Lietuvė mama dėl muštynių mokykloje kaltina Brexit’ą 

Visuotinai pripažįstama, kad dėl Brexit’o Anglijos visuomenėje pastebimas didžiulis susipriešinimas. Ar tai gali atsiliepti emigrantų vaikams mokykloje?

Daugiau kaip septynerius metus Anglijoje gyvenanti septyniolikmečio mama Anglija.lt portalui pasakoja netikėjusi, kad jos šeimai Brexit’as taip skaudžiai atsilieps. Jos sūnus buvo bendramokslių sumuštas, o mokymo įstaiga jo ne tik neapgynė, bet pašalino iš koledžo.

Kai rugsėjo 27 d. Akvilė Bachanovienė sulaukė iš skambučio, kad jos sūnus įsivėlė į muštynes ir jam buvo sukruvinta nosis, ji perdaug neėmė į galvą – susimušė tai susimušė, tarp paauglių berniukų visko pasitaiko.

Sūnus grįžo namo kruvinais drabužiais, bet niekuo perdaug nesiskundė ir nuėjo miegoti.

Netrukus Akvilė gavo laišką, kad su sūnumi atvyktų į disciplinarinį posėdį. Tą pačią dieną jai paskambino mokyklos apsaugos darbuotoja ir paklausė, ar  kreipsis į policiją.

“Kodėl turėčiau, sakau. Vaikai susimušė ir tiek. Ji sako – ar matėt video. Kokį video, apie jokį video nežinojau. Prašiau sūnaus, kad parodytų man tą video, nerodo. Bet atėjo sūnaus draugė ir parodė,”- pasakoja Romforde gyvenanti moteris.

Muštynių įrašas sukrėtė

Telefonu užfiksuotas vaizdas mamą sukrėtė. Tai nebuvo paprastos muštynės, kaip teigė mokykla.  

“Mano sūnus stovėjo, o du berniukai jį puolė, smūgiavo į galvą. Jis parkrito, paskui pašokęs norėjo išbėgti pro duris. Kiti vaikai filmavo telefonais, tik viena mergaitė, kuri ir parodė man tą video, bandė mano sūnų ginti,” – pasakoja mama.

Pažiūrėjusi video Akvilė paskambino į mokyklą ir pranešė, jog ketina kreiptis į policiją. Netrukus policijos pareigūnas paskambino pats. Akvilė manė, jog skambina sūnui todėl, kad susitartų dėl interviu.

“Mes buvom vienam kambary – aš, mano sūnus ir sūnaus draugė. Girdėjom visą pokalbį, kuris truko apie dvidešimt minučių. Policijos darbuotojas kalbėjo grubiai ir aiškino sūnui, kad tos muštynės yra jo kaltė, kad jis netinkamai elgėsi, ir panašiai. Buvo labia panašu į psichologinį spaudimą.”

Nuėję į policijos nuovadą, jie sužinojo, kad mokykla jau kreipėsi dėl įvykio į policiją, perdavė jiems video ir dėl muštynių apkaltino Akvilės sūnų, esą jis išprovokavo muštynes patapšnojęs pats sau per žandą.

Netrukus tas kaltinimas buvo panaikintas, bet taip atsitiko tik po to, kai Akvilė pasisamdė advokatą, kuris policininkams įrodė, jog tai, kas matyti video medžiagoje, yra pakankamas įrodymas, kad Akvilės sūnus būtų išteisintas.

Disciplinarinio posėdžio mokykloje metu Akvilės sūnui buvo priekaištaujama, kad jis nepasistengė išvengti konfliktinės situacijos, nors galėjo, kad elgėsi netinkamai, o po muštynių norėjo pabėgti iš mokyklos teritorijos,.

“Nežinau, gal jis ir pasakė ką nors grubaus, gal jėga veržėsi pro apsauginius, bet ko norėti iš vaiko, kuris buvo bendraklasių sumuštas.”

Kodėl klasėje nebuvo mokytojo?

Disciplinariniame posėdyje išaiškėjo ir daugiau aplinkybių. Pasirodo, muštynės vyko klasėje pamokos metu, tačiau mokytojo nebuvo. Be to, prasidėjus pamokai Akvilės sūnus buvo iš jos išvarytas, nes esą grubiai kalbėjo. Išėjęs iš klasės jis sėdėjo priimamajame, laukdamas pamokos pabaigos. Netrukus atėjo viena bendraklasė ir ėmė raginti, kad jis grįžtų.

Akvilė Anglija.lt portalui teigė, kad jos sūnus buvo specialiai įviliotas į spąstus, ir kaltina  mokyklą, kad nepajėgė užtikrinti vaiko saugumo.

“Aš jų klausiau – kur buvo mokytojas? Kodėl vaikai per pamoką palikti vieni? Pasitaiko, jog ir mokytojui gali pasidaryti bloga ar dėl kitų reikalų prireikia trumpam išeiti. Bet tokiu atveju mokytojas turi pakviesti apsauginį, nepalikti klasėje vaikų be priežiūros. Kreipiausi raštiškai, kad paaiškintų, kodėl nebuvo mokytojo. Atsakymo negavau. Vietoj to atėjo sprendimas, kad sūnus pašalintas iš koledžo.”

Septyniolikos ką tik sulaukęs Akvilės sūnus Anglijoje mokosi nuo tada, kai jam sukako dešimt metų. Mokėsi pradinėje mokykloje, vėliau vidurinėje ir per tą laiką tėvai nesulaukė jokių priekaištų.

Haveringo koledžą berniukas lankyti pradėjo tik šį rudenį ir po poros savaičių buvo pašalintas.

Policija pradėjo tyrimą, kuris tęsis mažiausiai tris mėnesius. Koks sprendimas bus priimtas, neaišku. Akvilė nežada tylėti – jei sūnus bus apkaltintas, kreipsis į teismą.

“Aš niekada, nei čia, nei Lietuvoje jokių reikalų nei su teismais, nei su policija neturėjau, tai man sunku susigaudyti, kas ir kaip, bet dabar ieškau informacijos, aiškinuosi, kokios vaiko teisės, nes manau, kad mano sūnaus atžvilgiu jos buvo pažeistos.”

Konflikto priežastis – Brexit‘as?

Mamai didelį nerimą kelia sūnaus psichologinė būklė – vaikas su niekuo nebenori bendrauti, niekuo nepasitiki, jo ateities perspektyvos neaiškios. Akvilė ieško atsakymo, ką dabar daryti, kur dėtis jaunuoliui mokslo metų pradžioje pašalintam iš koledžo.

Moteris įsitikinusi, kad pagrindinė paauglių konflikto priežastis – Brexit’as.

“Tie du vaikinai, kurie sūnų sumušė, nufilmuotą video įkėlė į internetą ir didžiavosi. Prieš muštynes mano sūnui aiškino, kad tu imigrantas, būsi tuoj iš JK išspirtas, o po muštynių pareiškė – “Brexit is Brexit”. Bet tai niekur neužfiksuota, o bendraklasiai neliudys. Jau ir dabar ta mergaitė, kuri bandė mano sūnui padėti, sulaukia gąsdinimų, iš jos tyčiojamasi.”

Akvilės nuomone koledžas daro viską, kad užglaistytų ir nuslėptų incidentą.

Moteris sako pažįstanti ne vieną lietuvį, kurie patys ar jų vaikai nekaltai nukentėję ar nuo policijos, ar nuo kitų pareigūnų, numoja ranka ir nesiskundžia, nes nesitiki teisingumo.

Moteris svarsto, gal yra tautiečių, kurie susidūrė su panašia situacija ir galbūt galėtų per Anglija.lt portalą su ja susisekti ir pasidalinti patirtimi.   

Naudinga informacija

Pagal 2002 m priimtą Švietimo įstatymą Anglijos mokyklos turi teisę pašalinti iš mokyklos mokinį. Tačiau, kaip pažymi Švietimo departamentas, tam turi būti rimta priežastis.

„To gali būti imamasi tik tada ir tokiu atveju, kai yra rimtas pažeidimas ir kai mokykla išbandė kitus būdus, kaip pagerinti mokinio elgesį, bet jiems nepavyko ir buvo pripažinta, jog mokinio tolesnis buvimas mokykloje sukeltų rimtų problemų tiek kitiems mokiniams, tiek mokyklos personalui, tiek ir pačiam mokiniui,“ – teigiama Švietimo departamento dokumente.

Anglijos švietimo departamento duomenimis, pašalinimas iš mokyklos pasitaiko labai retai ir tokiu atveju mokiniui turi būti pasiūlytas alternatyvus lavinimo būdas.

Švietimo įstatyme yra numatyta ir apeliacijos tvarka, jei mokinio tėvai su sprendimu nesutinka.

Pirmiausia skundas yra įteikiamas pačiai mokyklai, vėliau galima kreiptis ir į aukštesnes instancijas, tokias kaip vietos savivaldybės švietimo skyrių (Local Education Authority), kad atliktų nepriklausomą situacijos vertinimą, arba į Vietos savivaldos kontrolierių (Local Government Ombudsman).

Yra keletas organizacijų, kurios mokiniams bei jų tėvams suteikia nemokamas  konsultacijas arba teisinį atstovavimą. Vaiko pašalinimo iš mokyklos atveju teisinę pagalbą suteikti gali Vaikų teisių centras  (Coram Children's Legal Centre).

Zita Čepaitė, Anglija.lt

Visuotinai pripažįstama, kad dėl Brexit’o Anglijos visuomenėje pastebimas didžiulis susipriešinimas. Ar tai gali atsiliepti emigrantų vaikams mokykloje?

Daugiau kaip septynerius metus Anglijoje gyvenanti septyniolikmečio mama Anglija.lt portalui pasakoja netikėjusi, kad jos šeimai Brexit’as taip skaudžiai atsilieps. Jos sūnus buvo bendramokslių sumuštas, o mokymo įstaiga jo ne tik neapgynė, bet pašalino iš koledžo.

Kai rugsėjo 27 d. Akvilė Bachanovienė sulaukė iš skambučio, kad jos sūnus įsivėlė į muštynes ir jam buvo sukruvinta nosis, ji perdaug neėmė į galvą – susimušė tai susimušė, tarp paauglių berniukų visko pasitaiko.

Sūnus grįžo namo kruvinais drabužiais, bet niekuo perdaug nesiskundė ir nuėjo miegoti.

Netrukus Akvilė gavo laišką, kad su sūnumi atvyktų į disciplinarinį posėdį. Tą pačią dieną jai paskambino mokyklos apsaugos darbuotoja ir paklausė, ar  kreipsis į policiją.

“Kodėl turėčiau, sakau. Vaikai susimušė ir tiek. Ji sako – ar matėt video. Kokį video, apie jokį video nežinojau. Prašiau sūnaus, kad parodytų man tą video, nerodo. Bet atėjo sūnaus draugė ir parodė,”- pasakoja Romforde gyvenanti moteris.

Muštynių įrašas sukrėtė

Telefonu užfiksuotas vaizdas mamą sukrėtė. Tai nebuvo paprastos muštynės, kaip teigė mokykla.  

“Mano sūnus stovėjo, o du berniukai jį puolė, smūgiavo į galvą. Jis parkrito, paskui pašokęs norėjo išbėgti pro duris. Kiti vaikai filmavo telefonais, tik viena mergaitė, kuri ir parodė man tą video, bandė mano sūnų ginti,” – pasakoja mama.

Pažiūrėjusi video Akvilė paskambino į mokyklą ir pranešė, jog ketina kreiptis į policiją. Netrukus policijos pareigūnas paskambino pats. Akvilė manė, jog skambina sūnui todėl, kad susitartų dėl interviu.

“Mes buvom vienam kambary – aš, mano sūnus ir sūnaus draugė. Girdėjom visą pokalbį, kuris truko apie dvidešimt minučių. Policijos darbuotojas kalbėjo grubiai ir aiškino sūnui, kad tos muštynės yra jo kaltė, kad jis netinkamai elgėsi, ir panašiai. Buvo labia panašu į psichologinį spaudimą.”

Nuėję į policijos nuovadą, jie sužinojo, kad mokykla jau kreipėsi dėl įvykio į policiją, perdavė jiems video ir dėl muštynių apkaltino Akvilės sūnų, esą jis išprovokavo muštynes patapšnojęs pats sau per žandą.

Netrukus tas kaltinimas buvo panaikintas, bet taip atsitiko tik po to, kai Akvilė pasisamdė advokatą, kuris policininkams įrodė, jog tai, kas matyti video medžiagoje, yra pakankamas įrodymas, kad Akvilės sūnus būtų išteisintas.

Disciplinarinio posėdžio mokykloje metu Akvilės sūnui buvo priekaištaujama, kad jis nepasistengė išvengti konfliktinės situacijos, nors galėjo, kad elgėsi netinkamai, o po muštynių norėjo pabėgti iš mokyklos teritorijos,.

“Nežinau, gal jis ir pasakė ką nors grubaus, gal jėga veržėsi pro apsauginius, bet ko norėti iš vaiko, kuris buvo bendraklasių sumuštas.”

Kodėl klasėje nebuvo mokytojo?

Disciplinariniame posėdyje išaiškėjo ir daugiau aplinkybių. Pasirodo, muštynės vyko klasėje pamokos metu, tačiau mokytojo nebuvo. Be to, prasidėjus pamokai Akvilės sūnus buvo iš jos išvarytas, nes esą grubiai kalbėjo. Išėjęs iš klasės jis sėdėjo priimamajame, laukdamas pamokos pabaigos. Netrukus atėjo viena bendraklasė ir ėmė raginti, kad jis grįžtų.

Akvilė Anglija.lt portalui teigė, kad jos sūnus buvo specialiai įviliotas į spąstus, ir kaltina  mokyklą, kad nepajėgė užtikrinti vaiko saugumo.

“Aš jų klausiau – kur buvo mokytojas? Kodėl vaikai per pamoką palikti vieni? Pasitaiko, jog ir mokytojui gali pasidaryti bloga ar dėl kitų reikalų prireikia trumpam išeiti. Bet tokiu atveju mokytojas turi pakviesti apsauginį, nepalikti klasėje vaikų be priežiūros. Kreipiausi raštiškai, kad paaiškintų, kodėl nebuvo mokytojo. Atsakymo negavau. Vietoj to atėjo sprendimas, kad sūnus pašalintas iš koledžo.”

Septyniolikos ką tik sulaukęs Akvilės sūnus Anglijoje mokosi nuo tada, kai jam sukako dešimt metų. Mokėsi pradinėje mokykloje, vėliau vidurinėje ir per tą laiką tėvai nesulaukė jokių priekaištų.

Haveringo koledžą berniukas lankyti pradėjo tik šį rudenį ir po poros savaičių buvo pašalintas.

Policija pradėjo tyrimą, kuris tęsis mažiausiai tris mėnesius. Koks sprendimas bus priimtas, neaišku. Akvilė nežada tylėti – jei sūnus bus apkaltintas, kreipsis į teismą.

“Aš niekada, nei čia, nei Lietuvoje jokių reikalų nei su teismais, nei su policija neturėjau, tai man sunku susigaudyti, kas ir kaip, bet dabar ieškau informacijos, aiškinuosi, kokios vaiko teisės, nes manau, kad mano sūnaus atžvilgiu jos buvo pažeistos.”

Konflikto priežastis – Brexit‘as?

Mamai didelį nerimą kelia sūnaus psichologinė būklė – vaikas su niekuo nebenori bendrauti, niekuo nepasitiki, jo ateities perspektyvos neaiškios. Akvilė ieško atsakymo, ką dabar daryti, kur dėtis jaunuoliui mokslo metų pradžioje pašalintam iš koledžo.

Moteris įsitikinusi, kad pagrindinė paauglių konflikto priežastis – Brexit’as.

“Tie du vaikinai, kurie sūnų sumušė, nufilmuotą video įkėlė į internetą ir didžiavosi. Prieš muštynes mano sūnui aiškino, kad tu imigrantas, būsi tuoj iš JK išspirtas, o po muštynių pareiškė – “Brexit is Brexit”. Bet tai niekur neužfiksuota, o bendraklasiai neliudys. Jau ir dabar ta mergaitė, kuri bandė mano sūnui padėti, sulaukia gąsdinimų, iš jos tyčiojamasi.”

Akvilės nuomone koledžas daro viską, kad užglaistytų ir nuslėptų incidentą.

Moteris sako pažįstanti ne vieną lietuvį, kurie patys ar jų vaikai nekaltai nukentėję ar nuo policijos, ar nuo kitų pareigūnų, numoja ranka ir nesiskundžia, nes nesitiki teisingumo.

Moteris svarsto, gal yra tautiečių, kurie susidūrė su panašia situacija ir galbūt galėtų per Anglija.lt portalą su ja susisekti ir pasidalinti patirtimi.   

Naudinga informacija

Pagal 2002 m priimtą Švietimo įstatymą Anglijos mokyklos turi teisę pašalinti iš mokyklos mokinį. Tačiau, kaip pažymi Švietimo departamentas, tam turi būti rimta priežastis.

„To gali būti imamasi tik tada ir tokiu atveju, kai yra rimtas pažeidimas ir kai mokykla išbandė kitus būdus, kaip pagerinti mokinio elgesį, bet jiems nepavyko ir buvo pripažinta, jog mokinio tolesnis buvimas mokykloje sukeltų rimtų problemų tiek kitiems mokiniams, tiek mokyklos personalui, tiek ir pačiam mokiniui,“ – teigiama Švietimo departamento dokumente.

Anglijos švietimo departamento duomenimis, pašalinimas iš mokyklos pasitaiko labai retai ir tokiu atveju mokiniui turi būti pasiūlytas alternatyvus lavinimo būdas.

Švietimo įstatyme yra numatyta ir apeliacijos tvarka, jei mokinio tėvai su sprendimu nesutinka.

Pirmiausia skundas yra įteikiamas pačiai mokyklai, vėliau galima kreiptis ir į aukštesnes instancijas, tokias kaip vietos savivaldybės švietimo skyrių (Local Education Authority), kad atliktų nepriklausomą situacijos vertinimą, arba į Vietos savivaldos kontrolierių (Local Government Ombudsman).

Yra keletas organizacijų, kurios mokiniams bei jų tėvams suteikia nemokamas  konsultacijas arba teisinį atstovavimą. Vaiko pašalinimo iš mokyklos atveju teisinę pagalbą suteikti gali Vaikų teisių centras  (Coram Children's Legal Centre).

Zita Čepaitė, Anglija.lt

 (Komentarų: 2)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: