4 trumpos ir naudingos pamokos besimokantiems anglų kalbos - Anglija.lt
 

4 trumpos ir naudingos pamokos besimokantiems anglų kalbos 

Anglija.lt bei Anglų Kalbos Klubas Londone toliau tęsia anglų kalbos pamokas. Šįkart - keturi naudingi patarimai, kurie jums padės kaipmat pagerinti anglų kalbos žinias.

Get on / get off
Klube bendraudami su Londone gyvenančiais lietuviais, visuomet paliečiame transporto temą - daugelis mokinių nežino kelių paprastų žodelių, kurie yra tiesiog būtini kalbant apie keliavimą Britanijos sostinėje.

Get on – reiškia įlipti į transporto priemonę, o get off – išlipti. Pavyzdžiui: I got on a Jubilee line train in Canning town and got off at Bond Street.

Be abejo, frazeologiniai veiksmažodžiai yra gan painūs. Pavyzdžiui, išsireiškimas get on with gali reikšti "gerai sutarti". Pavyzdžiui, Do you get on with your son? Yes, we do get on. He’s a sweetheart.
Patartina pradžioje išmokti vieną arba daugiausiai dvi tokių išsireiškimų reikšmes.

Ant interneto, kompiuterio bei autobuso

Lietuvoje mes ieškome informacijos internete, dirbame kompiuteriu bei keliaujame autobusu. Svarbu pastebėti, kad Didžiojoje Britanijoje mes ieškome informacijos ant interneto (on internet), dirbame ant kompiuterio (on computer) bei keliaujame ant autobuso (on a bus).

Taip pat vertėtų prisiminti, kad prieš žodžius, besibaigiančius žodeliu "day", taip pat vartosime on: I will see you on Monday. I spoke to her on my birthday.

Nėra garsų ch bei c

Lietuviški garsai ch bei c anglų kalboje neegzistuoja. Be abejonės, tikrai žinome, kad žodžiuose "ch" – tampa č, bet kartais ir garsu k. Taip nutinka žodžiuose: chemistry, chaos, character ir t.t.

Tuo tarpu "c" dažnai taps garsu k (pavyzdžiui, car, cat) arba garsu s, kaip šiuose pavyzdžiuose: decision, centre, cell. Tad atkreipkite dėmesį!

Back, late, scared

Dažnai galima išgirsti tautiečius sakant: I back home. She late for a meeting. They very scared of this. Visi šie žodeliai vartojami su "to be" forma (am, is, are ir t.t.). Pavyzdžiui: I am back home. She is late for a meeting. They are very scared of this.

Klausimus, pasiūlymus, mintis siųskite el.paštu: info@anglukalbosklubas.com

Darius L. Piraitis
http://www.anglukalbosklubas.com/
http://www.facebook.com/anglukalbosklubas

Anglija.lt bei Anglų Kalbos Klubas Londone toliau tęsia anglų kalbos pamokas. Šįkart - keturi naudingi patarimai, kurie jums padės kaipmat pagerinti anglų kalbos žinias.

Get on / get off
Klube bendraudami su Londone gyvenančiais lietuviais, visuomet paliečiame transporto temą - daugelis mokinių nežino kelių paprastų žodelių, kurie yra tiesiog būtini kalbant apie keliavimą Britanijos sostinėje.

Get on – reiškia įlipti į transporto priemonę, o get off – išlipti. Pavyzdžiui: I got on a Jubilee line train in Canning town and got off at Bond Street.

Be abejo, frazeologiniai veiksmažodžiai yra gan painūs. Pavyzdžiui, išsireiškimas get on with gali reikšti "gerai sutarti". Pavyzdžiui, Do you get on with your son? Yes, we do get on. He’s a sweetheart.
Patartina pradžioje išmokti vieną arba daugiausiai dvi tokių išsireiškimų reikšmes.

Ant interneto, kompiuterio bei autobuso

Lietuvoje mes ieškome informacijos internete, dirbame kompiuteriu bei keliaujame autobusu. Svarbu pastebėti, kad Didžiojoje Britanijoje mes ieškome informacijos ant interneto (on internet), dirbame ant kompiuterio (on computer) bei keliaujame ant autobuso (on a bus).

Taip pat vertėtų prisiminti, kad prieš žodžius, besibaigiančius žodeliu "day", taip pat vartosime on: I will see you on Monday. I spoke to her on my birthday.

Nėra garsų ch bei c

Lietuviški garsai ch bei c anglų kalboje neegzistuoja. Be abejonės, tikrai žinome, kad žodžiuose "ch" – tampa č, bet kartais ir garsu k. Taip nutinka žodžiuose: chemistry, chaos, character ir t.t.

Tuo tarpu "c" dažnai taps garsu k (pavyzdžiui, car, cat) arba garsu s, kaip šiuose pavyzdžiuose: decision, centre, cell. Tad atkreipkite dėmesį!

Back, late, scared

Dažnai galima išgirsti tautiečius sakant: I back home. She late for a meeting. They very scared of this. Visi šie žodeliai vartojami su "to be" forma (am, is, are ir t.t.). Pavyzdžiui: I am back home. She is late for a meeting. They are very scared of this.

Klausimus, pasiūlymus, mintis siųskite el.paštu: info@anglukalbosklubas.com

Darius L. Piraitis
http://www.anglukalbosklubas.com/
http://www.facebook.com/anglukalbosklubas

 (Komentarų: 3)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: