Gyveni Anglijoje – gydykis Lietuvoje nemokamai! - Anglija.lt
 

Gyveni Anglijoje – gydykis Lietuvoje nemokamai! 

Prieš metus Jungtinės Karalystės gyventojams buvo suteikta teisė pasirinkti, kurioje Europos šalyje gydytis. Ši galimybė lietuviams, gyvenantiems JK ir peikiantiems čionykštę sveikatos sistemą, gali būti lyg išganymas, tačiau apie ją žino tikrai ne visi pacientai. Anglija.lt domėjosi, kaip gydytis Lietuvoje ar kitoje ES šalyje, ir atgauti pinigus iš NHS.

ES susitarė: sveikatos priežiūra – bendra

Europos Sąjungos ir ekonominės erdvės valstybėms susitarus dėl bendros sveikatos priežiūros visiems piliečiams, kiekvienas gali pasirinkti, kurioje šalyje gydytis. Tai labiausiai patogu piliečiams, gyvenantiems ne gimtojoje šalyje, bet gydytis norintiems ten, kur gimė ir užaugo.

Jungtinėje Karalystėje nuo pernai galioja Europos Sąjungos (ES) direktyva dėl teisės gydytis kitose šalyse narėse ir grįžus gauti kompensaciją už gydymo išlaidas iš nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS). 2011 m. kovo 9 d. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įsigaliojo 2011 m. balandžio 24 d. ES valstybės šią direktyvą turėjo perkelti į nacionalinę teisę iki 2013 m. spalio 25 dienos.

Ši direktyva Anglijoje, Velse ir Škotijoje įsigaliojo 2013 metų spalį, o Šiaurės Airijoje – 2013-ųjų gruodį. Taigi Jungtinės Karalystės rezidentai šia teise gali naudotis vos metus.

ES direktyva dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas (angl. „EU Directive on cross-border healthcare“ arba „Article 56“) suteikia teisę pacientui pasirinkti, kurioje šalyje jis nori gydytis. Tai galioja ne tik valstybiniame, bet ir privačiame sveikatos priežiūros sektoriuje. Gyvenantiems JK, reikia turėti NHS numerį ir būti prisiregistravus pas šeimos gydytoją (angl. „General practitioner“ – GP), tuomet, atlikus gydymą kitoje šalyje, visos arba dalis išlaidų bus kompensuotos iš NHS lėšų.

Kaip veikia ši sistema?

Svarbiausia, ką reikia žinoti apie šią sistemą, yra tai, kad NHS kompensuos išlaidas tik už tas procedūras, kurias galėtum atlikti ir NHS įstaigose. Taip pat šios procedūros turi būti mediciniškai pagrįstos – paprasčiau tariant, turėtum gauti savo šeimos gydytojo rekomendaciją atlikti gydymą. Tuomet gali pasirinkti, ar atlikti gydymą NHS įstaigoje Jungtinėje Karalystėje, ar kitoje šalyje, pavyzdžiui, Lietuvoje.

Kai kurias procedūras galima atlikti kitoje šalyje be išankstinio NHS sutikimo kompensuoti išlaidas. Tokiu atveju, už gydymą Lietuvoje ar kitoje ES šalyje iš pradžių reikės sumokėti savo lėšomis, o grįžus į JK pateikti dokumentus iš gydytojų Lietuvoje (išverstus į anglų kalbą) ir užpildyti v9 formą. Tuomet bus kompensuotos gydymo išlaidos.

Tačiau sudėtingesniems gydymams reikalingas išankstinis NHS leidimas (angl. „prior authorisation“). Sąrašą procedūrų ir gydymų, kuriems reikia gauti NHS sutikimą prieš pradedant gydymą užsienyje, gali rasti čia. Šis sąrašas nėra galutinis, todėl saugiausia būtų pasiteirauti savo šeimos gydytojo, ar procedūrai, kurią ruošiesi atlikti užsienyje, reikia išankstinio leidimo, ar ne.

Leidimas gydymui užsienyje pagal ES direktyvą privalo būti suteiktas, jei tokio gydymo NHS įstaigose reikėtų laukti ilgą laiką, kuris priklauso nuo ligos. Jei laukiančiųjų eilė konkrečiam planiniam gydymui ilga, tikėtina, kad leidimas bus išduotas. Jei tokį leidimą išduoti atsisakoma, NHS yra įpareigota pateikti atmetimo priežastis.

Jei gydymui reikia išankstinio leidimo, turėsi užpildyti „v9a“ formą, kurią gali rasti čia. Gavus leidimą, viskas vyks taip pat, kaip prašant kompensuoti išlaidas už procedūras, kurioms leidimų nereikia: už gydymą kitoje šalyje sumokėjus savo lėšomis, reikės prašyti kompensacijos iš NHS ir pateikti originalius mokėjimų kvitus bei medicininius dokumentus, išverstus į anglų kalbą.

Už ką kompensacijos neatgausi?

Šis tarpvalstybinis susitarimas negalioja plastinėms, kosmetinėms ir kitoms procedūroms, kurios nėra kompensuojamos iš NHS biudžeto ir Jungtinėje Karalystėje. Ruošiantis gydytis kitoje šalyje, svarbu pasitikrinti, kad tokia pat procedūra būtų prieinama NHS įstaigoje. Taip pat svarbu žinoti, kad kelionės, apgyvendinimo, maitinimo išlaidos bei vertėjų paslaugos nebus kompensuojamos iš NHS biudžeto.

Ši direktyva taip pat neįpareigoja vietos sveikatos tarnybų kompensuoti gydymus, atliktus ne Europos Sąjungos bei ekonominės erdvės šalyse.

Kad ES piliečiams ši sistema būtų suprantama ir prieinama, kiekvienoje ES valstybėje narėje yra įkurti kontaktiniai centrai, teikiantys informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas, procedūras, dokumentų tvarkymą ir reikalavimus. Turint klausimų ar kilus neaiškumams dėl procedūrų, kurias galima atlikti kitose šalyje, reikėtų susisiekti su NHS England telefonu 0300 311 22 33 arba el. paštu england.contactus@nhs.net. Taip pat galima kreiptis į savo gyvenamosios vietos „Clinical Commissioning Group“, kurią galima rasti įvedus savo pašto kodą čia.

Atmintinė, ką būtina žinoti, norint gydytis užsienyje ir gauti kompensaciją iš NHS pagal ES direktyvą:

· Turi būti JK rezidentas (t.y., nuolatinis gyventojas. Rezidento leidimo (angl. „resident permit“) tam nereikia, turi tiesiog turėti teisę gyventi šalyje ir turėti tai patvirtinančius dokumentus (pvz., banko sąskaitos išrašus, britišką vairuotojo pažymėjimą ir pan., būti prisiregistravęs pas GP). Oficialiai JK rezidentu (t.y., gyventoju) laikomas tas asmuo, kuris turi teisę čia gyventi ir fiziškai būna šalyje daugiau kaip 183 dienas per metus.
· Negali prašyti finansavimo gydymams ne Europos Sąjungos ir ekonominės erdvės šalyse (ES ir EEE valstybių narių sąrašą rasi čia: https://www.gov.uk/eu-eea).
· Turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad šis gydymas tau reikalingas.
· Toks pat gydymas turi būti galimas ir NHS įstaigose.
· Kai kurie gydymai reikalauja išankstinio leidimo.
· Gydymo išlaidos bus kompensuotos iki tos sumos, kiek šis gydymas kainuotų NHS.

Specialisto komentaras

Kompensacijas iš NHS už gydymą Lietuvoje gauti padedančio biuro „Body Bureau“ atstovas Arūnas Žukauskas teigia, jog nemažai NHS pacientų apie šią galimybę dar nėra informuoti.

„Direktyvai galiojant metus, vis dar gana nedidelė dalis pacientų žino apie galimybę gauti gydymą kitoje šalyje. Net nemaža dalis GP apie tai nėra girdėję ir nėra pasiruošę suteikti išsamios informacijos. Anglijoje apie 2 000 pacientų jau pasinaudojo šia galimybe ir besikreipiančiųjų srautas vis didėja. Vidutiniškai gauname 1–3 lietuvių dokumentus kompensacijai gauti per savaitę, bet besidominčių yra dešimtys. Visada rekomenduojame kreiptis dar prieš vykstant į Lietuvą, siekiant išvengti situacijos, kai dėl dokumentų trūkumo paraiška kompensacijai gauti yra atmetama“, – teigė A. Žukauskas.

Pasak A. Žukausko, JK gyvenantys lietuviai, „kurių gydymas atitinka kriterijus, dažniausiai renkasi privačias Lietuvos klinikas, kadangi nereikia rūpintis dar vis opia problema – kyšiais, nėra eilių ir didesnis komfortas, o kompensacijos lygis dažniausiai pakankamas padengti visas gydymo išlaidas. Žinoma, prieš nusprendžiant vykti, reikėtų pasidomėti, ar konkretus gydymas ar procedūra yra kompensuojama, lengvai prieinama NHS pacientams“.

Arūno Žukausko teigimu, kompensacijos gavimo proceso sudėtingumas „gali labai priklausyti nuo vietos, kur Anglijoje pacientas gyvena, nes galutiniai sprendimai priimami regioniniu lygiu, ar visi dokumentai (gydytojų išrašai, apmokėtos sąskaitos, NHS numerio, įrodymų, kad pacientas yra teisėtas JK rezidentas ir t. t.) yra tinkamai parengti, ar tai autorizacijos prieš gydymą gavimas, ar kompensacijos paraiška jau grįžus iš Lietuvos, operacijos / tyrimo tipo, ar buvo tirtasi dėl tos diagnozės NHS sistemoje, ar pakankamai ilgai prisiregistravęs pas vietinį GP. Jei pacientas turi visus reikalingus dokumentus ir sąskaitas už gydymą, kompensacijos gavimas užtrunka iki 20 darbo dienų“, – vardijo specialistas.

A. Žukauskas taip pat pažymėjo, kad norint gauti kompensaciją, būtina turėti šeimos gydytojo ar gydysiančio specialisto Lietuvoje ataskaitą apie diagnozę ir rekomenduotiną gydymą. „Pasitaiko atvejų, kai pacientai pageidauja atlikti operaciją ar profilaktinį patikrinimą vien dėl to, kad kažkas giminėje turėjo panašią ligą ir jie baiminasi panašios diagnozės. Tačiau nesant aiškioms medicininėms indikacijoms, toks gydymas ar diagnostika negali būti kompensuoti. Esminis kriterijus, norint atgauti gydymo išlaidas Lietuvoje, – gydytojo patvirtinta aiški diagnozė su mediciniškai pagrįsta išvada konkrečiam gydymui,“ – aiškino biuro atstovas.

Daugiau informacijos apie tarpvalstybinę sveikatos apsaugą ES šalyse galima rasti čia: http://bma.org.uk/practical-support-at-work/gp-practices/cross-border-healthcare

Ką manai apie tokią sistemą? Ar žinojai, kad gali gydytis Lietuvoje nemokamai? Gal jau teko gydytis Lietuvoje ar kitoje šalyje ir gauti išlaidų kompensaciją iš NHS? Parašyk savo nuomonę komentaruose!

Jolanta Terminaitė, Anglija.lt

Prieš metus Jungtinės Karalystės gyventojams buvo suteikta teisė pasirinkti, kurioje Europos šalyje gydytis. Ši galimybė lietuviams, gyvenantiems JK ir peikiantiems čionykštę sveikatos sistemą, gali būti lyg išganymas, tačiau apie ją žino tikrai ne visi pacientai. Anglija.lt domėjosi, kaip gydytis Lietuvoje ar kitoje ES šalyje, ir atgauti pinigus iš NHS.

ES susitarė: sveikatos priežiūra – bendra

Europos Sąjungos ir ekonominės erdvės valstybėms susitarus dėl bendros sveikatos priežiūros visiems piliečiams, kiekvienas gali pasirinkti, kurioje šalyje gydytis. Tai labiausiai patogu piliečiams, gyvenantiems ne gimtojoje šalyje, bet gydytis norintiems ten, kur gimė ir užaugo.

Jungtinėje Karalystėje nuo pernai galioja Europos Sąjungos (ES) direktyva dėl teisės gydytis kitose šalyse narėse ir grįžus gauti kompensaciją už gydymo išlaidas iš nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS). 2011 m. kovo 9 d. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įsigaliojo 2011 m. balandžio 24 d. ES valstybės šią direktyvą turėjo perkelti į nacionalinę teisę iki 2013 m. spalio 25 dienos.

Ši direktyva Anglijoje, Velse ir Škotijoje įsigaliojo 2013 metų spalį, o Šiaurės Airijoje – 2013-ųjų gruodį. Taigi Jungtinės Karalystės rezidentai šia teise gali naudotis vos metus.

ES direktyva dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas (angl. „EU Directive on cross-border healthcare“ arba „Article 56“) suteikia teisę pacientui pasirinkti, kurioje šalyje jis nori gydytis. Tai galioja ne tik valstybiniame, bet ir privačiame sveikatos priežiūros sektoriuje. Gyvenantiems JK, reikia turėti NHS numerį ir būti prisiregistravus pas šeimos gydytoją (angl. „General practitioner“ – GP), tuomet, atlikus gydymą kitoje šalyje, visos arba dalis išlaidų bus kompensuotos iš NHS lėšų.

Kaip veikia ši sistema?

Svarbiausia, ką reikia žinoti apie šią sistemą, yra tai, kad NHS kompensuos išlaidas tik už tas procedūras, kurias galėtum atlikti ir NHS įstaigose. Taip pat šios procedūros turi būti mediciniškai pagrįstos – paprasčiau tariant, turėtum gauti savo šeimos gydytojo rekomendaciją atlikti gydymą. Tuomet gali pasirinkti, ar atlikti gydymą NHS įstaigoje Jungtinėje Karalystėje, ar kitoje šalyje, pavyzdžiui, Lietuvoje.

Kai kurias procedūras galima atlikti kitoje šalyje be išankstinio NHS sutikimo kompensuoti išlaidas. Tokiu atveju, už gydymą Lietuvoje ar kitoje ES šalyje iš pradžių reikės sumokėti savo lėšomis, o grįžus į JK pateikti dokumentus iš gydytojų Lietuvoje (išverstus į anglų kalbą) ir užpildyti v9 formą. Tuomet bus kompensuotos gydymo išlaidos.

Tačiau sudėtingesniems gydymams reikalingas išankstinis NHS leidimas (angl. „prior authorisation“). Sąrašą procedūrų ir gydymų, kuriems reikia gauti NHS sutikimą prieš pradedant gydymą užsienyje, gali rasti čia. Šis sąrašas nėra galutinis, todėl saugiausia būtų pasiteirauti savo šeimos gydytojo, ar procedūrai, kurią ruošiesi atlikti užsienyje, reikia išankstinio leidimo, ar ne.

Leidimas gydymui užsienyje pagal ES direktyvą privalo būti suteiktas, jei tokio gydymo NHS įstaigose reikėtų laukti ilgą laiką, kuris priklauso nuo ligos. Jei laukiančiųjų eilė konkrečiam planiniam gydymui ilga, tikėtina, kad leidimas bus išduotas. Jei tokį leidimą išduoti atsisakoma, NHS yra įpareigota pateikti atmetimo priežastis.

Jei gydymui reikia išankstinio leidimo, turėsi užpildyti „v9a“ formą, kurią gali rasti čia. Gavus leidimą, viskas vyks taip pat, kaip prašant kompensuoti išlaidas už procedūras, kurioms leidimų nereikia: už gydymą kitoje šalyje sumokėjus savo lėšomis, reikės prašyti kompensacijos iš NHS ir pateikti originalius mokėjimų kvitus bei medicininius dokumentus, išverstus į anglų kalbą.

Už ką kompensacijos neatgausi?

Šis tarpvalstybinis susitarimas negalioja plastinėms, kosmetinėms ir kitoms procedūroms, kurios nėra kompensuojamos iš NHS biudžeto ir Jungtinėje Karalystėje. Ruošiantis gydytis kitoje šalyje, svarbu pasitikrinti, kad tokia pat procedūra būtų prieinama NHS įstaigoje. Taip pat svarbu žinoti, kad kelionės, apgyvendinimo, maitinimo išlaidos bei vertėjų paslaugos nebus kompensuojamos iš NHS biudžeto.

Ši direktyva taip pat neįpareigoja vietos sveikatos tarnybų kompensuoti gydymus, atliktus ne Europos Sąjungos bei ekonominės erdvės šalyse.

Kad ES piliečiams ši sistema būtų suprantama ir prieinama, kiekvienoje ES valstybėje narėje yra įkurti kontaktiniai centrai, teikiantys informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas, procedūras, dokumentų tvarkymą ir reikalavimus. Turint klausimų ar kilus neaiškumams dėl procedūrų, kurias galima atlikti kitose šalyje, reikėtų susisiekti su NHS England telefonu 0300 311 22 33 arba el. paštu england.contactus@nhs.net. Taip pat galima kreiptis į savo gyvenamosios vietos „Clinical Commissioning Group“, kurią galima rasti įvedus savo pašto kodą čia.

Atmintinė, ką būtina žinoti, norint gydytis užsienyje ir gauti kompensaciją iš NHS pagal ES direktyvą:

· Turi būti JK rezidentas (t.y., nuolatinis gyventojas. Rezidento leidimo (angl. „resident permit“) tam nereikia, turi tiesiog turėti teisę gyventi šalyje ir turėti tai patvirtinančius dokumentus (pvz., banko sąskaitos išrašus, britišką vairuotojo pažymėjimą ir pan., būti prisiregistravęs pas GP). Oficialiai JK rezidentu (t.y., gyventoju) laikomas tas asmuo, kuris turi teisę čia gyventi ir fiziškai būna šalyje daugiau kaip 183 dienas per metus.
· Negali prašyti finansavimo gydymams ne Europos Sąjungos ir ekonominės erdvės šalyse (ES ir EEE valstybių narių sąrašą rasi čia: https://www.gov.uk/eu-eea).
· Turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad šis gydymas tau reikalingas.
· Toks pat gydymas turi būti galimas ir NHS įstaigose.
· Kai kurie gydymai reikalauja išankstinio leidimo.
· Gydymo išlaidos bus kompensuotos iki tos sumos, kiek šis gydymas kainuotų NHS.

Specialisto komentaras

Kompensacijas iš NHS už gydymą Lietuvoje gauti padedančio biuro „Body Bureau“ atstovas Arūnas Žukauskas teigia, jog nemažai NHS pacientų apie šią galimybę dar nėra informuoti.

„Direktyvai galiojant metus, vis dar gana nedidelė dalis pacientų žino apie galimybę gauti gydymą kitoje šalyje. Net nemaža dalis GP apie tai nėra girdėję ir nėra pasiruošę suteikti išsamios informacijos. Anglijoje apie 2 000 pacientų jau pasinaudojo šia galimybe ir besikreipiančiųjų srautas vis didėja. Vidutiniškai gauname 1–3 lietuvių dokumentus kompensacijai gauti per savaitę, bet besidominčių yra dešimtys. Visada rekomenduojame kreiptis dar prieš vykstant į Lietuvą, siekiant išvengti situacijos, kai dėl dokumentų trūkumo paraiška kompensacijai gauti yra atmetama“, – teigė A. Žukauskas.

Pasak A. Žukausko, JK gyvenantys lietuviai, „kurių gydymas atitinka kriterijus, dažniausiai renkasi privačias Lietuvos klinikas, kadangi nereikia rūpintis dar vis opia problema – kyšiais, nėra eilių ir didesnis komfortas, o kompensacijos lygis dažniausiai pakankamas padengti visas gydymo išlaidas. Žinoma, prieš nusprendžiant vykti, reikėtų pasidomėti, ar konkretus gydymas ar procedūra yra kompensuojama, lengvai prieinama NHS pacientams“.

Arūno Žukausko teigimu, kompensacijos gavimo proceso sudėtingumas „gali labai priklausyti nuo vietos, kur Anglijoje pacientas gyvena, nes galutiniai sprendimai priimami regioniniu lygiu, ar visi dokumentai (gydytojų išrašai, apmokėtos sąskaitos, NHS numerio, įrodymų, kad pacientas yra teisėtas JK rezidentas ir t. t.) yra tinkamai parengti, ar tai autorizacijos prieš gydymą gavimas, ar kompensacijos paraiška jau grįžus iš Lietuvos, operacijos / tyrimo tipo, ar buvo tirtasi dėl tos diagnozės NHS sistemoje, ar pakankamai ilgai prisiregistravęs pas vietinį GP. Jei pacientas turi visus reikalingus dokumentus ir sąskaitas už gydymą, kompensacijos gavimas užtrunka iki 20 darbo dienų“, – vardijo specialistas.

A. Žukauskas taip pat pažymėjo, kad norint gauti kompensaciją, būtina turėti šeimos gydytojo ar gydysiančio specialisto Lietuvoje ataskaitą apie diagnozę ir rekomenduotiną gydymą. „Pasitaiko atvejų, kai pacientai pageidauja atlikti operaciją ar profilaktinį patikrinimą vien dėl to, kad kažkas giminėje turėjo panašią ligą ir jie baiminasi panašios diagnozės. Tačiau nesant aiškioms medicininėms indikacijoms, toks gydymas ar diagnostika negali būti kompensuoti. Esminis kriterijus, norint atgauti gydymo išlaidas Lietuvoje, – gydytojo patvirtinta aiški diagnozė su mediciniškai pagrįsta išvada konkrečiam gydymui,“ – aiškino biuro atstovas.

Daugiau informacijos apie tarpvalstybinę sveikatos apsaugą ES šalyse galima rasti čia: http://bma.org.uk/practical-support-at-work/gp-practices/cross-border-healthcare

Ką manai apie tokią sistemą? Ar žinojai, kad gali gydytis Lietuvoje nemokamai? Gal jau teko gydytis Lietuvoje ar kitoje šalyje ir gauti išlaidų kompensaciją iš NHS? Parašyk savo nuomonę komentaruose!

Jolanta Terminaitė, Anglija.lt

 (Komentarų: 23)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: