JKLB suvažiavime - Lietuvių Sodybos išlikimo klausimas [dalyvauk!] 

JKLB Valdyba informuoja, kad per 7 mėnesių laikotarpį po š.m. metinio suvažiavimo ženkliai pablogėjo Lietuvių Sodybos Hampšire finansinė ir verslo padėtis.

Šiems klausimams svarstyti ir spręsti 2014 m. gruodžio 7 d. (sekmadienį) 12:00 val. LR Ambasados patalpose rengiamas neelinis JK Lietuvių bendruomenės suvažiavimas.

Mes visi suprantame, kad tik susivieniję mes galime tikėtis pozityvaus judėjimo. Tai buvo užtvirtinta Spalio 25d. Vienybės Deklaracijoje.
Kviečiame Vienybės dvasioje visus, kas neabejingas lietuvybės puoselėjimui, kas tiki šviesia ir skaidria ateitimi, atvykti į šį labai svarbų Lietuvių bendruomenės suvažiavimą.

Suvažiavimo metu bus:
• renkamas JKLB Valdybos Pirmininkas.
• sprendžiamos Lietuvių Sodybos iškilusios problemos.

Dalyviams ir svečiams registruotis būtina
el. paštu valdyba@jklb.org
arba tel.: 07446231932

JKLB informacija

JKLB Valdyba informuoja, kad per 7 mėnesių laikotarpį po š.m. metinio suvažiavimo ženkliai pablogėjo Lietuvių Sodybos Hampšire finansinė ir verslo padėtis.

Šiems klausimams svarstyti ir spręsti 2014 m. gruodžio 7 d. (sekmadienį) 12:00 val. LR Ambasados patalpose rengiamas neelinis JK Lietuvių bendruomenės suvažiavimas.

Mes visi suprantame, kad tik susivieniję mes galime tikėtis pozityvaus judėjimo. Tai buvo užtvirtinta Spalio 25d. Vienybės Deklaracijoje.
Kviečiame Vienybės dvasioje visus, kas neabejingas lietuvybės puoselėjimui, kas tiki šviesia ir skaidria ateitimi, atvykti į šį labai svarbų Lietuvių bendruomenės suvažiavimą.

Suvažiavimo metu bus:
• renkamas JKLB Valdybos Pirmininkas.
• sprendžiamos Lietuvių Sodybos iškilusios problemos.

Dalyviams ir svečiams registruotis būtina
el. paštu valdyba@jklb.org
arba tel.: 07446231932

JKLB informacija

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: