„Leo LT“ vadovaus Juozaitis - Anglija.lt
 

„Leo LT“ vadovaus Juozaitis 

Ūkio ministerija antradienį pradėjo nacionalinio investuotojo „Leo LT“ steigimo formalumus –įmonė užregistruota, suformuoti jos valdymo organai. Įmonės vadovu bei valdybos pirmininku tapo ligšiolinis „Lietuvos energijos“ vadovas Rymantas Juozaitis, o stebėtojų tarybos pirmininku bei prezidentu – buvęs SEB Vilniaus banko prezidentas Julius Niedvaras. „Leo LT“ bus baigtas kurti po savaitės, kai įmonei bus perduotos „Lietuvos energijos“, Rytų skirstomųjų tinklų bei VST akcijos.

Šį antradienį akcininkai patvirtino ir pasirašė bendrovės įstatus, kuriuos užregistravus Registrų centre bendrovė bus laikoma įkurta.

Įmonė įsikurs nuomojamose patalpose Žvejų g. 14a – istorinėje Vilniaus elektrinėje. Šiame anksčiau „Lietuvos energijai“ priklausiusiame pastate dabar yra įsikūrusios kelios įmonės, taip pat Lietuvos energetikos muziejus.

Akcinės bendrovės akcinis kapitalas yra 0,5 mln. litų, jį apmokėjo Vyriausybės ir „NDX energija“ proporcingai savo akcijų „Leo LT“ kiekiu.

„Man atsiranda optimizmo, kad vėliau „Leo LT“ galės veikti ir vykdyti nacionalinius projektus numatytais tempais“, - komentavo „NDX energijos“ vadovas Ignas Staškevičius.

Konfliktus su Juozaičiu Staškevičius yra linkęs pamiršti

Antradienį taip pat buvo išrinkti „Leo LT“ valdomieji organai.

Įmonę valdo stebėtojų taryba, kurią renka akcininkai (šis organas formuoja bendrovės strategiją), taip pat valdyba, kurią renka stebėtojų taryba (šis organas vykdo strategiją), bei vyriausias vykdomasis pareigūnas, renkamas valdybos, kuris užsiims įmonės administravimu.

„Leo LT“ valdybos vadovu ir bendrovės vyriausiuoju vykdomuoju pareigūnu tapo ligšiolinis „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius Rymantas Juozaitis.

Likę valdybos nariai: Saulius Spėčius, Dalius Šulga, Eglė Daunienė, Ramūnas Bičiulaitis.

Ūkio ministras V. Navickas įvardija, kad Vyriausybės atstovai valdyboje yra S. Spėčius, D. Šulga, R. Juozaitis, o privataus investuotojo – likę du.

Tačiau „NDX energijos“ vadovas Ignas Staškevičius nelinkęs taip skirstyti narius:

„Visų pirma, valdyba buvo išrinkta konsensusu. Kategoriškai neskirstyčiau valdybos narių į tuos, kurie atstovauja valstybę ar „NDX energiją“. Be to, tai nėra tas organas, kurį renka akcininkai. Tai stebėtojų tarybos renkamas organas“, - poziciją dėsto jis.

Jis neakcentavo anksčiau „NDX energijos“ vadovų sklidusių žaibų „Lietuvos energijos“ atžvilgiu, esą šią R. Juozaičio vadovaujamą įmonę yra užvaldę Rusijos interesai.

„Pasirinktas „Leo LT“ steigimo modelis eliminuoja daugelį šitų grėsmių. Pasitikime R. Juozaičiu kaip valdybos nariu, ir džiaugiamės, kad jis sutiko eiti šias pareigas kaip valdybos pirmininkas. Valdyba yra kolegialus organas, vyriausiojo valdomo pareigūno įgaliojimai nėra beribiai toje bendrovėje. Manome, kad esamomis aplinkybėmis valdymo organai yra suformuoti optimaliai“, - kalbėjo I. Staškevičius.

Jis neigė, kad renkantis R. Juozaitį įtakos turėjo tai, kad jis gyvena „Maxima“ savininkų įkurtame prestižiniame gyvenamajame kvartale, greta tų pačių savininkų. Įtakos turėjo patirtis bei siekis tęsti pradėtus darbus Lietuvos energetikos sektoriuje.

Valdžiai atstovauja verslininkai

Akcininkai taip pat išrinko stebėtojų tarybą, beveik tos pačios sudėties, kaip skelbta anksčiau. Jai vadovauja Vilniaus universiteto Tarptautinės verslo mokyklos (TVM) vadovas, buvęs SEB Vilniaus banko ilgametis prezidentas Julius Niedvaras, kuris tokiu būdu tapo ir „Leo LT“ prezidentu.

TVM pagrindinis rėmėjas yra „Maxima“.

Keturi stebėtojų tarybos nariai atstovauja „NDX energijai“, septyni – Vyriausybei.

„NDX energijai“ atstovauja jos direktorius Ignas Staškevičius, finansų direktorius Petras Jašinskas, VP grupės advokatas Marius Kriščiūnas, taip pat įmonės organizacijų vystymo direktorė Vita Markevičiūtė, paskutinę akimirką pakeitusi tose pareigose dirbusią Eglę Daunienę.

Valstybei stebėtojų taryboje atstovauja tik vienas valstybės tarnautojas – Ūkio ministerijos sekretorius Artūras Dainius. Kiti atstovai yra įvairaus lygio verslininkai, vadovai bei energetikai. Tai Vilniaus universiteto prorektorius mokslo reikalams Juras Banys, Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas ir „Achemos grupės“ vadovas Bronislovas Lubys, „Švyturio“ savininkų „BBH Baltic“ vadovas Tomas Kučinskas, buvęs energetikos ministras Leonas Ašmantas, „Lietuvos energijos“ sistemų patikimumo skyriaus viršininkas Daivis Virbickas, taip pat J. Niedvaras.

B. Lubys į Vyriausybę atvyko vėliau už visus kitus, jau prasidėjus akcininkų susirinkimui. O išvyko dar nesibaigus stebėtojų tarybos posėdžiui. Tačiau sakė taip darantis dėl užimtumo, ne dėl protesto.

Elektrinę statys „Leo LT“, tinklus – turbūt „Lietuvos energija“

Ūkio ministras Vytas Navickas antradienį sakė, kad atlyginimai įmonės valdytojams priklausys nuo finansinių įmonės išteklių.

„Manome, kad lems du principai: vienas – finansiniai ištekliai, antras – kompetencija, pasirengimas darbui. Taip pat darbo rinkos situacija – kiek tokios kompetencijos žmogus gali uždirbti. Renkame informaciją, tokiais principais vadovaudami turėsime nustatyti“, – kalbėjo V. Navickas.

Anot V. Navicko, darbai rengiantis statyti atominę elektrinę nėra sustoję – juos šiuo metu vykdo „Lietuvos energija“. Įkūrus „Leo LT“ bus „darbų pasiskirstymas“, projektą vykdanti komanda gali pasikeisti, sakė jis.

O kuri įmonė ties elektros tinklus į Lenkiją bei Švediją – „Lietuvos energija“, kuri tai daro dabar, pati „Leo LT“ ar nauja bendrovės įmonė, dar neaišku.

„Logiška, kad ir iš Lietuvos pusės šituos projektus įgyvendins sistemos operatorius („Lietuvos energija“ – Alfa.lt). Šiuo metu einame ta kryptimi. Bet mes nagrinėsime ateityje valdyboje, žiūrėsime, kurie variantai naudingiausi „Leo LT“ kompanijoje, ir tada bus artimiausioje ateityje apspręsta“, - apibūdino R. Juozaitis.

Kada bus sprendžiama, ar „Leo LT“ išpirks jai perduodamų įmonių akcijas iš smulkiųjų savininkų, dar neaišku, sakė V. Navickas.

Vienas pirmųjų įmonės darbų bus sudaryti įmonės veiklos planą.

Akcininkų sutartį, užbaigsiančią investuotojo kūrimą, tikimasi pasirašyti gegužės 27 dieną.

„Leo LT“ kuria Vyriausybė ir „NDX energija“, priklausanti „Maximos“ savininkams.

Įmonės 61,7 proc. akcijų priklausys Vyriausybei, likusios 38,3 proc. – „NDX energijai“.

Už tai Vyriausybė perduos „Leo LT“ savo valdomas „Lietuvos energijos“ bei Rytų skirstomųjų tinklų akcijas, o „NDX energija“ – savo turimas VST akcijas.

Pagal Vyriausybės viziją taip sukurta stambi bendrovė galės vykdyti strateginius energetikos projektus: atstovauti Lietuvai statant naują atominę elektrinę Ignalinoje, elektros jungtis į Švediją bei Lenkiją, taip pat atjungiant šalį nuo Rusijos energetikos sistemos ir ją prijungiant prie Vakarų Europos energetikos sistemos.

Projekto kritikai tikina, kad „Leo LT“ kuriamas neskaidriai, toks jungimo būdas nėra naudingas valstybei.

Įtakingo Didžiosios Britanijos verslo dienraščio „The Economist“ tyrimų padalinys paskelbė išvadą, kad projektas nėra gerai pagrįstas finansiškai ir kuriamas neskaidriai.

Andrius Sytas, Alfa.lt

Ūkio ministerija antradienį pradėjo nacionalinio investuotojo „Leo LT“ steigimo formalumus –įmonė užregistruota, suformuoti jos valdymo organai. Įmonės vadovu bei valdybos pirmininku tapo ligšiolinis „Lietuvos energijos“ vadovas Rymantas Juozaitis, o stebėtojų tarybos pirmininku bei prezidentu – buvęs SEB Vilniaus banko prezidentas Julius Niedvaras. „Leo LT“ bus baigtas kurti po savaitės, kai įmonei bus perduotos „Lietuvos energijos“, Rytų skirstomųjų tinklų bei VST akcijos.

Šį antradienį akcininkai patvirtino ir pasirašė bendrovės įstatus, kuriuos užregistravus Registrų centre bendrovė bus laikoma įkurta.

Įmonė įsikurs nuomojamose patalpose Žvejų g. 14a – istorinėje Vilniaus elektrinėje. Šiame anksčiau „Lietuvos energijai“ priklausiusiame pastate dabar yra įsikūrusios kelios įmonės, taip pat Lietuvos energetikos muziejus.

Akcinės bendrovės akcinis kapitalas yra 0,5 mln. litų, jį apmokėjo Vyriausybės ir „NDX energija“ proporcingai savo akcijų „Leo LT“ kiekiu.

„Man atsiranda optimizmo, kad vėliau „Leo LT“ galės veikti ir vykdyti nacionalinius projektus numatytais tempais“, - komentavo „NDX energijos“ vadovas Ignas Staškevičius.

Konfliktus su Juozaičiu Staškevičius yra linkęs pamiršti

Antradienį taip pat buvo išrinkti „Leo LT“ valdomieji organai.

Įmonę valdo stebėtojų taryba, kurią renka akcininkai (šis organas formuoja bendrovės strategiją), taip pat valdyba, kurią renka stebėtojų taryba (šis organas vykdo strategiją), bei vyriausias vykdomasis pareigūnas, renkamas valdybos, kuris užsiims įmonės administravimu.

„Leo LT“ valdybos vadovu ir bendrovės vyriausiuoju vykdomuoju pareigūnu tapo ligšiolinis „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius Rymantas Juozaitis.

Likę valdybos nariai: Saulius Spėčius, Dalius Šulga, Eglė Daunienė, Ramūnas Bičiulaitis.

Ūkio ministras V. Navickas įvardija, kad Vyriausybės atstovai valdyboje yra S. Spėčius, D. Šulga, R. Juozaitis, o privataus investuotojo – likę du.

Tačiau „NDX energijos“ vadovas Ignas Staškevičius nelinkęs taip skirstyti narius:

„Visų pirma, valdyba buvo išrinkta konsensusu. Kategoriškai neskirstyčiau valdybos narių į tuos, kurie atstovauja valstybę ar „NDX energiją“. Be to, tai nėra tas organas, kurį renka akcininkai. Tai stebėtojų tarybos renkamas organas“, - poziciją dėsto jis.

Jis neakcentavo anksčiau „NDX energijos“ vadovų sklidusių žaibų „Lietuvos energijos“ atžvilgiu, esą šią R. Juozaičio vadovaujamą įmonę yra užvaldę Rusijos interesai.

„Pasirinktas „Leo LT“ steigimo modelis eliminuoja daugelį šitų grėsmių. Pasitikime R. Juozaičiu kaip valdybos nariu, ir džiaugiamės, kad jis sutiko eiti šias pareigas kaip valdybos pirmininkas. Valdyba yra kolegialus organas, vyriausiojo valdomo pareigūno įgaliojimai nėra beribiai toje bendrovėje. Manome, kad esamomis aplinkybėmis valdymo organai yra suformuoti optimaliai“, - kalbėjo I. Staškevičius.

Jis neigė, kad renkantis R. Juozaitį įtakos turėjo tai, kad jis gyvena „Maxima“ savininkų įkurtame prestižiniame gyvenamajame kvartale, greta tų pačių savininkų. Įtakos turėjo patirtis bei siekis tęsti pradėtus darbus Lietuvos energetikos sektoriuje.

Valdžiai atstovauja verslininkai

Akcininkai taip pat išrinko stebėtojų tarybą, beveik tos pačios sudėties, kaip skelbta anksčiau. Jai vadovauja Vilniaus universiteto Tarptautinės verslo mokyklos (TVM) vadovas, buvęs SEB Vilniaus banko ilgametis prezidentas Julius Niedvaras, kuris tokiu būdu tapo ir „Leo LT“ prezidentu.

TVM pagrindinis rėmėjas yra „Maxima“.

Keturi stebėtojų tarybos nariai atstovauja „NDX energijai“, septyni – Vyriausybei.

„NDX energijai“ atstovauja jos direktorius Ignas Staškevičius, finansų direktorius Petras Jašinskas, VP grupės advokatas Marius Kriščiūnas, taip pat įmonės organizacijų vystymo direktorė Vita Markevičiūtė, paskutinę akimirką pakeitusi tose pareigose dirbusią Eglę Daunienę.

Valstybei stebėtojų taryboje atstovauja tik vienas valstybės tarnautojas – Ūkio ministerijos sekretorius Artūras Dainius. Kiti atstovai yra įvairaus lygio verslininkai, vadovai bei energetikai. Tai Vilniaus universiteto prorektorius mokslo reikalams Juras Banys, Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas ir „Achemos grupės“ vadovas Bronislovas Lubys, „Švyturio“ savininkų „BBH Baltic“ vadovas Tomas Kučinskas, buvęs energetikos ministras Leonas Ašmantas, „Lietuvos energijos“ sistemų patikimumo skyriaus viršininkas Daivis Virbickas, taip pat J. Niedvaras.

B. Lubys į Vyriausybę atvyko vėliau už visus kitus, jau prasidėjus akcininkų susirinkimui. O išvyko dar nesibaigus stebėtojų tarybos posėdžiui. Tačiau sakė taip darantis dėl užimtumo, ne dėl protesto.

Elektrinę statys „Leo LT“, tinklus – turbūt „Lietuvos energija“

Ūkio ministras Vytas Navickas antradienį sakė, kad atlyginimai įmonės valdytojams priklausys nuo finansinių įmonės išteklių.

„Manome, kad lems du principai: vienas – finansiniai ištekliai, antras – kompetencija, pasirengimas darbui. Taip pat darbo rinkos situacija – kiek tokios kompetencijos žmogus gali uždirbti. Renkame informaciją, tokiais principais vadovaudami turėsime nustatyti“, – kalbėjo V. Navickas.

Anot V. Navicko, darbai rengiantis statyti atominę elektrinę nėra sustoję – juos šiuo metu vykdo „Lietuvos energija“. Įkūrus „Leo LT“ bus „darbų pasiskirstymas“, projektą vykdanti komanda gali pasikeisti, sakė jis.

O kuri įmonė ties elektros tinklus į Lenkiją bei Švediją – „Lietuvos energija“, kuri tai daro dabar, pati „Leo LT“ ar nauja bendrovės įmonė, dar neaišku.

„Logiška, kad ir iš Lietuvos pusės šituos projektus įgyvendins sistemos operatorius („Lietuvos energija“ – Alfa.lt). Šiuo metu einame ta kryptimi. Bet mes nagrinėsime ateityje valdyboje, žiūrėsime, kurie variantai naudingiausi „Leo LT“ kompanijoje, ir tada bus artimiausioje ateityje apspręsta“, - apibūdino R. Juozaitis.

Kada bus sprendžiama, ar „Leo LT“ išpirks jai perduodamų įmonių akcijas iš smulkiųjų savininkų, dar neaišku, sakė V. Navickas.

Vienas pirmųjų įmonės darbų bus sudaryti įmonės veiklos planą.

Akcininkų sutartį, užbaigsiančią investuotojo kūrimą, tikimasi pasirašyti gegužės 27 dieną.

„Leo LT“ kuria Vyriausybė ir „NDX energija“, priklausanti „Maximos“ savininkams.

Įmonės 61,7 proc. akcijų priklausys Vyriausybei, likusios 38,3 proc. – „NDX energijai“.

Už tai Vyriausybė perduos „Leo LT“ savo valdomas „Lietuvos energijos“ bei Rytų skirstomųjų tinklų akcijas, o „NDX energija“ – savo turimas VST akcijas.

Pagal Vyriausybės viziją taip sukurta stambi bendrovė galės vykdyti strateginius energetikos projektus: atstovauti Lietuvai statant naują atominę elektrinę Ignalinoje, elektros jungtis į Švediją bei Lenkiją, taip pat atjungiant šalį nuo Rusijos energetikos sistemos ir ją prijungiant prie Vakarų Europos energetikos sistemos.

Projekto kritikai tikina, kad „Leo LT“ kuriamas neskaidriai, toks jungimo būdas nėra naudingas valstybei.

Įtakingo Didžiosios Britanijos verslo dienraščio „The Economist“ tyrimų padalinys paskelbė išvadą, kad projektas nėra gerai pagrįstas finansiškai ir kuriamas neskaidriai.

Andrius Sytas, Alfa.lt

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: