Lietuvis nusižudė, kad nebūtų grąžintas į Lietuvą? 

Nusikaltėlių iš Europos Sąjungos skaičius JK kasmet auga. Lietuva su 485 kaliniais patenka į penketuką šalių, iš kurių atvyko daugiausiai nusikaltėlių. Anglija.lt aiškinasi, kas lėmė lietuvio žūtį viename iš Anglijos kalėjimų.

Huntercombe (Oksfordshire'o apskritis) kalėjime dažnai apsilankantis Antanas Baltrušaitis susirūpinęs ten bausmę atliekančių lietuvių gyvenimo sąlygomis.

“Kituose kalėjimuose galima bent kartą per metus siuntinį su maistu ar drabužiais perduoti, o Huntercombe – neleidžia. Net lietuviškos spaudos, nei žurnalų, nei laikraščių negalima. O ir lankytojai pasimatymų pradžios turi laukti lauke už vartų, nesvarbu, ar lietus, ar šaltis. Tikras kalėjimas".

Huntercombe kalėjimas nėra didelis – netalpina nė pusės tūkstančio nuteistųjų. Čia kalinami kategorijai C priskiriami nusikaltėliai – jie nelaikomi itin pavojingais ar ketinančiais bėgti. Tačiau, skirtingai nei kituose kalėjimuose, bausmę čia atlieka išimtinai užsienio piliečiai. Didžioji dalis jų yra iš Rytų Europos. Tai kalėjimas, iš kurio nusikaltėlius grąžina į gimtąją šalį, kad ten atliktų bausmę.

Nusižudė, nes nenorėjo į Lietuvą?

Kalbos, kad Huntercombe kalėjime nusižudė lietuvis, pasklido prieš gerą mėnesį. Kaip Anglija.lt redakcijai atsiųstame laiške rašė Irmantas B.(pavardė redakcijai žinoma), taip pat atliekantis bausmę tame pačiame kalėjime, jaunas vyras pasikorė dėl to, kad nenorėjo būti repatrijuotas į Lietuvą.

„Lietuvoje, kiek man žinoma, jis turėjo bėdų (buvo parašęs pareiškimą ir dėl to buvo "pasodinti" keli žmonės Lietuvoje). Taigi, jei jis būtų grįžęs į Lietuvą atlikti likusios bausmės, jis būtų ten išprievartautas ar dar kas baisiau būtų nutikę. Už tai ir atsisveikino su gyvenimu pats".

Irmantas B. teigia, kad savižudis paliko laišką, kuriame sako, kad jo mirtis galbūt išgelbės kitus likimo brolius, kurie nenori būti grąžinami į Lietuvą.

JK Teisingumo ministerijos Kalėjimų departamentas patvirtino lietuvio mirtį, tačiau žūties aplinkybių nekomentavo.

„HMP Huntercombe kalinys Darius Lasinskas balandžio 28 d. buvo rastas be gyvybės ženklų savo kameroje. Kalėjimo darbuotojai ir greitosios pagalbos medikai bandė jį atgaivinti, tačiau 7.44 ryto buvo konstatuota jo mirtis. Kaip ir visų mirčių kalėjime atvejais, tyrimą atliks nepriklausomas Kalėjimų ir lygtinio teistumo kontrolierius (Ombudsman)“, - rašoma tinklalapiui Anglija.lt atsiųstame atsakyme į užklausą dėl informacijos.

LR ambasada Londone patvirtino gavusi informaciją apie minėtą atvejį.

„Balandžio 28 d. ambasada gavo pranešimą apie Lietuvos piliečio mirtį (savižudybę) Huntercombe kalėjime. Ambasados buvo prašoma padėti surasti mirusiojo artimuosius, pranešti apie netektį. Artimieji buvo informuoti, Huntercombe administracijai perduoti jų kontaktai, vėliau artimieji ir kalėjimo administracija bendravo tiesiogiai“, – teigiama ambasados atsakyme.

Skundai dėl diskriminacijos

Anglija.lt redakcijai laišką parašęs Irmantas B. teigia, kad jis pats patyrė diskriminuojantį kalėjimo darbuotojų požiūrį.

Jis pasakoja, kad vieną naktį iškrito iš viršutinio gulto, susižalojo nugarą ir susimušė galvą. Jis kreipėsi į kalėjimo sveikatos priežiūros centrą, bet jį apžiūrėjęs medikas nedavė atleidimo nuo darbo pažymėjimo. Dėl skausmo Irmantas dvi dienas į darbą eiti nepajėgė.

„Vėliau, kai pamatė (mėlynes – red. pastaba) tai davė rest in cell (poilsis kameroje - red. pastaba) pažymą, bet iš darbo jau buvau išmestas“, – rašo Irmantas.

Jis teigia susiginčijęs su prižiūrėtoju, kuris išvadino jį melagiu ir nekreipė dėmesio į jo prašymus nufotografuoti mėlynes ant nugaros bei nulinkusį gulto „bortelį“, dėl ko jis ir iškrito iš gulto. Deja, pareigūnai jo skundus ignoravo, o vėliau perkėlė jį į vienutę.

Irmantas teigia esąs diskriminuojamas ir, nors parašė keletą skundų, niekas nepasikeitė.

Kalėjimų departamento atstovas spaudai pabrėžė, kad individualių atvejų jie nekomentuoja.

„Kalėjimo tvarkos taisyklėse yra numatyta skundų procedūra, kuri sudaro galimybes kiekvienam kaliniui pareikšti savo nepasitenkinimą. Visi skundai yra išsamiai nagrinėjami ir kaliniams suteikiama daug galimybių pateikti apeliaciją“, – teigiama JK teisingumo ministerijos atsakyme.

JK kalėjimuose – 485 lietuviai

Pagal 2007 m. pasirašytą susitarimą su Europos Sąjungos valstybėmis, JK nusikaltę užsieniečiai gali būti grąžinami į gimtąsias šalis atlikti bausmės.

Užsieniečių kalėjimas Huntercombe ir buvo įsteigtas tuo tikslu, kad išsiuntimo procesas vyktų kuo sklandžiau.

Tačiau 2016 m. gegužės mėn. pateiktais duomenimis, 2007–2015 m. laikotarpiu iš JK atgal į gimtąsias šalis išsiųsti 405 kaliniai, tarp jų – tik 12 lietuvių.

Tai mažas skaičius turint omeny, kad 2015 m. JK kalėjimuose sėdėjo 485 nusikaltėliai iš Lietuvos, iš kurių tais metais tik vienas buvo išsiųstas atgal į Lietuvą, kad ten atliktų likusią bausmę.

2016 m. birželio 1 d. JK parlamentinės komisijos vidaus reikalų klausimais paskelbė raportą, kuriame sakoma, kad Britanijos vyriausybė nevykdo pažadų išsiųsti bausmę atliekančius nusikaltėlius atgal į tą šalį, iš kurios jie atvyko.

Didžiulis nusikaltėlių iš ES skaičius JK kalėjimuose dažnai pateikiamas kaip dar viena priežastis, kodėl JK turėtų išstoti iš Europos Sąjungos.

Zita Čepaitė, Anglija.lt

Nusikaltėlių iš Europos Sąjungos skaičius JK kasmet auga. Lietuva su 485 kaliniais patenka į penketuką šalių, iš kurių atvyko daugiausiai nusikaltėlių. Anglija.lt aiškinasi, kas lėmė lietuvio žūtį viename iš Anglijos kalėjimų.

Huntercombe (Oksfordshire'o apskritis) kalėjime dažnai apsilankantis Antanas Baltrušaitis susirūpinęs ten bausmę atliekančių lietuvių gyvenimo sąlygomis.

“Kituose kalėjimuose galima bent kartą per metus siuntinį su maistu ar drabužiais perduoti, o Huntercombe – neleidžia. Net lietuviškos spaudos, nei žurnalų, nei laikraščių negalima. O ir lankytojai pasimatymų pradžios turi laukti lauke už vartų, nesvarbu, ar lietus, ar šaltis. Tikras kalėjimas".

Huntercombe kalėjimas nėra didelis – netalpina nė pusės tūkstančio nuteistųjų. Čia kalinami kategorijai C priskiriami nusikaltėliai – jie nelaikomi itin pavojingais ar ketinančiais bėgti. Tačiau, skirtingai nei kituose kalėjimuose, bausmę čia atlieka išimtinai užsienio piliečiai. Didžioji dalis jų yra iš Rytų Europos. Tai kalėjimas, iš kurio nusikaltėlius grąžina į gimtąją šalį, kad ten atliktų bausmę.

Nusižudė, nes nenorėjo į Lietuvą?

Kalbos, kad Huntercombe kalėjime nusižudė lietuvis, pasklido prieš gerą mėnesį. Kaip Anglija.lt redakcijai atsiųstame laiške rašė Irmantas B.(pavardė redakcijai žinoma), taip pat atliekantis bausmę tame pačiame kalėjime, jaunas vyras pasikorė dėl to, kad nenorėjo būti repatrijuotas į Lietuvą.

„Lietuvoje, kiek man žinoma, jis turėjo bėdų (buvo parašęs pareiškimą ir dėl to buvo "pasodinti" keli žmonės Lietuvoje). Taigi, jei jis būtų grįžęs į Lietuvą atlikti likusios bausmės, jis būtų ten išprievartautas ar dar kas baisiau būtų nutikę. Už tai ir atsisveikino su gyvenimu pats".

Irmantas B. teigia, kad savižudis paliko laišką, kuriame sako, kad jo mirtis galbūt išgelbės kitus likimo brolius, kurie nenori būti grąžinami į Lietuvą.

JK Teisingumo ministerijos Kalėjimų departamentas patvirtino lietuvio mirtį, tačiau žūties aplinkybių nekomentavo.

„HMP Huntercombe kalinys Darius Lasinskas balandžio 28 d. buvo rastas be gyvybės ženklų savo kameroje. Kalėjimo darbuotojai ir greitosios pagalbos medikai bandė jį atgaivinti, tačiau 7.44 ryto buvo konstatuota jo mirtis. Kaip ir visų mirčių kalėjime atvejais, tyrimą atliks nepriklausomas Kalėjimų ir lygtinio teistumo kontrolierius (Ombudsman)“, - rašoma tinklalapiui Anglija.lt atsiųstame atsakyme į užklausą dėl informacijos.

LR ambasada Londone patvirtino gavusi informaciją apie minėtą atvejį.

„Balandžio 28 d. ambasada gavo pranešimą apie Lietuvos piliečio mirtį (savižudybę) Huntercombe kalėjime. Ambasados buvo prašoma padėti surasti mirusiojo artimuosius, pranešti apie netektį. Artimieji buvo informuoti, Huntercombe administracijai perduoti jų kontaktai, vėliau artimieji ir kalėjimo administracija bendravo tiesiogiai“, – teigiama ambasados atsakyme.

Skundai dėl diskriminacijos

Anglija.lt redakcijai laišką parašęs Irmantas B. teigia, kad jis pats patyrė diskriminuojantį kalėjimo darbuotojų požiūrį.

Jis pasakoja, kad vieną naktį iškrito iš viršutinio gulto, susižalojo nugarą ir susimušė galvą. Jis kreipėsi į kalėjimo sveikatos priežiūros centrą, bet jį apžiūrėjęs medikas nedavė atleidimo nuo darbo pažymėjimo. Dėl skausmo Irmantas dvi dienas į darbą eiti nepajėgė.

„Vėliau, kai pamatė (mėlynes – red. pastaba) tai davė rest in cell (poilsis kameroje - red. pastaba) pažymą, bet iš darbo jau buvau išmestas“, – rašo Irmantas.

Jis teigia susiginčijęs su prižiūrėtoju, kuris išvadino jį melagiu ir nekreipė dėmesio į jo prašymus nufotografuoti mėlynes ant nugaros bei nulinkusį gulto „bortelį“, dėl ko jis ir iškrito iš gulto. Deja, pareigūnai jo skundus ignoravo, o vėliau perkėlė jį į vienutę.

Irmantas teigia esąs diskriminuojamas ir, nors parašė keletą skundų, niekas nepasikeitė.

Kalėjimų departamento atstovas spaudai pabrėžė, kad individualių atvejų jie nekomentuoja.

„Kalėjimo tvarkos taisyklėse yra numatyta skundų procedūra, kuri sudaro galimybes kiekvienam kaliniui pareikšti savo nepasitenkinimą. Visi skundai yra išsamiai nagrinėjami ir kaliniams suteikiama daug galimybių pateikti apeliaciją“, – teigiama JK teisingumo ministerijos atsakyme.

JK kalėjimuose – 485 lietuviai

Pagal 2007 m. pasirašytą susitarimą su Europos Sąjungos valstybėmis, JK nusikaltę užsieniečiai gali būti grąžinami į gimtąsias šalis atlikti bausmės.

Užsieniečių kalėjimas Huntercombe ir buvo įsteigtas tuo tikslu, kad išsiuntimo procesas vyktų kuo sklandžiau.

Tačiau 2016 m. gegužės mėn. pateiktais duomenimis, 2007–2015 m. laikotarpiu iš JK atgal į gimtąsias šalis išsiųsti 405 kaliniai, tarp jų – tik 12 lietuvių.

Tai mažas skaičius turint omeny, kad 2015 m. JK kalėjimuose sėdėjo 485 nusikaltėliai iš Lietuvos, iš kurių tais metais tik vienas buvo išsiųstas atgal į Lietuvą, kad ten atliktų likusią bausmę.

2016 m. birželio 1 d. JK parlamentinės komisijos vidaus reikalų klausimais paskelbė raportą, kuriame sakoma, kad Britanijos vyriausybė nevykdo pažadų išsiųsti bausmę atliekančius nusikaltėlius atgal į tą šalį, iš kurios jie atvyko.

Didžiulis nusikaltėlių iš ES skaičius JK kalėjimuose dažnai pateikiamas kaip dar viena priežastis, kodėl JK turėtų išstoti iš Europos Sąjungos.

Zita Čepaitė, Anglija.lt

 (Komentarų: 4)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: