Kas nutiko su Lietuvių sodyba? 

Neseniai pasirodžius pranešimams* apie gerokai pablogėjusią Lietuvių sodybos finansinę ir verslo padėtį (vėl!), kilo daug klausimų, kokia yra iš tiesų situacija su šia sodyba. Kas atsitiko? Ar Lietuvių sodyba dar vykdo veiklą? Ar prarasime ją? Atsakymų į šiuos klausimus ieškojo Anglija.lt

Prieš beveik porą mėnesių angliškoje spaudoje pasirodė nepalankus straipsnis apie Lietuvių sodybą. Straipsnis buvo paremtas vietinės policijos pateikta suvestine, kur suregistruoti policijos įsikišimo pareikalavę atvejai per pastaruosius 10 metų – o jų būta per šimtą – tuo remiantis, reikalaujama iš Sodybos atimti teisę rengti masinius renginius.

Lietuvių sodybą įsigijo po Antrojo pasaulinio karo į Angliją atvykę ir čia ilgesniam laikui įsikurti nusprendę lietuviai. 1956 m. gegužę čia buvo atšvęstos Sekminės ir tai tapo ilgamete tradicija, kurią vėliau perėmė pastaruoju dešimtmečiu į Britaniją atvykę lietuviai. Deja, būtent per pastarąjį dešimtmetį daugybė Sodyboje lietuvių rengtų švenčių neapsieidavo be policijos.

Praeitą vasarą vykusios Joninės, kurių metu lietuviai ne tik susimušė, bet ir pasipriešino pareigūnams, buvo paskutinis lašas. Bet tai ne vienintelė problema – tų pačių metų pavasarį lietuvių bendruomenės surengtos Užgavėnės irgi pakliuvo į policijos sąrašą. Ne dėl muštynių, o dėl to, kad pro Sodybą vedantis viešojo naudojimo kelias buvo užstatytas į Užgavėnes atvykusių lietuvių automobiliais, visiškai užblokuojant pravažiavimą. Policijos prašymu per garsiakalbį buvo išvardinti numeriai tų mašinų, kurios buvo pastatytos taip, kad visiškai užblokavo pravažiavimą, raginant jas patraukti, tačiau į tai niekas nereagavo.

Policijos suvestinėje – ir tragiškas nutikimas, įvykęs per 2012 m. organizuotas Sekmines, kai kivirčo metu vienas iš šventės dalyvių nudaužtu buteliu smogė kitam į veidą ir sužalojo akį. Po šio įvykio Sekminių rengėja Jungtinės Karalystės Lietuvių bendruomenė buvo įpareigota imtis ypatingų atsargumo priemonių, ir užtikrinti, kad į šventės teritoriją nepatektų stiklinė tara, aštrūs įrankiai, bet kas, kas gali būti panaudota kaip šaltasis ginklas. Teko samdyti profesionalius apsauginius, aptverti teritoriją ir prie įėjimo tikrinti įsinešamus krepšius. Atsirado nepatenkintų, o kai kas apeidavo apsauginius ir įsinešdavo ne tik alkoholinius gėrimus, bet ir iešmus šašlykams kepti.

Rugpjūčio pabaigoje vietinė savivaldybė, išnagrinėjusi policijos pateiktus duomenis, nusprendė griežtai suvaržyti Sodybai suteiktą licenciją, ne tik uždraudžiant renginius lauke, bet ir apribojant didesnius susibūrimus viduje. Praktiškai tai reiškė, kad ne tik lietuviškus renginius rengti, bet ir verstis kita komercinio pobūdžio veikla, rengti vestuves ar jubiliejus, kurių metu uždirbti pinigai padengdavo Sodybos išlaidas, tapo nebeįmanoma.

Sodyba atsidūrė nepavydėtinoje padėtyje – pinigų uždirbti nebėra galimybių, o skola – ne dešimtys, o šimtai tūkstančių svarų.

Minėta skola susikaupė ne per vienerius metus. Pirmoji paskola, kuri siekė 140 tūkst. Svarų, buvo paimta 2011 metų pradžioje, už paskolą kreditoriams „Trustees of Sport&Social Club“ garantuojant Sodybos turtu. Nors pagal sutartį jau nuo 2012 m Sodyba turėjo pradėti kreditoriams mokėti palūkanas, to padaryta nebuvo, o Sodyba vis labiau grimzdo į finansinę duobę. 2013 m. kovo mėn., atsistatydinus buvusiai ir išrinkus naują Sodybą valdančios Lietuvių namų bendrovės (LNB) valdybą, paaiškėjo, kad Sodyba ne tik, kad nepajėgė grąžinti paskolos, bet ir yra nesumokėjusi daugybei paslaugas bei prekes teikiančių įmonių; kai kurioms jų buvo nesumokėta nuo 2011 m. Paslaugų teikėjai vienas po kito pradėjo kreiptis į teismą ir reikalauti skelbti Sodybos bankrotą.

Siekiant išvengti bankroto ir didelių nuostolių, kurie patiriami jį vykdant, buvo kreiptasi į pirmąją paskolą suteikusius kreditorius, Lietuvių socialinio ir sporto klubo patikėtinius („Trustees of Sport&Social Club“), kurie pažadėjo suteikti naują paskolą, bet tik tada, jei bus stabilizuotas LNB valdybos, įsivėlusios į vidaus rietenas ir tapusios neveiksnia, darbas. 2013 m. vasarą buvo sušaukti net du neeiliniai akcininkų suvažiavimai, kurių metu buvo suformuota nauja LNB valdyba.

Tačiau Sodybos sunkumai nesibaigė. Buvo akivaizdu, kad norint, jog ji neštų pelną, reikėjo didžiulių investicijų ir kitokios vadybos. 2013 m. rudenį iškilo klausimas, ar stengtis iš paskutiniųjų išlaikyti Sodybą, ar išgelbėjus nuo bankroto, ieškoti pirkėjo ir ją parduoti. Šis klausimas buvo pateiktas JKLB valdybai, nes JKLB valdo 52 procentus Sodybos akcijų. JKLB valdyba vienbalsiai pasisakė už Sodybos išlaikymą ir pritarė Sodybos išnuomojimui. Sodyba buvo išnuomota Lietuvių socialinio ir sporto klubo patikėtinių sukurtai bendrovei, kuri buvo nusiteikusi Lietuvių sodybą paversti lietuvių pamėgta poilsio ir pramogų vieta.

Vietos savivaldybei po prieš tai minėtų incidentų Sodybos licencijai uždėjus griežtus apribojimus, pasidarė aišku, kad Sodyba nebepasiteisina nei kaip verslas, nei kaip lietuvių poilsio vieta. Galimybė kreditoriams atgauti suteiktą paskolą pakibo ant plauko. Šių metų lapkričio 25 d. „Trustees of Sport&Social Club“ pasinaudojo įstatymo jiems suteikta teise perimti už skolas įkeistą turtą. Šiuo metu Sodyba uždaryta, o jos apsauga, mokesčiais ir kitomis išlaikymo sąnaudomis rūpinasi Sodybą perėmę kreditoriai.

Sodybą prarasti labai gaila, bet tenka pripažinti, kad šiuo pokario metais už sunkiai uždirbtus pinigus lietuvių įsigytu turtu dabartinė atvykėlių karta nei tinkamai naudotis, nei jo saugoti nemokėjo.

Zita Čepaitė, Anglija.lt

*Turime omenyje šį JKLB pranešimą:
JKLB Valdyba informuoja, kad per 7 mėnesių laikotarpį po š.m. metinio suvažiavimo ženkliai pablogėjo Lietuvių Sodybos Hampšire finansinė ir verslo padėtis.
Šiems klausimams svarstyti ir spręsti 2014 m. gruodžio 7 d. (sekmadienį) 12:00 val. LR Ambasados patalpose rengiamas neelinis JK Lietuvių bendruomenės suvažiavimas.
Mes visi suprantame, kad tik susivieniję mes galime tikėtis pozityvaus judėjimo. Tai buvo užtvirtinta Spalio 25d. Vienybės Deklaracijoje.
Kviečiame Vienybės dvasioje visus, kas neabejingas lietuvybės puoselėjimui, kas tiki šviesia ir skaidria ateitimi, atvykti į šį labai svarbų Lietuvių bendruomenės suvažiavimą.
Suvažiavimo metu bus:
• renkamas JKLB Valdybos Pirmininkas.
• sprendžiamos Lietuvių Sodybos iškilusios problemos.
Dalyviams ir svečiams registruotis būtina
el. paštu valdyba@jklb.org
arba tel.: 07446231932

Neseniai pasirodžius pranešimams* apie gerokai pablogėjusią Lietuvių sodybos finansinę ir verslo padėtį (vėl!), kilo daug klausimų, kokia yra iš tiesų situacija su šia sodyba. Kas atsitiko? Ar Lietuvių sodyba dar vykdo veiklą? Ar prarasime ją? Atsakymų į šiuos klausimus ieškojo Anglija.lt

Prieš beveik porą mėnesių angliškoje spaudoje pasirodė nepalankus straipsnis apie Lietuvių sodybą. Straipsnis buvo paremtas vietinės policijos pateikta suvestine, kur suregistruoti policijos įsikišimo pareikalavę atvejai per pastaruosius 10 metų – o jų būta per šimtą – tuo remiantis, reikalaujama iš Sodybos atimti teisę rengti masinius renginius.

Lietuvių sodybą įsigijo po Antrojo pasaulinio karo į Angliją atvykę ir čia ilgesniam laikui įsikurti nusprendę lietuviai. 1956 m. gegužę čia buvo atšvęstos Sekminės ir tai tapo ilgamete tradicija, kurią vėliau perėmė pastaruoju dešimtmečiu į Britaniją atvykę lietuviai. Deja, būtent per pastarąjį dešimtmetį daugybė Sodyboje lietuvių rengtų švenčių neapsieidavo be policijos.

Praeitą vasarą vykusios Joninės, kurių metu lietuviai ne tik susimušė, bet ir pasipriešino pareigūnams, buvo paskutinis lašas. Bet tai ne vienintelė problema – tų pačių metų pavasarį lietuvių bendruomenės surengtos Užgavėnės irgi pakliuvo į policijos sąrašą. Ne dėl muštynių, o dėl to, kad pro Sodybą vedantis viešojo naudojimo kelias buvo užstatytas į Užgavėnes atvykusių lietuvių automobiliais, visiškai užblokuojant pravažiavimą. Policijos prašymu per garsiakalbį buvo išvardinti numeriai tų mašinų, kurios buvo pastatytos taip, kad visiškai užblokavo pravažiavimą, raginant jas patraukti, tačiau į tai niekas nereagavo.

Policijos suvestinėje – ir tragiškas nutikimas, įvykęs per 2012 m. organizuotas Sekmines, kai kivirčo metu vienas iš šventės dalyvių nudaužtu buteliu smogė kitam į veidą ir sužalojo akį. Po šio įvykio Sekminių rengėja Jungtinės Karalystės Lietuvių bendruomenė buvo įpareigota imtis ypatingų atsargumo priemonių, ir užtikrinti, kad į šventės teritoriją nepatektų stiklinė tara, aštrūs įrankiai, bet kas, kas gali būti panaudota kaip šaltasis ginklas. Teko samdyti profesionalius apsauginius, aptverti teritoriją ir prie įėjimo tikrinti įsinešamus krepšius. Atsirado nepatenkintų, o kai kas apeidavo apsauginius ir įsinešdavo ne tik alkoholinius gėrimus, bet ir iešmus šašlykams kepti.

Rugpjūčio pabaigoje vietinė savivaldybė, išnagrinėjusi policijos pateiktus duomenis, nusprendė griežtai suvaržyti Sodybai suteiktą licenciją, ne tik uždraudžiant renginius lauke, bet ir apribojant didesnius susibūrimus viduje. Praktiškai tai reiškė, kad ne tik lietuviškus renginius rengti, bet ir verstis kita komercinio pobūdžio veikla, rengti vestuves ar jubiliejus, kurių metu uždirbti pinigai padengdavo Sodybos išlaidas, tapo nebeįmanoma.

Sodyba atsidūrė nepavydėtinoje padėtyje – pinigų uždirbti nebėra galimybių, o skola – ne dešimtys, o šimtai tūkstančių svarų.

Minėta skola susikaupė ne per vienerius metus. Pirmoji paskola, kuri siekė 140 tūkst. Svarų, buvo paimta 2011 metų pradžioje, už paskolą kreditoriams „Trustees of Sport&Social Club“ garantuojant Sodybos turtu. Nors pagal sutartį jau nuo 2012 m Sodyba turėjo pradėti kreditoriams mokėti palūkanas, to padaryta nebuvo, o Sodyba vis labiau grimzdo į finansinę duobę. 2013 m. kovo mėn., atsistatydinus buvusiai ir išrinkus naują Sodybą valdančios Lietuvių namų bendrovės (LNB) valdybą, paaiškėjo, kad Sodyba ne tik, kad nepajėgė grąžinti paskolos, bet ir yra nesumokėjusi daugybei paslaugas bei prekes teikiančių įmonių; kai kurioms jų buvo nesumokėta nuo 2011 m. Paslaugų teikėjai vienas po kito pradėjo kreiptis į teismą ir reikalauti skelbti Sodybos bankrotą.

Siekiant išvengti bankroto ir didelių nuostolių, kurie patiriami jį vykdant, buvo kreiptasi į pirmąją paskolą suteikusius kreditorius, Lietuvių socialinio ir sporto klubo patikėtinius („Trustees of Sport&Social Club“), kurie pažadėjo suteikti naują paskolą, bet tik tada, jei bus stabilizuotas LNB valdybos, įsivėlusios į vidaus rietenas ir tapusios neveiksnia, darbas. 2013 m. vasarą buvo sušaukti net du neeiliniai akcininkų suvažiavimai, kurių metu buvo suformuota nauja LNB valdyba.

Tačiau Sodybos sunkumai nesibaigė. Buvo akivaizdu, kad norint, jog ji neštų pelną, reikėjo didžiulių investicijų ir kitokios vadybos. 2013 m. rudenį iškilo klausimas, ar stengtis iš paskutiniųjų išlaikyti Sodybą, ar išgelbėjus nuo bankroto, ieškoti pirkėjo ir ją parduoti. Šis klausimas buvo pateiktas JKLB valdybai, nes JKLB valdo 52 procentus Sodybos akcijų. JKLB valdyba vienbalsiai pasisakė už Sodybos išlaikymą ir pritarė Sodybos išnuomojimui. Sodyba buvo išnuomota Lietuvių socialinio ir sporto klubo patikėtinių sukurtai bendrovei, kuri buvo nusiteikusi Lietuvių sodybą paversti lietuvių pamėgta poilsio ir pramogų vieta.

Vietos savivaldybei po prieš tai minėtų incidentų Sodybos licencijai uždėjus griežtus apribojimus, pasidarė aišku, kad Sodyba nebepasiteisina nei kaip verslas, nei kaip lietuvių poilsio vieta. Galimybė kreditoriams atgauti suteiktą paskolą pakibo ant plauko. Šių metų lapkričio 25 d. „Trustees of Sport&Social Club“ pasinaudojo įstatymo jiems suteikta teise perimti už skolas įkeistą turtą. Šiuo metu Sodyba uždaryta, o jos apsauga, mokesčiais ir kitomis išlaikymo sąnaudomis rūpinasi Sodybą perėmę kreditoriai.

Sodybą prarasti labai gaila, bet tenka pripažinti, kad šiuo pokario metais už sunkiai uždirbtus pinigus lietuvių įsigytu turtu dabartinė atvykėlių karta nei tinkamai naudotis, nei jo saugoti nemokėjo.

Zita Čepaitė, Anglija.lt

*Turime omenyje šį JKLB pranešimą:
JKLB Valdyba informuoja, kad per 7 mėnesių laikotarpį po š.m. metinio suvažiavimo ženkliai pablogėjo Lietuvių Sodybos Hampšire finansinė ir verslo padėtis.
Šiems klausimams svarstyti ir spręsti 2014 m. gruodžio 7 d. (sekmadienį) 12:00 val. LR Ambasados patalpose rengiamas neelinis JK Lietuvių bendruomenės suvažiavimas.
Mes visi suprantame, kad tik susivieniję mes galime tikėtis pozityvaus judėjimo. Tai buvo užtvirtinta Spalio 25d. Vienybės Deklaracijoje.
Kviečiame Vienybės dvasioje visus, kas neabejingas lietuvybės puoselėjimui, kas tiki šviesia ir skaidria ateitimi, atvykti į šį labai svarbų Lietuvių bendruomenės suvažiavimą.
Suvažiavimo metu bus:
• renkamas JKLB Valdybos Pirmininkas.
• sprendžiamos Lietuvių Sodybos iškilusios problemos.
Dalyviams ir svečiams registruotis būtina
el. paštu valdyba@jklb.org
arba tel.: 07446231932

 (Komentarų: 35)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: