Išeiviai kviečiami teikti prašymus paramai studijoms gauti 

Nuo pirmadienio iki rugsėjo 30 d. Valstybinis studijų fondas (VSF) priima išeivijos ir lietuvių kilmės vaikų, vaikaičių, provaikaičių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, prašymus valstybės paramai gauti. Paramą gali gauti pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisųjų studijų studentai.

Kaip informavo Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vedėja Ilona Šakūrienė, šiemet keitėsi paramos teikimo sąlygos ir tvarka. „Šį rudenį išeiviai, norintys gauti valstybės paramą, turės pateikti elektroninius prašymus fondo interneto tinklalapyje www.vsf.lt ir patvirtinti savo tapatybę per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas, – sakė skyriaus vedėja. – Popieriniai prašymai nebus priimami“.

Kaip ir anksčiau, studentai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą: stipendiją ir vienkartinę socialinę išmoką. Parama neskiriama studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie yra atvykę. Atkreipiamas dėmesys, kad nuo šio rudens socialinę išmoką galės gauti ir studentai, turintys akademinių skolų. Stipendijos ir toliau bus skiriamos tik pažangiems studentams.

Stipendija už studijų rezultatus yra skiriama konkurso būdu vienam studijų semestrui ir išmokama kas mėnesį iki to semestro pabaigos. „Šiais metais pasikeitė stipendijos dydis, – sakė skyriaus vedėja. – Dabar jis yra visiems studentams vienodas, nepriklauso nuo studijų rezultatų ir siekia 3 bazines socialines išmokas (BSI) (šiuo metu 390 Lt per mėnesį)“.

Socialinė išmoka (nuo 700 Lt iki 1100 Lt) yra skiriama įvertinus pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį.

Labai svarbu, kad užpildę elektroninės formos paraišką, studentai iki rugsėjo 30 dienos nepamirštų į fondą pristatyti reikalingų dokumentų.

Pirmą kartą dėl paramos besikreipiantys lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai būtinai turi pateikti užsienio lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą, o išeivijos vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai – dokumentą, patvirtinantį, kad prieš atvykdami į Lietuvą jie ne mažiau kaip trejus metus gyveno užsienyje ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į devintą klasę.

Užsienio lietuviai, norintys gauti socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos fondui privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius jų socialines aplinkybes, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

www.anglija.lt

Nuo pirmadienio iki rugsėjo 30 d. Valstybinis studijų fondas (VSF) priima išeivijos ir lietuvių kilmės vaikų, vaikaičių, provaikaičių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, prašymus valstybės paramai gauti. Paramą gali gauti pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisųjų studijų studentai.

Kaip informavo Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vedėja Ilona Šakūrienė, šiemet keitėsi paramos teikimo sąlygos ir tvarka. „Šį rudenį išeiviai, norintys gauti valstybės paramą, turės pateikti elektroninius prašymus fondo interneto tinklalapyje www.vsf.lt ir patvirtinti savo tapatybę per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas, – sakė skyriaus vedėja. – Popieriniai prašymai nebus priimami“.

Kaip ir anksčiau, studentai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą: stipendiją ir vienkartinę socialinę išmoką. Parama neskiriama studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie yra atvykę. Atkreipiamas dėmesys, kad nuo šio rudens socialinę išmoką galės gauti ir studentai, turintys akademinių skolų. Stipendijos ir toliau bus skiriamos tik pažangiems studentams.

Stipendija už studijų rezultatus yra skiriama konkurso būdu vienam studijų semestrui ir išmokama kas mėnesį iki to semestro pabaigos. „Šiais metais pasikeitė stipendijos dydis, – sakė skyriaus vedėja. – Dabar jis yra visiems studentams vienodas, nepriklauso nuo studijų rezultatų ir siekia 3 bazines socialines išmokas (BSI) (šiuo metu 390 Lt per mėnesį)“.

Socialinė išmoka (nuo 700 Lt iki 1100 Lt) yra skiriama įvertinus pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį.

Labai svarbu, kad užpildę elektroninės formos paraišką, studentai iki rugsėjo 30 dienos nepamirštų į fondą pristatyti reikalingų dokumentų.

Pirmą kartą dėl paramos besikreipiantys lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai būtinai turi pateikti užsienio lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą, o išeivijos vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai – dokumentą, patvirtinantį, kad prieš atvykdami į Lietuvą jie ne mažiau kaip trejus metus gyveno užsienyje ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į devintą klasę.

Užsienio lietuviai, norintys gauti socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos fondui privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius jų socialines aplinkybes, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

 (Komentarų: 1)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: