Kaip nauja pensijų tvarka Anglijoje atsilieps čia dirbantiems lietuviams? - Anglija.lt
 

Kaip nauja pensijų tvarka Anglijoje atsilieps čia dirbantiems lietuviams?  

Gauti pensiją, ne mažesnę kaip 600 svarų per mėnesį, daugeliui lietuvių atrodo nepasiekiama svajonė. Vis dėlto, Anglijoje dirbantiems ir mokesčius mokantiems emigrantams tai realu, tačiau maksimalią pensiją gaus ne visi.
Anglija.lt domėjosi, nuo ko priklauso pensijos dydis ir kokią pensiją gaus tie, kas neturi pilno darbo stažo.

Norint gauti pensiją svarbiausi yra socialinio draudimo įnašai. Samdomiems darbuotojams socialinio draudimo įnašai yra išskaičiuojami iš atlyginimo, įnašo sumą nurodant algalapyje. Dirbantys savarankiškai (self employed) iki šiol mokėjo patys, tačiau pereinant prie naujos pensijos keičiasi ir įnašų mokėjimo tvarka.

Pokyčiai socialinio draudimo įnašų srityje

Socialinio draudimo įnašai, kuriuos savarankiškai dirbantys privalėjo mokėti patys, 2015 m. liepos mėnesį buvo panaikinti. Nuo šiol socialinio draudimo įnašas, kuris šiuo metu siekia 2.80 sv. per savaitę, yra įtrauktas į metinę Mokesčių inspekcijai pateikiamą ataskaitą (self assessment) ir sumokamas kartu su metiniu pelno mokesčiu bei nuo pelno apskaičiuojamu socialinio draudimo mokesčiu.

Minėtą įnašą privalo mokėti kiekvienas, kuris iš darbinės veiklos per metus gauna daugiau kaip 5,965 sv.

Tie, kurių pajamos yra mažesnės, socialinio draudimo įnašo mokėti neprivalo, nes mažiau nei 5,965 sv. pajamų per metus gaunantis asmuo dažnai turi teisę naudotis kokia nors pašalpa ar lengvata, užtikrinančia nemokamą socialinį draudimą. Tačiau kai kuriais atvejais socialinio draudimo įnašus verta mokėti savanoriškai ir nuo šios arba mažesnės sumos, taip užsitikrinant teisę į valstybinę pensiją.

Asmenims, gaunantiems bedarbystės, invalidumo, nedarbingumo dėl ligos pašalpas arba auginantiems vaikus, socialinio draudimo įnašų mokėti nereikia; jie yra apdrausti valstybės. Beje, valstybės apdrausti yra ir tie samdomi darbuotojai, kurie uždirba ne daugiau kaip 155 sv. per savaitę.

Ar naujoji valstybinė pensija bus didesnė?

Jungtinės Karalystės politikai neseniai priėmė įstatymą, kuriuo panaikino seną ir įvedė naują valstybinę pensiją.

Naujoji valstybinė pensija visiems, sulaukusiems pensinio amžiaus ir turintiems pilną darbo stažą, bus vienoda – 155,65 sv. per savaitę.

Senoji, iki 2016 m. balandžio galiojanti valstybinė pensija susideda iš dviejų dalių – iš bazinės pensijos, kurios dydis visiems vienodas – 115,95 sv. per savaitę, bei papildomos pensijos, kuri varijavo priklausomai nuo uždarbio.

Įnašus bazinei pensijai privalomai mokėjo visi dirbantieji, išskyrus įstatymų numatytas lengvatas. Taip pat papildomos valstybinės pensijos buvo galima atsisakyti ir kaupti lėšas privačių pensijų fonduose ar kitose pensijų kaupimo schemose.

Tiems, kam pensinis amžius sueis iki 2016 m. balandžio 6 d., pensija bus apskaičiuota pagal senąją sistemą. Naująją pensiją galės gauti vyrai, gimę po 1951 balandžio 6 d., ir moterys, gimusios po 1953 m. balandžio 6 d. (daugiau informacijos https://www.gov.uk/new-state-pension/).

Tad gali būti, kad tie, kas pagal senąją tvarką buvo apdrausti bazinei ir papildomai pensijai bei gerai uždirbdavo, gaus didesnę pensiją, nei numatyta naujoji. Tačiau tiems, kurie uždirba tik minimumą arba yra apdrausti valstybės, naujoji pensija išeis į naudą.

Ar visi gaus maksimalią valstybinę pensiją?

Paprasčiausias būdas gauti maksimalią valstybinę pensiją yra turėti pilną darbo stažą, kuris šiuo metu yra 35 metai.

Vis dėlto, kad įgytum teisę į JK valstybinę pensiją, užtenka 10 m. darbo stažo, į kurį įskaitomi ne tik darbo metai, bet ir bedarbystės, nedarbingumo dėl ligos bei vaikų auginimo laikotarpiai.

Beje, 10 m. darbo stažas neprivalo būti nenutrūkstamas. Tai reiškia, tad angliškos valstybinės pensijos gali reikalauti ir tie, kas Anglijoje dirbo su pertrūkiais, tačiau iš viso sukaupė ne mažesnį kaip 10 m. darbo stažą.

Tiesa, 10 metų darbo stažas suteikia teisę ne į pilną valstybinę pensiją, o tik į jos dalį, kuri apskaičiuojama priklausomai nuo laikotarpio, už kurį buvo mokėti socialinio draudimo įnašai.

Nuo 2016 m. balandžio vieneri stažo metai suteiks galimybę gauti 4,44 sv. per savaitę pensiją. Vadinasi, turint 10 m. darbo stažą, pensija sieks 44,40 sv. per savaitę. Kiekvieni papildomai išdirbti metai pridės dar po 4,44 sv. per savaitę.

Deja, apskaičiuoti savo pensiją bus paprasta tik tiems, kas dirbti pradės ne anksčiau kaip 2016 m. balandį.

Tiems, kas iki 2016 m. balandžio jau turi sukaupę ilgesnį ar trumpesnį darbo stažą, pensijos bus skaičiuojamos dvejopai. Už metus, išdirbtus iki 2016 metų balandžio pradžios, bus skaičiuojama pagal senąją sistemą, o už laikotarpį po 2016 m. balandžio – pagal naująją.

Kadangi senoji sistema susideda iš 2 pakopų – bazinės ir papildomos pensijos, tie, kurie buvo apsidraudę tik bazinei pensijai, gaus mažesnę pensiją, negu numatyta pagal naująją tvarką.

Kaip pasididinti pensiją?

Ką daryti tiems, kuriems nepavyksta sukrapštyti to 10 metų minimumo, būtino Anglijos valstybinei pensijai gauti?

Yra keletas legalių būdų, kaip susitvarkyti reikalus atgaline data. Vienas iš jų – savanoriškai mokėti socialinio draudimo įnašus už trūkstamus metus.

Įsivaizduokime, kad jums, po 5 darbo Anglijoje metų, teko kuriam laikui grįžti į Lietuvą (ar išvykti į kokią kitą šalį), o po kiek laiko vėl atsidurti Anglijoje, čia metus kitus padirbėjus vėl kažkur išvykti, vėl grįžti ir t.t. Tokiems klajūnams arba tiems, kas dėl įvairių priežasčių nutaria kurį laiką nedirbti, sudaryta galimybė susimokėti socialinio draudimo įnašą už susidariusius tarpus, įskaitant tuos laikotarpius, kai negyvenote Anglijoje, ir taip padidinti savo darbo stažą.

Tačiau privalu žinoti du dalykus. Pirmasis, teisę savanorišku įnašu užkamšyti darbo stažo trūkumus įgyja tik tie, kas gyveno ir dirbo JK ne trumpiau kaip 3 metus iš eilės. Antra, užkamšyti galima tik tas spragas, kurios yra ne vėlesnės kaip 6 metų senumo (daugiau informacijos https://www.gov.uk/voluntary-national-insurance-contributions/who-can-pay-voluntary-contributions).

Tiems, kam pensinis amžius sueis iki 2016 balandžio pradžios, yra dar viena galimybė pasididinti pensiją nuo 1 iki 25 sv. per savaitę. Tam reikia internetu užpildyti atitinkamą formą ir įmokėti sumą pinigų, kuri apskaičiuojama pagal tai, kiek svarų per savaitę savo pensiją norėtumėte pasididinti. (daugiau informacijos https://www.gov.uk/statepensiontopup).

Pensijų kreditai

Tie, kas neužsidirbo nustatytą pajamų minimumą siekiančios pensijos (151,20 sv. per savaitę vienam asmeniui arba 230.85 sv. porai), turi teisę kreiptis ir gauti pensijos kreditu (pension credit) vadinamą pašalpą.

Kad gautum šią pašalpą, reikia būti pasiekus pensinį amžių ir gyventi Anglijoje. Reikalavimo, kad čia būtum dirbęs ar mokėjęs mokesčius, nėra.

Šiuo kreditu ypač verta pasidomėti tiems, kas atsivežė ar ketina atsivežti į Angliją savo pensinio amžiaus tėvus, kurių lietuviškos pensijos toli gražu nesiekia JK nustatyto pajamų minimumo (daugiau informacijos https://www.gov.uk/pension-credit/overview).

Zita Čepaitė, Anglija.lt

Gauti pensiją, ne mažesnę kaip 600 svarų per mėnesį, daugeliui lietuvių atrodo nepasiekiama svajonė. Vis dėlto, Anglijoje dirbantiems ir mokesčius mokantiems emigrantams tai realu, tačiau maksimalią pensiją gaus ne visi.
Anglija.lt domėjosi, nuo ko priklauso pensijos dydis ir kokią pensiją gaus tie, kas neturi pilno darbo stažo.

Norint gauti pensiją svarbiausi yra socialinio draudimo įnašai. Samdomiems darbuotojams socialinio draudimo įnašai yra išskaičiuojami iš atlyginimo, įnašo sumą nurodant algalapyje. Dirbantys savarankiškai (self employed) iki šiol mokėjo patys, tačiau pereinant prie naujos pensijos keičiasi ir įnašų mokėjimo tvarka.

Pokyčiai socialinio draudimo įnašų srityje

Socialinio draudimo įnašai, kuriuos savarankiškai dirbantys privalėjo mokėti patys, 2015 m. liepos mėnesį buvo panaikinti. Nuo šiol socialinio draudimo įnašas, kuris šiuo metu siekia 2.80 sv. per savaitę, yra įtrauktas į metinę Mokesčių inspekcijai pateikiamą ataskaitą (self assessment) ir sumokamas kartu su metiniu pelno mokesčiu bei nuo pelno apskaičiuojamu socialinio draudimo mokesčiu.

Minėtą įnašą privalo mokėti kiekvienas, kuris iš darbinės veiklos per metus gauna daugiau kaip 5,965 sv.

Tie, kurių pajamos yra mažesnės, socialinio draudimo įnašo mokėti neprivalo, nes mažiau nei 5,965 sv. pajamų per metus gaunantis asmuo dažnai turi teisę naudotis kokia nors pašalpa ar lengvata, užtikrinančia nemokamą socialinį draudimą. Tačiau kai kuriais atvejais socialinio draudimo įnašus verta mokėti savanoriškai ir nuo šios arba mažesnės sumos, taip užsitikrinant teisę į valstybinę pensiją.

Asmenims, gaunantiems bedarbystės, invalidumo, nedarbingumo dėl ligos pašalpas arba auginantiems vaikus, socialinio draudimo įnašų mokėti nereikia; jie yra apdrausti valstybės. Beje, valstybės apdrausti yra ir tie samdomi darbuotojai, kurie uždirba ne daugiau kaip 155 sv. per savaitę.

Ar naujoji valstybinė pensija bus didesnė?

Jungtinės Karalystės politikai neseniai priėmė įstatymą, kuriuo panaikino seną ir įvedė naują valstybinę pensiją.

Naujoji valstybinė pensija visiems, sulaukusiems pensinio amžiaus ir turintiems pilną darbo stažą, bus vienoda – 155,65 sv. per savaitę.

Senoji, iki 2016 m. balandžio galiojanti valstybinė pensija susideda iš dviejų dalių – iš bazinės pensijos, kurios dydis visiems vienodas – 115,95 sv. per savaitę, bei papildomos pensijos, kuri varijavo priklausomai nuo uždarbio.

Įnašus bazinei pensijai privalomai mokėjo visi dirbantieji, išskyrus įstatymų numatytas lengvatas. Taip pat papildomos valstybinės pensijos buvo galima atsisakyti ir kaupti lėšas privačių pensijų fonduose ar kitose pensijų kaupimo schemose.

Tiems, kam pensinis amžius sueis iki 2016 m. balandžio 6 d., pensija bus apskaičiuota pagal senąją sistemą. Naująją pensiją galės gauti vyrai, gimę po 1951 balandžio 6 d., ir moterys, gimusios po 1953 m. balandžio 6 d. (daugiau informacijos https://www.gov.uk/new-state-pension/).

Tad gali būti, kad tie, kas pagal senąją tvarką buvo apdrausti bazinei ir papildomai pensijai bei gerai uždirbdavo, gaus didesnę pensiją, nei numatyta naujoji. Tačiau tiems, kurie uždirba tik minimumą arba yra apdrausti valstybės, naujoji pensija išeis į naudą.

Ar visi gaus maksimalią valstybinę pensiją?

Paprasčiausias būdas gauti maksimalią valstybinę pensiją yra turėti pilną darbo stažą, kuris šiuo metu yra 35 metai.

Vis dėlto, kad įgytum teisę į JK valstybinę pensiją, užtenka 10 m. darbo stažo, į kurį įskaitomi ne tik darbo metai, bet ir bedarbystės, nedarbingumo dėl ligos bei vaikų auginimo laikotarpiai.

Beje, 10 m. darbo stažas neprivalo būti nenutrūkstamas. Tai reiškia, tad angliškos valstybinės pensijos gali reikalauti ir tie, kas Anglijoje dirbo su pertrūkiais, tačiau iš viso sukaupė ne mažesnį kaip 10 m. darbo stažą.

Tiesa, 10 metų darbo stažas suteikia teisę ne į pilną valstybinę pensiją, o tik į jos dalį, kuri apskaičiuojama priklausomai nuo laikotarpio, už kurį buvo mokėti socialinio draudimo įnašai.

Nuo 2016 m. balandžio vieneri stažo metai suteiks galimybę gauti 4,44 sv. per savaitę pensiją. Vadinasi, turint 10 m. darbo stažą, pensija sieks 44,40 sv. per savaitę. Kiekvieni papildomai išdirbti metai pridės dar po 4,44 sv. per savaitę.

Deja, apskaičiuoti savo pensiją bus paprasta tik tiems, kas dirbti pradės ne anksčiau kaip 2016 m. balandį.

Tiems, kas iki 2016 m. balandžio jau turi sukaupę ilgesnį ar trumpesnį darbo stažą, pensijos bus skaičiuojamos dvejopai. Už metus, išdirbtus iki 2016 metų balandžio pradžios, bus skaičiuojama pagal senąją sistemą, o už laikotarpį po 2016 m. balandžio – pagal naująją.

Kadangi senoji sistema susideda iš 2 pakopų – bazinės ir papildomos pensijos, tie, kurie buvo apsidraudę tik bazinei pensijai, gaus mažesnę pensiją, negu numatyta pagal naująją tvarką.

Kaip pasididinti pensiją?

Ką daryti tiems, kuriems nepavyksta sukrapštyti to 10 metų minimumo, būtino Anglijos valstybinei pensijai gauti?

Yra keletas legalių būdų, kaip susitvarkyti reikalus atgaline data. Vienas iš jų – savanoriškai mokėti socialinio draudimo įnašus už trūkstamus metus.

Įsivaizduokime, kad jums, po 5 darbo Anglijoje metų, teko kuriam laikui grįžti į Lietuvą (ar išvykti į kokią kitą šalį), o po kiek laiko vėl atsidurti Anglijoje, čia metus kitus padirbėjus vėl kažkur išvykti, vėl grįžti ir t.t. Tokiems klajūnams arba tiems, kas dėl įvairių priežasčių nutaria kurį laiką nedirbti, sudaryta galimybė susimokėti socialinio draudimo įnašą už susidariusius tarpus, įskaitant tuos laikotarpius, kai negyvenote Anglijoje, ir taip padidinti savo darbo stažą.

Tačiau privalu žinoti du dalykus. Pirmasis, teisę savanorišku įnašu užkamšyti darbo stažo trūkumus įgyja tik tie, kas gyveno ir dirbo JK ne trumpiau kaip 3 metus iš eilės. Antra, užkamšyti galima tik tas spragas, kurios yra ne vėlesnės kaip 6 metų senumo (daugiau informacijos https://www.gov.uk/voluntary-national-insurance-contributions/who-can-pay-voluntary-contributions).

Tiems, kam pensinis amžius sueis iki 2016 balandžio pradžios, yra dar viena galimybė pasididinti pensiją nuo 1 iki 25 sv. per savaitę. Tam reikia internetu užpildyti atitinkamą formą ir įmokėti sumą pinigų, kuri apskaičiuojama pagal tai, kiek svarų per savaitę savo pensiją norėtumėte pasididinti. (daugiau informacijos https://www.gov.uk/statepensiontopup).

Pensijų kreditai

Tie, kas neužsidirbo nustatytą pajamų minimumą siekiančios pensijos (151,20 sv. per savaitę vienam asmeniui arba 230.85 sv. porai), turi teisę kreiptis ir gauti pensijos kreditu (pension credit) vadinamą pašalpą.

Kad gautum šią pašalpą, reikia būti pasiekus pensinį amžių ir gyventi Anglijoje. Reikalavimo, kad čia būtum dirbęs ar mokėjęs mokesčius, nėra.

Šiuo kreditu ypač verta pasidomėti tiems, kas atsivežė ar ketina atsivežti į Angliją savo pensinio amžiaus tėvus, kurių lietuviškos pensijos toli gražu nesiekia JK nustatyto pajamų minimumo (daugiau informacijos https://www.gov.uk/pension-credit/overview).

Zita Čepaitė, Anglija.lt

 (Komentarų: 7)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: