Lietuvių sodyboje per Sekmines pašventintas koplytstulpis  

Šalia Londono esančioje Lietuvių sodyboje Britanijos lietuvių Sekminių šventėje buvo pašventintas Lietuvos nepriklausomybės 20-mečiui skirtas koplytstulpis.
Šis Lietuvoje gyvenančio medžio skulptūrų meistro Vytauto Ulevičiaus išdrožtas beveik 6 metrų aukščio koplytstulpis pastatytas toje pačioje vietoje, kur kadaise stovėjo medinis kryžius-rūpintojėlis. Kryžius, kaip JK gyvenančių lietuvių įsipareigojimas kovoti už Lietuvos laisvę, buvo pastatytas 1957-aisiais.

Daugiau kaip 5 dešimtmečius išstovėjęs kryžius buvo nulaužtas audros ir 2009 m. Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė senojo kryžiaus vietoje nutarė pastatyti koplytstulpį Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 20-mečiui. Be to, senojo kryžiaus vietoje stojęs koplytstulpis simbolizuoja ir JK gyvenančios lietuvių bendruomenės darbų ir užmojų tęstinumą, nes primena ir tai, kad netoli Londono įsikūrusiai Lietuvių sodybai šiemet sukanka 55 metai.

Įspūdingas ąžuolo paminklas su aštuoniomis medžio skulptūromis (tautos mokykla ir ratelis, elementorius, Aušros varpas, sėjėjas, Švč. Mergelė Marija, Šv. Kazimieras, Šv. Jurgis ir Rūpintojėlis) simbolizuoja Lietuvos istoriją, kultūrą, kovą už laisvę ir tikėjimą.
Lėšas koplytstulpiui aukojo Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė – visų aukotojų pavardės įrašytos koplytstulpio atstatymo akte. Lietuvos užsienio reikalų ministerija irgi skyrė lėšų šiam projektui.

Iškilmėse dalyvavo Lietuvos ambasadorius JK Oskaras Jusys, Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius Arvydas Daunoravičius, koplytstulpį pašventino Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai – prelatas Edmundas Putrimas.

Projektas buvo pradėtas tada, kai lietuvių bendruomenei vadovavo šiuo metu su sunkia liga kovojanti Živilė Ilgūnaitė. Apsilankiusi koplytstulpio šventinimo iškilmėse ji džiaugėsi rezultatu. „Projektas nuo pat pradžių buvo labai gerai priimtas, todėl labai greitai buvo nuspręsta, ko mums reikia, įsijungė labai daug žmonių. Buvo diskusijų dėl to, kurioje vietoje statyti, bet nulėmė noras, kad jis būtų atstatytas būtent toj vietoj, kur buvo senasis kryžius-rūpintojėlis. Talkos metu žmonės išretino medžius, sutvarkė aplinką… Tas projektas parodė, kad yra daug bendraminčių, žmonių, nelaukiančių garsaus ačiū ar apdovanojimų, tiesiog dirbančių iš idėjos.“

Ž.Ilgūnaitė patikino, kad koplytstulpį pastatyti kainavo nepigiai – 6 tūkst. svarų, neskaičiuojant nepiniginės paramos. „Pavyzdžiui, koplytstulpio atgabenimas iš Lietuvos. Čia mums padėjo „Lituanica“, nes jei ne jie, tokį didžiulį dalyką pargabenti būtų labai brangiai kainavę. Be to, koplytstulpio pastatymui reikalingos medžiagos, žmonių darbas, pinigine išraiška – tai tūkstančiai svarų.“
Prelatas E. Putrimas patikino „Infozoną“, kad atvyko iš Toronto (Kanada) specialiai pašventinti koplytstulpį. „Labai malonu, kad buvo pastatytas atnaujintas koplytstulpis, kuris tikrai išreiškia, kas mes esame, mūsų krikščionišką ir tautinę tapatybę. Sudėtinga suburti žmones ne tik bendravimui, bet ir tam, kad būtų išlaikytos mums visiems svarbios vertybės. Nusiimu kepurę iš pagarbos jiems.“

Senesnės lietuvių kartos atstovas Alperas Petruševičius koplytstulpio šventinimo metu susigraudinęs braukė ašaras. Jis „Infozonai“ prisipažino, kad šioje sodyboje drauge su kitais po karo į Angliją atvykusiais lietuviais praleido daug gražaus laiko. „Anksčiau čia labai tankiai atvažiuodavau, prisiminimai susiję su ta vieta. Lietuviška aplinka, graži šventė“, – sakė dabar retokai sodyboje besilankantis, nes toloka važiuoti, jau daugiau kaip šešias dešimtis metų JK gyvenantis verslininkas.

Koplytstulpio šventinimas – buvo ypatingai svarbus šių Sekminių akcentas. Paskui vyko lietuvių bendruomenės kolektyvų pasirodymas. Šoko jaunimo tautinių šokių kolektyvas „Jonkelis“ bei „Švyturiuko“ mokyklos pramoginių šokių grupė, dainavo sutartinių ansamblis „Treputė“ ir pavieniai solistai, debiutavo Chockevičių šeimos ansamblis, grojo „Windhale“, „Laiko sala“, „Retro plius“ ir kiti.
Beje, vienas iš labiausiai žinomų JK lietuvių kolektyvų – folklorinis ansamblis „Saduto“ – per šias Sekmines šventė gražią sukaktį – prieš penketą metų būtent per Sekmines jie surengė pirmąjį savo koncertą. Jiems buvo skirti ąžuolų vainikai, šampanas ir gausūs plojimai.

Į šventę susirinko daugiau kaip pusė tūkstančio lietuvių, kurie džiaugėsi ne vien programa, bet ir kartu su šeimomis bei draugais vaišinosi, užkandžiavo ir lepinosi saulutėje. Kai kam šventė užsitęsė iki vėlyvos nakties.

Zita Čepaitė

www.anglija.lt

Šalia Londono esančioje Lietuvių sodyboje Britanijos lietuvių Sekminių šventėje buvo pašventintas Lietuvos nepriklausomybės 20-mečiui skirtas koplytstulpis.
Šis Lietuvoje gyvenančio medžio skulptūrų meistro Vytauto Ulevičiaus išdrožtas beveik 6 metrų aukščio koplytstulpis pastatytas toje pačioje vietoje, kur kadaise stovėjo medinis kryžius-rūpintojėlis. Kryžius, kaip JK gyvenančių lietuvių įsipareigojimas kovoti už Lietuvos laisvę, buvo pastatytas 1957-aisiais.

Daugiau kaip 5 dešimtmečius išstovėjęs kryžius buvo nulaužtas audros ir 2009 m. Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė senojo kryžiaus vietoje nutarė pastatyti koplytstulpį Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 20-mečiui. Be to, senojo kryžiaus vietoje stojęs koplytstulpis simbolizuoja ir JK gyvenančios lietuvių bendruomenės darbų ir užmojų tęstinumą, nes primena ir tai, kad netoli Londono įsikūrusiai Lietuvių sodybai šiemet sukanka 55 metai.

Įspūdingas ąžuolo paminklas su aštuoniomis medžio skulptūromis (tautos mokykla ir ratelis, elementorius, Aušros varpas, sėjėjas, Švč. Mergelė Marija, Šv. Kazimieras, Šv. Jurgis ir Rūpintojėlis) simbolizuoja Lietuvos istoriją, kultūrą, kovą už laisvę ir tikėjimą.
Lėšas koplytstulpiui aukojo Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė – visų aukotojų pavardės įrašytos koplytstulpio atstatymo akte. Lietuvos užsienio reikalų ministerija irgi skyrė lėšų šiam projektui.

Iškilmėse dalyvavo Lietuvos ambasadorius JK Oskaras Jusys, Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius Arvydas Daunoravičius, koplytstulpį pašventino Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai – prelatas Edmundas Putrimas.

Projektas buvo pradėtas tada, kai lietuvių bendruomenei vadovavo šiuo metu su sunkia liga kovojanti Živilė Ilgūnaitė. Apsilankiusi koplytstulpio šventinimo iškilmėse ji džiaugėsi rezultatu. „Projektas nuo pat pradžių buvo labai gerai priimtas, todėl labai greitai buvo nuspręsta, ko mums reikia, įsijungė labai daug žmonių. Buvo diskusijų dėl to, kurioje vietoje statyti, bet nulėmė noras, kad jis būtų atstatytas būtent toj vietoj, kur buvo senasis kryžius-rūpintojėlis. Talkos metu žmonės išretino medžius, sutvarkė aplinką… Tas projektas parodė, kad yra daug bendraminčių, žmonių, nelaukiančių garsaus ačiū ar apdovanojimų, tiesiog dirbančių iš idėjos.“

Ž.Ilgūnaitė patikino, kad koplytstulpį pastatyti kainavo nepigiai – 6 tūkst. svarų, neskaičiuojant nepiniginės paramos. „Pavyzdžiui, koplytstulpio atgabenimas iš Lietuvos. Čia mums padėjo „Lituanica“, nes jei ne jie, tokį didžiulį dalyką pargabenti būtų labai brangiai kainavę. Be to, koplytstulpio pastatymui reikalingos medžiagos, žmonių darbas, pinigine išraiška – tai tūkstančiai svarų.“
Prelatas E. Putrimas patikino „Infozoną“, kad atvyko iš Toronto (Kanada) specialiai pašventinti koplytstulpį. „Labai malonu, kad buvo pastatytas atnaujintas koplytstulpis, kuris tikrai išreiškia, kas mes esame, mūsų krikščionišką ir tautinę tapatybę. Sudėtinga suburti žmones ne tik bendravimui, bet ir tam, kad būtų išlaikytos mums visiems svarbios vertybės. Nusiimu kepurę iš pagarbos jiems.“

Senesnės lietuvių kartos atstovas Alperas Petruševičius koplytstulpio šventinimo metu susigraudinęs braukė ašaras. Jis „Infozonai“ prisipažino, kad šioje sodyboje drauge su kitais po karo į Angliją atvykusiais lietuviais praleido daug gražaus laiko. „Anksčiau čia labai tankiai atvažiuodavau, prisiminimai susiję su ta vieta. Lietuviška aplinka, graži šventė“, – sakė dabar retokai sodyboje besilankantis, nes toloka važiuoti, jau daugiau kaip šešias dešimtis metų JK gyvenantis verslininkas.

Koplytstulpio šventinimas – buvo ypatingai svarbus šių Sekminių akcentas. Paskui vyko lietuvių bendruomenės kolektyvų pasirodymas. Šoko jaunimo tautinių šokių kolektyvas „Jonkelis“ bei „Švyturiuko“ mokyklos pramoginių šokių grupė, dainavo sutartinių ansamblis „Treputė“ ir pavieniai solistai, debiutavo Chockevičių šeimos ansamblis, grojo „Windhale“, „Laiko sala“, „Retro plius“ ir kiti.
Beje, vienas iš labiausiai žinomų JK lietuvių kolektyvų – folklorinis ansamblis „Saduto“ – per šias Sekmines šventė gražią sukaktį – prieš penketą metų būtent per Sekmines jie surengė pirmąjį savo koncertą. Jiems buvo skirti ąžuolų vainikai, šampanas ir gausūs plojimai.

Į šventę susirinko daugiau kaip pusė tūkstančio lietuvių, kurie džiaugėsi ne vien programa, bet ir kartu su šeimomis bei draugais vaišinosi, užkandžiavo ir lepinosi saulutėje. Kai kam šventė užsitęsė iki vėlyvos nakties.

Zita Čepaitė

 (Komentarų: 1)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: