Kaip sutuoktiniams išlaikyti "ugnelę", kai šeimoje atsiranda vaikai? - Anglija.lt
 

Kaip sutuoktiniams išlaikyti "ugnelę", kai šeimoje atsiranda vaikai? 

Įkėlė Mykolas Truncė. Tai yra skaitytojo įkelta informacija, ir Anglija.lt Ltd už turinį neatsako.

Psichologas Mykolas Truncė su Anglija.lt skaitytojais nori pasidalinti patarimais, kaip sutuoktiniams išsaugoti savo tarpusavio santykius, kai šeimoje atsiranda trečias žmogus – vaikas.

Per pirmuosius metus „bekopinėjant medų“ į sutuoktinių gyvenimą įžengia trečias – vaikas. Apie vaiką pradeda suktis visas sutuoktinių–tėvų gyvenimas. Būtent vaiko atėjimas sumažina gaunamo dėmesio kiekį. Jei santykių pradžioje sutuoktiniai žiūrėjo vienas į kitą, tai gimus vaikui, jie žiūrį ne vienas į kitą, bet į vaiką. Dėl to atsiranda nepatenkinti sutuoktinių–tėvų poreikiai, sukeliantys nepasitenkinimą ir pavojų geriems tarpusavio santykiams.

Sutuoktinių-tėvų gyvenimas turi pagrindines tris stadijas:
1. Gyvenimas iki vaikų.
2. Gyvenimas su vaikais.
3. Gyvenimas be vaikų.

Svarbiausia ir didžiausias įtampas santykiams sukelianti yra antra stadija – sutuoktinių-tėvų gyvenimas su vaikais. Būtent įžengus į šią stadiją santuoka patiria didžiausius išbandymus. Sutuoktiniai – tėvai patiria didžiausius sunkumus. Dėl sunkumų ir to, kad jie nemoka išspręsti konfliktų abipusiai naudingu būdu, jų santykiai suprastėja ir gali baigtis skyrybomis dar vaikui neužaugus.

Gyvenimo su vaikais stadiją aš skirstau į sekančias, mažesnes, bet labai svarbias stadijas:
• Pastojimas ir nėštumas.
• Priešgimdyvinis laikotarpis.
• Gimdymo laikotarpis.
• Pogimdyvinis laikotarpis.
• Iki vaikui sueis 3 mėnesiai.
• Iki vaikui sueis 1 metai.
• Iki vaikui sueis 3 metai.
• Iki vaikui sueis 6 metai.
• Iki vaikui sueis 12 metų.
• Iki vaikui sueis 18 metų.
• Iki vaikui sueis 23 metai ir jis paliks namus.

Kiekvienoje iš šių stadijų Sutuoktiniai-tėvai turi išspręsti pagrindinius tarpusavio konfliktus dėl:
• Pinigų (dėl skolų, sutuoktinio išlaidų, nuosavų pirkinių...)
• Sekso (kiek dažnai reikėtų, kokybės...)
• Laiko darbui-namams (per daug laiko skiria darbui, mažai šeimai, sutuoktinei....)
• Vaikų (skirtingas požiūris į vaiko auklėjimą, laiko skyrimo jiems...)
• Namų priežiūros (kas ir kaip prižiūrės namus, skalbs rūbus, gamins maistą...)
• Gebėjimų atlikti (neigiamas vertinimas dėl to, kaip sekėsi atlikti vieną ar kitą darbą, pasiekti rezultatus....)

Kaip nustatyti konfliktines sritis?
Jei visas vaiko raidos stadijas bei sutuoktinių-tėvų konfliktų šaltinius sudėti į gardelę, tai galėsime kiekvienoje stadijoje įvertinti sutuoktinio-tėvo pasitenkinimą santykiais. Kad pašalintume nesantaikos šaltinius, sutuoktiniai–tėvai turi sutarti tarpusavyje dėl kiekvienos potencialiai konfliktiškos srities. Paveiksle matote hipotetinio vyro pasitenkinimą santykiais. Iš veiduko nuotaikos galite matyti, kokiose vaiko raidos stadijose pagal konfliktų šaltinius vyras yra patenkintas arba nepatenkintas.

Jei šie konfliktai neišspręsti, tai reiškia, kad kasdien, kas savaitę ar kas mėnesį kils konfliktai, kurie atšaldo, atitolina sutuoktinius. Tai yra labai blogai, nes būtent šiuo laikotarpiu tarpusavio pagalba, artumas ir palaikymas yra labai reikalingi abiem, o ypatingai – vaiko mamai.

Kokia pagrindinė problema, kad sutuoktiniai-tėvai konfliktuoja?
Sutuoktiniai-tėvai nepakankamai suvokia vaikų ugdymo svarbos, neturi reikiamų žinių bei gebėjimų, kurie pas vyrą ir žmoną yra skirtingi, nemoka suderinti tų skirtumų ir neskiria pakankamai laiko vaikams.

Sutuoktiniai-tėvai nepakankamai gerai žino:
• Kokios yra vaiko raidos stadijos, nemoka padėti vaikams sėkmingai jas pereiti, todėl, patys to nenorėdami, psichologiškai sužaloja vaikus, instaliuodami (įdiegdami) nepasitikėjimą, abejones, gėdą, kaltę, baimes, pyktį, nuoskaudas, liūdesį ar agresiją.
• Kaip sukurti artimą ryšį su vaikais.
• Kokias ir kaip suformuoti vaiko asmenines savybes. Kurios yra svarbiausios?
• Kokias ir kaip suformuoti vaiko vertybes. Kurios yra svarbiausios?
• Kaip pastebėti ir išlavinti vaiko talentą.
Sutuoktiniai-tėvai neturi pakankamų gebėjimų sutarti dėl to:
• Kaip spręsti tarpusavio konfliktus gimus ir augant vaikui taip, kad abi pusės būtų patenkintos.
• Koks vaikas turi būti užaugęs (bendro vaiko tikslo).
• Kas, kaip, kada lavins vaiką.

Taigi, sutuoktiniai-tėvai susiduria su problema: Skirtingi sutuoktinių įsivaizdavimai ir nepakankami gebėjimai sutarti trukdo suvienyti pastangas ugdant vaiką ir išvengti konfliktų.

Koks yra problemos sprendimas?
Problemos sprendimas šioje situacijoje: suvienodinti sutuoktinių-tėvų žinias apie vaiko ugdymą, suformuoti gerus gebėjimus spręsti konfliktus bei pasidalinti vaiko užimtumo ir ugdymo veiklomis.

Suteikti sutuoktiniams-tėvams reikalingų žinių apie:
• vaikų raidos stadijas
• Kaip formuoti vaiko asmenines savybes. Kurios yra svarbiausios?
• Kaip formuoti vaiko vertybes. Kurios yra svarbiausios?
• Kaip pastebėti ir išlavinti vaiko talentą.
• Kaip sukurti artimą ryšį su vaikais.

Išmokyti sutuoktinius-tėvus:
• Spręsti tarpusavio konfliktus gimus ir augant vaikui
• Sutarti dėl to, koks vaikas turi būti užaugęs (bendro vaiko tikslo)
• Sutarti ir pasidalinti vaikų priežiūros ir užimtumo veiklomis: dėl to, kas, kaip, kada lavins vaiką.

Kokia bus nauda sutuoktiniams-tėvams ir jų vaikams iš tokio sprendimo?

Įgavę žinių ir suformavę tinkamus gebėjimus sutuoktiniai-tėvai žinos ir mokės:
• Sukurti artimą ryšį su vaiku.
• Padėti vaikui sėkmingai pereiti raidos stadijas ir tapti pasitikinčiu, savarankišku žmogumi.
• Suformuoti sėkmingam savarankiškam gyvenimui reikalingas vaiko asmenines savybes.
• Suformuoti aukštas vaiko vertybes.
• Pastebėti ir išlavinti vaikų talentą.
• Spręsti tarpusavio konfliktus gimus ir augant vaikui.
• Sutarti dėl to, koks vaikas turi būti užaugęs.
• Pasidalinti vaikų ugdymo ir priežiūros veikla.

Jei sutuoktiniai-tėvai sutars ir nekonfliktuos, vaikai jausis saugiai, sėkmingai įveiks raidos stadijas ir bus pasirengę sėkmingam savarankiškam gyvenimui.

Anglija.lt skaitytojas, psichologas Mykolas Truncė

www.tobulinu.lt

Įkėlė Mykolas Truncė. Tai yra skaitytojo įkelta informacija, ir Anglija.lt Ltd už turinį neatsako.

Psichologas Mykolas Truncė su Anglija.lt skaitytojais nori pasidalinti patarimais, kaip sutuoktiniams išsaugoti savo tarpusavio santykius, kai šeimoje atsiranda trečias žmogus – vaikas.

Per pirmuosius metus „bekopinėjant medų“ į sutuoktinių gyvenimą įžengia trečias – vaikas. Apie vaiką pradeda suktis visas sutuoktinių–tėvų gyvenimas. Būtent vaiko atėjimas sumažina gaunamo dėmesio kiekį. Jei santykių pradžioje sutuoktiniai žiūrėjo vienas į kitą, tai gimus vaikui, jie žiūrį ne vienas į kitą, bet į vaiką. Dėl to atsiranda nepatenkinti sutuoktinių–tėvų poreikiai, sukeliantys nepasitenkinimą ir pavojų geriems tarpusavio santykiams.

Sutuoktinių-tėvų gyvenimas turi pagrindines tris stadijas:
1. Gyvenimas iki vaikų.
2. Gyvenimas su vaikais.
3. Gyvenimas be vaikų.

Svarbiausia ir didžiausias įtampas santykiams sukelianti yra antra stadija – sutuoktinių-tėvų gyvenimas su vaikais. Būtent įžengus į šią stadiją santuoka patiria didžiausius išbandymus. Sutuoktiniai – tėvai patiria didžiausius sunkumus. Dėl sunkumų ir to, kad jie nemoka išspręsti konfliktų abipusiai naudingu būdu, jų santykiai suprastėja ir gali baigtis skyrybomis dar vaikui neužaugus.

Gyvenimo su vaikais stadiją aš skirstau į sekančias, mažesnes, bet labai svarbias stadijas:
• Pastojimas ir nėštumas.
• Priešgimdyvinis laikotarpis.
• Gimdymo laikotarpis.
• Pogimdyvinis laikotarpis.
• Iki vaikui sueis 3 mėnesiai.
• Iki vaikui sueis 1 metai.
• Iki vaikui sueis 3 metai.
• Iki vaikui sueis 6 metai.
• Iki vaikui sueis 12 metų.
• Iki vaikui sueis 18 metų.
• Iki vaikui sueis 23 metai ir jis paliks namus.

Kiekvienoje iš šių stadijų Sutuoktiniai-tėvai turi išspręsti pagrindinius tarpusavio konfliktus dėl:
• Pinigų (dėl skolų, sutuoktinio išlaidų, nuosavų pirkinių...)
• Sekso (kiek dažnai reikėtų, kokybės...)
• Laiko darbui-namams (per daug laiko skiria darbui, mažai šeimai, sutuoktinei....)
• Vaikų (skirtingas požiūris į vaiko auklėjimą, laiko skyrimo jiems...)
• Namų priežiūros (kas ir kaip prižiūrės namus, skalbs rūbus, gamins maistą...)
• Gebėjimų atlikti (neigiamas vertinimas dėl to, kaip sekėsi atlikti vieną ar kitą darbą, pasiekti rezultatus....)

Kaip nustatyti konfliktines sritis?
Jei visas vaiko raidos stadijas bei sutuoktinių-tėvų konfliktų šaltinius sudėti į gardelę, tai galėsime kiekvienoje stadijoje įvertinti sutuoktinio-tėvo pasitenkinimą santykiais. Kad pašalintume nesantaikos šaltinius, sutuoktiniai–tėvai turi sutarti tarpusavyje dėl kiekvienos potencialiai konfliktiškos srities. Paveiksle matote hipotetinio vyro pasitenkinimą santykiais. Iš veiduko nuotaikos galite matyti, kokiose vaiko raidos stadijose pagal konfliktų šaltinius vyras yra patenkintas arba nepatenkintas.

Jei šie konfliktai neišspręsti, tai reiškia, kad kasdien, kas savaitę ar kas mėnesį kils konfliktai, kurie atšaldo, atitolina sutuoktinius. Tai yra labai blogai, nes būtent šiuo laikotarpiu tarpusavio pagalba, artumas ir palaikymas yra labai reikalingi abiem, o ypatingai – vaiko mamai.

Kokia pagrindinė problema, kad sutuoktiniai-tėvai konfliktuoja?
Sutuoktiniai-tėvai nepakankamai suvokia vaikų ugdymo svarbos, neturi reikiamų žinių bei gebėjimų, kurie pas vyrą ir žmoną yra skirtingi, nemoka suderinti tų skirtumų ir neskiria pakankamai laiko vaikams.

Sutuoktiniai-tėvai nepakankamai gerai žino:
• Kokios yra vaiko raidos stadijos, nemoka padėti vaikams sėkmingai jas pereiti, todėl, patys to nenorėdami, psichologiškai sužaloja vaikus, instaliuodami (įdiegdami) nepasitikėjimą, abejones, gėdą, kaltę, baimes, pyktį, nuoskaudas, liūdesį ar agresiją.
• Kaip sukurti artimą ryšį su vaikais.
• Kokias ir kaip suformuoti vaiko asmenines savybes. Kurios yra svarbiausios?
• Kokias ir kaip suformuoti vaiko vertybes. Kurios yra svarbiausios?
• Kaip pastebėti ir išlavinti vaiko talentą.
Sutuoktiniai-tėvai neturi pakankamų gebėjimų sutarti dėl to:
• Kaip spręsti tarpusavio konfliktus gimus ir augant vaikui taip, kad abi pusės būtų patenkintos.
• Koks vaikas turi būti užaugęs (bendro vaiko tikslo).
• Kas, kaip, kada lavins vaiką.

Taigi, sutuoktiniai-tėvai susiduria su problema: Skirtingi sutuoktinių įsivaizdavimai ir nepakankami gebėjimai sutarti trukdo suvienyti pastangas ugdant vaiką ir išvengti konfliktų.

Koks yra problemos sprendimas?
Problemos sprendimas šioje situacijoje: suvienodinti sutuoktinių-tėvų žinias apie vaiko ugdymą, suformuoti gerus gebėjimus spręsti konfliktus bei pasidalinti vaiko užimtumo ir ugdymo veiklomis.

Suteikti sutuoktiniams-tėvams reikalingų žinių apie:
• vaikų raidos stadijas
• Kaip formuoti vaiko asmenines savybes. Kurios yra svarbiausios?
• Kaip formuoti vaiko vertybes. Kurios yra svarbiausios?
• Kaip pastebėti ir išlavinti vaiko talentą.
• Kaip sukurti artimą ryšį su vaikais.

Išmokyti sutuoktinius-tėvus:
• Spręsti tarpusavio konfliktus gimus ir augant vaikui
• Sutarti dėl to, koks vaikas turi būti užaugęs (bendro vaiko tikslo)
• Sutarti ir pasidalinti vaikų priežiūros ir užimtumo veiklomis: dėl to, kas, kaip, kada lavins vaiką.

Kokia bus nauda sutuoktiniams-tėvams ir jų vaikams iš tokio sprendimo?

Įgavę žinių ir suformavę tinkamus gebėjimus sutuoktiniai-tėvai žinos ir mokės:
• Sukurti artimą ryšį su vaiku.
• Padėti vaikui sėkmingai pereiti raidos stadijas ir tapti pasitikinčiu, savarankišku žmogumi.
• Suformuoti sėkmingam savarankiškam gyvenimui reikalingas vaiko asmenines savybes.
• Suformuoti aukštas vaiko vertybes.
• Pastebėti ir išlavinti vaikų talentą.
• Spręsti tarpusavio konfliktus gimus ir augant vaikui.
• Sutarti dėl to, koks vaikas turi būti užaugęs.
• Pasidalinti vaikų ugdymo ir priežiūros veikla.

Jei sutuoktiniai-tėvai sutars ir nekonfliktuos, vaikai jausis saugiai, sėkmingai įveiks raidos stadijas ir bus pasirengę sėkmingam savarankiškam gyvenimui.

Anglija.lt skaitytojas, psichologas Mykolas Truncė

www.tobulinu.lt

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: