Verslas Anglijoje: kaip užregistruoti LTD įmonę - Anglija.lt
 

Verslas Anglijoje: kaip užregistruoti LTD įmonę (2014-01-29)

Įmonės, kurios gali padėti šiuo klausimu

Planuojantiems pradėti verslą Anglijoje pateikiame informaciją apie dažniausiai pasitaikantį kompanijų tipą - ribotos atsakomybės įmonę (žinoma kaip ‘Limited’ arba ‘Ltd’). Ji šiame straipsnyje bus vadinama tiesiog ‘įmone’.

Nepaisant to, kad įmonės steigimas ir veikla paprastai reiškia daugiau formalumų nei savarankiška veikla (buvimas ‘self-employed’), įmonė suteikia labai svarbią asmeninio turto apsaugą. Įmonės savininkai (akcininkai) gali be baimės investuoti į verslą, žinodami, kad verslo nesėkmės atveju paprastai rizikuojama tik įsigytų akcijų kaina (su keletu išimčių, pavyzdžiui, direktorių asmeninės garantijos, kada vadovas prisiima asmeninę atsakomybę už įmonės įsipareigojimų vykdymą).

Būsimos įmonės savininkai gali arba įregistruoti naują įmonę naudodami specialiai jų verslui paruoštus ar standartinius dokumentus arba nusipirkti įmonę, kuri jau yra įsteigta, tačiau kuri nevykdo veiklos. Ne paslaptis, kad daugelis pasirenka būtent pastarąjį variantą bei ‘nusiperka’ jau įsteigtą įmonę internetu už tam tikrą mokestį.

Tačiau pažymėtina, kad įmonę gali nesunkiai užregistruoti kiekvienas asmuo pats ir tokiu būdu sutaupyti. Tereikia užpildyti įmonių registro (Companies House) tinklalapyje prieinamas formas bei pateikti keletą dokumentų (yra galimybė pasinaudoti nemokamais standartiniais dokumentais, kurie daugeliu atvejų yra tinkami). Kokius konkrečius veiksmus reikia atlikti norint įsteigti įmonę nesinaudojant agentūrų paslaugomis, paaiškinsime žemiau.

Įmonė registruojama Companies House pateikus reikalingus dokumentus ir sumokėjus registracijos mokestį. Įsteigus įmonę, Companies House išduoda įmonės registracijos pažymėjimą, patvirtinantį, kad įmonė egzistuoja bei gali pradėti verslą.

Paprasčiausias būdas įsteigti įmonę – užpildyti Companies House tinklalapyje prieinamas formas bei pateikti jas internetu. Šia paslauga galima pasinaudoti visą parą septynias dienas per savaitę, naudojantis Companies House elektroniniu portalu. Mokestis už įmonės registravimą internetu - £15.

Įmonės steigimo dokumentai

1. Įmonės steigimo aktas (‘memorandum of association’) yra nustatytos formos dokumentas. Jis yra prieinamas Companies House tinklalapyje. Jis turi būti pasirašomas visų įmonės steigėjų (akcininkų). Steigimo aktas yra nesudėtingas dokumentas, kuriuo steigėjai patvirtina susitarimą įsteigti įmonę pagal 2006 m. Įmonių aktą (Companies Act 2006) bei įsigyti bent po vieną šios įmonės akciją. Dokumentus pateikiant internetu, o ne siunčiant paštu, vietoje parašo reikalaujama atsakyti į keletą su savo tapatybę patvirtinančiu asmeniu susijusių klausimų.

2. Kiekviena įmonė turi turėti įstatus (‘articles of association’), kuriuose įtvirtinta įmonės veiklos taisyklės, vadovų bei akcininkų teisės ir pareigos. Įmonės įstatai gali būti parengti specialisto konkrečiai įmonei arba standartiniai, kurie yra prieinami nemokamai Companies House tinklalapyje. Šie standartiniai įstatai yra tinkami daugeliui pradedančių įmonių. Kitais atvejais pakanka tam tikrų pakeitimų, priklausomai nuo įmonės steigėjų verslo planų.

Nuo 2009 m. spalio 1 d. galiojantis 2006 m. Įmonių aktas nenustato minimalaus ar maksimalaus įmonės akcijų skaičiaus. Tokie ribojimai gali būti įtvirtinti įmonės įstatuose. Pagal 2006 m. Įmonių aktą steigiamos įmonės veiklos tikslų nurodyti taip pat nebėra būtina. Įsteigta įmonė gali verstis bet kokia veikla, nebent konkrečiai veiklai reikalinga licenzija ar tam tikri leidimai. Tokiu atveju šia veikla galima verstis tik gavus reikalingą licenziją ar leidimą.

3. Įmonė įregistruojama, remiantis informacija, nurodyta IN01 formoje (taipogi nemokamai prieinama Companies House tinklalapyje).

Formoje IN01 pateikiama informacija:

- Įmonės pavadinimas (jis negali būti tapatus jau įregistruotos įmonės pavadinimui, todėl prieš pasirenkant pavadinimą būtina patikrinti Companies House tinklalapyje esančių užregistruotų įmonių sąrašą)
- Įmonės tipas (vieša ar privati; neribotos atsakomybės; ribotos atsakomybės pagal akcijas arba ribotos atsakomybės pagal garantiją; šiuo atveju – privati ribotos atsakomybes pagal akcijas)
- Įmonės buveinės adresas (korespondencijos tikslams, veikla nebūtinai turi būti vykdoma šiuo adresu)
- Nuoroda, ar įmonė veiks pagal standartinius įstatus ar pagal konkrečiai tai įmonei parengtus įstatus. Pasinaudoti elektroninio įmonės steigimo paslauga galima tik tuo atveju, jei įmonė veiks pagal standartinius įstatus. Naudojant specialiai parengtus įstatus, registracijos dokumentai turi būti siunčiami Companies House paštu kartu su £40 mokesčiu (£100, jeigu pageidaujama skubaus įsteigimo dokumentų gavimo dieną). Siunčiant steigimo dokumentus paštu, jeigu pateikti dokumentai yra užpildyti bei pasirašyti tinkamai, įmonė įregistruojama per 5 darbo dienas (paprastai per 1-2 darbo dienas).
- Informacija apie direktorius. Bent vienas įmonės direktorius turi būti bent 16 metų sulaukęs fizinis asmuo, nepriklausomai nuo tautybės, gyvenamosios vietos ir pan. Kiti įmonės direktoriai gali būti arba bent 16 metų sulaukę fiziniai asmenys arba kitos įmonės (juridiniai asmenys). Direktorius turi nurodyti korespondencijos adresą bei savo gyvenamosios vietos adresą (gyvenamosios vietos adresas nebus prieinamas viešai). Direktorius turi patvirtinti sutikimą būti direktoriumi pasirašant IN01 formą.
- Informacija apie sekretorių(-ę). Įmonė neprivalo turėti sekretoriaujančio asmens. Tačiau, jeigu įmonės įstatuose nurodyta, kad sekretorius(-ė) būtinas, tuomet formoje IN01 užpildoma prašoma informacija ir būsimas sekretorius(-ė) pasirašo.
- Įstatinis kapitalas. Formoje nurodoma, kiek ir kurios klasės akcijų įsigyja kiekvienas steigėjas (akcininkas) ir kokia jų nominali vertė. Kaip minėta, minimalių reikalavimų steigiamos įmonės akcijų skaičiui ar vertei nėra, todėl įmonei pakanka išleisti vieną £1 vertės akciją.

Įsteigus įmonę Companies House, išduodamas registracijos pažymėjimas, kuriame nurodomas įmonės pavadinimas, registracijos numeris bei registracijos data. Įmonės registracijos pažymėjimu patvirtinama, kad su registracija susiję formalumai atlikti tinkamai bei įmonė yra užregistruota. Nuo šios dienos įmonės steigėjai (akcininkai) gali atlikti visas veikiančios įmonės funkcijas. Pažymėtina, kad bet kokia veikla įmonės vardu gali buti atliekama tik po įmonės įsteigimo. Jeigu steigiamos bet dar neužregistruotos įmonės akcininkai ar direktoriai atlieka veiksmus steigiamos įmonės vardu, už tokios veiklos pasekmes jie bus atsakingi asmeniškai savo turtu ir negalės pasinaudoti įmonės suteikiama apsauga.

Sulaukus įmonės registracijos pažymėjimo, pirmajame direktorių susirinkime paprastai priimami sprendimai šiais klausimais:
- steigimo ataskaitos parengimas
- steigimo išlaidų patvirtinimas
- spaudo įsigijimas (jei įmonė jį turės)
- finansinių metų pasirinkimas
- verslo pavadinimo patvirtinimas (verslo pavadinimas nebūtinai turi sutapti su įmonės pavadinimu, užregistruotu Companies House)
- direktorių tarybos išrinkimas
- direktorių darbo ar paslaugų teikimo sutarčių patvirtinimas
- banko sąskaitos signatarų patvirtinimas prieš atidarant įmonės banko sąskaitą
- akcijų registracijos patvirtinimas
- PVM ir PAYE registracija
- Prekės, dizaino ženklų ir patentų registracija

Atlikus visus reikalingus formalumus, įmonė gali sėkmingai vykdyti steigėjų verslo planą.

*Pateikta informacija yra autorės nuomonė, o ne teisinė konsultacija. Dėl teisinės konsultacijos konkrečiu klausimu patartina kreiptis į specialistą.
**Kalba netaisyta.


Parengė advokatė Giedrė Jakubonytė
Atkins Wilson & Bell LLP
Tel: 01483302345
Mob: 07770396461
E: Giedre.Jakubonyte@awb.co.uk

   

Susijusios įmonės

Reklama Anglija.lt portale efektyviausia, nes tai populiariausias JK lietuviškas portalas! Visais reklamos klausimai rašyk į sales@anglija.lt

...