti įvairiausią turtą;
d. nesilaikyti viešosios tvarkos;
e. trukdyti eismui greitkelyje;
- kai policininkas turi pagrindą manyti, kad suėmimas nuo įtariamojo padės apsaugoti vaiką ar lengvai sužeidžiamą žmogų.

Pareigūnai suimamam asmeniui privalo pranešti, kad jis yra suimamas, net jei suėmimas yra akivaizdus. Jei tai nėra pranešama, laikoma, kad suėmimas buvo neteisėtas. Suėmimas taip pat laikomas neteisėtu, jei suimtajam nėra pranešamos suėmimo priežastys. Jei suimtasis bando bėgti, policijos pareigūnai jį gali suimti ir nepranešdami apie suėmimą. Visi suimtieji turi būti nugabenti į policijos nuovadą.

Policininkai gali apieškoti suimtąjį, jei mano, kad jis gali turėti pavojingų savo ir kitų sveikatai arba galinčių jam padėti pabėgti daiktų. Įtariamasis gali būti apieškotas ir dėl nusikaltimo įkalčių. Policininkai viešose vietose gali pareikalauti suimtojo nusivilkti tik striukę, švarką ir pirštines. Reikalauti nusirengti kitus drabužius viešumoje draudžiama.

Policininkai turi teisę apžiūrėti patalpas, kuriose buvo suimtas įtariamasis arba kuriose įtariamasis buvo prieš pat suėmimą.

Jei asmuo pats ateina į policijos nuovadą ar kitą įstaigą, kurioje yra policininkas, arba atvyksta į policijos nuovadą su pareigūnu ir jam nėra pranešama apie suėmimą, jis laikomas nesuimtu ir bet kada gali išvykti iš nuovados.

   

Susijusios įmonės

Profesionalios teisinės paslaugos Londone, klientų poreikius bei lūkesčius patenkinantis aptarnavimas.

...

Advokatų kontora, dirbanti JK nuo 2004 metų, teikia plataus spektro teisines paslaugas. Dirbame be tarpininkų!

...

Visapusiškos teisinės paslaugos, advokatavimas teismuose, 24/7 pasitarimas prieš apklausą, bylų išaiškinimas visoje Anglijoje.

...

Esame baudžiamosios teisės gynybos specialistai JK. Atstovaujame klientams ir giname juos ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūroje bei teismuose.

...

Dirbame nuo 2001 m. ir turime daug patirties sprendžiant civilines bei baudžiamąsias bylas JK, ekstradicijos klausimus, vaikų teisinius klausimus, skyrybas.

...