Ką reikia žinoti Anglijoje auginant šunį, kad jis nebūtų atimtas? 

Birminghame gyvenanti Konstancija daugiau kaip tris mėnesius nematė savo augintinio, kurį iš namų išsivedė policininkai. Į prašymus atiduoti šunį policininkai atsako, kad šuo agresyvus.

Policija taip pat kreipėsi į teismą dėl šuns užmigdymo. Ką kiekvienam Anglijos lietuviui reikia žinoti, kad nei jis, nei jo šuo nepakliūtų į panašią bėdą?

„Vieną dieną susimušiau su vyru. Kai nuėjau pasiimti vaiko iš mokyklos, buvau su mėlynėmis ir mokykla iškvietė policiją. Policija atvyko į namus vyro areštuoti, jį suėmė, pasodino į mašiną vežtis į nuovadą ir tada pastebėjo šunį. Jis buvo uždarytas kambary, tai jie ir tą šunį paėmė ir išsivežė“, – Anglija.lt portalui pasakojo Birminghame gyvenanti lietuvė.

Moteris skundžiasi, kad policija jai nepaaiškino, kodėl paėmė šunį. „Kažką sakė angliškai, bet nelabai supratau,“ – prisipažįsta ji. Konstancija teigia ilgai nežinojusi, kur laikomas jos šuo, o po trijų mėnesių apsilankęs policininkas pasakė, kad šuo agresyvus ir todėl planuojama jį užmigdyti. Kad šuo būtų užmigdytas, lietuvė nesutiko.

„Dar sakė, kad jis į JK įvežtas nelegaliai. Nežinau, kaip jis buvo įvežtas, pasiėmiau jį iš pažįstamų, kurie netoliese gyvena, bet neturi sodelio, o aš norėjau šuns, tai ir atidavė man. Jie sako, kad jis buvo įvežtas legaliai, jie nuo mažens jį augino ir niekada nebuvo agresyvus“, – tvirtina moteris, nors pripažįsta, kad šuo neturi nei po oda įsiūto čipo, nei dokumentų.

Dėl šuns – į teismą

Savininkui nesutikus užmigdyti šuns, policija gali kreiptis į teismą dėl leidimo nugalabyti šunį be savininko sutikimo.

Pagrindinis policininkų argumentas yra tas, kad šuo priklauso Anglijoje laikyti uždraustų šunų veislei.

„Jie sako, kad tai pitbulis, nors iš išvaizdos jis labai panašus į Amerikos buldogą. Žmonės, iš kurių šunį paėmiau, sako, kad jis stratfordširo terjeras. Man sako, kad pitbulių negalima laikyti, o aš sakau kaip negalima, jei internete pilna skelbimų, gali nusipirkti kasdien po vieną“, – ginčus su policija prisimena Konstancija.

Teismo laukianti moteris sako nežinanti, ką daryti, kad atgautų savo šunelį.

„Mano brolis netoli gyvena, jis vaikų neturi ir sutinka šunį paimti, bet jie neduoda, sako, jei grąžinsim, tai tik tau. Sakau, duokit man galimybę tą šunį bent pamatyti, kaip jis atrodo, bet neleidžia. Dar sakė, jog jei atiduos šunį, kad būčiau pasiruošusi jiems sumokėti už kiekvieną dieną, kur buvo atimtas, po £15. Sutikau sumokėti, bet vis vien negrąžina. Jie nesupranta, jog šuo irgi nori gyventi. Patys pridarė tokių veislių, po to sprendžia, jog toks šuo migdomas“, – piktinasi lietuvė.

Šunų įstatymai Anglijoje

Pitbulių rūšies šunys JK uždrausti prieš daugiau kaip 25 metus, tačiau žmonės juos laiko. Neseniai suskaičiuota, kad JK laikoma daugiau kaip 3000 pitbulių. Be pitbulių namuose taip pat draudžiama laikyti dar trijų veislių šunis, tarp jų ir Argentinos dogą.

JK šunų laikymo įstatymas yra griežtas. Net leidžiamos laikyti veislės šunų šeimininkai turi žiūrėti, kad šis netaptų pavojingai nekontroliuojamu ne tik viešose, bet ir privačiose vietose, pavyzdžiui, kaimynų kieme ar namuose.

Pavojingai nekontroliuojamu laikomas toks šuo, kuris ką nors sužaloja arba kelia aplinkiniams baimę, jog jie gali būti užpulti ir sužaloti.

Be to teismas gali nuspręsti, kad jūsų šuo yra pavojingai nekontroliuojamas, jeigu jis užpuola kito žmogaus augintinį arba svetimo gyvūno savininkas mano, kad gali būti sužalotas, jei gins savo augintinį.

Ūkininkas turi teisę užmušti šunį, jei šis puldinėja jo bandą.

Jeigu šuo yra pripažintas pavojingai nekontroliuojamu, jo savininkas gali būti baudžiamas neribota bauda arba pusei metų pasodintas į kalėjimą. Pavojingas šuo gali būti užmigdytas, o jo savininkui uždrausta ateityje laikyti šunį.

Jeigu šuo ką nors sužaloja, jo savininkas gali būti pasodintas į kalėjimą 5 metamas ir nubaustas pinigine bauda. Jei savininkas specialiai užsiundė šunį, kad ką nors sužalotų, jis gali būti teisiamas už tyčinį sužalojimą.

Šuniui mirtinai sužalojus žmogų, jo savininkas gali būti pasodintas į kalėjimą keturiolikai metų arba nubaustas neriboto dydžio bauda, taip pat ir pasodintas į kalėjimą, ir nubaustas bauda.

Uždrausti šunys atpažįstami pagal išvaizdą

Ar šunį uždrausta laikyti priklauso nuo to, kaip jis atrodo, nei nuo to, kokia jo veislė ar vardas. Pavyzdžiui, jeigu šuo iš išvaizdos didžiąja dalimi atitinka pitbulterjero charakteristikas, jis gali būti laikomas uždraustu auginti.

Policija ar savivaldybės pareigūnas, atsakingas už šunų priežiūrą, gali paimti uždraustą šunį net jei šuo nėra pavojingas ir nebuvo gauta dėl jo jokių nusiskundimų.

Kad paimtų savininkui priklausantį šunį, policijai gali reikėti teismo sprendimo, tačiau, jei laikyti draudžiamas šuo yra viešoje vietoje, teismo sprendimas nebūtinas. Norint šunį paimti iš namų, policija turi gauti teismo sprendimą, išskyrus atvejus, kai policija turi leidimą namuose atlikti kratą.

Įstatymas draudžia parduoti, atsikratyti paleidžiant į laisvę, kam nors atiduoti bei veisti ir auginti uždraustai veislei priklausančius šunis.

Daugiau informacijos: https://www.gov.uk/control-dog-public/banned-dogs.

Zita Čepaitė, Anglija.lt

Birminghame gyvenanti Konstancija daugiau kaip tris mėnesius nematė savo augintinio, kurį iš namų išsivedė policininkai. Į prašymus atiduoti šunį policininkai atsako, kad šuo agresyvus.

Policija taip pat kreipėsi į teismą dėl šuns užmigdymo. Ką kiekvienam Anglijos lietuviui reikia žinoti, kad nei jis, nei jo šuo nepakliūtų į panašią bėdą?

„Vieną dieną susimušiau su vyru. Kai nuėjau pasiimti vaiko iš mokyklos, buvau su mėlynėmis ir mokykla iškvietė policiją. Policija atvyko į namus vyro areštuoti, jį suėmė, pasodino į mašiną vežtis į nuovadą ir tada pastebėjo šunį. Jis buvo uždarytas kambary, tai jie ir tą šunį paėmė ir išsivežė“, – Anglija.lt portalui pasakojo Birminghame gyvenanti lietuvė.

Moteris skundžiasi, kad policija jai nepaaiškino, kodėl paėmė šunį. „Kažką sakė angliškai, bet nelabai supratau,“ – prisipažįsta ji. Konstancija teigia ilgai nežinojusi, kur laikomas jos šuo, o po trijų mėnesių apsilankęs policininkas pasakė, kad šuo agresyvus ir todėl planuojama jį užmigdyti. Kad šuo būtų užmigdytas, lietuvė nesutiko.

„Dar sakė, kad jis į JK įvežtas nelegaliai. Nežinau, kaip jis buvo įvežtas, pasiėmiau jį iš pažįstamų, kurie netoliese gyvena, bet neturi sodelio, o aš norėjau šuns, tai ir atidavė man. Jie sako, kad jis buvo įvežtas legaliai, jie nuo mažens jį augino ir niekada nebuvo agresyvus“, – tvirtina moteris, nors pripažįsta, kad šuo neturi nei po oda įsiūto čipo, nei dokumentų.

Dėl šuns – į teismą

Savininkui nesutikus užmigdyti šuns, policija gali kreiptis į teismą dėl leidimo nugalabyti šunį be savininko sutikimo.

Pagrindinis policininkų argumentas yra tas, kad šuo priklauso Anglijoje laikyti uždraustų šunų veislei.

„Jie sako, kad tai pitbulis, nors iš išvaizdos jis labai panašus į Amerikos buldogą. Žmonės, iš kurių šunį paėmiau, sako, kad jis stratfordširo terjeras. Man sako, kad pitbulių negalima laikyti, o aš sakau kaip negalima, jei internete pilna skelbimų, gali nusipirkti kasdien po vieną“, – ginčus su policija prisimena Konstancija.

Teismo laukianti moteris sako nežinanti, ką daryti, kad atgautų savo šunelį.

„Mano brolis netoli gyvena, jis vaikų neturi ir sutinka šunį paimti, bet jie neduoda, sako, jei grąžinsim, tai tik tau. Sakau, duokit man galimybę tą šunį bent pamatyti, kaip jis atrodo, bet neleidžia. Dar sakė, jog jei atiduos šunį, kad būčiau pasiruošusi jiems sumokėti už kiekvieną dieną, kur buvo atimtas, po £15. Sutikau sumokėti, bet vis vien negrąžina. Jie nesupranta, jog šuo irgi nori gyventi. Patys pridarė tokių veislių, po to sprendžia, jog toks šuo migdomas“, – piktinasi lietuvė.

Šunų įstatymai Anglijoje

Pitbulių rūšies šunys JK uždrausti prieš daugiau kaip 25 metus, tačiau žmonės juos laiko. Neseniai suskaičiuota, kad JK laikoma daugiau kaip 3000 pitbulių. Be pitbulių namuose taip pat draudžiama laikyti dar trijų veislių šunis, tarp jų ir Argentinos dogą.

JK šunų laikymo įstatymas yra griežtas. Net leidžiamos laikyti veislės šunų šeimininkai turi žiūrėti, kad šis netaptų pavojingai nekontroliuojamu ne tik viešose, bet ir privačiose vietose, pavyzdžiui, kaimynų kieme ar namuose.

Pavojingai nekontroliuojamu laikomas toks šuo, kuris ką nors sužaloja arba kelia aplinkiniams baimę, jog jie gali būti užpulti ir sužaloti.

Be to teismas gali nuspręsti, kad jūsų šuo yra pavojingai nekontroliuojamas, jeigu jis užpuola kito žmogaus augintinį arba svetimo gyvūno savininkas mano, kad gali būti sužalotas, jei gins savo augintinį.

Ūkininkas turi teisę užmušti šunį, jei šis puldinėja jo bandą.

Jeigu šuo yra pripažintas pavojingai nekontroliuojamu, jo savininkas gali būti baudžiamas neribota bauda arba pusei metų pasodintas į kalėjimą. Pavojingas šuo gali būti užmigdytas, o jo savininkui uždrausta ateityje laikyti šunį.

Jeigu šuo ką nors sužaloja, jo savininkas gali būti pasodintas į kalėjimą 5 metamas ir nubaustas pinigine bauda. Jei savininkas specialiai užsiundė šunį, kad ką nors sužalotų, jis gali būti teisiamas už tyčinį sužalojimą.

Šuniui mirtinai sužalojus žmogų, jo savininkas gali būti pasodintas į kalėjimą keturiolikai metų arba nubaustas neriboto dydžio bauda, taip pat ir pasodintas į kalėjimą, ir nubaustas bauda.

Uždrausti šunys atpažįstami pagal išvaizdą

Ar šunį uždrausta laikyti priklauso nuo to, kaip jis atrodo, nei nuo to, kokia jo veislė ar vardas. Pavyzdžiui, jeigu šuo iš išvaizdos didžiąja dalimi atitinka pitbulterjero charakteristikas, jis gali būti laikomas uždraustu auginti.

Policija ar savivaldybės pareigūnas, atsakingas už šunų priežiūrą, gali paimti uždraustą šunį net jei šuo nėra pavojingas ir nebuvo gauta dėl jo jokių nusiskundimų.

Kad paimtų savininkui priklausantį šunį, policijai gali reikėti teismo sprendimo, tačiau, jei laikyti draudžiamas šuo yra viešoje vietoje, teismo sprendimas nebūtinas. Norint šunį paimti iš namų, policija turi gauti teismo sprendimą, išskyrus atvejus, kai policija turi leidimą namuose atlikti kratą.

Įstatymas draudžia parduoti, atsikratyti paleidžiant į laisvę, kam nors atiduoti bei veisti ir auginti uždraustai veislei priklausančius šunis.

Daugiau informacijos: https://www.gov.uk/control-dog-public/banned-dogs.

Zita Čepaitė, Anglija.lt

 (Komentarų: 3)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: