Emigranto košmaras – nuolatinės gyvenamosios vietos testas - Anglija.lt
 

Emigranto košmaras – nuolatinės gyvenamosios vietos testas 

Lietuvai tapus ES nare visi įgijom teisę gyventi JK ir, kur eitum ir dėl ko besikreiptum, visur užtekdavo ES piliečio dokumento. Tačiau šiuo metu visu griežtumu pradėtas taikyti nuolatines gyvenamosios vietos testas kai kam tampa tikru košmaru.

Prieš penkis metus į JK gyventi atvykusi Aušra D. (28 m.) su reikalavimu įrodyti, kad ji yra nuolatinė JK gyventoja, susidūrė prieš porą mėnesių, kai, pasibaigus motinystės atostogoms, ji kreipėsi dėl nepakankamų pajamų priemokos (income support).

„Anksčiau užtekdavo užpildyti prašymą dėl pašalpos ir viskas, o dabar, kai tik pamato, kad esi atvykėlis, tuoj reikalauja įrodyti, kad čia nuolat gyveni. Aš čia dirbau, mokėjau mokesčius, čia gimė mano dukra, bet jiems to negana“, – piktinasi lietuvė.

Tiesa, ji pripažįsta, kad, kol buvo motinystės atostogose, daugiausia gyveno Lietuvoje, pas savo tėvus. Grįžusi į JK ji laikinai apsistojo pas čia gyvenančią seserį ir, kaip vieniša mama, tikėjosi, kad, augindama vaiką Anglijoje, galės gauti ne tik vaiko pinigus, bet ir nepakankamų pajamų priemoką, kuri suteikia teisę gauti būsto nuomos pašalpą, savivaldos mokesčio lengvatą ir pan.

„Kai gavau atsakymą, kad jiems nepakanka įrodymų, jog aš nuolat gyvenu JK, vos neapsiverčiau aukštielnika. O jie net nepaaiškina, kodėl nepakanka įrodymų – nepakanka ir tiek. Dabar aš bijau, kad net Darbo biržoje negaliu užsiregistruoti kaip bedarbė, nes ir ten reikia tą testą praeiti“, – sako Aušra.

Moteris teigia niekada nebijojusi darbo, tačiau dabar reikia rūpintis vaiku.

„Turbūt gausiu dukrą atgal pas tėvus nuvežti, o pati čia ieškosiu darbo ir po kiek laiko vėl kreipsiuosi dėl pašalpų... Nė nežinau, ką daryti... Čia jau darosi baisu“, – nuogąstavo moteris.

Moteris prisiminė, kad viena jos draugė, tapusi nėščia, nuėjo užsiregistruoti pas gydytoją ir buvo pasiųsta į Darbo biržą (Job Centre), kad ten praeitų HR (habitual residence) testą ir gautų patvirtinimą, jog ji nuolat gyvena Anglijoje.

Kas tas „habitual residence“ testas?

Nuolatinio gyventojo (habitual residence) testas JK pradėtas taikyti nuo 2014 m., siekiant užkirsti kelią taip vaidinamam pašalpų turizmui.

Iš pradžių šis testas taikytas bedarbio pašalpos siekiantiems atvykėliams. Vėliau jis pradėtas taikyti ir kitų pašalpų siekiantiems imigrantams: nepakankamų pajamų pašalpos (Income Support), vaiko pašalpos (Child Benfit), būsto nuomos pašalpos (Housing Benefit), pensijos pašalpos (Pension Credit) ir pan.

Šiuo metu beveik kiekvienas JK gyvenantis emigrantas iš Europos Sąjungos valstybių, kuris kreipiasi dėl bet kokios pašalpos, turi praeiti nuolatinio gyventojo testą. Testo sudėtingumą rodo tai, kad pernai beveik pusė prašymų dėl pašalpų buvo atmesti dėl to, jog nepakako įrodymų nuolatinio gyventojo statusui patvirtinti.

Pastaruoju metu patvirtinimo, kad esi nuolatinis JK gyventojas, vis dažniau reikalauja ir gydymo įstaigos, ypač tada, kai vienoje ar kitoje ligoninėje ar klinikoje lankomasi pirmą kartą.

Net šeimos gydytojo (GP) siuntimas nėra laikomas pakankamu įrodymu, kad esi nuolatinis JK gyventojas.

Kas sprendžia dėl nuolatinio gyventojo statuso?

Sprendimą, ar jūs atitinkate nuolatinio gyventojo statuso reikalavimus, dažniausiai priima Darbo ir pensijų ministerija (Department of Work and Pensions), Mokesčių inspekcija (HM Ravenue and Customs) ir savivaldybės darbuotojai.

Aiškaus apibrėžimo, kas gali būti laikomas nuolatiniu gyventoju, nėra, todėl sprendimą priimantys asmenys dažnai atsižvelgia į tai, kiek laiko asmuo gyvena JK, kokios yra jo atvykimo priežastys, kiek ilgai ketinama šalyje gyventi, ar asmuo dirba. Jei atvykėlis yra bedarbis, atsižvelgiama į jo galimybes greitai susirasti darbą.

Svarbu ir tai, kaip tampriai imigranto gyvenimas yra susijęs su JK. Yra žiūrima, ar imigrantas JK įsigijo nekilnojamo turto, ar didžiąją savo asmeninio turto dalį jis laikote JK, ar čia gyvena jo giminaičiai bei šeimos nariai. Taip pat svarbu būti užsiregistravus pas vietinį šeimos gydytoją, turėti banko sąskaitą, būti JK veikiančių organizacijų ar klubų nariu, vesti vaikus į vietinę mokyklą.

Nėra vieno ar kelių reikalavimų, kurie nulemtų sprendimą dėl nuolatinio gyventojo statuso. Paprastai atsižvelgiama į specifinę kiekvieno asmens situaciją, todėl, pildant HRT (Habitual Residence Test), labai svarbu pateikti kiek įmanoma daugiau įrodymų apie nuolatinę gyvenamą vietą.

Tarp tokių įrodymų gali būti kelionės bilietai, pagal kuriuos sprendžiama, kada asmuo atvyko į JK, pažyma apie mokykloje besimokančius vaikus, įrodymai, kad asmuo dirba (tam tinka algalapiai, darbdavio laiškas arba HMRC raštas, kad esate registruotas kaip selfemployed).

Esant bedarbiu, bet dirbus anksčiau, reikia pristatyti pažymą iš buvusios darbovietės, nurodant bedarbystės priežastis.

Taipogi pageidautina pateikti pažymą apie užsienyje parduotą nekilnojamąjį turtą arba nutrauktą nuomos sutartį bei JK įsigyto arba nuomojamo būsto dokumentus.

Norint gauti nuolatinio gyventojo statusą, reikia šalyje išgyventi tam tikrą laikotarpį, kuris nėra aiškiai apibrėžtas. Jei norima gauti bedarbio pašalpą, JK riekia būti išgyvenus ne mažiau nei tris mėnesius.

Sprendimą galima skųsti

Negavus nuolatinio gyventojo statuso, per mėnesį raštu galima kreipti į sprendimo priėmėjus ir prašyti, kad būtų pateiktos to priežastys.

Jeigu nurodytos priežastys atrodo nepakankamos, galima prašyti sprendimą persvarstyti.

Tokiu atveju gali būti paprašyta atsiųsti daugiau duomenų ir įrodymų. Tai užima nemažai laiko, tačiau ši procedūra būtina norint apskųsti sprendimą.

Jei prašymas dėl pašalpos buvo atmestas dėl to, kad asmuo neatitinka nuolatinio gyventojo kriterijų, po kiek laiko dėl pašalpos galima kreiptis iš naujo.

Kadangi nėra nustatyta, po kiek laiko galima kartoti prašymą, naują prašymą pašalpai bei skundą dėl HRT išvadų patartina pateikti tuo pačiu metu. Atliekant šią priocedūrą taip pat pravartu pasitarti su CAB (Citizens Advice) tarnybos specialistais.

Zita Čepaitė, Anglija.lt

Lietuvai tapus ES nare visi įgijom teisę gyventi JK ir, kur eitum ir dėl ko besikreiptum, visur užtekdavo ES piliečio dokumento. Tačiau šiuo metu visu griežtumu pradėtas taikyti nuolatines gyvenamosios vietos testas kai kam tampa tikru košmaru.

Prieš penkis metus į JK gyventi atvykusi Aušra D. (28 m.) su reikalavimu įrodyti, kad ji yra nuolatinė JK gyventoja, susidūrė prieš porą mėnesių, kai, pasibaigus motinystės atostogoms, ji kreipėsi dėl nepakankamų pajamų priemokos (income support).

„Anksčiau užtekdavo užpildyti prašymą dėl pašalpos ir viskas, o dabar, kai tik pamato, kad esi atvykėlis, tuoj reikalauja įrodyti, kad čia nuolat gyveni. Aš čia dirbau, mokėjau mokesčius, čia gimė mano dukra, bet jiems to negana“, – piktinasi lietuvė.

Tiesa, ji pripažįsta, kad, kol buvo motinystės atostogose, daugiausia gyveno Lietuvoje, pas savo tėvus. Grįžusi į JK ji laikinai apsistojo pas čia gyvenančią seserį ir, kaip vieniša mama, tikėjosi, kad, augindama vaiką Anglijoje, galės gauti ne tik vaiko pinigus, bet ir nepakankamų pajamų priemoką, kuri suteikia teisę gauti būsto nuomos pašalpą, savivaldos mokesčio lengvatą ir pan.

„Kai gavau atsakymą, kad jiems nepakanka įrodymų, jog aš nuolat gyvenu JK, vos neapsiverčiau aukštielnika. O jie net nepaaiškina, kodėl nepakanka įrodymų – nepakanka ir tiek. Dabar aš bijau, kad net Darbo biržoje negaliu užsiregistruoti kaip bedarbė, nes ir ten reikia tą testą praeiti“, – sako Aušra.

Moteris teigia niekada nebijojusi darbo, tačiau dabar reikia rūpintis vaiku.

„Turbūt gausiu dukrą atgal pas tėvus nuvežti, o pati čia ieškosiu darbo ir po kiek laiko vėl kreipsiuosi dėl pašalpų... Nė nežinau, ką daryti... Čia jau darosi baisu“, – nuogąstavo moteris.

Moteris prisiminė, kad viena jos draugė, tapusi nėščia, nuėjo užsiregistruoti pas gydytoją ir buvo pasiųsta į Darbo biržą (Job Centre), kad ten praeitų HR (habitual residence) testą ir gautų patvirtinimą, jog ji nuolat gyvena Anglijoje.

Kas tas „habitual residence“ testas?

Nuolatinio gyventojo (habitual residence) testas JK pradėtas taikyti nuo 2014 m., siekiant užkirsti kelią taip vaidinamam pašalpų turizmui.

Iš pradžių šis testas taikytas bedarbio pašalpos siekiantiems atvykėliams. Vėliau jis pradėtas taikyti ir kitų pašalpų siekiantiems imigrantams: nepakankamų pajamų pašalpos (Income Support), vaiko pašalpos (Child Benfit), būsto nuomos pašalpos (Housing Benefit), pensijos pašalpos (Pension Credit) ir pan.

Šiuo metu beveik kiekvienas JK gyvenantis emigrantas iš Europos Sąjungos valstybių, kuris kreipiasi dėl bet kokios pašalpos, turi praeiti nuolatinio gyventojo testą. Testo sudėtingumą rodo tai, kad pernai beveik pusė prašymų dėl pašalpų buvo atmesti dėl to, jog nepakako įrodymų nuolatinio gyventojo statusui patvirtinti.

Pastaruoju metu patvirtinimo, kad esi nuolatinis JK gyventojas, vis dažniau reikalauja ir gydymo įstaigos, ypač tada, kai vienoje ar kitoje ligoninėje ar klinikoje lankomasi pirmą kartą.

Net šeimos gydytojo (GP) siuntimas nėra laikomas pakankamu įrodymu, kad esi nuolatinis JK gyventojas.

Kas sprendžia dėl nuolatinio gyventojo statuso?

Sprendimą, ar jūs atitinkate nuolatinio gyventojo statuso reikalavimus, dažniausiai priima Darbo ir pensijų ministerija (Department of Work and Pensions), Mokesčių inspekcija (HM Ravenue and Customs) ir savivaldybės darbuotojai.

Aiškaus apibrėžimo, kas gali būti laikomas nuolatiniu gyventoju, nėra, todėl sprendimą priimantys asmenys dažnai atsižvelgia į tai, kiek laiko asmuo gyvena JK, kokios yra jo atvykimo priežastys, kiek ilgai ketinama šalyje gyventi, ar asmuo dirba. Jei atvykėlis yra bedarbis, atsižvelgiama į jo galimybes greitai susirasti darbą.

Svarbu ir tai, kaip tampriai imigranto gyvenimas yra susijęs su JK. Yra žiūrima, ar imigrantas JK įsigijo nekilnojamo turto, ar didžiąją savo asmeninio turto dalį jis laikote JK, ar čia gyvena jo giminaičiai bei šeimos nariai. Taip pat svarbu būti užsiregistravus pas vietinį šeimos gydytoją, turėti banko sąskaitą, būti JK veikiančių organizacijų ar klubų nariu, vesti vaikus į vietinę mokyklą.

Nėra vieno ar kelių reikalavimų, kurie nulemtų sprendimą dėl nuolatinio gyventojo statuso. Paprastai atsižvelgiama į specifinę kiekvieno asmens situaciją, todėl, pildant HRT (Habitual Residence Test), labai svarbu pateikti kiek įmanoma daugiau įrodymų apie nuolatinę gyvenamą vietą.

Tarp tokių įrodymų gali būti kelionės bilietai, pagal kuriuos sprendžiama, kada asmuo atvyko į JK, pažyma apie mokykloje besimokančius vaikus, įrodymai, kad asmuo dirba (tam tinka algalapiai, darbdavio laiškas arba HMRC raštas, kad esate registruotas kaip selfemployed).

Esant bedarbiu, bet dirbus anksčiau, reikia pristatyti pažymą iš buvusios darbovietės, nurodant bedarbystės priežastis.

Taipogi pageidautina pateikti pažymą apie užsienyje parduotą nekilnojamąjį turtą arba nutrauktą nuomos sutartį bei JK įsigyto arba nuomojamo būsto dokumentus.

Norint gauti nuolatinio gyventojo statusą, reikia šalyje išgyventi tam tikrą laikotarpį, kuris nėra aiškiai apibrėžtas. Jei norima gauti bedarbio pašalpą, JK riekia būti išgyvenus ne mažiau nei tris mėnesius.

Sprendimą galima skųsti

Negavus nuolatinio gyventojo statuso, per mėnesį raštu galima kreipti į sprendimo priėmėjus ir prašyti, kad būtų pateiktos to priežastys.

Jeigu nurodytos priežastys atrodo nepakankamos, galima prašyti sprendimą persvarstyti.

Tokiu atveju gali būti paprašyta atsiųsti daugiau duomenų ir įrodymų. Tai užima nemažai laiko, tačiau ši procedūra būtina norint apskųsti sprendimą.

Jei prašymas dėl pašalpos buvo atmestas dėl to, kad asmuo neatitinka nuolatinio gyventojo kriterijų, po kiek laiko dėl pašalpos galima kreiptis iš naujo.

Kadangi nėra nustatyta, po kiek laiko galima kartoti prašymą, naują prašymą pašalpai bei skundą dėl HRT išvadų patartina pateikti tuo pačiu metu. Atliekant šią priocedūrą taip pat pravartu pasitarti su CAB (Citizens Advice) tarnybos specialistais.

Zita Čepaitė, Anglija.lt

 (Komentarų: 6)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: