Abortus draudžiantis projektas "nepaliktų moteriai teisės rinktis" 

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) įregistruotą abortus uždraudžiančio įstatymo projektą įvertinę Seimo kanceliarijos Teisės departamento teisininkai sako, jog kyla klausimas dėl tokio siūlymo atitikimo tarptautinėms konvencijoms.

Projekto išvadoje teisininkai pažymi, jog Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija gina kiekvieno asmens teisę į gyvybę, tačiau nekalba apie pradėtos gyvybės teisę į gyvenimą.

Tuo tarpu moters apsisprendimo teisė nutraukti nėštumą ar jo nenutraukti siejama ir su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 3 bei 7 straipsniais, įtvirtinančiais kiekvieno asmens teisę į jo fizinio vientisumo gerbimą bei teisę į privataus gyvenimo pagarbą.

"Konvencijos straipsnio, įtvirtinančio teisę į gyvybę, taikymo praktika rodo, kad gyvybė yra ginama būtent nuo gimimo momento, kadangi šis klausimas yra tiesiogiai susijęs su nėštumo nutraukimo teisėtumo problema. Todėl svarstytina, ar projekto nuostatos atitiktų konvencijos taikymo praktiką bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos straipsnių nuostatas, kadangi nepaliktų moteriai tinkamos apsisprendimo teisės", - rašoma projekto išvadoje.

Seimo teisininkai išvadoje svarsto ir dėl LLRA pasiūlymo atitikimo Lietuvos Konstitucijai, tačiau tiesiogiai prieštaravimo nenurodo. Teisininkai pažymi, kad Konstitucija užtikrina žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumą, ir riboti žmogaus teisę į privatumą galima tik siekiant apginti kitas konstitucines vertybes, kitų asmenų teises ir laisves.

"Tuo tarpu siūlomu reglamentavimu įstatymų leidėjas siūlo apriboti asmenų teisę į jų neliečiamumą ir jų privataus gyvenimo apsaugą (nustatydamas principinį draudimą nutraukti moterų nėštumą), motyvuodamas siekiu apginti pradėtą gyvybę. Atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo formuojamą konstitucinę doktriną, Lietuvos įstatymuose įtvirtintą reglamentavimą, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymo praktiką, darytina išvada, kad negimusio kūdikio besąlyginė apsauga negali būti laikoma pakankama ir būtina moters teisės į privataus gyvenimo apsaugą ribojimo sąlyga", - rašoma išvadoje.

Prasidėjus pavasario sesijai Lietuvos lenkų rinkimų akcijos parlamentarai, "darbietis" Kęstutis Daukšys ir "Drąsos kelio" frakcijos atstovas Algirdas Patackas įregistravo Gyvybės prenatalinėje fazėje įstatymo projektą, kuriuo būtų draudžiama atlikti abortus.

Pagal projektą, nėštumą gydytojas galėtų nutraukti tik tuo atveju, jei nėštumas gresia nėščios moters gyvybei ar sveikatai, arba yra pagrįstų įtarimų, jog nėštumas atsirado dėl nusikalstamų veikų. Nutraukti nėštumą esant aukščiau minėtoms sąlygoms būtų leidžiama, jei nuo nėštumo pradžios praėjo ne daugiau kaip 12 savaičių.

Lietuvoje nutraukti nėštumą šiuo metu leidžiama iki 12 nėštumo savaitės, be papildomų sąlygų. Kasmet Lietuvoje nėštumą nutraukti ryžtasi apie 10 tūkst. moterų.

Europos Sąjungoje (ES) abortai draudžiami Maltoje, Airijoje ir Lenkijoje. Likusios valstybės, tarp jų ir Lietuva, abortų nedraudžia, tik nustato ribą, iki kurios jis leidžiamas. Šis terminas įvairuoja nuo 10 iki 18 savaičių.

www.anglija.lt

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) įregistruotą abortus uždraudžiančio įstatymo projektą įvertinę Seimo kanceliarijos Teisės departamento teisininkai sako, jog kyla klausimas dėl tokio siūlymo atitikimo tarptautinėms konvencijoms.

Projekto išvadoje teisininkai pažymi, jog Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija gina kiekvieno asmens teisę į gyvybę, tačiau nekalba apie pradėtos gyvybės teisę į gyvenimą.

Tuo tarpu moters apsisprendimo teisė nutraukti nėštumą ar jo nenutraukti siejama ir su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 3 bei 7 straipsniais, įtvirtinančiais kiekvieno asmens teisę į jo fizinio vientisumo gerbimą bei teisę į privataus gyvenimo pagarbą.

"Konvencijos straipsnio, įtvirtinančio teisę į gyvybę, taikymo praktika rodo, kad gyvybė yra ginama būtent nuo gimimo momento, kadangi šis klausimas yra tiesiogiai susijęs su nėštumo nutraukimo teisėtumo problema. Todėl svarstytina, ar projekto nuostatos atitiktų konvencijos taikymo praktiką bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos straipsnių nuostatas, kadangi nepaliktų moteriai tinkamos apsisprendimo teisės", - rašoma projekto išvadoje.

Seimo teisininkai išvadoje svarsto ir dėl LLRA pasiūlymo atitikimo Lietuvos Konstitucijai, tačiau tiesiogiai prieštaravimo nenurodo. Teisininkai pažymi, kad Konstitucija užtikrina žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumą, ir riboti žmogaus teisę į privatumą galima tik siekiant apginti kitas konstitucines vertybes, kitų asmenų teises ir laisves.

"Tuo tarpu siūlomu reglamentavimu įstatymų leidėjas siūlo apriboti asmenų teisę į jų neliečiamumą ir jų privataus gyvenimo apsaugą (nustatydamas principinį draudimą nutraukti moterų nėštumą), motyvuodamas siekiu apginti pradėtą gyvybę. Atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo formuojamą konstitucinę doktriną, Lietuvos įstatymuose įtvirtintą reglamentavimą, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymo praktiką, darytina išvada, kad negimusio kūdikio besąlyginė apsauga negali būti laikoma pakankama ir būtina moters teisės į privataus gyvenimo apsaugą ribojimo sąlyga", - rašoma išvadoje.

Prasidėjus pavasario sesijai Lietuvos lenkų rinkimų akcijos parlamentarai, "darbietis" Kęstutis Daukšys ir "Drąsos kelio" frakcijos atstovas Algirdas Patackas įregistravo Gyvybės prenatalinėje fazėje įstatymo projektą, kuriuo būtų draudžiama atlikti abortus.

Pagal projektą, nėštumą gydytojas galėtų nutraukti tik tuo atveju, jei nėštumas gresia nėščios moters gyvybei ar sveikatai, arba yra pagrįstų įtarimų, jog nėštumas atsirado dėl nusikalstamų veikų. Nutraukti nėštumą esant aukščiau minėtoms sąlygoms būtų leidžiama, jei nuo nėštumo pradžios praėjo ne daugiau kaip 12 savaičių.

Lietuvoje nutraukti nėštumą šiuo metu leidžiama iki 12 nėštumo savaitės, be papildomų sąlygų. Kasmet Lietuvoje nėštumą nutraukti ryžtasi apie 10 tūkst. moterų.

Europos Sąjungoje (ES) abortai draudžiami Maltoje, Airijoje ir Lenkijoje. Likusios valstybės, tarp jų ir Lietuva, abortų nedraudžia, tik nustato ribą, iki kurios jis leidžiamas. Šis terminas įvairuoja nuo 10 iki 18 savaičių.

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: