Verslas Anglijoje: įmonės savanoriškas išregistravimas - Anglija.lt
 

Verslas Anglijoje: įmonės savanoriškas išregistravimas  (2014-01-29)

Įmonės, kurios gali padėti šiuo klausimu

Anksčiau rašėme, kaip Britanijoje užregistruoti ribotos atsakomybės įmonę (LTD). Šį kartą sužinosite, kaip ją uždaryti bei išregistruoti.

Privati ribotos atsakomybės įmonė, atitinkanti tam tikras sąlygas, gali būti nesudėtingai uždaryta bei išregistruota pasinaudojus savanoriško išregistravimo procedūra.

Pasinaudojus paprasta procedūra, galima uždaryti įmonę, kuri dėl vienų ar kitų priežasčių yra nebereikalinga. Galbūt įmonės vadovai ir akcininkai nori išeiti į pensiją bei nutraukti verslą, kurio nėra galimybių perleisti ar parduoti. Galbūt įmonė buvo įsteigta įgyvendinti konkrečią idėją, kuri jau įgyvendinta arba kurios įgyvendinti nebepavyks.

Kokios įmonės gali būti uždarytos?

Savanoriškai įmonė gali būti uždaryta, jeigu tokį sprendimą priima įmonės vadovas arba jų dauguma. Įmonė negali būti savanoriškai uždaryta, jei per 3 mėnesius iki prašymo pateikimo įmonė:

- Vykdė verslą
- Keitė pavadinimą
- Pardavė įmonės turtą, kurio pardavimu įmonė užsiiminėjo prieš įmonės uždarymą (jeigu įmonė paprastai užsiima maisto prekių pardavimu, įmonė turi nustoti prekiauti bent 3 mėnesius iki prašymo dėl uždarymo pateikimo, tačiau šiuo periodu įmonė gali parduoti nebereikalingas lentynas ar kasos aparatus)
- Užsiima bet kokia veikla, išskyrus veiksmų, susijusių su įmonės uždarymu, atlikimas (pvz. kreipimasis į specialistą konsultacijos dėl įmonės uždarymo).

Įmonė taip pat negali kreiptis dėl savanoriško uždarymo šiais atvejais:

- Jai yra pradėta nemokumo procedūra arba siūloma ją pradėti
- Įmonė sudarė ar svarsto sudaryti kompromiso susitarimą su jos kreditoriais arba akcininkais

Tačiau įmonė gali kreiptis dėl savanoriško išregistravimo, jei per praėjusius 3 mėnesius sumokėjo skolas, dėl kurių buvo inicijuotos paminėtos nemokumo procedūros.

Pažymėtina, kad įmonės uždarymo procedūra negali pasinaudoti įmonės, kurios yra nemokios (t.y. jeigu jos skoliniai įsipareigojimai viršija įmonės turimo turto vertę). Uždarius nemokią įmonę nesilaikant likvidavimo ar kitos nemokumo procedūros, tokios įmonės kreditoriai gali kreiptis į Įmonių registrą (Companies House) bei tokiu būdu vėl atidaryti įmonę.

Pasiruošimas įmonės uždarymui

Įstatymas numato su įmonės veikla susijusių asmenų bei organizacijų apsaugą bei reikalauja, kad jiems būtų pranešta apie ketinamą įmonės uždarymą.

Jeigu įmonė turi kreditorių ar kitų asmenų, kurie gali prieštarauti įmonės savanoriškam uždarymui, juos reikėtų įspėti prieš kreipiantis dėl įmonės uždarymo, siekiant išvengti konfliktų.

Taip pat svarbu prieš kreipiantis uždaryti įmonę, nepamiršti uždaryti visas įmonės banko sąskaitas. Uždarius įmonę, visas jos likęs turtas pereis valstybei. Neuždarytos įmonės sąskaitos tokiu atveju yra užšaldomos bei jose esančios sumos atitenka valstybei.

Uždarymas

Įmonės uždarymo prašymas pildomas naudojant DS01 formą. Ši forma pasirašoma šių asmenų:

- vienintelio direktoriaus, jeigu įmonė turi tik vieną direktorių
- dviejų direktorių, jeigu įmonei vadovauja du direktoriai
- visų direktorių arba direktorių daugumos, jeigu įmonėje yra daugiau nei du direktoriai

Su šia forma Companies House taip pat reikia pateikti mokėjimo čekį £10 sumai.

Pranešimų siuntimas

Įmonės vadovai per 7 dienas nuo DS01 formos išsiuntimo į Companies House turi pateikti šios formos kopiją suinteresuotiems asmenims, būtent:

- Akcininkams
- Kreditoriams (įskaitant tuos, su kuriais yra prasidėjęs bylinėjimosi procesas arba su kuriais numatomi ginčai)
- Darbuotojams
- Pensinių fondų vadovams
- Įmonės vadovams, kurie nepasirašė DS01 formos

Įmonės uždarymo procedūra Companies House

Companies House paskelbs ketinimą įmonę uždaryti laikraštyje ‘Gazette’ (savaitinis oficialių skelbimų laikraštis), suteikiant galimybę suinteresuotiems asmenims pateikti prieštaravimus.

Jeigu Companies House įsitikina, kad suinteresuoti asmenys nepateikė prieštaravimų bei kad nėra priežasčių, dėl kurių įmonė negali būti uždaryta pagal prašymą, praėjus trims mėnesiams nuo DS01 formos pateikimo, įmonė bus išregistruota. Apie išregistravimą patvirtinama skelbimu ‘Gazette’ laikraštyje.

Jeigu išsiuntus prašymą įmonę išregistruoti, tokia įmonė nebeatitinka aukščiau nurodytų salygų, Companies House siunčiama forma DS02. Toks prašymas atsisakyti įmonės išregistravimo gali būti siunčiamas ir vadovams paprasčiausiai apsigalvojus dėl įmonės uždarymo bei nusprendus tęsti įmonės veiklą.

Prieštaravimai dėl įmonės išregistravimo

Raštu išdėstyti prieštaravimai bei prieštaravimus patvirtinantys įrodymai gali būti pateikiami įvairiais atvejais:

- Jeigu įmonė vykdė veiklą ar pakeitė pavadinimą mažiau nei prieš 3 mėnesius
- Jeigu nebuvo pranešta apie ketinimą įmonę išregistruoti
- Jeigu DS01 formoje pateikti neteisingi duomenys
- Jeigu įmonė yra teisminio ginčo dalyvė ir pan.

Primintina, kad įmonės vadovams gali būti taikoma atsakomybė už šiuos pažeidimus:

- Kreipimąsi dėl savanoriško įmonės išregistravimo, kai įmonė neatitinka nustatytų sąlygų
- Neteisingos ar klaidinančios informacijos pateikimas
- Pranešimo apie pateiktą prašymą uždaryti įmonę nepateikimas kaip reikalaujama per 7 dienas
- Prašymo išregistruoti įmonę neatsiėmimas (DS02 formos nepateikimas), jeigu įmonė nebeatitinka nustatytų sąlygų.

Šiuos pažeidimus padariusiems įmonės vadovams gali būti skirta iki £5,000 bauda bei laisvės atėmimas iki 7 metų. Įmonės vadovams taip pat gali būti uždrausta būti įmonės vadovu iki 15 metų.

Nors įmonės savanoriškas uždarymas paprastai yra ganėtinai nesudėtingas, esant neaiškumų rekomenduojama kreiptis specialisto pagalbos.

*Pateikta informacija yra autorės nuomonė, o ne teisinė konsultacija. Dėl teisinės konsultacijos konkrečiu klausimu patartina kreiptis į specialistą.
****Kalba netaisyta.


Parengė advokatė Giedrė Jakubonytė
Atkins Wilson & Bell LLP
Tel.: 01483302345
Mob.: 07770396461
El.paštas: Giedre.Jakubonyte@awb.co.uk

   

Susijusios įmonės

Reklama Anglija.lt portale efektyviausia, nes tai populiariausias JK lietuviškas portalas! Visais reklamos klausimai rašyk į sales@anglija.lt

...