"Central Chambers Law": profesionalios teisinės konsultacijos JK
 

"Central Chambers Law": profesionalios teisinės konsultacijos JK 

Namo nr.
784
Gatvė
High Road
Miestas
London
Pašto indeksas
E10 6AE
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprašymas

"Central Chambers Law" advokatai, įsikūrę Londone ir už Londono ribų, gali padėti visiems, turintiems teisinių problemų JK: Londonas - Ealingas / Eseksas - Ilfordas / Londonas - Leitonas / Londonas - Holbornas / Birmingemas / Mančesteris.

"Central Chambers Law" advokatai labai daug dėmesio skiria santykiams su klientais. Mes visada siekiame suteikti profesionalias teisines konsultacijas, kurios būtų efektyvios, glaustos ir „be žargono“. Įstatymas retai taikomas tiksliai konkretiems faktams, o tikslūs rezultatai retai būna tikri. "Central Chambers Law" specialistai visada sieks geriausio įmanomo rezultato, kad ir kokia sudėtinga būtų byla. 

Mes užsiimame:
Baudžiamoji teisė - Criminal Law
Civilinė teisė - Civil Law
Finansų teisė - Financial Law
Imigracijos teisė - Immigration Law
Sukčiavimų ir tyrimų teisė - Fraud & Investigation Law
Šeimos teisė - Family Law
Terorizmo teisė - Terrorism Law

Mūsų kriminalinių bylų skyrius apima:

Baudžiamoji teisė - Criminal Law
Baudžiamoji teisė atlieka esminį vaidmenį bet kurioje visuomenėje, nes padeda apsaugoti piliečius nuo žalos ir palaikyti socialinę tvarką. Tai sudėtinga ir niuansuota teisės sritis, nagrinėjanti asmenų, darančių nusikaltimus, bausmę ir tam tikrą elgesį draudžiančių įstatymų vykdymą.

Kriminalinė gynyba; Narkotikų nusikaltimai; Seksualiniai nusikaltimai; Rimti puolimai ir smurtas; Atstovybės policijos komisariatuose; Atstovybės magistratuose; Atstovybės Karūnos teisme; Vairavimo ir transporto priemonių pažeidimai; Veiksmai prieš policiją; Apeliacinis skundas dėl apkaltinamojo nuosprendžio; Sukčiavimas ir tyrimai; Pajamos iš nusikalstamos veikos; Terorizmas.

Finansinė teisė - Financial Law
Finansiniai ieškiniai; Verslo energijos pretenzijos (BEC)


Šeimos teisė - Family Law
Šeimos teisė yra teisinės praktikos sritis, nagrinėjanti su šeimos santykiais susijusius klausimus, tokius kaip santuoka, skyrybos, vaiko globa ir įvaikinimas. Ji taip pat apima klausimus, susijusius su smurtu ir prievarta šeimoje, taip pat finansinius santuokos ir išsiskyrimo aspektus.

Sukčiavimas ir tyrimas - Fraud & Investigation
Sukčiavimas ir tyrimas – tai nesąžiningos veiklos aptikimas, tyrimas ir prevencija. Tai gali būti finansinis sukčiavimas, pvz., turto grobstymas arba apskaitos pažeidimai, taip pat nefinansinis sukčiavimas, pvz., tapatybės vagystės arba intelektinės nuosavybės vagystės.

Terorizmo teisė - Terrorism Law
Terorizmo įstatymai reiškia teisines vyriausybių kovos su terorizmu priemones. Šios priemonės gali apimti įstatymus, kurie kriminalizuoja tam tikrą su terorizmu susijusią veiklą, pvz., smurto naudojimą arba grasinimą smurtu įbauginti civilius gyventojus.

Imigracijos teisė - Immigration Law
Imigracijos teisė reiškia taisykles ir nuostatas, reglamentuojančias žmonių judėjimą į šalį ir iš jos. Ji apima tokias problemas kaip pilietybė, prieglobstis ir deportacija, ją reglamentuoja tiek federaliniai, tiek valstijų įstatymai. Imigracijos į naują šalį procesas gali būti sudėtingas.

Padedame paruošti ir pateikti prašymą išduoti vizą; Atstovaujame jums teisme, jei jūsų prašymas būtų atmestas; Aptarsime jūsų teises ir galimybes, jei gresia deportacija; Padedame kreiptis dėl prieglobsčio ar pabėgėlio statuso; Konsultuojame apie jūsų teises ir galimybes, jei esate prekybos žmonėmis auka. 

Esame advokatų kontora, kurios aistra yra padėti žmonėms. Manome, kad kiekvienas nusipelno tokių pačių teisių ir apsaugos kaip ir visi kiti, nepaisant lyties, seksualinės orientacijos ar kitų tapatybių. Štai kodėl mes labai stengiamės užtikrinti, kad su kiekvienu būtų elgiamasi sąžiningai pagal įstatymus.

Esame įsipareigoję teikti savo klientams kokybiškas teisines paslaugas, atsižvelgdami į jų išskirtines aplinkybes, nesvarbu, ar tai būtų asmenys, norintys išspręsti baudžiamąją bylą, ar įmonės, ieškančios patarimo, kaip apsisaugoti nuo būsimos atsakomybės.

Mes galime suprasti jūsų situaciją taip, lyg ji būtų mūsų pačių. Mes nenuilstamai dirbsime siekdami jūsų tikslų, atsižvelgdami į jūsų laiko ir biudžeto apribojimus, ir visada elgsimės su jumis pagarbiai ir oriai.

Susisiekite su "Central Chambers Law" advokatais:
Verslo plėtros vadovė - Sonata Norvaisaite
sonata@centralchamberslaw.com
info@centralchamberslaw.com
Tel.: 07588 881 984 arba 07706 700 657
020 3620 2288

24 val. greitosios pagalbos numeris: 07767 268 607

www.centralchamberslaw.com

Central Chambers Law Solicitors
784 High Road
Leyton
E10 6AE
London


   
"Central Chambers Law": profesionalios teisinės konsultacijos JK Efektyvios, glaustos ir „be žargono“ teisinės konsultacijos JK. Nenuilstamai dirbsime siekdami jūsų tikslų, atsižvelgdami į jūsų laiko ir biudžeto apribojimus.
784 High Road London E10 6AE
07588881984, 07706700657, 02036202288 https://www.anglija.lt/