Jaunimo verslumo centrai Lietuvoje - Anglija.lt
 

Jaunimo verslumo centrai Lietuvoje (2007-11-08)

Įmonės, kurios gali padėti šiuo klausimu

Lietuvoje jau porą metų veikia jaunimo verslumo centrai, kurie skatina jaunimą imtis verslo ir moko, kaip tapti verslininkais, nes verslas yra ir mokslas, ir menas, kur tam tikras talentas ir gebėjimai turi būti siejami su žiniomis bei asmeninėmis savybėmis. Kaip tapti ne šiaip verslininku, bet sėkmingu verslininku – į tuos klausimus ketina atsakyti Jaunimo verslumo centrai.

Kas tai yra?
2005–2006 metais Nacionalinės plėtros institutas (NPI) kartu su partneriais (Anykščių, Mažeikių, Tauragės ir Zarasų rajonų savivaldybėmis bei teritorinėmis darbo biržomis, taip pat su Švedijos organizacija „Communicare“) įgyvendino projektą „Pilotiniai jaunimo verslumo centrai“, kurį iš dalies finansavo PHARE 2003 bendradarbiavimo programa Baltijos jūros regione.
Jaunimo verslumo centrų projektas yra Nacionalinės plėtros instituto nuoseklaus trejų metų darbo skatinant jaunimo verslumą rezultatas. NPI – tai nevyriausybinė viešoji įstaiga, kurios siekiai yra suvienyti piliečių iniciatyvą, mokslininkų žinias ir verslininkų patirtį bei rasti optimalius sprendimus pagrindinėse valstybės raidos kryptyse, grindžiant sprendimus politine valia, praktiniu realizmu ir moksline kompetencija.
Projektu siekta sudaryti sąlygas skatinti minėtų rajonų jaunimo asmeninį verslumą (sugebėjimą suprasti, ko jie nori siekti gyvenime), motyvaciją grįžti į tėvynę, kurti ir dirbti savo gimtinėje. Kaip instrumentas pasirinkti Jaunimo verslumo centrai (JVC). Siekiant užtikrinti jų efektyvumą, projekto metu parengta ir adaptuota jaunimo verslumo plėtros metodika, grįsta Švedijos partnerio „Communicare“ veiklos sėkmės pagrindu. Šios organizacijos veikla yra įvardijama kaip gerosios patirties pavyzdys Europos Komisijos Baltojoje knygoje „Naujas postūmis Europos jaunimui“.

Kaip jie veikia?
Jaunimo verslumo centrai – tai jaunimui draugiška aplinka, kurios pagrindinė dalis – konsultantai – padės jaunam žmogui ugdyti verslumą, jo asmenines savybes, požiūrį ir gebėjimus. Jaunimo verslumo centrai paskatins jaunus žmones susikurti tokią aplinką, kokią mato savo svajonėse, tam panaudojant vietinės bendruomenės suteikiamas galimybes. Svarbus JVC uždavinys – parodyti jaunimui, kad jis gali pasilikti ir dirbti gimtinėje arba grįžti ir investuoti į savo verslą.
Centrai teikia paslaugas 16–30 metų amžiaus žmonėms. Jie dirba tiek su esamais verslininkais, tiek su jaunimu, norinčiu jais tapti.
Jaunimo verslumo centrai naudoja adaptuotą jaunimo verslumo plėtros metodiką, kuri yra paremta neurolingvistiniu programavimu (NLP), kitaip tariant, į rezultatus ir veiksmą orientuotą darbo metodiką. Ji unikali, nes netaikoma kitose pagalbos verslui įstaigose Lietuvoje. „Neuro“ reiškia psichinį nusiteikimą – NLP ugdo gebėjimą nusiteikti sėkmei. Lingvistinis reiškia kalbos naudojimą įvertinant mus supančią aplinką. Programavimas yra tai, kaip mes pagal turimą patirtį užkoduojame savo elgesį ir kaip galime jį keisti.
Metodika ir darbas su jaunimu centruose vyksta konsultuojant (angl. coaching), arba orientuojant. Šio proceso etapai: užduodami klausimai, fokusuojamasi į ateitį, atidžiai klausomasi, padedama atsiskleisti, kontroliuojamas laikas ir turinys, netiesioginiu būdu duodamos tam tikros užduotys.
Konsultantas (angl. coacher) iš anksto neapibrėžia diskusijos turinio ir už pačius dalyvius nesprendžia problemų, neprisiima jų užduočių. Jis tik padeda rasti tinkamiausią būdą jaunam žmogui ugdyti savo, kaip verslininko, bruožus ir gebėjimus.

Ką jie siūlo?
Pirma, individualaus konsultavimo sesijas. Jos siūlomos visiems jauniems žmonėms – nuo potencialių verslininkų iki labiausiai nutolusių nuo darbo rinkos žmonių, priklausančių socialinės rizikos grupei. Individualus pokalbio metu konsultantas užduoda klausimus centro lankytojui, taip padėdamas jam susiorientuoti asmeniniuose siekiuose ir atlikdamas veiklos motyvatoriaus vaidmenį.
Antra, darbą su žmonių grupėmis, tinklų kūrimą. Darbo grupės, seminarai daugiausia vedami verslą jau turintiems žmonėms. Jie naudingi tuo atveju, kai dalyvaujantys žmonės turi žinių arba patyrimo, kuriuo gali dalytis su kitais. Seminaruose ar darbo grupėse užsimezga kontaktai, kurių pagrindu galima kurti bendradarbiavimo tinklus – tai yra sistemas, leidžiančias ir toliau bendradarbiauti, dalytis patirtimi ir gauti pagalbą.

Jaunimo verslumo centrai vertybėms priskiria kūrybiškumą, ambicingą norą dirbti ir mokytis, įgyti patirties ir žinių. Mes teigiame:
- Nėra tingių žmonių, yra tik neįkvepiantys tikslai.
- Mano nuomonė nėra absoliučiai teisinga. Tavo – taip pat.
- Tavo veiklos prasmė priklauso nuo to, ką gauni. Jeigu tai, ką tu darai, neveikia, daryk kažką kita.
- Nėra nesėkmių, yra tik grįžtamasis ryšys, iš kurio tu mokaisi.
- Tam tikroje situacijoje visi veiksmai yra naudingi.
- Laimi tas, kuris lanksčiausiai veikia ir galvoja.

JVC siekiama orientuoti, įkvėpti jaunus žmones pradėti savo verslą ir parodyti, kad pasiseks. Darbas pagal programą „Verslo pradžia“ vyksta patraukliu jaunam žmogui būdu – verslas yra savotiškas žaidimas. Dalyviai įsijungia į programą ir konsultuojasi centre tiek laiko, kiek jiems reikia – kol susikuria verslo idėją, ją išplėtoja ir pradeda veiklą.
Naudodami specialius metodinius įrankius, JVC konsultantai padeda suplanuoti verslo pradžios žingsnius, skatina naudoti kūrybingą rinkodarą. Programos įgyvendinimo metu jauni žmonės susitinka vieni su kitais – dalydamiesi patirtimi semiasi energijos, motyvacijos, išmoksta naujų dalykų.
Į Jaunimo verslumo centrus gali kreiptis ir tie, kurie nesiruošia pradėti verslo. Jauniems žmonėms pagal programą „Pirmas šuolis“ padedama susivokti savo tiksluose, nusibrėžti savo veiklos gaires ir motyvuojama aktyviai siekti rezultatų.

Anykščių Jaunimo verslumo centras
Ladigos g. 1-18, LT- 29111, Anykščiai
Koordinatorius-konsultantas Jurijus Nikitinas
Mob.: 867447850, el.p.: jurijus@npi.lt

Tauragės Jaunimo verslumo centras
Prezidento g. 27, LT- 72240, Tauragė
Koordinatorė-konsultantė Rasa Rožytė
Mob.: 865439612, el.p.: rasa@npi.lt

Zarasų Jaunimo verslumo centras
Vytauto g. 3, LT- 32130, Zarasai
Koordinatorė-konsultantė Vaiva Ramanauskaitė
Mob.: 867628004, el.p.: vaiva@npi.lt

Mažeikių Jaunimo verslumo centras
Stoties g. 18, LT- 89226, Mažeikiai
Koordinatorė-konsultantė Erika Bertašienė
Mob.: 861556480, el.p.: erika@npi.lt

Panevėžio Jaunimo verslumo centras
panevezys@npi.lt

Švenčionių Jaunimo verslumo centras
svencionys@npi.lt


Jurgita Šilinskaitė
Nacionalinės plėtros instituto
projektų vadovė

   

Susijusios įmonės

Reklama Anglija.lt portale efektyviausia, nes tai populiariausias JK lietuviškas portalas! Visais reklamos klausimai rašyk į sales@anglija.lt

...