Deklaravusiems išvykimą atgaline data PSD mokėti nereikės  

Prieš keletą savaičių rašėme apie tikrą chaosą išeivių bendruomenėje sukėlusį Privalomojo sveikatos draudimo mokestį. „Infozonos“ redakcija siekdama išsiaiškinti, kas ir kiek privalo mokėti ar kokius bei kam pateikti dokumentus, įrodančius, jog asmuo gyvena užsienyje, kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI).

Redakcijai atsiųstame VMI rašte teigiama, kad Privalomuoju sveikatos draudimu draustis ir mokėti PSD įmokas privalo Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, kurie nuolat gyvena Lietuvoje. Tiems, kurie Lietuvoje negyvena, tokio mokesčio mokėti nereikės.

Informaciją apie tai, kas faktiškai nuolat negyvena Lietuvoje ir neprivalo mokėti PSD įmokų, Valstybinė mokesčių inspekcija gauna iš Gyventojų registro. Būtent išvykimo iš Lietuvos deklaravimas rodo, kad asmuo Lietuvoje nebegyvena. Tiems, kas iš Lietuvos išvyko 2009 m. ir teisės aktų nustatyta tvarka deklaravo gyvenamosios vietos pakeitimą, PSD įmokas gali tekti mokėti už tą laiką, kol jis gyveno Lietuvoje ir nebuvo draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu jokioje asmenų kategorijoje.

Tiems gyventojams, kurie iš Lietuvos išvyko anksčiau, tačiau išvykimo nedeklaravo, Valstybinė mokesčių inspekcija siūlo elektroniniu ar kitu būdu pateikti laikotarpio, kada asmuo išvyko, atitinkamą Metinės pajamų deklaracijos formą. Jei asmuo išvyko 2009 m. – GPM308 formą, jei 2007–2008 m. – GPM305 formą, jei 2006 m. – GPM302 formą, jei 2005 m. – FR0462 formą. Pajamų šiose deklaracijose nurodyti nereikia, užtenka tik pažymėti langelį, kad tai yra išvykstančiojo iš Lietuvos deklaracija, ir nurodyti išvykimo datą. Jeigu gyventojas išvyko anksčiau nei prieš penkerius metus, jam reikėtų pateikti FR0462 formą ir kaip išvykimo iš Lietuvos datą nurodyti 2005-01-01. Tokiu būdu gyventojams sudaroma galimybė deklaruoti savo išvykimą „atgaline data“, atitinkamai mokesčių tikslais bus laikoma, kad toks asmuo nuo deklaruotos išvykimo datos nėra nuolat gyvenantis Lietuvoje ir neturi prievolės mokėti PSD įmokų.

Savo išvykimą atgaline data elektroniniu būdu deklaruoti gali tie asmenys, kurie naudojasi internetinės bankininkystės paslaugomis Lietuvoje. Daugiau informacijos apie tai galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapyje http://www.vmi.lt.

O ką daryti tiems, kas elektroninės bankininkystės paslaugomis Lietuvje niekada nesinaudojo arba jų jau atsisakė?
VMI ryšių su visuomene skyriaus vedėja Laura Vagonė paaiškino, kad bet kuris emigrantas, net ir neturintis prieigos prie internetinės bankininkystės ir net jei neturi namie kompiuterio, gali bet kurioje interneto kavinėje įeiti į Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapį http://www.vmi.lt. „Šiame puslapyje paspaudus skiltį “ El. Paslaugos“, po to nuorodą „El. Deklaravimas“, po to nuorodą „Elektroninio deklaravimo sistema“ atsidaro dokumentų langas. Tada kairiajame stulpelyje žmogus susiranda eilutę „Dokumentų formos“ ir tarp jų susiranda tą, kurios jam reikia pagal išvykimo metus. Užpildo formą, atsispausdina ir siunčia paštu į Valstybinę mokesčių inspekciją. Arba iš pradžių galima deklaraciją atsispausdinti ir užpildyti ranka. Tai padaryti gali kiekvienas neturėdamas ne tik internetinės bankininkystės, bet ir elektroninio pašto.“

Kitas variantas, kurį siūlo Mokesčių inspekcija – deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimus Gyventojų registre. Tai galima atlikti seniūnijoje, savivaldybėje, konsulinėje įstaigoje tiesiogiai arba elektroniniu būdu. Bet šis deklaravimas galioja tik nuo deklaravimo datos į ateitį ir tai reiškia, jog už praeitą laiką gali tekti mokėti PSD mokestį.

Tiems gyventojams, kurie 2009 metais laikinai dirbo užsienyje ir išvykimo nedeklaravo, PSD įmokų mokėti nereikia, jeigu jie tuo laikotarpiu buvo apdrausti socialiniu (įskaitant sveikatos) draudimu Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse (Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine) ar Šveicarijoje, ir gali pateikti atitinkamos formos dokumentą (E formos pažymą arba kompetentingos užsienio institucijos išduotą laisvos formos pažymą). Šiems asmenims rekomenduojama pateikti 2009 metų mokestinio laikotarpio Metinę pajamų deklaraciją (formą GPM308) ir joje atitinkamai pažymėti, kad tam tikrais mėnesiais gyventojas buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu užsienio valstybėje.

Teikiant pajamų deklaraciją už 2009 metų mokestinį laikotarpį, Mokesčių inspekcija nereikalauja pateikti E formos (arba kompetentingos užsienio institucijos išduotos laisvos formos) pažymos. Mokesčių administratorius daro prielaidą, kad deklaracijoje gyventojo pateikti duomenys, apie 2009 metais jo turėtą draustumą, yra teisingi. Jeigu mokesčių administratoriui kils abejonių, gyventojui bus pranešta asmeniškai ir jis gali būti paprašytas pateikti (atsiųsti) minėtą dokumentą mokesčių administratoriui.
Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai ir LR piliečiai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštosiose mokyklose, yra apdrausti valstybės lėšomis.

Zita Čepaitė

Nuo redakcijos P.S.: mieli skaitytojai, redakcija gavo VMI patikinimą, jog kilus įvairiems neaiškumams ar problemoms yra pasirengusi juos išsiaiškinti ir spręsti. Todėl prašome Jūsų parašyti mums, jei turite (turėjote) kokių nors problemų dėl išvykimo deklaravimo ar PSD mokesčio. Mes būtinai susisieksime su VMI ir stengsimės Jums pagelbėti.

www.anglija.lt

Prieš keletą savaičių rašėme apie tikrą chaosą išeivių bendruomenėje sukėlusį Privalomojo sveikatos draudimo mokestį. „Infozonos“ redakcija siekdama išsiaiškinti, kas ir kiek privalo mokėti ar kokius bei kam pateikti dokumentus, įrodančius, jog asmuo gyvena užsienyje, kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI).

Redakcijai atsiųstame VMI rašte teigiama, kad Privalomuoju sveikatos draudimu draustis ir mokėti PSD įmokas privalo Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, kurie nuolat gyvena Lietuvoje. Tiems, kurie Lietuvoje negyvena, tokio mokesčio mokėti nereikės.

Informaciją apie tai, kas faktiškai nuolat negyvena Lietuvoje ir neprivalo mokėti PSD įmokų, Valstybinė mokesčių inspekcija gauna iš Gyventojų registro. Būtent išvykimo iš Lietuvos deklaravimas rodo, kad asmuo Lietuvoje nebegyvena. Tiems, kas iš Lietuvos išvyko 2009 m. ir teisės aktų nustatyta tvarka deklaravo gyvenamosios vietos pakeitimą, PSD įmokas gali tekti mokėti už tą laiką, kol jis gyveno Lietuvoje ir nebuvo draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu jokioje asmenų kategorijoje.

Tiems gyventojams, kurie iš Lietuvos išvyko anksčiau, tačiau išvykimo nedeklaravo, Valstybinė mokesčių inspekcija siūlo elektroniniu ar kitu būdu pateikti laikotarpio, kada asmuo išvyko, atitinkamą Metinės pajamų deklaracijos formą. Jei asmuo išvyko 2009 m. – GPM308 formą, jei 2007–2008 m. – GPM305 formą, jei 2006 m. – GPM302 formą, jei 2005 m. – FR0462 formą. Pajamų šiose deklaracijose nurodyti nereikia, užtenka tik pažymėti langelį, kad tai yra išvykstančiojo iš Lietuvos deklaracija, ir nurodyti išvykimo datą. Jeigu gyventojas išvyko anksčiau nei prieš penkerius metus, jam reikėtų pateikti FR0462 formą ir kaip išvykimo iš Lietuvos datą nurodyti 2005-01-01. Tokiu būdu gyventojams sudaroma galimybė deklaruoti savo išvykimą „atgaline data“, atitinkamai mokesčių tikslais bus laikoma, kad toks asmuo nuo deklaruotos išvykimo datos nėra nuolat gyvenantis Lietuvoje ir neturi prievolės mokėti PSD įmokų.

Savo išvykimą atgaline data elektroniniu būdu deklaruoti gali tie asmenys, kurie naudojasi internetinės bankininkystės paslaugomis Lietuvoje. Daugiau informacijos apie tai galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapyje http://www.vmi.lt.

O ką daryti tiems, kas elektroninės bankininkystės paslaugomis Lietuvje niekada nesinaudojo arba jų jau atsisakė?
VMI ryšių su visuomene skyriaus vedėja Laura Vagonė paaiškino, kad bet kuris emigrantas, net ir neturintis prieigos prie internetinės bankininkystės ir net jei neturi namie kompiuterio, gali bet kurioje interneto kavinėje įeiti į Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapį http://www.vmi.lt. „Šiame puslapyje paspaudus skiltį “ El. Paslaugos“, po to nuorodą „El. Deklaravimas“, po to nuorodą „Elektroninio deklaravimo sistema“ atsidaro dokumentų langas. Tada kairiajame stulpelyje žmogus susiranda eilutę „Dokumentų formos“ ir tarp jų susiranda tą, kurios jam reikia pagal išvykimo metus. Užpildo formą, atsispausdina ir siunčia paštu į Valstybinę mokesčių inspekciją. Arba iš pradžių galima deklaraciją atsispausdinti ir užpildyti ranka. Tai padaryti gali kiekvienas neturėdamas ne tik internetinės bankininkystės, bet ir elektroninio pašto.“

Kitas variantas, kurį siūlo Mokesčių inspekcija – deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimus Gyventojų registre. Tai galima atlikti seniūnijoje, savivaldybėje, konsulinėje įstaigoje tiesiogiai arba elektroniniu būdu. Bet šis deklaravimas galioja tik nuo deklaravimo datos į ateitį ir tai reiškia, jog už praeitą laiką gali tekti mokėti PSD mokestį.

Tiems gyventojams, kurie 2009 metais laikinai dirbo užsienyje ir išvykimo nedeklaravo, PSD įmokų mokėti nereikia, jeigu jie tuo laikotarpiu buvo apdrausti socialiniu (įskaitant sveikatos) draudimu Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse (Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine) ar Šveicarijoje, ir gali pateikti atitinkamos formos dokumentą (E formos pažymą arba kompetentingos užsienio institucijos išduotą laisvos formos pažymą). Šiems asmenims rekomenduojama pateikti 2009 metų mokestinio laikotarpio Metinę pajamų deklaraciją (formą GPM308) ir joje atitinkamai pažymėti, kad tam tikrais mėnesiais gyventojas buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu užsienio valstybėje.

Teikiant pajamų deklaraciją už 2009 metų mokestinį laikotarpį, Mokesčių inspekcija nereikalauja pateikti E formos (arba kompetentingos užsienio institucijos išduotos laisvos formos) pažymos. Mokesčių administratorius daro prielaidą, kad deklaracijoje gyventojo pateikti duomenys, apie 2009 metais jo turėtą draustumą, yra teisingi. Jeigu mokesčių administratoriui kils abejonių, gyventojui bus pranešta asmeniškai ir jis gali būti paprašytas pateikti (atsiųsti) minėtą dokumentą mokesčių administratoriui.
Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai ir LR piliečiai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštosiose mokyklose, yra apdrausti valstybės lėšomis.

Zita Čepaitė

Nuo redakcijos P.S.: mieli skaitytojai, redakcija gavo VMI patikinimą, jog kilus įvairiems neaiškumams ar problemoms yra pasirengusi juos išsiaiškinti ir spręsti. Todėl prašome Jūsų parašyti mums, jei turite (turėjote) kokių nors problemų dėl išvykimo deklaravimo ar PSD mokesčio. Mes būtinai susisieksime su VMI ir stengsimės Jums pagelbėti.

 (Komentarų: 61)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: