Brexit: viskas, ką svarbu žinoti JK lietuviams - Anglija.lt
 

Brexit: viskas, ką svarbu žinoti JK lietuviams 

Viskas, ką turi žinoti apie Brexit - šiame straipsnyje! Šviežiausia informacija dėl gyvenimo JK ir kelionių iš/į Britaniją po Brexit. Straipsnyje esanti informacija nuolat atnaujinama bei pildoma.

Keliaujant į JK reikės paso

Nuo š. m. spalio 1 d. ES piliečiai, neturintys Nuolatinio gyventojo statuso (angl. Settled/pre-setteld status) pagal Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą (angl. EUSettlementScheme), negalės naudotis asmens tapatybės kortelėmis keliaudami į JK.

Atvykstant į JK jums reikės galiojančio paso. Pasas turi galioti visą jūsų buvimo JK laiką.

ES piliečiai, turintys arba laukiantys atsakymo dėl pateikto prašymo Nuolatinio gyventojo statusui pagal ES piliečiams programą (angl. EUSettlementScheme) gauti, po spalio 1 d. galės ir toliau naudotis asmens tapatybės kortelėmis keliaudami į JK.

Sužinokite daugiau čia

Liepos 1 d., visoje Europos Sąjungoje (ES) įsigaliojo naujos mažos vertės siuntų (iki 22 eurų) siuntimo taisyklės.  Nuo šiol visos Bendrijos teritoriją pasiekusios siuntos turės būti deklaruojamos ir apmokestinamos pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Daugiau informacijos čia

Parengta instrukcija, kaip savarankiškai užpildyti prekių deklaraciją 

Kad gyventojams būtų patogiau naudotis suteikta galimybe savarankiškai deklaruoti prekes, Lietuvos muitinė parengė deklaracijos pildymo instrukciją ir kviečia ją peržiūrėti prieš prisijungiant prie Išmaniosios muitinės deklaracijų sistemos (iMDAS) portalo. Siekiant operatyviai atsakyti į klausimus, susijusius su smulkių siuntų deklaravimu, aktyvuoti du papildomi konsultacijų telefono numeriai 8 620 80593 ir 8 621 31061. Jais konsultacijos bus teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 19 val., šeštadieniais ir sekmadieniais – nuo 8 val. iki 17 val. Planuojama, kad tokiu grafiku konsultacijos bus teikiamos iki rugpjūčio 31 d., o jei bus poreikis – ir ilgiau. Visa informacijaapie siuntų deklaracijų pildymą čia

Svarbi informacija praėjus prašymų dėl Nuolatinio gyventojo statuso (angl. Settled/pre-setteld status) pagal Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą (angl. EU Settlement Scheme) pateikimo terminui

Lietuvos ambasada JK informuoja, kad ES piliečių teisės ir toliau bus teisiškai apsaugotos, jei jie iki 2021 m. birželio 30 d. pateikė prašymą dėl Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo, net jei iki šiol yra negavę oficialaus sprendimo dėl savo paraiškos. Asmenys, kurie pateikė prašymą iki nustatyto termino t.y. 2021 m. birželio 30 d., laukdami oficialaus patvirtinimo, galės naudoti savo paraiškos sertifikatą (angl. Certificate of Application), kuris išduodamas automatiškai, kai tik pateikiama paraiška, kaip šių teisių įrodymą. Jungtinės Karalystės Vidaus reikalų ministerijos tikrinimo tarnyba, esant poreikiui, gali patvirtinti, kad paraiška buvo pateikta laiku. Darbo ir pensijų departamentas (angl. Department for Work and Pensions) bei Jos Didenybės pajamų ir muitų departamentas (angl. HM Revenue & Customs) taip pat galės nustatyti asmens statusą Vidaus reikalų ministerijos sistemoje.

ES piliečiai ir jų šeimos nariai gali kreiptis dėl nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ir pasibaigus terminui t.y. po 2021 m. birželio 30 d., jei termino praleidimui buvo pagrįstų priežasčių (angl. reasonable grounds). Paskelbtas gaires galite rasti informacinėje medžiagoje, skirtoje Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo programos darbuotojams, kurioje paaiškinta kokios priežastys yra pagrįstos. Atkreipiame dėmesį, jog šios gairės nėra baigtinės ir visi atvejai bus nagrinėjami lanksčiai ir pragmatiškai, atsižvelgiant į asmenines ES piliečių aplinkybes.

Jei asmuo, turintis pagrįstų priežasčių kodėl laiku nepateikė prašymo pagal Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo programą, kreipiasi dėl statuso suteikimo po 2021 m. birželio 30 d. ir jo paraiška yra priimama, nuo tada, kai jam bus suteiktas statusas, šis asmuo galės naudotis tomis pačiomis teisėmis kaip ir ES pilietis, kuris kreipėsi iki 2021 m. birželio 30 d.

Nuo 2021 m. liepos 1 d., jei Jungtinės Karalystės imigracijos pareigūnas susiduria su asmeniu, kuris turėjo teisę pateikti prašymą pagal Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo programą (t.y. gyveno Jungtinėje Karalystėje iki 2020 m. gruodžio 31 d.), bet prašymo nepateikė, šiam asmeniui bus suteiktos 28 dienos pateikti prašymą pagal Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo programą ir pateikta informacija kaip pateikti prašymą ir kur galima kreiptis pagalbos, jei jos prireiktų.

Jei asmuo nepateikia prašymo per duotą laikotarpį arba sulaukia neigiamo atsakymo po prašymo pateikimo, prieš šį asmenį gali būti imamasi atitinkamų veiksmų pagal imigracijos vykdymo politikos gaires, susijusias su imigracijos įstatymus pažeidusiais asmenimis.

Lietuvos piliečiams, kurie pasiliks Jungtinėje Karalystėje:

Senatvės socialinio draudimo pensijos ir stažas

Kadangi britai iš Europos Sąjungos pasitraukia su Išstojimo sutartimi, tai Lietuvoje paskirtos senatvės socialinio draudimo pensijos mokėjimas bus tęsiamas žmogui nusprendus gyventi Jungtinėje Karalystėje.   

Ligos ir motinystės išmokos

Britams nutarus pasitraukti su Išstojimo sutartimi, nustatant teisę į ligos ar motinystės išmokas Jungtinėje Karalystėje bus sumuojamas Jungtinėje Karalystėje iki pereinamojo laikotarpio pabaigos ir Lietuvoje įgytas socialinio draudimo stažas.

Nedarbo išmokos

Iki 2020 m. gruodžio 31 d. vis dar galios Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai ir nustatant teisę į nedarbo išmoką Jungtinėje Karalystėje bus sumuojamas Jungtinėje Karalystėje bei Lietuvoje įgytas stažas.

Be to, asmuo, gaunantis nedarbo išmoką Jungtinėje Karalystėje, galės vykti ieškoti darbo Lietuvoje ir toliau gauti nedarbo išmoką.

Būtinos sąlygos: bedarbis iki išvykimo į Lietuvą turi būti bent 4 savaites registruotas Jungtinės Karalystės užimtumo tarnyboje ir gauti išmoką. Prieš išvykdamas jis turi kreiptis dėl PD U2 dokumento išdavimo Jungtinėje Karalystėje. Parvykus į Lietuvą reikia per 7 dienas įsiregistruoti Užimtumo tarnyboje ir pateikti minimą dokumentą.

Socialinės pašalpos ir kompensacijos

Socialinės pašalpos ir kompensacijos Didžiojoje Britanijoje ir toliau bus mokamos pagal Jungtinės Karalystės teisės aktus.

Išmoka vaikui

Visai Lietuvos piliečių šeimai, gyvenančiai Jungtinėje Karalystėje, išmoka vaikui bus mokama pagal Jungtinės Karalystės teisės aktus.

Iki pereinamojo laikotarpio pabaigos paskirtų išmokų mokėjimas bus tęsiamas iki teisės į išmoką pabaigos arba, kol šeimos situacija nepasikeis, pavyzdžiui, kol šeima negrįš gyventi į Lietuvą.

Lietuvos piliečiams, kurie dirbo Jungtinėje Karalystėje ir norės grįžti į Lietuvą:

Senatvės socialinio draudimo pensijos

Kai Lietuvos pilietis jau yra sulaukęs senatvės pensijos amžiaus ir gyvendamas bei dirbdamas Jungtinėje Karalystėje užsitarnavo britišką pensiją, kuri jam buvo paskirta iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, tuomet po pereinamojo laikotarpio pabaigos grįžus į Lietuvą britiškos pensijos mokėjimas bus tęsiamas. 

Senatvės pensijos stažas

Lietuvoje senatvės pensiją gali gauti senatvės pensijos amžiaus sulaukę žmonės, kurie turi sukaupę bent minimalų pensijų socialinio draudimo stažą. Minimalus stažas Lietuvoje – 15 metų, būtinasis pilnai pensijai – 31,5 metai.

Kadangi Londonas iš Europos Sąjungos traukiasi su Išstojimo sutartimi, tuomet nustatant teisę į pensiją bus atsižvelgta į Jungtinėje Karalystėje iki pereinamojo laikotarpio pabaigos įgytą stažą, net ir tuo atveju, jei asmuo grįš į Lietuvą anksčiau.  Ligos ir motinystės išmokos

Lietuvoje skiriant ligos, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas svarbu būti sukaupus ligos arba motinystės socialinio draudimo stažą. Motinystės draudimui reikalaujama turėti 12 mėnesių socialinio draudimo stažą per pastaruosius dvejus metus, ligos draudimui – 3 mėnesių stažą per metus arba 6 mėnesių stažą per dvejus metus.

Britams pasitraukus iš Europos Sąjungos, kai į Lietuvą parvykusiam žmogui bus nustatoma teisė į ligos, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas Jungtinėje Karalystėje iki pereinamojo laikotarpio pabaigos ir Lietuvoje įgytas socialinio draudimo stažas bus sumuojamas.

Išmoka bus skiriama, jei asmuo atitiks visas Lietuvos įstatymuose nustatytas sąlygas.

Nedarbo išmokos

Lietuvoje gauti nedarbo išmoką galima, jeigu žmogus yra registruotas Užimtumo tarnyboje ir jam suteiktas bedarbio statusas. Be šių reikalavimų, dar reikia būti sukaupus 12 mėnesių nedarbo socialinio draudimo stažą per paskutinius 30 mėnesių.

Kadangi Londonas iš Europos Sąjungos pasitraukia su Išstojimo sutartimi, tai reiškia, kad nustatant teisę į nedarbo išmoką Jungtinėje karalystėje iki pereinamojo laikotarpio pabaigos įgytas nedarbo draudimo stažas bei Lietuvoje įgytas stažas bus sumuojamas.

Vis tik būtina žinoti, kad stažas, įgytas Jungtinėje karalystėje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nedarbo išmokai bus sumuojamas tik tada, kai paskutinis nedarbo draudimo laikotarpis įgytas Lietuvoje. Pavyzdžiui, žmogus 5 metus dirbo Jungtinėje Karalystėje, grįžo į Lietuvą, įsidarbino, tačiau po kurio laiko neteko darbo ir kreipėsi į Užimtumo tarnybą. Šiuo atveju nustatant teisę į nedarbo išmoką bus atsižvelgta į Jungtinėje Karalystėje ir Lietuvoje įgytą stažą.

Bet galima ir išimtis – ji taikoma žmonėms, kurie dirbo kitoje Europos Sąjungos valstybėje, bet išsaugojo glaudų ryšį su Lietuva. Tarkim, jei asmuo gyveno ir dirbo Lietuvoje, tuomet 5 mėnesiams įsidarbino Jungtinėje Karalystėje ir pasibaigus darbo sutarties terminui grįžo į Lietuvą bei kreipėsi į Užimtumo tarnybą. Šiuo atveju nustatant žmogaus teisę į nedarbo išmoką bus atsižvelgiama į abiejose šalyse įgytą stažą, nepaisant to, kad paskutinis draudimo laikotarpis buvo Jungtinėje Karalystėje.

Beje, Londonui traukiantis su Išstojimo sutartimi pereinamuoju laikotarpiu bus galimybė gauti nedarbo išmoką Jungtinėje Karalystėje, bet darbo ieškotis Lietuvoje. Būtinos sąlygos: bedarbis iki išvykimo į Lietuvą turi būti bent 4 savaites registruotas Jungtinės Karalystės užimtumo tarnyboje ir gauti išmoką. Prieš išvykdamas jis turi kreiptis dėl PD U2 dokumento išdavimo Jungtinėje Karalystėje. Parvykus į Lietuvą reikia per 7 dienas įsiregistruoti Užimtumo tarnyboje ir pateikti minimą dokumentą.

Socialinės pašalpos ir kompensacijos

Socialinės pašalpos Lietuvoje yra skiriamos nepasiturintiems gyventojams, kurių vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 125 eurai ir kurių turtas neviršija nustatytų normatyvų. Būsto, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacija skiriama nepasiturintiems žmonėms įvertinant pajamų ir išlaidų skirtumą bei valdomą turtą. Teisę į socialines pašalpas bei šilumos, karšto ir geriamojo vandens kompensaciją turi tik Lietuvoje gyvenantys žmonės.

Kadangi piniginė socialinė parama skiriama tikrinant pajamas, turtą bei priklauso nuo asmens gyvenamosios vietos, tai Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš Europos Sąjungos niekaip nepaveiks pašalpų ir kompensacijų skyrimo Lietuvoje.

Išmoka vaikui

Jei visa šeima iš Jungtinės Karalystės grįžta gyventi į Lietuvą, vaiko pinigai bus skiriami pagal Lietuvos teisės aktus, tai yra vaikai turės visas galimybes gauti 60 eurų vaiko pinigus už kiekvieną vaiką ir po 40 eurų priemoką, kuri mokama neįgaliems, gausių (3 ir daugiau vaikų) ir nepasiturinčių šeimų vaikams.

Jei vienas iš šeimos narių lieka gyventi ar dirbti Jungtinėje Karalystėje, tuomet pradedami taikyti Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai. Juose numatyta, kad šeima tuo pat metu už tą patį vaiką negali gauti pilnos išmokos ir Lietuvoje, ir kitoje valstybėje narėje.

Kadangi Londonas pasitraukia su Išstojimo sutartimi, tai iki 2020 metų tęsis pereinamasis laikotarpis ir šeimai išmokos toliau bus mokamos pagal Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus.

1 pavyzdys. Jei mama su vaiku grįžta gyventi į Lietuvą ir įsidarbina Lietuvoje, o vaiko tėvas lieka dirbti Jungtinėje Karalystėje, šiuo atveju Lietuva mokės viso dydžio išmokas vaikui, kaip numatyta nacionalinėje teisėje, o Jungtinė Karalystė mokės išmokų skirtumą.

2 pavyzdys. Jei mama su vaiku grįš gyventi į Lietuvą, tačiau Lietuvoje nedirbs ir nevykdys savarankiškos veiklos, o vaiko tėvas liks dirbti Jungtinėje Karalystėje, tai Londonas mokės viso dydžio išmokas vaikui – Lietuva mokėtų išmokų skirtumą tuo atveju, jei lietuviški vaiko pinigai būtų didesni nei britiški. Kiekviena šalis teisę į išmoką ir išmokos dydį nustato pagal nacionalinius teisės aktus.

Iki pereinamojo laikotarpio pabaigos paskirtos išmokos vaikui bus mokamos iki teisės į išmoką pabaigos arba, kol šeimos situacija nepasikeis, pvz. kol vienas iš vaiko tėvų tęst darbinę veiklą Jungtinėje Karalystėje arba kol visa šeimai negrįš į Lietuvą.

Grįžtantiems gyventi ir dirbti į Lietuvą

Patariame grįžtant į Lietuvą parsivežti šiuos dokumentus:

 • U1 dokumentas – nedarbo draudimo stažui sumuoti

Jei dirbote ES ar EEE valstybėje narėje arba Šveicarijoje, iš tos šalies kompetentingos įstaigos gaukite U1 dokumentą, patvirtinantį nedarbo draudimo ir darbo laikotarpius. Į šiuos laikotarpius bus atsižvelgiama skaičiuojant nedarbo socialinio draudimo išmoką Lietuvoje. Atkreipiame dėmesį, kad nedarbo socialinio draudimo išmoka skiriama toje šalyje, kurioje asmuo paskutinį kartą vykdė darbinę veiklą ir buvo draustas nedarbo socialiniu draudimu.

 • U2 dokumentas – nedarbo socialinio draudimo išmokai išsaugoti

ES ar EEE valstybėje narėje arba Šveicarijoje gaunamą nedarbo išmoką galite eksportuoti į Lietuvą. Pasibaigus darbo sutarčiai arba ją nutraukus, turėtumėte kreiptis į paskutinės darbovietės šalies Užimtumo tarnybą dėl U2 dokumento išdavimo. U2 dokumentas gali būti išduodamas, jeigu esate registruotas Užimtumo tarnyboje bent 4 savaites ir turite teisę į nedarbo išmoką.

Gavę U2 dokumentą, per 7 dienas privalote užsiregistruoti Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuje Lietuvoje. Nedarbo išmoka bus mokama tokio dydžio, kokią paskyrė U2 dokumentą išdavusi įstaiga, ir ne ilgiau kaip iki dokumente nurodytos datos.

 • E104 arba S041 formos pažyma – ligos, motinystės, invalidumo ir mirties atvejais

Šioje pažymoje nurodoma, kokias įmokas mokėjote šalyje, kurioje gyvenote ir dirbote. Pažymą turite pateikti „Sodrai“.

 • S2 arba E112 formos pažyma – sveikatos priežiūros paslaugoms gauti

Ši pažyma reikalinga, jei norėtumėte atvykti gydytis Lietuvoje – gavus planines asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje, už jas sumokėtų dokumentą išdavusios šalies institucija. Šią pažymą išduoda ES ar EEE šalies arba Šveicarijos valstybinio sveikatos draudimo įstaiga.

Jei esate apdraustas ES ar EEE valstybėje narėje arba Šveicarijoje ir planuojate svečiuotis Lietuvoje, išvykdami nepamirškite pasiimti Europos sveikatos draudimo kortelės, kurią išduoda tos šalies valstybinio sveikatos draudimo įstaiga. Ši kortelė pravers, jei Lietuvoje prireiktų būtinosios medicinos pagalbos. Daugiau informacijos čia

Po Brexit svarstote sugrįžti gyventi į Lietuvą? kaip sužinoti visą su grįžimu susijusią aktualią informaciją?

Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“ yra įsteigęs nemokamą telefono liniją JK gyvenantiems lietuviams, kur „vieno langelio“ principu teikiamos konsultacijos visais su gyvenimu Lietuvoje ar grįžimu į ją klausimais. Nemokamas tel. +448000318521. „Renkuosi Lietuvątinklalapyje yra pateikiama išsami įvairių sričių informacija, susijusi su grįžimu į Lietuvą.

„Brexit” dovana – galimybė apsipirkti be mokesčių Lietuvoje

Nuo 2021 metų nuolatiniai Jungtinės Karalystės gyventojai, įskaitant ir čia nuolat gyvenančius lietuvius, gali pasinaudoti ”Tax Free Shopping” (apsipirkimo be mokesčių) paslauga, apsilankę bei apsipirkę Lietuvoje ar kitose Europos Sąjungos šalyse.

Iki šiol ”Tax Free Shopping” paslauga naudojosi Norvegijoje, Izraelyje, Islandijoje, JAV bei kitose ne ES šalyse gyvenantys lietuvių emigrantai, o nuo šių metų sausio prie jų gali drąsiai jungtis ir tautiečiai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Anglija, Velsas ar Škotija. Nors laisvas judėjimas tarp JK ir ES šalių yra apribotas tiek dėl ”Brexit”, tiek dėl koronaviruso pandemijos sukeltų suvaržymų, tačiau Lietuvą lankantys ar planuojantys ateityje tai daryti bei PVM mokestį pageidaujantys susigrąžinti keliautojai, turėtų prisiminti svarbiausius mokesčio grąžinimo etapus.

Nuolatiniai Jungtinės Karalystės gyventojai, Lietuvoje apsipirkę ne mažiau kaip už 40 € (įskaitant PVM 21%) ir prekybos vietoje gavę ”Tax Free” formą, gali susigrąžinti priklausančią išmoką pasirinktu būdu: grynaisiais pinigais arba išmoka į kreditinę kortelę. Įsigyjant pirkinius, svarbu atkreipti dėmesį, kad prekės turi būti skirtos asmeniniam naudojimui bei eksportuotos iš ES per tris mėnesius nuo jų įsigijimo dienos.

Pirkėjai iš Jungtinės Karalystės (kaip ir kiti ”Tax Free Shopping” paslaugos vartotojai) turi atlikti eksporto procedūrą. Išvykstant iš ES teritorijos, muitinės postuose reikia pateikti galiojančias „Tax Free“ formas, apsipirkimo dokumentus, prekinės išvaizdos nepraradusius pirkinius bei gauti muitinės atžymą. Šią procedūrą būtina atlikti išvykstant iš ES teritorijos, nes jau atkeliavus į Jungtinę Karalystę prekių eksporto deklaravimas nebėra atliekamas. Tai svarbu žinoti, ir tiems keliautojams, kurie ne tik gyvena JK, tačiau šios šalies teritorijoje keičia skrydžius.

UAB ”Global Blue Lietuva” generalinis direktorius, Denis Grinevičius, primena, kad galimybe susigrąžinti mokesčius už Lietuvoje įsigytas prekes negali pasinaudoti Šiaurės Airijos gyventojai, nes jie ir toliau yra laikomi ES rezidentais. Tikimasi, kad pastaraisiais metais Lietuvoje įvestos lankstesnės ”Tax Free Shopping” paslaugos taisyklės sudarys geresnes apsipirkimo sąlygas ne tik platesniam paslaugos vartotojų segmentui, tačiau teigiamai prisidės ir prie bendros šalies prekybos apimčių augimo.

Krovinių gabenimas tarp JK ir ES: vežėjams ir komerciniams vairuotojams taikomi reikalavimai

Svetainės, kuriose sunkiasvoriai automobiliai ir tolimojo susisiekimo autobusų vairuotojai gali nemokamai atlikti COVID-19 testus, ir patikrinti dokumentus, kad galėtų gabenti prekes į ES čia

Kai kurios šalys įvedė testavimo dėl COVID-19 reikalavimus vežėjams. Kiekvienoje šalyje taisyklės skiriasi. Prieš keliaudami peržiūrėkite taisykles ir imkitės reikalingų veiksmų. Naujausia informacija pateikiama čia

Siuntų vežimas JK/LT

Vienas iš pagrindinių pokyčių po Brexit yra tai, kad kartu su siunta, vežėjai prašo vairuotojui paduoti siuntoje esančių daiktų sąrašą su daiktų vertėmis.  Daiktų sąrašo formą. Daugiau informacijos, kaip persivežti asmeninius daiktus, baldus, buitinę techniką, ar galima siųsti maisto produktus ir kt. siuntų gabentojų patarimus skaitykite čia

Daiktų siuntimas iš ir į JK

Taisyklės, kurios buvo taikomos ne iš ES siunčiamiems siuntiniams, dabar taikomos ir ES siuntinimas.

Siunčiant prekes į užsienį, klientai turės užpildyti ir pridėti muitinės deklaraciją (CN22 arba CN23), kurią galite gauti pašto skyriuje arba čia

Tai netaikoma klientams, siunčiantiems daiktus iš Šiaurės Airijos į ES. Laiškai, atvirukai ir dokumentai paprastai neapmokestinami.

Tada gavėjui gali tekti sumokėti muito ar PVM mokesčius ir tvarkymo mokestį priimančiojoje šalyje, kol jis galės reikalauti siuntinio. Šie mokesčiai priklausys nuo šalies, į kurią jie siunčia, daikto vertės ir nuo to, ar tai dovana, ar komercinės prekės.

Galite sužinoti daugiau apie muitinę ir prekių siuntimą į užsienį įmonėms čia ir ne verslui čia.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie eksportą į kitas šalis, skaitykite mūsų specialius šalių vadovus

Daiktų gavimas iš užsienio

Gaudami prekes iš užsienio, gavėjams gali tekti sumokėti PVM ir muitus. PVM ir muitai bus taikomi atsižvelgiant į prekių rūšį ir vertę. Dovanoms, viršijančioms 39 svarus, ir prekėms, kurių vertė viršija 135 svarus, „Royal Mail“ gali surinkti PVM ir muitus HM Revenue & Customs (HMRC) vardu iš gavėjo prieš pristatymą. Laiškai, atvirukai ir dokumentai paprastai neapmokestinami.

Daugiau apie muitinę ir daiktų gavimą iš užsienio verslui ir ne verslui galite sužinoti čia. JK vyriausybė taip pat paskelbė gaires dėl pokyčių apmokestinimo PVM užjūrio prekių parduodamos klientams nuo sausio 1 d čia.

Švietimas

ES piliečiai, norintys studijuoti JK (ilgiau nei 6 mėn.), turi gauti JK vizą, pateikę kvietimą studijuoti vienoje iš JK Vyriausybės patvirtintų aukštojo mokslo institucijų, įrodę, kad moka anglų kalbą, turėdami pakankamai lėšų gyventi JK ir mokėti už mokslą, pagrindę savo ketinimą studijuoti JK.

Daugiau informacijos: UK Government | Student visa

-Nuo šių metų sausio 1 d. išaugo studijų kainos ES studentams, kadangi jos prilyginamos trečiųjų šalių piliečiams taikomoms kainoms.

-JK nebedalyvaus mainų programoje „Erasmus” - ES schemoje, padedančioje studentams studijuoti kitose šalyse.

-Šiaurės Airijos universitetų studentai ir toliau dalyvaus „Erasmus“ programoje pagal susitarimą su Airijos vyriausybe.

-ES piliečiai, kuriems suteiktas nuolatinis arba nenuolatinis (settled / pre-settled) gyventojo statusas, šių pokyčių nepajus.

-Studentai, jau pradėję kursus ES, ir toliau gaus paramą už mokesčius.

-Nauja schema, pavadinta matematiko Alano Turingo vardu, prasidės 2021 m. Rugsėjį. Vyriausybė sako, kad ji bus panaši į „Erasmus“, tačiau apims šalis visame pasaulyje.

Lietuvos ir JK bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose

Lietuvos Seimas skubos tvarka priėmė Teisingumo ministerijos inicijuotą įstatymo projektą, kuriuo reglamentuojami bendradarbiavimo su JK baudžiamosiose bylose principai. 2020 m. gruodį ES su Jungtine Karalyste pasirašius partnerystės susitarimą, valstybės turi pareiškimais apibrėžti šiuos principus bei paskirti kompetentingas institucijas.

Pasak teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos, Lietuva su Jungtine Karalyste ir toliau sieks išlaikyti bendradarbiavimo baudžamosiose bylose praktiką, ypatingą dėmesį skiriant Lietuvos piliečių apsaugai ir jų geriausių interesų užtikrinimui.  

Lietuvai sprendžiant dėl arešto orderio, turto arešto bei konfiskavimo vykdymo, tam tikrais atvejais nebus taikoma dviguba baudžiamumo patikra.

Lietuvos pilietis bus perduodamas baudžiamojo persekiojimo tikslais tik tuomet, kai priėmus nuosprendį, jis bus grąžintas į Lietuvą laisvės atėmimo bausmei atlikti. 

Pagal arešto orderį Lietuvos piliečiai galės būti perduodami Jungtinei Karalystei tik abipusiškumo pagrindu ir tik esant numatytoms sąlygoms. Atsisakyti perduoti Lietuvos pilietį bus galima tuomet,  jei arešto orderis bus išduotas bausmės vykdymui. 

Lietuva pasilieka teisę reikalauti prie turto arešto ar konfiskavimo prašymo pateikti ir patvirtinamųjų dokumentų vertimą į lietuvių kalbą.

Taip pat nustatytos kompetentingos institucijos, kurios bus atsakingos už arešto orderio išdavimą ir vykdymą, prašymų turto areštui ar konfiskavimui priėmimą. 

Įstatymu apibrėžtą pareiškimą Jungtinei Karalystei ES šalys turi pateikti iki vasario 28 d.

Aktualu lietuviams gyvenantiems JK

Jungtinėje Karalystėje teisėtai gyvenantys ir dirbantys lietuviai ir toliau galės naudotis socialinėmis garantijomis bei gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Jungtinėje Karalystėje, lieka galioti didžioji dalis Europos Sąjungos socialinės apsaugos koordinavimo taisyklių. 

Lietuviams, taip pat kaip ir kitų Europos Sąjungos šalių piliečiams, gyvenantiems Jungtinėje Karalystėje, ir toliau bus užtikrinama socialinė apsauga ir sveikatos priežiūros paslaugos:

 • Ligos išmokos;
 • Motinystės ir tėvystės išmokos;
 • Neįgalumo, senatvės, maitintojo netekimo (našlių ir našlaičių) pensijos;
 • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokos;
 • Išmokos mirties atveju;
 • Nedarbo išmokos;
 • Priešpensines išmokos.

Nustatant teisę į socialinės apsaugos išmokas, bus sumuojamas ES valstybėse narėse ir JK įgytas socialinio draudimo stažas. Priklausančios išmokos bus išmokamos ten, kur žmogus gyvena, t. y. Lietuvoje (ar kitoje ES šalyje), arba Jungtinėje Karalystėje, išskyrus neįgalumo pensijas ir nedarbo išmokas.

Taip pat nustatytos taisyklės, užtikrinančios, kad žmogus socialiniu draudimu bus draudžiamas ten, kur dirba, t. y. nebus dvigubai apmokestinamas socialinio draudimo įmokomis. Be to, komandiruotės metu darbuotojams galės būti išsaugotas socialinis draudimas toje valstybėje, iš kurios jis atvyko, jei valstybė narė nuspręs su Jungtine Karalyste taikyti taisykles, galiojančias Europos Sąjungoje.

Socialinės apsaugos koordinavimo nuostatos apima ir turistus, studentus, pensininkus, verslą, tačiau tai netaikoma situacijoms, kurios yra susijusios tik su viena ar daugiau valstybių narių ar tik su Jungtine Karalyste.

Susitarimas taip pat netaikomas specialioms neįmokinėms išmokoms pinigais, socialinei ir medicininei paramai, karo aukų išmokoms, kompensacijoms už šildymą ir karštą vandenį, ilgalaikės priežiūros išmokoms, socialinėms paslaugoms ir išmokoms vaikams.

Dėl sveikatos paslaugų apmokėjimo į JK vykstantiems ar čia gyvenantiems mūsų tautiečiai, Lietuvoje likusiems jų artimiesiems, taip pat verslo bendruomenei skaitykite čia

Balais grindžiama JK imigracijos sistema ES piliečiams

Nuo 2021 metų sausio 1 dienos Jungtinė Karalystė naudos balais grindžiamą imigracijos sistemą (BGIS), pagal kurią ES ir kitų valstybių piliečiai bus vertinami vienodai, tačiau pirmenybė bus teikiama asmenų įgūdžiams bei talentams, o ne asmens kilmės šaliai.

Tai reiškia, kad nuo 2021 metų sausio 1 dienos, jeigu dar negyvenate Jungtinėje Karalystėje arba neturite susitarime dėl išstojimo nurodytų teisių, jūs, kaip ES pilietis, turėsite atitikti tam tikrus reikalavimus, kad galėtumėte studijuoti arba dirbti Jungtinėje Karalystėje. Taip pat turėsite atlikti tam tikrus patikrinimus, įskaitant teistumo Jungtinėje Karalystėje patikrinimą. Jungtinėje Karalystėje galite viešėti iki 6 mėnesių nesikreipdami dėl vizos, be to, galite dalyvauti įvairioje veikloje, įskaitant turizmą, apsilankymą pas šeimos narius ir draugus, trumpalaikias studijas ir verslo veiklą, pavyzdžiui, dalyvauti renginiuose ir konferencijose.

Airijos piliečių statusas ir toliau bus saugomas kaip bendros kelionių erdvės dalis, todėl nereikės leidimo atvykti į Jungtinę Karalystę, išskyrus labai ribotą skaičių aplinkybių, ir jiems nebus taikoma pagal naują taškų sistemą pagrįsta imigracijos sistema. Daugiau informacijos čia

Atkreipiame dėmesį, kad šiose gairėse minimi „ES piliečiai” gali reikšti ES, EEE ir Šveicarijos piliečius.

ES piliečiai, jau gyvenantys JK

Jeigu esate ES pilietis ir iki 2020 m. gruodžio 31 dienos gyvenote Jungtinėje Karalystėje, jūs ir jūsų šeimos nariai gali kreiptis dėl dalyvavimo ES ilgalaikio buvimo šalyje schemoje, kad galėtų toliau gyventi Jungtinėje Karalystėje po 2021 m. birželio 30 dienos. Paskutinė kreipimosi data yra 2021 m. birželio 30 diena.

Daugiau informacijos apie ES ilgalaikio buvimo šalyje schemą ir kreipimosi taisykles žiūrėkite čia

Toliau gyvenk JK, jei esi ES, EEE ar Šveicarijos pilietis

Jums ir jūsų šeimai paprastai reikia kreiptis dėl tolesnio gyvenimo JK po 2020 m. Gruodžio 31 d., Jei esate vienas iš šių:

 • ES (išskyrus Airiją)
 • Islandija
 • Lichtenšteinas
 • Norvegija
 • Šveicarija

Naudokite šį įrankį, kad sužinotumėte, ką ir kada daryti. čia

Patikrinkite, ką turite padaryti norėdami likti JK, jei jūs ar jūsų šeima esate iš ES, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ar Šveicarijos. Kaip gauti nuolatinio gyventojo statusą. Paraiškos pateikimo terminas yra 2021 m. Birželio 30 d. Turite pradėti gyventi JK iki 2020 m. Gruodžio 31 d. čia

Atsakykite į klausimus ir gaukite išsamų sąrašą, ką turite padaryti savo, savo verslo ir šeimos labui čia

Kelionės į ES šalis JK piliečiams

JK piliečiams, keliaujantiems į ES, reikės vizos, jei jie nori pabūti ES daugiau kaip 90 dienų per 180 dienų. Jie vis tiek galės naudotis savo Europos sveikatos draudimo kortele (EHIC) iki jos galiojimo pabaigos. JK vyriausybė teigia, kad sveikatos draudimo korteles pakeis nauja JK pasaulinė sveikatos draudimo kortelė (GHIC), tačiau kol kas nėra išsamesnės informacijos, kaip ją gauti.

ES naminių gyvūnėlių pasai nebegalios, tačiau žmonės vis tiek galės keliauti su augintiniais, atlikdami kitokį, sudėtingesnį procesą.

Abi šalys susitarė bendradarbiauti tarptautinio tarptinklinio ryšio srityje, tačiau susitarime nėra nieko, kas trukdytų JK keliautojams mokėti už savo telefono naudojimą ES ir atvirkščiai.

Vyriausybė taip pat sako, kad Didžiosios Britanijos piliečiams vairuoti ES nereikės tarptautinio vairuotojo leidimo (nebent jie vis dar turi popierinę arba Man, Guernsey, Jersey arba Gibraltar licenciją). Tačiau jie turės turėti žaliąją kortelę, kad įrodytų, jog turi tinkamą transporto priemonės draudimą.

Maisto ir gėrimų gabenimas į ES šalis

Nuo 2021 m. Sausio 1 d. mėsos, pieno produktų negalėsite vežti į ES šalis. Yra keletas išimčių, pavyzdžiui, tam tikri pieno milteliai, kūdikių maistas ar naminių gyvūnėlių maistas, reikalingi dėl medicininių priežasčių. Patikrinkite maisto ir gėrimų importą į ES Europos Komisijos interneto svetainėje čia

Augalų ir augalinių produktų gabenimas į ES šalis

Jums reikės pažymėjimo, kad tam tikrus augalus ir augalinius produktus įvežtumėte į ES šalis nuo 2021 m. Sausio 1 d. Patikrinkite augalų ir augalinių produktų įvežimo į ES taisykles Europos Komisijos svetainėje čia

Važiuojant automobiliu iš JK į ES

Jei važiuojate savo transporto priemone, jums reikės žalios kortelės ir GB lipduko.

Jums taip pat gali prireikti tarptautinio vairuotojo pažymėjimo (IDP), norint vairuoti kai kuriose ES šalyse ir Norvegijoje, jei turite:

 • popierinį vairuotojo pažymėjimą
 • licencija, išduota Gibraltare, Gernsis, Džersyje ar Man’o saloje

Pasitarkite su šalies, į kurią važiuosite ambasada.

Kelionė su augintiniu: leiskite susitarti bent per mėnesį

Nuo 2021 m. Sausio 1 d. negalėsite naudotis esama naminių gyvūnėlių pasų schema. Vietoj to jums reikės augintinio gyvūnų sveikatos pažymėjimo (AHC). Leiskite mažiausiai prieš mėnesį atlikti reikiamus skiepus.

Laikykitės rekomendacijų apie naminių gyvūnėlių keliones į Europą nuo 2021. Sausio 1d.

Nemokamas tarptinklinis mobilusis ryšys: susisiekite su savo telefono operatoriumi

Nuo 2021 m. Sausio 1 d. baigsis nemokamo tarptinklinio mobiliojo telefono garantija visoje ES, Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje.

Norėdami sužinoti apie tarptinklinio ryšio kainas, kurias galite gauti nuo 2021 m. Sausio 1 d., susisiekite su savo telefono operatoriumi.

Naujas įstatymas reiškia, kad jūs nežinote, kad esate apsaugotas nuo mobiliųjų duomenų mokesčių, viršijančių 45 svarus.

Kai pasieksite 45 svarus, turite pasirinkti išleisti daugiau, kad galėtumėte toliau naudotis internetu būdami užsienyje. Jūsų telefono operatorius pasakys, kaip tai padaryti.

Kompensacija, jei jūsų kelionė sutrinka

Kai kurie kelionių draudimo polisai draudžia tik tam tikrų rūšių trikdžius. Patikrinkite savo paslaugų teikėjo taisykles ir sąlygas, kad įsitikintumėte, jog turite reikalingą apsaugą, jei kelionė atšaukiama ar vėluojama.

Nuo 2021 m. Sausio 1 d. jūsų vartotojo teisės nesikeis. Tai reiškia, kad jei jūsų kelionė bus atšaukta ar atidėta, galėsite reikalauti grąžinti pinigus arba kompensaciją. Norėdami sužinoti daugiau, patikrinkite užsakymo sąlygas.

Jei kelionių kompanija nebeveikia, Jūs esate apsaugotas, jei įsigysite atostogų paketus ir įmonė nustos veikti. Šią apsaugą gausite, net jei tai yra ES įmonė, jei įmonė parduoda keliones JK klientams.

Kitu atveju galite reikalauti kompensacijos, jei ją panaudojote naudodami kreditinę kortelę - galėsite reikalauti mokėjimų nuo 100 iki 30 000 svarų.

Jei esate verslininkas

turėsite pateikti muitinės deklaraciją, jei su savimi vešitės prekių pardavimui užsienyje ar panaudosite verslui.

Prekių įvežimas į JK

Kai kurias prekes galite atsivežti iš užsienio nemokėdami JK mokesčio ar „muito“ (muito mokesčių), jei jie skirti tik jūsų pačių reikmėms.

Jei atvykstate:

 • iš ES šalies galite įvežti neribotą daugumos prekių kiekį
 • iš už ES ribų galite sumokėti tik tam tikrą sumą nemokėdami muito ar mokesčių - iki jūsų neapmokestinamos pašalpos

Nuo 2021 m. Sausio 1 d. galioja naujos taisyklės, jei įvežate prekes į JK.

Atvykę prie JK sienos turite deklaruoti muitinei apie visas kitas prekes, taip pat apie visas JK draudžiamas ar ribojamas prekes. Jei esate skolingi kokių nors mokesčių, juos turėsite sumokėti iš karto.

Jūsų prekės ir visos transporto priemonės, kurias naudojate joms gabenti, gali būti areštuotos, jei pažeidžiate taisykles. Jums taip pat gali būti skiriama bauda arba baudžiamoji byla.

Vaistų, kurių sudėtyje yra kontroliuojamų medžiagų, įsivežimo  į JK taisyklės čia

Alkoholio, tabako ir kitų prekių įvežimas į JK

JK vyriausybės puslapyje skelbiama, kad į JK alkoholio įsivežti vienam suaugusiam žmogui galima ribotą kiekį, kuris priklauso nuo alkoholio rūšies. Taigi alaus į JK galima įsivežti 42 litrus, neputojančio vyno 18 litrų. Tai pat galima atsivežti stipriųjų gėrimų ir kitų alkoholinių gėrimų, kurių stiprumas didesnis nei 22 proc. - 4 litrus, o spirituoto vyno (pavyzdžiui, porto ar cheres’as) – 9 litrus. Putojančio vyno ir alkoholinių gėrimų iki 22 proc. stiprumo alkoholio įvežti leidžiama 9 litrus. Pavyzdžiui, galite įsivežti 4,5 litro spirituoto vyno ir 2 litrus stipriųjų gėrimų

Už deklaruotą alkoholį gali tekti sumokėti PVM, muito ir akcizo mokesčius.

Tabako prekėms taip pat yra ribojimai. Į JK vienam suaugusiam galima įvežti 200 cigarečių, 100 cigarilių, 50 cigarų, 250g tabako arba 200 tabako lazdelių, skirtų elektroniniams kaitinamiems tabako prietaisams. Pavyzdžiui, galima 100 cigarečių ir 25 cigarus. Už deklaruotą tabaką taip pat gali tekti sumokėti PVM, muito ir akcizo mokesčius.

Kitų prekių įsivežti galima iki 390 svarų (arba iki 270 svarų, jei atvykstate privačiu lėktuvu ar laivu). Jei viršysite sumą, mokėsite mokestį ir muitą nuo visos prekių vertės, o ne tik nuo vertės, viršijančios leidžiamą sumą. Taip pat gali tekti sumokėti importo PVM.

Ką būtina žinoti apie vairuotojo pažymėjimų keitimą po „Brexit“?

nuo 2021 m. sausio 1 d. Lietuva JK išduotus vairuotojo pažymėjimus keis nuorodoje nurodytomis sąlygomis. Pagrindinis kriterijus, kuriuo remiantis bus keičiami vairuotojo pažymėjimai, yra teisės vairuoti įgijimo data. Visa informacija čia

 Profesinė kvalifikacija 

Daugybė žmonių, pradedant buhalteriais ir baigiant virėjais, dirba skirtingose ES šalyse ir jiems nereikėjo nerimauti kelis kartus kertant sienas, kol JK buvo ES dalis. Bet ar JK profesinė kvalifikacija ateityje bus pripažinta visoje ES ir kokie bus apribojimai?

Trumpas atsakymas yra ne - jie nebus automatiškai atpažinti. Tai apsunkins JK piliečiams, teikiantiems bet kokią paslaugą, dirbti ES. Jie dažnai turės kreiptis į atskiras šalis, norėdami gauti kvalifikaciją, negarantuodami sėkmės. Susitarime yra numatyta, kad JK ir ES susitaria dėl abipusio individualių kvalifikacijų pripažinimo, tačiau tas pripažinimas gerokai silpnesnis nei dabar turi specialistai.

Saugumas

JK praras automatinę ir greitą prieigą prie įvairių ES duomenų bazių, kuriomis policija naudojasi kiekvieną dieną, apimdama tokius dalykus kaip teistumas, pirštų atspaudai ir ieškomi asmenys. Tačiau ir toliau turės prieigą prie kitų, įskaitant sistemą, kuri patikrina pirštų atspaudus visame žemyne. Tačiau apskritai bendradarbiavimas saugumo srityje nebebus pagrįstas prieiga „realiu laiku”. Kai kuriais atvejais duomenys bus prieinami tik daug griežtesnėmis sąlygomis.

Pasiektas susitarimas dėl ekstradicijos, o JK vaidmuo tarpvalstybinėje saugumo agentūroje Europole leidžia jai dalyvauti posėdžiuose, bet neturi tiesioginės įtakos sprendimams priimti. Nesutarimus dėl duomenų spręs naujas komitetas, o ne Europos Teisingumo Teismas - vėlgi raudona linija JK. Bet kartu paėmus, JK gauna svarbius duomenis ir jos įtaka sprendimams yra sumažinta.

Produktų standartai

Ateityje, jei norite parduoti savo produktą JK ir ES, gali tekti jį patikrinti du kartus, kad gautumėte sertifikatą. Nėra susitarimo dėl atitikties vertinimo, nors JK vyriausybė tikėjosi, kad taip bus. Tai tik vienas priminimas, kiek naujų prekybos kliūčių bus.

Kitais pasienio klausimais taip pat nėra susitarimo dėl vienas kito sanitarinių ir saugos standartų pripažinimo eksportuojant gyvūninės kilmės maistą, o tai reiškia, kad teks atlikti gana įkyrius ir brangius patikrinimus, patenkančius į ES bendrąją rinką.

Tačiau bus keletas priemonių, kurios pašalins technines prekybos kliūtis, ir abipusis patikimų prekybininkų sistemų pripažinimas, kuris palengvins didelių bendrovių veiklą tarpvalstybiniu mastu.

Viskas, ką turi žinoti apie Brexit - šiame straipsnyje! Šviežiausia informacija dėl gyvenimo JK ir kelionių iš/į Britaniją po Brexit. Straipsnyje esanti informacija nuolat atnaujinama bei pildoma.

Keliaujant į JK reikės paso

Nuo š. m. spalio 1 d. ES piliečiai, neturintys Nuolatinio gyventojo statuso (angl. Settled/pre-setteld status) pagal Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą (angl. EUSettlementScheme), negalės naudotis asmens tapatybės kortelėmis keliaudami į JK.

Atvykstant į JK jums reikės galiojančio paso. Pasas turi galioti visą jūsų buvimo JK laiką.

ES piliečiai, turintys arba laukiantys atsakymo dėl pateikto prašymo Nuolatinio gyventojo statusui pagal ES piliečiams programą (angl. EUSettlementScheme) gauti, po spalio 1 d. galės ir toliau naudotis asmens tapatybės kortelėmis keliaudami į JK.

Sužinokite daugiau čia

Liepos 1 d., visoje Europos Sąjungoje (ES) įsigaliojo naujos mažos vertės siuntų (iki 22 eurų) siuntimo taisyklės.  Nuo šiol visos Bendrijos teritoriją pasiekusios siuntos turės būti deklaruojamos ir apmokestinamos pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Daugiau informacijos čia

Parengta instrukcija, kaip savarankiškai užpildyti prekių deklaraciją 

Kad gyventojams būtų patogiau naudotis suteikta galimybe savarankiškai deklaruoti prekes, Lietuvos muitinė parengė deklaracijos pildymo instrukciją ir kviečia ją peržiūrėti prieš prisijungiant prie Išmaniosios muitinės deklaracijų sistemos (iMDAS) portalo. Siekiant operatyviai atsakyti į klausimus, susijusius su smulkių siuntų deklaravimu, aktyvuoti du papildomi konsultacijų telefono numeriai 8 620 80593 ir 8 621 31061. Jais konsultacijos bus teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 19 val., šeštadieniais ir sekmadieniais – nuo 8 val. iki 17 val. Planuojama, kad tokiu grafiku konsultacijos bus teikiamos iki rugpjūčio 31 d., o jei bus poreikis – ir ilgiau. Visa informacijaapie siuntų deklaracijų pildymą čia

Svarbi informacija praėjus prašymų dėl Nuolatinio gyventojo statuso (angl. Settled/pre-setteld status) pagal Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą (angl. EU Settlement Scheme) pateikimo terminui

Lietuvos ambasada JK informuoja, kad ES piliečių teisės ir toliau bus teisiškai apsaugotos, jei jie iki 2021 m. birželio 30 d. pateikė prašymą dėl Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo, net jei iki šiol yra negavę oficialaus sprendimo dėl savo paraiškos. Asmenys, kurie pateikė prašymą iki nustatyto termino t.y. 2021 m. birželio 30 d., laukdami oficialaus patvirtinimo, galės naudoti savo paraiškos sertifikatą (angl. Certificate of Application), kuris išduodamas automatiškai, kai tik pateikiama paraiška, kaip šių teisių įrodymą. Jungtinės Karalystės Vidaus reikalų ministerijos tikrinimo tarnyba, esant poreikiui, gali patvirtinti, kad paraiška buvo pateikta laiku. Darbo ir pensijų departamentas (angl. Department for Work and Pensions) bei Jos Didenybės pajamų ir muitų departamentas (angl. HM Revenue & Customs) taip pat galės nustatyti asmens statusą Vidaus reikalų ministerijos sistemoje.

ES piliečiai ir jų šeimos nariai gali kreiptis dėl nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ir pasibaigus terminui t.y. po 2021 m. birželio 30 d., jei termino praleidimui buvo pagrįstų priežasčių (angl. reasonable grounds). Paskelbtas gaires galite rasti informacinėje medžiagoje, skirtoje Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo programos darbuotojams, kurioje paaiškinta kokios priežastys yra pagrįstos. Atkreipiame dėmesį, jog šios gairės nėra baigtinės ir visi atvejai bus nagrinėjami lanksčiai ir pragmatiškai, atsižvelgiant į asmenines ES piliečių aplinkybes.

Jei asmuo, turintis pagrįstų priežasčių kodėl laiku nepateikė prašymo pagal Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo programą, kreipiasi dėl statuso suteikimo po 2021 m. birželio 30 d. ir jo paraiška yra priimama, nuo tada, kai jam bus suteiktas statusas, šis asmuo galės naudotis tomis pačiomis teisėmis kaip ir ES pilietis, kuris kreipėsi iki 2021 m. birželio 30 d.

Nuo 2021 m. liepos 1 d., jei Jungtinės Karalystės imigracijos pareigūnas susiduria su asmeniu, kuris turėjo teisę pateikti prašymą pagal Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo programą (t.y. gyveno Jungtinėje Karalystėje iki 2020 m. gruodžio 31 d.), bet prašymo nepateikė, šiam asmeniui bus suteiktos 28 dienos pateikti prašymą pagal Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo programą ir pateikta informacija kaip pateikti prašymą ir kur galima kreiptis pagalbos, jei jos prireiktų.

Jei asmuo nepateikia prašymo per duotą laikotarpį arba sulaukia neigiamo atsakymo po prašymo pateikimo, prieš šį asmenį gali būti imamasi atitinkamų veiksmų pagal imigracijos vykdymo politikos gaires, susijusias su imigracijos įstatymus pažeidusiais asmenimis.

Lietuvos piliečiams, kurie pasiliks Jungtinėje Karalystėje:

Senatvės socialinio draudimo pensijos ir stažas

Kadangi britai iš Europos Sąjungos pasitraukia su Išstojimo sutartimi, tai Lietuvoje paskirtos senatvės socialinio draudimo pensijos mokėjimas bus tęsiamas žmogui nusprendus gyventi Jungtinėje Karalystėje.   

Ligos ir motinystės išmokos

Britams nutarus pasitraukti su Išstojimo sutartimi, nustatant teisę į ligos ar motinystės išmokas Jungtinėje Karalystėje bus sumuojamas Jungtinėje Karalystėje iki pereinamojo laikotarpio pabaigos ir Lietuvoje įgytas socialinio draudimo stažas.

Nedarbo išmokos

Iki 2020 m. gruodžio 31 d. vis dar galios Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai ir nustatant teisę į nedarbo išmoką Jungtinėje Karalystėje bus sumuojamas Jungtinėje Karalystėje bei Lietuvoje įgytas stažas.

Be to, asmuo, gaunantis nedarbo išmoką Jungtinėje Karalystėje, galės vykti ieškoti darbo Lietuvoje ir toliau gauti nedarbo išmoką.

Būtinos sąlygos: bedarbis iki išvykimo į Lietuvą turi būti bent 4 savaites registruotas Jungtinės Karalystės užimtumo tarnyboje ir gauti išmoką. Prieš išvykdamas jis turi kreiptis dėl PD U2 dokumento išdavimo Jungtinėje Karalystėje. Parvykus į Lietuvą reikia per 7 dienas įsiregistruoti Užimtumo tarnyboje ir pateikti minimą dokumentą.

Socialinės pašalpos ir kompensacijos

Socialinės pašalpos ir kompensacijos Didžiojoje Britanijoje ir toliau bus mokamos pagal Jungtinės Karalystės teisės aktus.

Išmoka vaikui

Visai Lietuvos piliečių šeimai, gyvenančiai Jungtinėje Karalystėje, išmoka vaikui bus mokama pagal Jungtinės Karalystės teisės aktus.

Iki pereinamojo laikotarpio pabaigos paskirtų išmokų mokėjimas bus tęsiamas iki teisės į išmoką pabaigos arba, kol šeimos situacija nepasikeis, pavyzdžiui, kol šeima negrįš gyventi į Lietuvą.

Lietuvos piliečiams, kurie dirbo Jungtinėje Karalystėje ir norės grįžti į Lietuvą:

Senatvės socialinio draudimo pensijos

Kai Lietuvos pilietis jau yra sulaukęs senatvės pensijos amžiaus ir gyvendamas bei dirbdamas Jungtinėje Karalystėje užsitarnavo britišką pensiją, kuri jam buvo paskirta iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, tuomet po pereinamojo laikotarpio pabaigos grįžus į Lietuvą britiškos pensijos mokėjimas bus tęsiamas. 

Senatvės pensijos stažas

Lietuvoje senatvės pensiją gali gauti senatvės pensijos amžiaus sulaukę žmonės, kurie turi sukaupę bent minimalų pensijų socialinio draudimo stažą. Minimalus stažas Lietuvoje – 15 metų, būtinasis pilnai pensijai – 31,5 metai.

Kadangi Londonas iš Europos Sąjungos traukiasi su Išstojimo sutartimi, tuomet nustatant teisę į pensiją bus atsižvelgta į Jungtinėje Karalystėje iki pereinamojo laikotarpio pabaigos įgytą stažą, net ir tuo atveju, jei asmuo grįš į Lietuvą anksčiau.  Ligos ir motinystės išmokos

Lietuvoje skiriant ligos, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas svarbu būti sukaupus ligos arba motinystės socialinio draudimo stažą. Motinystės draudimui reikalaujama turėti 12 mėnesių socialinio draudimo stažą per pastaruosius dvejus metus, ligos draudimui – 3 mėnesių stažą per metus arba 6 mėnesių stažą per dvejus metus.

Britams pasitraukus iš Europos Sąjungos, kai į Lietuvą parvykusiam žmogui bus nustatoma teisė į ligos, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas Jungtinėje Karalystėje iki pereinamojo laikotarpio pabaigos ir Lietuvoje įgytas socialinio draudimo stažas bus sumuojamas.

Išmoka bus skiriama, jei asmuo atitiks visas Lietuvos įstatymuose nustatytas sąlygas.

Nedarbo išmokos

Lietuvoje gauti nedarbo išmoką galima, jeigu žmogus yra registruotas Užimtumo tarnyboje ir jam suteiktas bedarbio statusas. Be šių reikalavimų, dar reikia būti sukaupus 12 mėnesių nedarbo socialinio draudimo stažą per paskutinius 30 mėnesių.

Kadangi Londonas iš Europos Sąjungos pasitraukia su Išstojimo sutartimi, tai reiškia, kad nustatant teisę į nedarbo išmoką Jungtinėje karalystėje iki pereinamojo laikotarpio pabaigos įgytas nedarbo draudimo stažas bei Lietuvoje įgytas stažas bus sumuojamas.

Vis tik būtina žinoti, kad stažas, įgytas Jungtinėje karalystėje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nedarbo išmokai bus sumuojamas tik tada, kai paskutinis nedarbo draudimo laikotarpis įgytas Lietuvoje. Pavyzdžiui, žmogus 5 metus dirbo Jungtinėje Karalystėje, grįžo į Lietuvą, įsidarbino, tačiau po kurio laiko neteko darbo ir kreipėsi į Užimtumo tarnybą. Šiuo atveju nustatant teisę į nedarbo išmoką bus atsižvelgta į Jungtinėje Karalystėje ir Lietuvoje įgytą stažą.

Bet galima ir išimtis – ji taikoma žmonėms, kurie dirbo kitoje Europos Sąjungos valstybėje, bet išsaugojo glaudų ryšį su Lietuva. Tarkim, jei asmuo gyveno ir dirbo Lietuvoje, tuomet 5 mėnesiams įsidarbino Jungtinėje Karalystėje ir pasibaigus darbo sutarties terminui grįžo į Lietuvą bei kreipėsi į Užimtumo tarnybą. Šiuo atveju nustatant žmogaus teisę į nedarbo išmoką bus atsižvelgiama į abiejose šalyse įgytą stažą, nepaisant to, kad paskutinis draudimo laikotarpis buvo Jungtinėje Karalystėje.

Beje, Londonui traukiantis su Išstojimo sutartimi pereinamuoju laikotarpiu bus galimybė gauti nedarbo išmoką Jungtinėje Karalystėje, bet darbo ieškotis Lietuvoje. Būtinos sąlygos: bedarbis iki išvykimo į Lietuvą turi būti bent 4 savaites registruotas Jungtinės Karalystės užimtumo tarnyboje ir gauti išmoką. Prieš išvykdamas jis turi kreiptis dėl PD U2 dokumento išdavimo Jungtinėje Karalystėje. Parvykus į Lietuvą reikia per 7 dienas įsiregistruoti Užimtumo tarnyboje ir pateikti minimą dokumentą.

Socialinės pašalpos ir kompensacijos

Socialinės pašalpos Lietuvoje yra skiriamos nepasiturintiems gyventojams, kurių vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 125 eurai ir kurių turtas neviršija nustatytų normatyvų. Būsto, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacija skiriama nepasiturintiems žmonėms įvertinant pajamų ir išlaidų skirtumą bei valdomą turtą. Teisę į socialines pašalpas bei šilumos, karšto ir geriamojo vandens kompensaciją turi tik Lietuvoje gyvenantys žmonės.

Kadangi piniginė socialinė parama skiriama tikrinant pajamas, turtą bei priklauso nuo asmens gyvenamosios vietos, tai Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš Europos Sąjungos niekaip nepaveiks pašalpų ir kompensacijų skyrimo Lietuvoje.

Išmoka vaikui

Jei visa šeima iš Jungtinės Karalystės grįžta gyventi į Lietuvą, vaiko pinigai bus skiriami pagal Lietuvos teisės aktus, tai yra vaikai turės visas galimybes gauti 60 eurų vaiko pinigus už kiekvieną vaiką ir po 40 eurų priemoką, kuri mokama neįgaliems, gausių (3 ir daugiau vaikų) ir nepasiturinčių šeimų vaikams.

Jei vienas iš šeimos narių lieka gyventi ar dirbti Jungtinėje Karalystėje, tuomet pradedami taikyti Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai. Juose numatyta, kad šeima tuo pat metu už tą patį vaiką negali gauti pilnos išmokos ir Lietuvoje, ir kitoje valstybėje narėje.

Kadangi Londonas pasitraukia su Išstojimo sutartimi, tai iki 2020 metų tęsis pereinamasis laikotarpis ir šeimai išmokos toliau bus mokamos pagal Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus.

1 pavyzdys. Jei mama su vaiku grįžta gyventi į Lietuvą ir įsidarbina Lietuvoje, o vaiko tėvas lieka dirbti Jungtinėje Karalystėje, šiuo atveju Lietuva mokės viso dydžio išmokas vaikui, kaip numatyta nacionalinėje teisėje, o Jungtinė Karalystė mokės išmokų skirtumą.

2 pavyzdys. Jei mama su vaiku grįš gyventi į Lietuvą, tačiau Lietuvoje nedirbs ir nevykdys savarankiškos veiklos, o vaiko tėvas liks dirbti Jungtinėje Karalystėje, tai Londonas mokės viso dydžio išmokas vaikui – Lietuva mokėtų išmokų skirtumą tuo atveju, jei lietuviški vaiko pinigai būtų didesni nei britiški. Kiekviena šalis teisę į išmoką ir išmokos dydį nustato pagal nacionalinius teisės aktus.

Iki pereinamojo laikotarpio pabaigos paskirtos išmokos vaikui bus mokamos iki teisės į išmoką pabaigos arba, kol šeimos situacija nepasikeis, pvz. kol vienas iš vaiko tėvų tęst darbinę veiklą Jungtinėje Karalystėje arba kol visa šeimai negrįš į Lietuvą.

Grįžtantiems gyventi ir dirbti į Lietuvą

Patariame grįžtant į Lietuvą parsivežti šiuos dokumentus:

 • U1 dokumentas – nedarbo draudimo stažui sumuoti

Jei dirbote ES ar EEE valstybėje narėje arba Šveicarijoje, iš tos šalies kompetentingos įstaigos gaukite U1 dokumentą, patvirtinantį nedarbo draudimo ir darbo laikotarpius. Į šiuos laikotarpius bus atsižvelgiama skaičiuojant nedarbo socialinio draudimo išmoką Lietuvoje. Atkreipiame dėmesį, kad nedarbo socialinio draudimo išmoka skiriama toje šalyje, kurioje asmuo paskutinį kartą vykdė darbinę veiklą ir buvo draustas nedarbo socialiniu draudimu.

 • U2 dokumentas – nedarbo socialinio draudimo išmokai išsaugoti

ES ar EEE valstybėje narėje arba Šveicarijoje gaunamą nedarbo išmoką galite eksportuoti į Lietuvą. Pasibaigus darbo sutarčiai arba ją nutraukus, turėtumėte kreiptis į paskutinės darbovietės šalies Užimtumo tarnybą dėl U2 dokumento išdavimo. U2 dokumentas gali būti išduodamas, jeigu esate registruotas Užimtumo tarnyboje bent 4 savaites ir turite teisę į nedarbo išmoką.

Gavę U2 dokumentą, per 7 dienas privalote užsiregistruoti Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuje Lietuvoje. Nedarbo išmoka bus mokama tokio dydžio, kokią paskyrė U2 dokumentą išdavusi įstaiga, ir ne ilgiau kaip iki dokumente nurodytos datos.

 • E104 arba S041 formos pažyma – ligos, motinystės, invalidumo ir mirties atvejais

Šioje pažymoje nurodoma, kokias įmokas mokėjote šalyje, kurioje gyvenote ir dirbote. Pažymą turite pateikti „Sodrai“.

 • S2 arba E112 formos pažyma – sveikatos priežiūros paslaugoms gauti

Ši pažyma reikalinga, jei norėtumėte atvykti gydytis Lietuvoje – gavus planines asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje, už jas sumokėtų dokumentą išdavusios šalies institucija. Šią pažymą išduoda ES ar EEE šalies arba Šveicarijos valstybinio sveikatos draudimo įstaiga.

Jei esate apdraustas ES ar EEE valstybėje narėje arba Šveicarijoje ir planuojate svečiuotis Lietuvoje, išvykdami nepamirškite pasiimti Europos sveikatos draudimo kortelės, kurią išduoda tos šalies valstybinio sveikatos draudimo įstaiga. Ši kortelė pravers, jei Lietuvoje prireiktų būtinosios medicinos pagalbos. Daugiau informacijos čia

Po Brexit svarstote sugrįžti gyventi į Lietuvą? kaip sužinoti visą su grįžimu susijusią aktualią informaciją?

Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“ yra įsteigęs nemokamą telefono liniją JK gyvenantiems lietuviams, kur „vieno langelio“ principu teikiamos konsultacijos visais su gyvenimu Lietuvoje ar grįžimu į ją klausimais. Nemokamas tel. +448000318521. „Renkuosi Lietuvątinklalapyje yra pateikiama išsami įvairių sričių informacija, susijusi su grįžimu į Lietuvą.

„Brexit” dovana – galimybė apsipirkti be mokesčių Lietuvoje

Nuo 2021 metų nuolatiniai Jungtinės Karalystės gyventojai, įskaitant ir čia nuolat gyvenančius lietuvius, gali pasinaudoti ”Tax Free Shopping” (apsipirkimo be mokesčių) paslauga, apsilankę bei apsipirkę Lietuvoje ar kitose Europos Sąjungos šalyse.

Iki šiol ”Tax Free Shopping” paslauga naudojosi Norvegijoje, Izraelyje, Islandijoje, JAV bei kitose ne ES šalyse gyvenantys lietuvių emigrantai, o nuo šių metų sausio prie jų gali drąsiai jungtis ir tautiečiai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Anglija, Velsas ar Škotija. Nors laisvas judėjimas tarp JK ir ES šalių yra apribotas tiek dėl ”Brexit”, tiek dėl koronaviruso pandemijos sukeltų suvaržymų, tačiau Lietuvą lankantys ar planuojantys ateityje tai daryti bei PVM mokestį pageidaujantys susigrąžinti keliautojai, turėtų prisiminti svarbiausius mokesčio grąžinimo etapus.

Nuolatiniai Jungtinės Karalystės gyventojai, Lietuvoje apsipirkę ne mažiau kaip už 40 € (įskaitant PVM 21%) ir prekybos vietoje gavę ”Tax Free” formą, gali susigrąžinti priklausančią išmoką pasirinktu būdu: grynaisiais pinigais arba išmoka į kreditinę kortelę. Įsigyjant pirkinius, svarbu atkreipti dėmesį, kad prekės turi būti skirtos asmeniniam naudojimui bei eksportuotos iš ES per tris mėnesius nuo jų įsigijimo dienos.

Pirkėjai iš Jungtinės Karalystės (kaip ir kiti ”Tax Free Shopping” paslaugos vartotojai) turi atlikti eksporto procedūrą. Išvykstant iš ES teritorijos, muitinės postuose reikia pateikti galiojančias „Tax Free“ formas, apsipirkimo dokumentus, prekinės išvaizdos nepraradusius pirkinius bei gauti muitinės atžymą. Šią procedūrą būtina atlikti išvykstant iš ES teritorijos, nes jau atkeliavus į Jungtinę Karalystę prekių eksporto deklaravimas nebėra atliekamas. Tai svarbu žinoti, ir tiems keliautojams, kurie ne tik gyvena JK, tačiau šios šalies teritorijoje keičia skrydžius.

UAB ”Global Blue Lietuva” generalinis direktorius, Denis Grinevičius, primena, kad galimybe susigrąžinti mokesčius už Lietuvoje įsigytas prekes negali pasinaudoti Šiaurės Airijos gyventojai, nes jie ir toliau yra laikomi ES rezidentais. Tikimasi, kad pastaraisiais metais Lietuvoje įvestos lankstesnės ”Tax Free Shopping” paslaugos taisyklės sudarys geresnes apsipirkimo sąlygas ne tik platesniam paslaugos vartotojų segmentui, tačiau teigiamai prisidės ir prie bendros šalies prekybos apimčių augimo.

Krovinių gabenimas tarp JK ir ES: vežėjams ir komerciniams vairuotojams taikomi reikalavimai

Svetainės, kuriose sunkiasvoriai automobiliai ir tolimojo susisiekimo autobusų vairuotojai gali nemokamai atlikti COVID-19 testus, ir patikrinti dokumentus, kad galėtų gabenti prekes į ES čia

Kai kurios šalys įvedė testavimo dėl COVID-19 reikalavimus vežėjams. Kiekvienoje šalyje taisyklės skiriasi. Prieš keliaudami peržiūrėkite taisykles ir imkitės reikalingų veiksmų. Naujausia informacija pateikiama čia

Siuntų vežimas JK/LT

Vienas iš pagrindinių pokyčių po Brexit yra tai, kad kartu su siunta, vežėjai prašo vairuotojui paduoti siuntoje esančių daiktų sąrašą su daiktų vertėmis.  Daiktų sąrašo formą. Daugiau informacijos, kaip persivežti asmeninius daiktus, baldus, buitinę techniką, ar galima siųsti maisto produktus ir kt. siuntų gabentojų patarimus skaitykite čia

Daiktų siuntimas iš ir į JK

Taisyklės, kurios buvo taikomos ne iš ES siunčiamiems siuntiniams, dabar taikomos ir ES siuntinimas.

Siunčiant prekes į užsienį, klientai turės užpildyti ir pridėti muitinės deklaraciją (CN22 arba CN23), kurią galite gauti pašto skyriuje arba čia

Tai netaikoma klientams, siunčiantiems daiktus iš Šiaurės Airijos į ES. Laiškai, atvirukai ir dokumentai paprastai neapmokestinami.

Tada gavėjui gali tekti sumokėti muito ar PVM mokesčius ir tvarkymo mokestį priimančiojoje šalyje, kol jis galės reikalauti siuntinio. Šie mokesčiai priklausys nuo šalies, į kurią jie siunčia, daikto vertės ir nuo to, ar tai dovana, ar komercinės prekės.

Galite sužinoti daugiau apie muitinę ir prekių siuntimą į užsienį įmonėms čia ir ne verslui čia.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie eksportą į kitas šalis, skaitykite mūsų specialius šalių vadovus

Daiktų gavimas iš užsienio

Gaudami prekes iš užsienio, gavėjams gali tekti sumokėti PVM ir muitus. PVM ir muitai bus taikomi atsižvelgiant į prekių rūšį ir vertę. Dovanoms, viršijančioms 39 svarus, ir prekėms, kurių vertė viršija 135 svarus, „Royal Mail“ gali surinkti PVM ir muitus HM Revenue & Customs (HMRC) vardu iš gavėjo prieš pristatymą. Laiškai, atvirukai ir dokumentai paprastai neapmokestinami.

Daugiau apie muitinę ir daiktų gavimą iš užsienio verslui ir ne verslui galite sužinoti čia. JK vyriausybė taip pat paskelbė gaires dėl pokyčių apmokestinimo PVM užjūrio prekių parduodamos klientams nuo sausio 1 d čia.

Švietimas

ES piliečiai, norintys studijuoti JK (ilgiau nei 6 mėn.), turi gauti JK vizą, pateikę kvietimą studijuoti vienoje iš JK Vyriausybės patvirtintų aukštojo mokslo institucijų, įrodę, kad moka anglų kalbą, turėdami pakankamai lėšų gyventi JK ir mokėti už mokslą, pagrindę savo ketinimą studijuoti JK.

Daugiau informacijos: UK Government | Student visa

-Nuo šių metų sausio 1 d. išaugo studijų kainos ES studentams, kadangi jos prilyginamos trečiųjų šalių piliečiams taikomoms kainoms.

-JK nebedalyvaus mainų programoje „Erasmus” - ES schemoje, padedančioje studentams studijuoti kitose šalyse.

-Šiaurės Airijos universitetų studentai ir toliau dalyvaus „Erasmus“ programoje pagal susitarimą su Airijos vyriausybe.

-ES piliečiai, kuriems suteiktas nuolatinis arba nenuolatinis (settled / pre-settled) gyventojo statusas, šių pokyčių nepajus.

-Studentai, jau pradėję kursus ES, ir toliau gaus paramą už mokesčius.

-Nauja schema, pavadinta matematiko Alano Turingo vardu, prasidės 2021 m. Rugsėjį. Vyriausybė sako, kad ji bus panaši į „Erasmus“, tačiau apims šalis visame pasaulyje.

Lietuvos ir JK bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose

Lietuvos Seimas skubos tvarka priėmė Teisingumo ministerijos inicijuotą įstatymo projektą, kuriuo reglamentuojami bendradarbiavimo su JK baudžiamosiose bylose principai. 2020 m. gruodį ES su Jungtine Karalyste pasirašius partnerystės susitarimą, valstybės turi pareiškimais apibrėžti šiuos principus bei paskirti kompetentingas institucijas.

Pasak teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos, Lietuva su Jungtine Karalyste ir toliau sieks išlaikyti bendradarbiavimo baudžamosiose bylose praktiką, ypatingą dėmesį skiriant Lietuvos piliečių apsaugai ir jų geriausių interesų užtikrinimui.  

Lietuvai sprendžiant dėl arešto orderio, turto arešto bei konfiskavimo vykdymo, tam tikrais atvejais nebus taikoma dviguba baudžiamumo patikra.

Lietuvos pilietis bus perduodamas baudžiamojo persekiojimo tikslais tik tuomet, kai priėmus nuosprendį, jis bus grąžintas į Lietuvą laisvės atėmimo bausmei atlikti. 

Pagal arešto orderį Lietuvos piliečiai galės būti perduodami Jungtinei Karalystei tik abipusiškumo pagrindu ir tik esant numatytoms sąlygoms. Atsisakyti perduoti Lietuvos pilietį bus galima tuomet,  jei arešto orderis bus išduotas bausmės vykdymui. 

Lietuva pasilieka teisę reikalauti prie turto arešto ar konfiskavimo prašymo pateikti ir patvirtinamųjų dokumentų vertimą į lietuvių kalbą.

Taip pat nustatytos kompetentingos institucijos, kurios bus atsakingos už arešto orderio išdavimą ir vykdymą, prašymų turto areštui ar konfiskavimui priėmimą. 

Įstatymu apibrėžtą pareiškimą Jungtinei Karalystei ES šalys turi pateikti iki vasario 28 d.

Aktualu lietuviams gyvenantiems JK

Jungtinėje Karalystėje teisėtai gyvenantys ir dirbantys lietuviai ir toliau galės naudotis socialinėmis garantijomis bei gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Jungtinėje Karalystėje, lieka galioti didžioji dalis Europos Sąjungos socialinės apsaugos koordinavimo taisyklių. 

Lietuviams, taip pat kaip ir kitų Europos Sąjungos šalių piliečiams, gyvenantiems Jungtinėje Karalystėje, ir toliau bus užtikrinama socialinė apsauga ir sveikatos priežiūros paslaugos:

 • Ligos išmokos;
 • Motinystės ir tėvystės išmokos;
 • Neįgalumo, senatvės, maitintojo netekimo (našlių ir našlaičių) pensijos;
 • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokos;
 • Išmokos mirties atveju;
 • Nedarbo išmokos;
 • Priešpensines išmokos.

Nustatant teisę į socialinės apsaugos išmokas, bus sumuojamas ES valstybėse narėse ir JK įgytas socialinio draudimo stažas. Priklausančios išmokos bus išmokamos ten, kur žmogus gyvena, t. y. Lietuvoje (ar kitoje ES šalyje), arba Jungtinėje Karalystėje, išskyrus neįgalumo pensijas ir nedarbo išmokas.

Taip pat nustatytos taisyklės, užtikrinančios, kad žmogus socialiniu draudimu bus draudžiamas ten, kur dirba, t. y. nebus dvigubai apmokestinamas socialinio draudimo įmokomis. Be to, komandiruotės metu darbuotojams galės būti išsaugotas socialinis draudimas toje valstybėje, iš kurios jis atvyko, jei valstybė narė nuspręs su Jungtine Karalyste taikyti taisykles, galiojančias Europos Sąjungoje.

Socialinės apsaugos koordinavimo nuostatos apima ir turistus, studentus, pensininkus, verslą, tačiau tai netaikoma situacijoms, kurios yra susijusios tik su viena ar daugiau valstybių narių ar tik su Jungtine Karalyste.

Susitarimas taip pat netaikomas specialioms neįmokinėms išmokoms pinigais, socialinei ir medicininei paramai, karo aukų išmokoms, kompensacijoms už šildymą ir karštą vandenį, ilgalaikės priežiūros išmokoms, socialinėms paslaugoms ir išmokoms vaikams.

Dėl sveikatos paslaugų apmokėjimo į JK vykstantiems ar čia gyvenantiems mūsų tautiečiai, Lietuvoje likusiems jų artimiesiems, taip pat verslo bendruomenei skaitykite čia

Balais grindžiama JK imigracijos sistema ES piliečiams

Nuo 2021 metų sausio 1 dienos Jungtinė Karalystė naudos balais grindžiamą imigracijos sistemą (BGIS), pagal kurią ES ir kitų valstybių piliečiai bus vertinami vienodai, tačiau pirmenybė bus teikiama asmenų įgūdžiams bei talentams, o ne asmens kilmės šaliai.

Tai reiškia, kad nuo 2021 metų sausio 1 dienos, jeigu dar negyvenate Jungtinėje Karalystėje arba neturite susitarime dėl išstojimo nurodytų teisių, jūs, kaip ES pilietis, turėsite atitikti tam tikrus reikalavimus, kad galėtumėte studijuoti arba dirbti Jungtinėje Karalystėje. Taip pat turėsite atlikti tam tikrus patikrinimus, įskaitant teistumo Jungtinėje Karalystėje patikrinimą. Jungtinėje Karalystėje galite viešėti iki 6 mėnesių nesikreipdami dėl vizos, be to, galite dalyvauti įvairioje veikloje, įskaitant turizmą, apsilankymą pas šeimos narius ir draugus, trumpalaikias studijas ir verslo veiklą, pavyzdžiui, dalyvauti renginiuose ir konferencijose.

Airijos piliečių statusas ir toliau bus saugomas kaip bendros kelionių erdvės dalis, todėl nereikės leidimo atvykti į Jungtinę Karalystę, išskyrus labai ribotą skaičių aplinkybių, ir jiems nebus taikoma pagal naują taškų sistemą pagrįsta imigracijos sistema. Daugiau informacijos čia

Atkreipiame dėmesį, kad šiose gairėse minimi „ES piliečiai” gali reikšti ES, EEE ir Šveicarijos piliečius.

ES piliečiai, jau gyvenantys JK

Jeigu esate ES pilietis ir iki 2020 m. gruodžio 31 dienos gyvenote Jungtinėje Karalystėje, jūs ir jūsų šeimos nariai gali kreiptis dėl dalyvavimo ES ilgalaikio buvimo šalyje schemoje, kad galėtų toliau gyventi Jungtinėje Karalystėje po 2021 m. birželio 30 dienos. Paskutinė kreipimosi data yra 2021 m. birželio 30 diena.

Daugiau informacijos apie ES ilgalaikio buvimo šalyje schemą ir kreipimosi taisykles žiūrėkite čia

Toliau gyvenk JK, jei esi ES, EEE ar Šveicarijos pilietis

Jums ir jūsų šeimai paprastai reikia kreiptis dėl tolesnio gyvenimo JK po 2020 m. Gruodžio 31 d., Jei esate vienas iš šių:

 • ES (išskyrus Airiją)
 • Islandija
 • Lichtenšteinas
 • Norvegija
 • Šveicarija

Naudokite šį įrankį, kad sužinotumėte, ką ir kada daryti. čia

Patikrinkite, ką turite padaryti norėdami likti JK, jei jūs ar jūsų šeima esate iš ES, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ar Šveicarijos. Kaip gauti nuolatinio gyventojo statusą. Paraiškos pateikimo terminas yra 2021 m. Birželio 30 d. Turite pradėti gyventi JK iki 2020 m. Gruodžio 31 d. čia

Atsakykite į klausimus ir gaukite išsamų sąrašą, ką turite padaryti savo, savo verslo ir šeimos labui čia

Kelionės į ES šalis JK piliečiams

JK piliečiams, keliaujantiems į ES, reikės vizos, jei jie nori pabūti ES daugiau kaip 90 dienų per 180 dienų. Jie vis tiek galės naudotis savo Europos sveikatos draudimo kortele (EHIC) iki jos galiojimo pabaigos. JK vyriausybė teigia, kad sveikatos draudimo korteles pakeis nauja JK pasaulinė sveikatos draudimo kortelė (GHIC), tačiau kol kas nėra išsamesnės informacijos, kaip ją gauti.

ES naminių gyvūnėlių pasai nebegalios, tačiau žmonės vis tiek galės keliauti su augintiniais, atlikdami kitokį, sudėtingesnį procesą.

Abi šalys susitarė bendradarbiauti tarptautinio tarptinklinio ryšio srityje, tačiau susitarime nėra nieko, kas trukdytų JK keliautojams mokėti už savo telefono naudojimą ES ir atvirkščiai.

Vyriausybė taip pat sako, kad Didžiosios Britanijos piliečiams vairuoti ES nereikės tarptautinio vairuotojo leidimo (nebent jie vis dar turi popierinę arba Man, Guernsey, Jersey arba Gibraltar licenciją). Tačiau jie turės turėti žaliąją kortelę, kad įrodytų, jog turi tinkamą transporto priemonės draudimą.

Maisto ir gėrimų gabenimas į ES šalis

Nuo 2021 m. Sausio 1 d. mėsos, pieno produktų negalėsite vežti į ES šalis. Yra keletas išimčių, pavyzdžiui, tam tikri pieno milteliai, kūdikių maistas ar naminių gyvūnėlių maistas, reikalingi dėl medicininių priežasčių. Patikrinkite maisto ir gėrimų importą į ES Europos Komisijos interneto svetainėje čia

Augalų ir augalinių produktų gabenimas į ES šalis

Jums reikės pažymėjimo, kad tam tikrus augalus ir augalinius produktus įvežtumėte į ES šalis nuo 2021 m. Sausio 1 d. Patikrinkite augalų ir augalinių produktų įvežimo į ES taisykles Europos Komisijos svetainėje čia

Važiuojant automobiliu iš JK į ES

Jei važiuojate savo transporto priemone, jums reikės žalios kortelės ir GB lipduko.

Jums taip pat gali prireikti tarptautinio vairuotojo pažymėjimo (IDP), norint vairuoti kai kuriose ES šalyse ir Norvegijoje, jei turite:

 • popierinį vairuotojo pažymėjimą
 • licencija, išduota Gibraltare, Gernsis, Džersyje ar Man’o saloje

Pasitarkite su šalies, į kurią važiuosite ambasada.

Kelionė su augintiniu: leiskite susitarti bent per mėnesį

Nuo 2021 m. Sausio 1 d. negalėsite naudotis esama naminių gyvūnėlių pasų schema. Vietoj to jums reikės augintinio gyvūnų sveikatos pažymėjimo (AHC). Leiskite mažiausiai prieš mėnesį atlikti reikiamus skiepus.

Laikykitės rekomendacijų apie naminių gyvūnėlių keliones į Europą nuo 2021. Sausio 1d.

Nemokamas tarptinklinis mobilusis ryšys: susisiekite su savo telefono operatoriumi

Nuo 2021 m. Sausio 1 d. baigsis nemokamo tarptinklinio mobiliojo telefono garantija visoje ES, Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje.

Norėdami sužinoti apie tarptinklinio ryšio kainas, kurias galite gauti nuo 2021 m. Sausio 1 d., susisiekite su savo telefono operatoriumi.

Naujas įstatymas reiškia, kad jūs nežinote, kad esate apsaugotas nuo mobiliųjų duomenų mokesčių, viršijančių 45 svarus.

Kai pasieksite 45 svarus, turite pasirinkti išleisti daugiau, kad galėtumėte toliau naudotis internetu būdami užsienyje. Jūsų telefono operatorius pasakys, kaip tai padaryti.

Kompensacija, jei jūsų kelionė sutrinka

Kai kurie kelionių draudimo polisai draudžia tik tam tikrų rūšių trikdžius. Patikrinkite savo paslaugų teikėjo taisykles ir sąlygas, kad įsitikintumėte, jog turite reikalingą apsaugą, jei kelionė atšaukiama ar vėluojama.

Nuo 2021 m. Sausio 1 d. jūsų vartotojo teisės nesikeis. Tai reiškia, kad jei jūsų kelionė bus atšaukta ar atidėta, galėsite reikalauti grąžinti pinigus arba kompensaciją. Norėdami sužinoti daugiau, patikrinkite užsakymo sąlygas.

Jei kelionių kompanija nebeveikia, Jūs esate apsaugotas, jei įsigysite atostogų paketus ir įmonė nustos veikti. Šią apsaugą gausite, net jei tai yra ES įmonė, jei įmonė parduoda keliones JK klientams.

Kitu atveju galite reikalauti kompensacijos, jei ją panaudojote naudodami kreditinę kortelę - galėsite reikalauti mokėjimų nuo 100 iki 30 000 svarų.

Jei esate verslininkas

turėsite pateikti muitinės deklaraciją, jei su savimi vešitės prekių pardavimui užsienyje ar panaudosite verslui.

Prekių įvežimas į JK

Kai kurias prekes galite atsivežti iš užsienio nemokėdami JK mokesčio ar „muito“ (muito mokesčių), jei jie skirti tik jūsų pačių reikmėms.

Jei atvykstate:

 • iš ES šalies galite įvežti neribotą daugumos prekių kiekį
 • iš už ES ribų galite sumokėti tik tam tikrą sumą nemokėdami muito ar mokesčių - iki jūsų neapmokestinamos pašalpos

Nuo 2021 m. Sausio 1 d. galioja naujos taisyklės, jei įvežate prekes į JK.

Atvykę prie JK sienos turite deklaruoti muitinei apie visas kitas prekes, taip pat apie visas JK draudžiamas ar ribojamas prekes. Jei esate skolingi kokių nors mokesčių, juos turėsite sumokėti iš karto.

Jūsų prekės ir visos transporto priemonės, kurias naudojate joms gabenti, gali būti areštuotos, jei pažeidžiate taisykles. Jums taip pat gali būti skiriama bauda arba baudžiamoji byla.

Vaistų, kurių sudėtyje yra kontroliuojamų medžiagų, įsivežimo  į JK taisyklės čia

Alkoholio, tabako ir kitų prekių įvežimas į JK

JK vyriausybės puslapyje skelbiama, kad į JK alkoholio įsivežti vienam suaugusiam žmogui galima ribotą kiekį, kuris priklauso nuo alkoholio rūšies. Taigi alaus į JK galima įsivežti 42 litrus, neputojančio vyno 18 litrų. Tai pat galima atsivežti stipriųjų gėrimų ir kitų alkoholinių gėrimų, kurių stiprumas didesnis nei 22 proc. - 4 litrus, o spirituoto vyno (pavyzdžiui, porto ar cheres’as) – 9 litrus. Putojančio vyno ir alkoholinių gėrimų iki 22 proc. stiprumo alkoholio įvežti leidžiama 9 litrus. Pavyzdžiui, galite įsivežti 4,5 litro spirituoto vyno ir 2 litrus stipriųjų gėrimų

Už deklaruotą alkoholį gali tekti sumokėti PVM, muito ir akcizo mokesčius.

Tabako prekėms taip pat yra ribojimai. Į JK vienam suaugusiam galima įvežti 200 cigarečių, 100 cigarilių, 50 cigarų, 250g tabako arba 200 tabako lazdelių, skirtų elektroniniams kaitinamiems tabako prietaisams. Pavyzdžiui, galima 100 cigarečių ir 25 cigarus. Už deklaruotą tabaką taip pat gali tekti sumokėti PVM, muito ir akcizo mokesčius.

Kitų prekių įsivežti galima iki 390 svarų (arba iki 270 svarų, jei atvykstate privačiu lėktuvu ar laivu). Jei viršysite sumą, mokėsite mokestį ir muitą nuo visos prekių vertės, o ne tik nuo vertės, viršijančios leidžiamą sumą. Taip pat gali tekti sumokėti importo PVM.

Ką būtina žinoti apie vairuotojo pažymėjimų keitimą po „Brexit“?

nuo 2021 m. sausio 1 d. Lietuva JK išduotus vairuotojo pažymėjimus keis nuorodoje nurodytomis sąlygomis. Pagrindinis kriterijus, kuriuo remiantis bus keičiami vairuotojo pažymėjimai, yra teisės vairuoti įgijimo data. Visa informacija čia

 Profesinė kvalifikacija 

Daugybė žmonių, pradedant buhalteriais ir baigiant virėjais, dirba skirtingose ES šalyse ir jiems nereikėjo nerimauti kelis kartus kertant sienas, kol JK buvo ES dalis. Bet ar JK profesinė kvalifikacija ateityje bus pripažinta visoje ES ir kokie bus apribojimai?

Trumpas atsakymas yra ne - jie nebus automatiškai atpažinti. Tai apsunkins JK piliečiams, teikiantiems bet kokią paslaugą, dirbti ES. Jie dažnai turės kreiptis į atskiras šalis, norėdami gauti kvalifikaciją, negarantuodami sėkmės. Susitarime yra numatyta, kad JK ir ES susitaria dėl abipusio individualių kvalifikacijų pripažinimo, tačiau tas pripažinimas gerokai silpnesnis nei dabar turi specialistai.

Saugumas

JK praras automatinę ir greitą prieigą prie įvairių ES duomenų bazių, kuriomis policija naudojasi kiekvieną dieną, apimdama tokius dalykus kaip teistumas, pirštų atspaudai ir ieškomi asmenys. Tačiau ir toliau turės prieigą prie kitų, įskaitant sistemą, kuri patikrina pirštų atspaudus visame žemyne. Tačiau apskritai bendradarbiavimas saugumo srityje nebebus pagrįstas prieiga „realiu laiku”. Kai kuriais atvejais duomenys bus prieinami tik daug griežtesnėmis sąlygomis.

Pasiektas susitarimas dėl ekstradicijos, o JK vaidmuo tarpvalstybinėje saugumo agentūroje Europole leidžia jai dalyvauti posėdžiuose, bet neturi tiesioginės įtakos sprendimams priimti. Nesutarimus dėl duomenų spręs naujas komitetas, o ne Europos Teisingumo Teismas - vėlgi raudona linija JK. Bet kartu paėmus, JK gauna svarbius duomenis ir jos įtaka sprendimams yra sumažinta.

Produktų standartai

Ateityje, jei norite parduoti savo produktą JK ir ES, gali tekti jį patikrinti du kartus, kad gautumėte sertifikatą. Nėra susitarimo dėl atitikties vertinimo, nors JK vyriausybė tikėjosi, kad taip bus. Tai tik vienas priminimas, kiek naujų prekybos kliūčių bus.

Kitais pasienio klausimais taip pat nėra susitarimo dėl vienas kito sanitarinių ir saugos standartų pripažinimo eksportuojant gyvūninės kilmės maistą, o tai reiškia, kad teks atlikti gana įkyrius ir brangius patikrinimus, patenkančius į ES bendrąją rinką.

Tačiau bus keletas priemonių, kurios pašalins technines prekybos kliūtis, ir abipusis patikimų prekybininkų sistemų pripažinimas, kuris palengvins didelių bendrovių veiklą tarpvalstybiniu mastu.

 (Komentarų: 7)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: