Gimėme laisvais žmonėmis ir privalome už save pakovoti [nuomonė] 

Įkėlė Audrius Bubliauskas. Tai yra skaitytojo įkelta informacija, ir Anglija.lt Ltd už turinį neatsako.

Nuolatiniai Anglija.lt skaitytojai jau pažįsta komentaruose dažnai pasireiškiantį kovotoją su kapitalistine sistema Audrių. Šį kartą Audrius nutarė išsamiau išdėstyti savo mintis. Taigi apie „parazitinę kapitalistinę sistemą“, emigraciją, išnaudojimą, valdžią ir vertybes – žemiau.

*Kalba netaisyta.

Parazitinė kapitalistinė sistema, kurią valdo oligarchai, naudodami parazitinę valdžią, yra prieš žmogų, prieš gamtą, prieš Dievą. Jie neturi jokių vertybių, jų dievas yra auksas. Viskas kas neša pelną yra puoselėjama, kuriama, sėjama ir pjaunama, tam išnaudojant Žmogų ir Gamtą.

Visa tai atneša gerų rezultatų tik parazitams, o išnaudojamieji kenčia. Žmogus, darbininkas, gauna tik tiek kad galėtų išlikti gyvas darbui, o tie, kas yra šiek tiek apsukresni, mažiau nukentėję nuo kapitalistinės sistemos valdymo pasekmių, tie sugeba gauti šiek tiek daugiau ir gali dar susiplanuoti gyvenimą, bet visumoje nesuvokia tikrojo narvo dydžio, nesupranta, jog yra vergai kapitalui, parazitams (arba patys tokiais tampa). Tobulas vergas yra tas, kuris nesuvokia, jog yra vergas. O vergas, kuris didžiuojasi būdamas vergu, yra parazitinės sistemos dalis. Parazitai valdo per kaltę – skolą, tam pasitelkdami religiją, sukurdami finansinio valdymo sistemą – bankus ir palūkaninę vergiją.

Veiksmingiausias valdymo ginklas yra informacija .Pasinaudodami aukščiausio lygio žiniomis ir išnaudodami jas savo reikmėm , parazitai dirba per parsidavusią žiniasklaidą, švietimą ir bažnyčią. Parazitai už pinigus nuperka viską, išskyrus pagarbą ir visas kitas žmogiškąsias vertybes. Kvailindami žmones dezinformacija nuodija tautą. Tas nuodas yra alkoholis, kuris, be tautos bukinimo, neša didžiulį pelną. Vaistai, maistas, gėrimai, viskas susiję. Per nuodijimą, per gydymą tais pačiais nuodais, gaunamas pelnas. Viskas yra išnaudojama, viskas yra įrankis nešti pelnui. Darbininkijai sudaromos tokios sąlygos, jog žmogus galėtų būti naudingas tik pasipelnymui jį išnaudojant. Kaip pavyzdį įdėsiu straipsnį apie išnaudotą darbuotoją: http://bendraukime.lrytas.lt/isklausykite/vergiska-darbo-patirtis-prekybos-centre-jau-neturiu-ko-bijoti.htm

Jokio asmeninio ar juo labiau bendro tautinio gyvenimo kūryboje ir bendram darbe dėl bendros ateities, galiausiai dėl vaikų ateities, nėra. Nes svarbiausia yra kapitalas. Už tuos pinigus parazitai gyvena pilnavertį, bet tuščią gyvenimą. Tie, kurie nukentėję mažiau nuo išnaudojimo, dar bando įsitvirtinti prarastoje valstybėje – vakarų kolonijoje, mokindamiesi, tapdami įvairiais specialistais. Taip jie yra naudingesni ir pasidaro sąlygas gyvenimui, bet visumoje ji iš tiesų vergauja parazitams. O tie, kurie nukentėję, nuo parazitinių valdymo pasekmių, yra pasmerkti vergauti be jokios ateities gyvenime arba emigruoti – vergavimui svetur, gaunant už tai daugiau pinigų, su kuriais jau gali kažkokį tolimesnį gyvenimo planą vykdyti, neužsibūti vienoje padėtyje.

Darbininkija yra pasmerkta vergavimui. Darbininkas tai yra įrankis kapitalui krauti. Jokios teisės į gyvenimą, šeimos planavimą ir jos kūrybingą gerbūvį. Tu valgai, geri, miegi vien tik tam, kad būtum gyvybingesnis darbui, o, jeigu turi sveikatos problemų – esi nurašomas, nes neneši pelno parazitams. O, jei kartais dar esi per tokį gyvenimą išlikęs Žmogumi ir bandai parodyti savo žmogiškąsias teises, tave nutildo atsisakydami tavo paslaugų ir palieka likimo valiai – kaip šunį. Nes tas, kuris supranta, jog gyvena neteisingą gyvenimą ir yra išnaudojamas, yra pavojingas parazitiniam pasipelnymui iš visko, kas gyva ar negyva, juda ar nejuda. Taip yra atimamas finansins pavadėlis, be kurio tu tampi niekas. Gerai, jei dar turi dar nuosavą būstą, turi bent kur pamiegoti, o jeigu neturi, pasibaigus pinigams, atsidūri gatvėje.

Kiek darbininkijos yra pasidavę tokiam žiaurumui, prasigėrę, degradavę. Kiek mūsų jau užkasta po velėna. Žmonės jau bijo kažką daryti, bet ką jie praras? Ką praras, gyvenimą? Ar čia yra gyvenimas? Čia yra pragaras, kurį sukūrė parazitai, gimę tarnais, gimę šliaužioti ir parazitauti. O mes, darbininkija, gimėme laisvais žmonėmis ir privalome už save pastovėti. Todėl bijoti nėra ko, nes norint būti laisvu ir nepriklausomu,reikia kovoti už savo vieta po saule, už savo gyvenimą. Privalome tapti laisvės ir nepriklausomybės kariais, jeigu norime savos valstybės, savos žemės, savo vandens, savų namų, visko, kas yra sąva.

Esame gimę Lietuvoje ir šią šalį laikome tėvyne. Ne keikti ir smerkti Lietuvą reikia, o ją ginti nuo parazitavimo. Lietuvą privalome susitvarkyti taip, kad ji taptų išsvajotais namais, bėgdami iš tėvynės svetur laimės nerasime niekada, nes viskas, kas mus sups, ką paliesime, bus svetima (nebent vertybė yra pinigai, tada esat gimę tarnais). Pamažu emigrantai taps kitataučiais. Lietuvoje nebeliks jaunimo, liks tik garbaus amžiaus žmonės. Gimstamumas nedidėja. Trisdešimties metų bėgyje nebeliks ir pačios tautos, pačios Lietuvos, nes parazitai nemiega, jie suplanavę vietoj emigrantų įleisti imigrantus, pigią darbo jėgą iš dar mažiau pasiturinčių valstybių (tokių tikrai yra), kurie bus patenkinti ir tokiu egzistavimu, nes savo šalyse turi dar baisesnes sąlygas, kurias jiems sudarė kiti parazitai ar gamtinės sąlygos.

Sakau Jums: parazitai nemiega. Miegate Jūs! O Jus pažadins tik didžiulis sukrėtimas, kuris leis jūsų pačiom subinėm pajausti, kas vyksta. Dabar dar turite ir šildymą, dujas, vandenį, prekybos centrus (parazitinų pasipelnymo šaltinį) ir t.t. Bet, kas bus, kada reikės kovoti už duonos kąsnį? Juk parazitaujanti sistema gerbūvio nekuria, jie darosi tik pelną, viską naikinant ir išnaudojant. Su tokiu vartojimo tempu labai greitai sunaudosime žemės išteklius ir suprasime, kad pinigai nėra valgomi. Be to, kuo toliau, tuo labiau jie ėda mums gyvenimą ir riboja teisę gyventi. Tie, kurie mąsto, jog po jų “nors ir tvanas”, nedžiūgaukite, tai palies jus ir jūsų vaikus.

Mus naikina sistemiškai, per nutautinimą, nukultūrinimą, svetimas nežmoniškas ”vertybes”, per alkoholį, teisinę sistemą, sveikatos sistemą, socialinę sistemą. Mus verčia gyvuliais. Tokius labai lengva valdyti.

Kreipiuosi į darbininkiją ieškodamas bendraminčių, kurie nebijo už save pastovėti ir nori pilnaverčio laisvo ir nepriklausomo gyvenimo. Mes privalome tai pasiimti patys, niekas mums gerbūvio ant lėkštutės neatneš. Todėl junkitės prie nacionaldarbininkų, kurkite patys grupes, organizuosimės ir kovosim. Garantijų, jog pavyks, nėra jokių, bet pasiduoti parazitui be kovos nevalia. Taip daro tik bailiai, kurie bijo gyvenimo. Mūsų pusėje yra teisybė, todėl mes turime didžiausią jėgą, tik privalome susivienyti. Privalome kelti tautai sąmonę dalindamiesi informacija. Parsidavusi žiniasklaida to neparašys niekada. Mes privalome turėti savo žiniasklaidą ir ją nuolat tobulinti. Vyksta informacijos karas, parazitai tautą durnina, o mes keliam tautai sąmonę. Nuo Jūsų priklausys ar mes atsibusime po sukrėtimo ar anksčiau.

Bet vis tiek tam reikia pasiruošti ir sukurti rimtą organizaciją, kuri sugebės perimti parazitinės sistemos vairą ir įvesti tvarką, kuri remiasi tautiniu pagrindu. Kada valdys Tauta, nuo tautos nutarimų ir sprendimų palaikymo priklausys ir tautos ateitis. Šiuo metu vykdome projektą internete, kuriuo siekiame kelti tautai sąmonę ir ieškome bendraminčių, parazitinės sistemos nesugadintų žmonių, kurie dar nepraradę žmogiškumo. Vienintelis ginklas prieš kapitalo diktatūrą yra tautinis socializmas. Ir tokią tvarką mes turėsime tik eidami revoliuciniu keliu, keldami tautai sąmonę. Jokių sąjungų, jokio lovio, kuris atneša naudą tik parazitams nebus. Nei su JAV, nei su Rusija mes nesijungsime. Revoliucija privalo būti vykdoma Baltijos šalyse. Su vienas kito pagalba mes atsistosime ant kojų ir pasieksime pergalę – nepriklausomybę ir tautiniu pagrindu besiremiančią tvarką. Turėsime savo valstybę, savus namus ir laisvę gyventi kaip norime mes patys, kurti savo gerbūvį. Nebus jokio išnaudojimo. Tas kelias yra sunkus ir galbūt pareikalaus aukų,bet tas kelias yra veiksmingiausias ir patikimiausias.

Turime rimtą ideologiją, kuri yra laisvės ir nepriklausomybės idėja, turime aiškią Lietuvos ateities viziją ir pasiryžimą už tai kovoti ir dirbti. Veikiame nepažeidinėdami baudžiamojo kodekso, nedarome neapgalvotų sprendimų. Mūsų niekas nefinansuoja, ateityje privalėsime užsidirbti finansų patys ir ieškoti rėmėjų (tų, kurie sugeba pasidaryti daugiau pinigų, bet supranta, kad yra išnaudojami parazitinės sistemos), nes informacijai skleisti reikia priemonių, vien interneto neužtenka. Keldami tautai sąmonę, griausime parazitinę sistemą, kuriai subyrėjus pakeisime ją iš pamatų į tautiniu pagrindu besiremenčią tvarką – tautinį socializmą. Kada bendra gerovė svarbesnė už asmeninę naudą (jokio pasipelnymo išnaudojant), kada degs meilė tautai ir tėvynei, kada saugosime save ir kursime sau gerą ateitį, keičiant dabartį.

Taigi tau spręsti, ar tu nori kad tavo darbas būtų naudingas, atitinkamai ir teisingai atlyginamas, dirbant dėl bendros gerovės .Ar tu vergausi išnaudotojui, neturėsi to ko reikia norint gyventi normalų, pilnavertį gyvenimą, priimant parazitų taisyklę: dirbk,pirk ir mirk. Ar tu gyvensi kaip normalus žmogus, turėsi teisę reguliuoti savo gyvenimą kaip nori pats, neklausant jokios kapitalo diktatūros. Supraskite, likimas jūsų rankose, mes privalome kovoti už laisvę ir nepriklausomybę. Tik blaivi tauta gali išlikti. Privalote gimti iš naujo savo mintyse.

UŽ DARBININKIJĄ!

Įkėlė Audrius Bubliauskas. Tai yra skaitytojo įkelta informacija, ir Anglija.lt Ltd už turinį neatsako.

Nuolatiniai Anglija.lt skaitytojai jau pažįsta komentaruose dažnai pasireiškiantį kovotoją su kapitalistine sistema Audrių. Šį kartą Audrius nutarė išsamiau išdėstyti savo mintis. Taigi apie „parazitinę kapitalistinę sistemą“, emigraciją, išnaudojimą, valdžią ir vertybes – žemiau.

*Kalba netaisyta.

Parazitinė kapitalistinė sistema, kurią valdo oligarchai, naudodami parazitinę valdžią, yra prieš žmogų, prieš gamtą, prieš Dievą. Jie neturi jokių vertybių, jų dievas yra auksas. Viskas kas neša pelną yra puoselėjama, kuriama, sėjama ir pjaunama, tam išnaudojant Žmogų ir Gamtą.

Visa tai atneša gerų rezultatų tik parazitams, o išnaudojamieji kenčia. Žmogus, darbininkas, gauna tik tiek kad galėtų išlikti gyvas darbui, o tie, kas yra šiek tiek apsukresni, mažiau nukentėję nuo kapitalistinės sistemos valdymo pasekmių, tie sugeba gauti šiek tiek daugiau ir gali dar susiplanuoti gyvenimą, bet visumoje nesuvokia tikrojo narvo dydžio, nesupranta, jog yra vergai kapitalui, parazitams (arba patys tokiais tampa). Tobulas vergas yra tas, kuris nesuvokia, jog yra vergas. O vergas, kuris didžiuojasi būdamas vergu, yra parazitinės sistemos dalis. Parazitai valdo per kaltę – skolą, tam pasitelkdami religiją, sukurdami finansinio valdymo sistemą – bankus ir palūkaninę vergiją.

Veiksmingiausias valdymo ginklas yra informacija .Pasinaudodami aukščiausio lygio žiniomis ir išnaudodami jas savo reikmėm , parazitai dirba per parsidavusią žiniasklaidą, švietimą ir bažnyčią. Parazitai už pinigus nuperka viską, išskyrus pagarbą ir visas kitas žmogiškąsias vertybes. Kvailindami žmones dezinformacija nuodija tautą. Tas nuodas yra alkoholis, kuris, be tautos bukinimo, neša didžiulį pelną. Vaistai, maistas, gėrimai, viskas susiję. Per nuodijimą, per gydymą tais pačiais nuodais, gaunamas pelnas. Viskas yra išnaudojama, viskas yra įrankis nešti pelnui. Darbininkijai sudaromos tokios sąlygos, jog žmogus galėtų būti naudingas tik pasipelnymui jį išnaudojant. Kaip pavyzdį įdėsiu straipsnį apie išnaudotą darbuotoją: http://bendraukime.lrytas.lt/isklausykite/vergiska-darbo-patirtis-prekybos-centre-jau-neturiu-ko-bijoti.htm

Jokio asmeninio ar juo labiau bendro tautinio gyvenimo kūryboje ir bendram darbe dėl bendros ateities, galiausiai dėl vaikų ateities, nėra. Nes svarbiausia yra kapitalas. Už tuos pinigus parazitai gyvena pilnavertį, bet tuščią gyvenimą. Tie, kurie nukentėję mažiau nuo išnaudojimo, dar bando įsitvirtinti prarastoje valstybėje – vakarų kolonijoje, mokindamiesi, tapdami įvairiais specialistais. Taip jie yra naudingesni ir pasidaro sąlygas gyvenimui, bet visumoje ji iš tiesų vergauja parazitams. O tie, kurie nukentėję, nuo parazitinių valdymo pasekmių, yra pasmerkti vergauti be jokios ateities gyvenime arba emigruoti – vergavimui svetur, gaunant už tai daugiau pinigų, su kuriais jau gali kažkokį tolimesnį gyvenimo planą vykdyti, neužsibūti vienoje padėtyje.

Darbininkija yra pasmerkta vergavimui. Darbininkas tai yra įrankis kapitalui krauti. Jokios teisės į gyvenimą, šeimos planavimą ir jos kūrybingą gerbūvį. Tu valgai, geri, miegi vien tik tam, kad būtum gyvybingesnis darbui, o, jeigu turi sveikatos problemų – esi nurašomas, nes neneši pelno parazitams. O, jei kartais dar esi per tokį gyvenimą išlikęs Žmogumi ir bandai parodyti savo žmogiškąsias teises, tave nutildo atsisakydami tavo paslaugų ir palieka likimo valiai – kaip šunį. Nes tas, kuris supranta, jog gyvena neteisingą gyvenimą ir yra išnaudojamas, yra pavojingas parazitiniam pasipelnymui iš visko, kas gyva ar negyva, juda ar nejuda. Taip yra atimamas finansins pavadėlis, be kurio tu tampi niekas. Gerai, jei dar turi dar nuosavą būstą, turi bent kur pamiegoti, o jeigu neturi, pasibaigus pinigams, atsidūri gatvėje.

Kiek darbininkijos yra pasidavę tokiam žiaurumui, prasigėrę, degradavę. Kiek mūsų jau užkasta po velėna. Žmonės jau bijo kažką daryti, bet ką jie praras? Ką praras, gyvenimą? Ar čia yra gyvenimas? Čia yra pragaras, kurį sukūrė parazitai, gimę tarnais, gimę šliaužioti ir parazitauti. O mes, darbininkija, gimėme laisvais žmonėmis ir privalome už save pastovėti. Todėl bijoti nėra ko, nes norint būti laisvu ir nepriklausomu,reikia kovoti už savo vieta po saule, už savo gyvenimą. Privalome tapti laisvės ir nepriklausomybės kariais, jeigu norime savos valstybės, savos žemės, savo vandens, savų namų, visko, kas yra sąva.

Esame gimę Lietuvoje ir šią šalį laikome tėvyne. Ne keikti ir smerkti Lietuvą reikia, o ją ginti nuo parazitavimo. Lietuvą privalome susitvarkyti taip, kad ji taptų išsvajotais namais, bėgdami iš tėvynės svetur laimės nerasime niekada, nes viskas, kas mus sups, ką paliesime, bus svetima (nebent vertybė yra pinigai, tada esat gimę tarnais). Pamažu emigrantai taps kitataučiais. Lietuvoje nebeliks jaunimo, liks tik garbaus amžiaus žmonės. Gimstamumas nedidėja. Trisdešimties metų bėgyje nebeliks ir pačios tautos, pačios Lietuvos, nes parazitai nemiega, jie suplanavę vietoj emigrantų įleisti imigrantus, pigią darbo jėgą iš dar mažiau pasiturinčių valstybių (tokių tikrai yra), kurie bus patenkinti ir tokiu egzistavimu, nes savo šalyse turi dar baisesnes sąlygas, kurias jiems sudarė kiti parazitai ar gamtinės sąlygos.

Sakau Jums: parazitai nemiega. Miegate Jūs! O Jus pažadins tik didžiulis sukrėtimas, kuris leis jūsų pačiom subinėm pajausti, kas vyksta. Dabar dar turite ir šildymą, dujas, vandenį, prekybos centrus (parazitinų pasipelnymo šaltinį) ir t.t. Bet, kas bus, kada reikės kovoti už duonos kąsnį? Juk parazitaujanti sistema gerbūvio nekuria, jie darosi tik pelną, viską naikinant ir išnaudojant. Su tokiu vartojimo tempu labai greitai sunaudosime žemės išteklius ir suprasime, kad pinigai nėra valgomi. Be to, kuo toliau, tuo labiau jie ėda mums gyvenimą ir riboja teisę gyventi. Tie, kurie mąsto, jog po jų “nors ir tvanas”, nedžiūgaukite, tai palies jus ir jūsų vaikus.

Mus naikina sistemiškai, per nutautinimą, nukultūrinimą, svetimas nežmoniškas ”vertybes”, per alkoholį, teisinę sistemą, sveikatos sistemą, socialinę sistemą. Mus verčia gyvuliais. Tokius labai lengva valdyti.

Kreipiuosi į darbininkiją ieškodamas bendraminčių, kurie nebijo už save pastovėti ir nori pilnaverčio laisvo ir nepriklausomo gyvenimo. Mes privalome tai pasiimti patys, niekas mums gerbūvio ant lėkštutės neatneš. Todėl junkitės prie nacionaldarbininkų, kurkite patys grupes, organizuosimės ir kovosim. Garantijų, jog pavyks, nėra jokių, bet pasiduoti parazitui be kovos nevalia. Taip daro tik bailiai, kurie bijo gyvenimo. Mūsų pusėje yra teisybė, todėl mes turime didžiausią jėgą, tik privalome susivienyti. Privalome kelti tautai sąmonę dalindamiesi informacija. Parsidavusi žiniasklaida to neparašys niekada. Mes privalome turėti savo žiniasklaidą ir ją nuolat tobulinti. Vyksta informacijos karas, parazitai tautą durnina, o mes keliam tautai sąmonę. Nuo Jūsų priklausys ar mes atsibusime po sukrėtimo ar anksčiau.

Bet vis tiek tam reikia pasiruošti ir sukurti rimtą organizaciją, kuri sugebės perimti parazitinės sistemos vairą ir įvesti tvarką, kuri remiasi tautiniu pagrindu. Kada valdys Tauta, nuo tautos nutarimų ir sprendimų palaikymo priklausys ir tautos ateitis. Šiuo metu vykdome projektą internete, kuriuo siekiame kelti tautai sąmonę ir ieškome bendraminčių, parazitinės sistemos nesugadintų žmonių, kurie dar nepraradę žmogiškumo. Vienintelis ginklas prieš kapitalo diktatūrą yra tautinis socializmas. Ir tokią tvarką mes turėsime tik eidami revoliuciniu keliu, keldami tautai sąmonę. Jokių sąjungų, jokio lovio, kuris atneša naudą tik parazitams nebus. Nei su JAV, nei su Rusija mes nesijungsime. Revoliucija privalo būti vykdoma Baltijos šalyse. Su vienas kito pagalba mes atsistosime ant kojų ir pasieksime pergalę – nepriklausomybę ir tautiniu pagrindu besiremiančią tvarką. Turėsime savo valstybę, savus namus ir laisvę gyventi kaip norime mes patys, kurti savo gerbūvį. Nebus jokio išnaudojimo. Tas kelias yra sunkus ir galbūt pareikalaus aukų,bet tas kelias yra veiksmingiausias ir patikimiausias.

Turime rimtą ideologiją, kuri yra laisvės ir nepriklausomybės idėja, turime aiškią Lietuvos ateities viziją ir pasiryžimą už tai kovoti ir dirbti. Veikiame nepažeidinėdami baudžiamojo kodekso, nedarome neapgalvotų sprendimų. Mūsų niekas nefinansuoja, ateityje privalėsime užsidirbti finansų patys ir ieškoti rėmėjų (tų, kurie sugeba pasidaryti daugiau pinigų, bet supranta, kad yra išnaudojami parazitinės sistemos), nes informacijai skleisti reikia priemonių, vien interneto neužtenka. Keldami tautai sąmonę, griausime parazitinę sistemą, kuriai subyrėjus pakeisime ją iš pamatų į tautiniu pagrindu besiremenčią tvarką – tautinį socializmą. Kada bendra gerovė svarbesnė už asmeninę naudą (jokio pasipelnymo išnaudojant), kada degs meilė tautai ir tėvynei, kada saugosime save ir kursime sau gerą ateitį, keičiant dabartį.

Taigi tau spręsti, ar tu nori kad tavo darbas būtų naudingas, atitinkamai ir teisingai atlyginamas, dirbant dėl bendros gerovės .Ar tu vergausi išnaudotojui, neturėsi to ko reikia norint gyventi normalų, pilnavertį gyvenimą, priimant parazitų taisyklę: dirbk,pirk ir mirk. Ar tu gyvensi kaip normalus žmogus, turėsi teisę reguliuoti savo gyvenimą kaip nori pats, neklausant jokios kapitalo diktatūros. Supraskite, likimas jūsų rankose, mes privalome kovoti už laisvę ir nepriklausomybę. Tik blaivi tauta gali išlikti. Privalote gimti iš naujo savo mintyse.

UŽ DARBININKIJĄ!

 (Komentarų: 31)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: