Kviečiame dalyvauti Londone vyksiančioje konferencijoje „Prekyba žmonėmis“ 

Anglijos ir Velso vyskupų konferencija ir Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia kviečia dalyvauti konferencijoje „Prekyba žmonėmis“.

Laikas: kovo 8 d., šeštadienį, 10–13 val.
Vieta: Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia (21 The Oval, Londonas, E2 9DT)
Būtina išankstinė registracija tel. 020 7739 8735 arba el. paštu lithuanianchurch@btintrenet.com

Konferencija vyks anglų kalba.

Kodėl reikia apie tai kalbėti?
Jungtinių Tautų Organizacija prekybą žmonėmis apibrėžia taip: „žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas gąsdinant, panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo,apgaulės, sukčiavimo formas, piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus ar kitą naudą tam, kad būtų gautas kito tą žmogų kontroliuojančio asmens sutikimas siekiant išnaudoti. Išnaudojimas apima kitų asmenų išnaudojimą prostitucijos forma ir kitas seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, vergiją ar veiklą, panašią į vergiją, tarnystę ar organų pašalinimą“.

Prekyba žmonėmis yra antra pagal pelningumą pasaulyje paplitusi nusikalstama veika, po
prekybos ginklais. Manoma, kad 2.4 milijonai žmonių pasaulyje buvo parduoti, pelnas kasmet siekia 32 milijardų Amerikos dolerių.

Prekyba žmonėmis vis labiau tampa susijusi su prostitucija. Jungtinių Tautų Organizacijos tyrimas rodo, kad prekyba žmonėmis seksualiniam išnaudojimui siekia 79 procentus, priverstiniam darbui – 18 procentų.

Daugiausiai nuo prekybos žmonėmis kenčia vargingesni regionai – Afrika, Rytų Europa, Lotynų Amerika ir Pietryčių Azija. Prekybą žmonėmis skatina ir naujos technologijos, labiausiai internetas.

Situacija Didžiojoje Britanijoje
Didžioji Britanija yra pagrindinė nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis valstybė Europoje. Aukos seksualiniam išnaudojimui daugiausia yra iš Rytų Europos, Pietryčių Azijos ir Vakarų Afrikos.

Didžiosios Britanijos Prekybos žmonėmis centro 2012 m. duomenimis, Britanijoje buvo 2255 prekybos žmonėmis aukos, 9 procentais daugiau nei 2011 m. Aukos skaičiuojamos iš 78 šalių. Daugiausia Rumunija – 272 (12%), Lenkija – 240 (11%), Nigerija – 209 (9%), Vietnamas – 133 (6%), Vengrija 125 (6%), Albanija – 107 (5%), Slovakija – 103 (5%), DB – 86 (4%), Lietuva – 77 (3%) ir Filipinai – 53 (2%).

Didžiojoje Britanijoje policija bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, kad suteiktų nukentėjusiesiems pagalbą.

Katalikų Bažnyčios atsakas
Raginant popiežiui Pranciškui Vatikane 2013 m. lapkričio mėn. į darbo grupę „Prekyba žmonėmis – šių laikų vergovė“ susirinko ekspertai kalbėti apie prekybos žmonėmis problemą ir ieškoti praktinių būdų kaip su ja kovoti.

2012 m. gegužės mėn. Popiežiškoji teisingumo ir taikos taryba organizavo konferenciją apie kovą su prekyba žmonėmis. Konferencija daugiausia dėmesio skyrė prevencijai, pastoracinės pagalbos aukoms teikimui ir jų reintegracijai į visuomenę. Konferencija taip pat siekė dialogo tarp katalikų ir policijos bei teisėsaugos institucijų. Kita konferencija vyks 2014 m. balandžio 8–10 d.

Anglijos ir Velso katalikų vyskupų konferencija
Suvokiant prekybos žmonėmis žiaurumą ir su ja susijusias problemas, Anglijos ir Velso katalikų vyskupų konferencija parengė prekybos žmonėmis projektą, ypatingai padedantį nukentėjusioms moterims, vyrams ir vaikams daugiausia Pietryčių ir Rytų vidurio Britanijai; čia pagalbos poreikis didėja.

Projektas siekia skleisti informaciją apie prekybą žmonėmis ir kurti būdus, kaip padėti, naudojantis bažnytinėmis struktūromis. Šiame projekte sėkmingai bendradarbiauja Anglijos ir Velso katalikų vyskupų konferencija, DB policija ir Tarptautinė migracijos organizacija. Dirbama keturiais etapais: prevencija, pastoracinė globa, reintegracija ir tarptautinės vyskupų konferencijos bei teisėsaugos organizacijų bendradarbiavimo plėtra.

Programa:
9.30 - Registracija

10.00 - Vyskupo Patrick Lynch SS.CC sveikinimas

10.05 - Christopher Gaul
(Projekto plėtra / Prekybos žmonėmis aukų centras,
Tarptautinė migracijos organizacija DB)

Įvadas į Pekybą žmonėmis ir įstatyminis reglamentavimas –
prekyba vs nelegalus gabenimas

10.55 - Kavos pertrauka

11.10 - Christopher Gaul/Annie Morris (Projekto asistentai)
Prekybos žmonėmis priežastys
Identifikacija – bendri ir tiesioginiai rodikliai

12.00 - Christopher Gaul/Annie Morris
Nacionalinis pagalbos mechanizmas
Grįžimas ir reintegracija

12.45 - Klausimai ir atsakymai (Christopher Gaul/Annie Morris)

13.00 - Baigiamosios pastabos – Cecilia Taylor-Camara

13.05 - Pietūs
(Prašome pranešti, jei turite specifinių poreikių)

Organizatorių informacija

Anglijos ir Velso vyskupų konferencija ir Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia kviečia dalyvauti konferencijoje „Prekyba žmonėmis“.

Laikas: kovo 8 d., šeštadienį, 10–13 val.
Vieta: Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia (21 The Oval, Londonas, E2 9DT)
Būtina išankstinė registracija tel. 020 7739 8735 arba el. paštu lithuanianchurch@btintrenet.com

Konferencija vyks anglų kalba.

Kodėl reikia apie tai kalbėti?
Jungtinių Tautų Organizacija prekybą žmonėmis apibrėžia taip: „žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas gąsdinant, panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo,apgaulės, sukčiavimo formas, piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus ar kitą naudą tam, kad būtų gautas kito tą žmogų kontroliuojančio asmens sutikimas siekiant išnaudoti. Išnaudojimas apima kitų asmenų išnaudojimą prostitucijos forma ir kitas seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, vergiją ar veiklą, panašią į vergiją, tarnystę ar organų pašalinimą“.

Prekyba žmonėmis yra antra pagal pelningumą pasaulyje paplitusi nusikalstama veika, po
prekybos ginklais. Manoma, kad 2.4 milijonai žmonių pasaulyje buvo parduoti, pelnas kasmet siekia 32 milijardų Amerikos dolerių.

Prekyba žmonėmis vis labiau tampa susijusi su prostitucija. Jungtinių Tautų Organizacijos tyrimas rodo, kad prekyba žmonėmis seksualiniam išnaudojimui siekia 79 procentus, priverstiniam darbui – 18 procentų.

Daugiausiai nuo prekybos žmonėmis kenčia vargingesni regionai – Afrika, Rytų Europa, Lotynų Amerika ir Pietryčių Azija. Prekybą žmonėmis skatina ir naujos technologijos, labiausiai internetas.

Situacija Didžiojoje Britanijoje
Didžioji Britanija yra pagrindinė nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis valstybė Europoje. Aukos seksualiniam išnaudojimui daugiausia yra iš Rytų Europos, Pietryčių Azijos ir Vakarų Afrikos.

Didžiosios Britanijos Prekybos žmonėmis centro 2012 m. duomenimis, Britanijoje buvo 2255 prekybos žmonėmis aukos, 9 procentais daugiau nei 2011 m. Aukos skaičiuojamos iš 78 šalių. Daugiausia Rumunija – 272 (12%), Lenkija – 240 (11%), Nigerija – 209 (9%), Vietnamas – 133 (6%), Vengrija 125 (6%), Albanija – 107 (5%), Slovakija – 103 (5%), DB – 86 (4%), Lietuva – 77 (3%) ir Filipinai – 53 (2%).

Didžiojoje Britanijoje policija bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, kad suteiktų nukentėjusiesiems pagalbą.

Katalikų Bažnyčios atsakas
Raginant popiežiui Pranciškui Vatikane 2013 m. lapkričio mėn. į darbo grupę „Prekyba žmonėmis – šių laikų vergovė“ susirinko ekspertai kalbėti apie prekybos žmonėmis problemą ir ieškoti praktinių būdų kaip su ja kovoti.

2012 m. gegužės mėn. Popiežiškoji teisingumo ir taikos taryba organizavo konferenciją apie kovą su prekyba žmonėmis. Konferencija daugiausia dėmesio skyrė prevencijai, pastoracinės pagalbos aukoms teikimui ir jų reintegracijai į visuomenę. Konferencija taip pat siekė dialogo tarp katalikų ir policijos bei teisėsaugos institucijų. Kita konferencija vyks 2014 m. balandžio 8–10 d.

Anglijos ir Velso katalikų vyskupų konferencija
Suvokiant prekybos žmonėmis žiaurumą ir su ja susijusias problemas, Anglijos ir Velso katalikų vyskupų konferencija parengė prekybos žmonėmis projektą, ypatingai padedantį nukentėjusioms moterims, vyrams ir vaikams daugiausia Pietryčių ir Rytų vidurio Britanijai; čia pagalbos poreikis didėja.

Projektas siekia skleisti informaciją apie prekybą žmonėmis ir kurti būdus, kaip padėti, naudojantis bažnytinėmis struktūromis. Šiame projekte sėkmingai bendradarbiauja Anglijos ir Velso katalikų vyskupų konferencija, DB policija ir Tarptautinė migracijos organizacija. Dirbama keturiais etapais: prevencija, pastoracinė globa, reintegracija ir tarptautinės vyskupų konferencijos bei teisėsaugos organizacijų bendradarbiavimo plėtra.

Programa:
9.30 - Registracija

10.00 - Vyskupo Patrick Lynch SS.CC sveikinimas

10.05 - Christopher Gaul
(Projekto plėtra / Prekybos žmonėmis aukų centras,
Tarptautinė migracijos organizacija DB)

Įvadas į Pekybą žmonėmis ir įstatyminis reglamentavimas –
prekyba vs nelegalus gabenimas

10.55 - Kavos pertrauka

11.10 - Christopher Gaul/Annie Morris (Projekto asistentai)
Prekybos žmonėmis priežastys
Identifikacija – bendri ir tiesioginiai rodikliai

12.00 - Christopher Gaul/Annie Morris
Nacionalinis pagalbos mechanizmas
Grįžimas ir reintegracija

12.45 - Klausimai ir atsakymai (Christopher Gaul/Annie Morris)

13.00 - Baigiamosios pastabos – Cecilia Taylor-Camara

13.05 - Pietūs
(Prašome pranešti, jei turite specifinių poreikių)

Organizatorių informacija

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: