Naujovė Britanijoje: darbuotojai-akcininkai – kas jie? - Anglija.lt
 

Naujovė Britanijoje: darbuotojai-akcininkai – kas jie? 

Nuo 2013 m. rugsėjo mėn. Jungtinėje Karalystėje atsirado nauja darbuotojų rūšis - darbuotojai - akcininkai. Verslininkams bei darbuotojams pravartu susipažinti su šia naujove bei apsvarstyti galimybę ja pasinaudoti.

Darbuotojai – akcininkai tai darbuotojai, kuriems išduota įmonės (ar jos motininės įmonės) akcijų, vertų bent £2,000. Tokios akcijos turi mokestinių privalumų darbuotojui. Tačiau už akcijų suteikimą šie darbuotojai atsisako kai kurių jiems paprastai priklausančių teisių (dėl neteisėto atleidimo bei išmokų kai kuriais atvejais atleidžiant iš darbo).

Kad asmuo būtų ne vien darbuotojas ar vien akcininkas, o būtent darbuotojas - akcininkas, turi būti patenkintos šios sąlygos:

1. Visų pirma, asmuo turi būti įmonės darbuotojas. Ar asmuo dirbo konkrečioje įmonėje prieš pasirašant sutartį ar pradėjo dirbti iškart kaip darbuotojas - akcininkas, nėra svarbu.

2. Asmeniui buvo pateikta rašytinė informacija dėl jo teisių tapus darbuotoju – akcininku bei siūlomų akcijų suteikiamų teisių.

3. Asmuo turi sutikti tapti darbuotoju – akcininku, apsvarstęs jam įmonės pateiktą informaciją bei gavęs nešališką konsultaciją.

4. Asmeniui sutikus tapti darbuotoju – akcininku, įmonė jam suteikė pilnai apmokėtų akcijų, kurių bendra rinkos vertė yra ne mažesnė kaip £2,000. Akcijos gali būti ją suteikiančios įmonės arba jos motininės įmonės. Jeigu suteiktų akcijų vertė yra mažesnė nei £2,000, toks darbuotojas netaps darbuotoju – akcininku bei jo kaip darbuotojo teisės nebus apribotos taip, kaip jos ribojamos darbuotojams – akcininkams.

5. Neskaitant sutikimo tapti darbuotoju – akcininku, už suteiktas akcijas asmuo nesumokėjo bei nesusitarė dėl kitokio atlygio už jas (įskaitant pažadus tai padaryti ateityje).

Darbuotojų - akcininkų teisės

Darbuotojai – akcininkai yra darbuotojai, tačiau įgavę šį statusą jie praranda dalį dabuotojų teisių. Darbdavys gali savo noru sutikti neatimti visų ar kai kurių išvardintų teisių (t.y. suteikti jas papildomai sutartiniu pagrindu), tačiau jie to daryti neprivalo.

Teisės, kurias darbuotojai praranda tapdami darbuotojais – akcininkais:

- Teisė reikalauti atostogų studijoms ar mokymams;
- Teisė reikalauti lankstaus darbo grafiko (išskyrus grįžus po motinystės ar tėvystės atostogų);
- Teisė gauti išeitinę išmoką;
- Teisė nebūti be pagrindo atleistam, išskyrus:
* atleidimą, kuris pripažistamas automatiškai neteisėtu (susijusį su nėštumu, darbdaviui nustatytų reikalavimų nesilaikymo atskleidimu ir kt.);
* atleidimą dėl diskriminacijos pagal lygybę įtvirtinančius įstatymus;
* atleidimus, susijusius su sveikatos ir saugos reikalavimais.

Teisės, kurios skiriasi nuo įprastų darbuotojų teisių:

- reikalavimas duoti darbdaviui 16 savaičių įspėjimą (o ne 8 savaičių, kuris taikomas darbuotojams) dėl ketinimo grįžti į darbą motinystės ar įvaikinimo atostogų metu;
- reikalavimas duoti darbdaviui 16 savaičių įspėjimą (o ne 6 savaičių) dėl ketinimo grįžti į darbą papildomų tėvystės atostogų metu.

Pažymėtina, kad darbdaviai negali primigtynai reikalauti, kad darbuotojai taptų darbuotojais – akcininkais. Jeigu darbuotojas nesutinka tapti darbuotoju – akcininku, darbdavys negali jam taikyti blogesnių sąlygų ar atleisti darbuotojo dėl jo sprendimo.

Taip pat svarbu paminėti, kad asmuo išliks darbuotoju – akcininku bei jam bus ir toliau taikomi tie patys darbuotojų teisių apribojimai ir tuo atveju, jei jis perleidžia akcijas kitam asmeniui (jei toks perleidimas apskritai yra galimas pagal susitarimą su darbdaviu).

Rašytinės sąlygos

Darbuotojams – akcininkams turi būti suteikiama rašytinė informacija, įskaitant tokias detales kaip:

- darbuotojo teisės, kurių jis netenka tapęs darbuotoju – akcininku;
- akcijų suteikiamos teisės (įskaitant tai, ar jos suteikia teisę gauti dividentus nebuvimą bei akcijų suteikiamas teises įmones uždarymo atveju);
- ribojimai perleisti akcijas (jei tokių ribojimų yra) ir kt.

Svarbu nepamiršti, kad susitarimas dėl asmens tapimo darbuotoju – akcininku galios tik tuomet, jeigu toks asmuo gavo visą reikalaujamą rašytinę informaciją bei pasikonsultavo su kompetentingu specialistu dėl tokio susitarimo. Siekiant apsaugoti asmenis nuo skubomis priimtų bei nepilnai apgalvotų sprendimų pasekmių, įtvirtintas griežtas reikalavimas pasirašyti sutartį dėl tapimo darbuotoju – akcininku ne anksčiau kaip praėjus 7 dienoms nuo nepriklausomos konsultacijos gavimo.

Darbuotojų – akcininkų sutarties negaliojimo tikėtinos pasekmės yra labai rimtos tiek darbuotojui, tiek darbdaviui. Toks asmuo neįgytų teisių į įmonės akcijas, tačiau galėtų pasinaudoti įprastomis įstatymų įtvirtintomis darbuotojų teisėmis, t. y. išvardyti ribojimai jam nebūtų taikomi. Akcijos, kurias buvo bandyta perleisti darbuotojui – akcininkui taip pat sukeltų finansinių keblumų dėl taikytinų mokesčių.

*Pateikta informacija yra autorės nuomonė, o ne teisinė konsultacija. Dėl teisinės konsultacijos konkrečiu klausimu patartina kreiptis į specialistą.
**Kalba netaisyta.

Parengė advokatė Giedrė Jakubonytė
Atkins Wilson & Bell LLP
Tel.: 01483302345
Mob.: 07770396461
El. paštas: Giedre.Jakubonyte@awb.co.uk

www.anglija.lt

Anglija.lt naujienas ar jų dalį publikuoti ir/ar kitaip naudoti be raštiško "Anglija.lt Ltd." sutikimo draudžiama.

Nuo 2013 m. rugsėjo mėn. Jungtinėje Karalystėje atsirado nauja darbuotojų rūšis - darbuotojai - akcininkai. Verslininkams bei darbuotojams pravartu susipažinti su šia naujove bei apsvarstyti galimybę ja pasinaudoti.

Darbuotojai – akcininkai tai darbuotojai, kuriems išduota įmonės (ar jos motininės įmonės) akcijų, vertų bent £2,000. Tokios akcijos turi mokestinių privalumų darbuotojui. Tačiau už akcijų suteikimą šie darbuotojai atsisako kai kurių jiems paprastai priklausančių teisių (dėl neteisėto atleidimo bei išmokų kai kuriais atvejais atleidžiant iš darbo).

Kad asmuo būtų ne vien darbuotojas ar vien akcininkas, o būtent darbuotojas - akcininkas, turi būti patenkintos šios sąlygos:

1. Visų pirma, asmuo turi būti įmonės darbuotojas. Ar asmuo dirbo konkrečioje įmonėje prieš pasirašant sutartį ar pradėjo dirbti iškart kaip darbuotojas - akcininkas, nėra svarbu.

2. Asmeniui buvo pateikta rašytinė informacija dėl jo teisių tapus darbuotoju – akcininku bei siūlomų akcijų suteikiamų teisių.

3. Asmuo turi sutikti tapti darbuotoju – akcininku, apsvarstęs jam įmonės pateiktą informaciją bei gavęs nešališką konsultaciją.

4. Asmeniui sutikus tapti darbuotoju – akcininku, įmonė jam suteikė pilnai apmokėtų akcijų, kurių bendra rinkos vertė yra ne mažesnė kaip £2,000. Akcijos gali būti ją suteikiančios įmonės arba jos motininės įmonės. Jeigu suteiktų akcijų vertė yra mažesnė nei £2,000, toks darbuotojas netaps darbuotoju – akcininku bei jo kaip darbuotojo teisės nebus apribotos taip, kaip jos ribojamos darbuotojams – akcininkams.

5. Neskaitant sutikimo tapti darbuotoju – akcininku, už suteiktas akcijas asmuo nesumokėjo bei nesusitarė dėl kitokio atlygio už jas (įskaitant pažadus tai padaryti ateityje).

Darbuotojų - akcininkų teisės

Darbuotojai – akcininkai yra darbuotojai, tačiau įgavę šį statusą jie praranda dalį dabuotojų teisių. Darbdavys gali savo noru sutikti neatimti visų ar kai kurių išvardintų teisių (t.y. suteikti jas papildomai sutartiniu pagrindu), tačiau jie to daryti neprivalo.

Teisės, kurias darbuotojai praranda tapdami darbuotojais – akcininkais:

- Teisė reikalauti atostogų studijoms ar mokymams;
- Teisė reikalauti lankstaus darbo grafiko (išskyrus grįžus po motinystės ar tėvystės atostogų);
- Teisė gauti išeitinę išmoką;
- Teisė nebūti be pagrindo atleistam, išskyrus:
* atleidimą, kuris pripažistamas automatiškai neteisėtu (susijusį su nėštumu, darbdaviui nustatytų reikalavimų nesilaikymo atskleidimu ir kt.);
* atleidimą dėl diskriminacijos pagal lygybę įtvirtinančius įstatymus;
* atleidimus, susijusius su sveikatos ir saugos reikalavimais.

Teisės, kurios skiriasi nuo įprastų darbuotojų teisių:

- reikalavimas duoti darbdaviui 16 savaičių įspėjimą (o ne 8 savaičių, kuris taikomas darbuotojams) dėl ketinimo grįžti į darbą motinystės ar įvaikinimo atostogų metu;
- reikalavimas duoti darbdaviui 16 savaičių įspėjimą (o ne 6 savaičių) dėl ketinimo grįžti į darbą papildomų tėvystės atostogų metu.

Pažymėtina, kad darbdaviai negali primigtynai reikalauti, kad darbuotojai taptų darbuotojais – akcininkais. Jeigu darbuotojas nesutinka tapti darbuotoju – akcininku, darbdavys negali jam taikyti blogesnių sąlygų ar atleisti darbuotojo dėl jo sprendimo.

Taip pat svarbu paminėti, kad asmuo išliks darbuotoju – akcininku bei jam bus ir toliau taikomi tie patys darbuotojų teisių apribojimai ir tuo atveju, jei jis perleidžia akcijas kitam asmeniui (jei toks perleidimas apskritai yra galimas pagal susitarimą su darbdaviu).

Rašytinės sąlygos

Darbuotojams – akcininkams turi būti suteikiama rašytinė informacija, įskaitant tokias detales kaip:

- darbuotojo teisės, kurių jis netenka tapęs darbuotoju – akcininku;
- akcijų suteikiamos teisės (įskaitant tai, ar jos suteikia teisę gauti dividentus nebuvimą bei akcijų suteikiamas teises įmones uždarymo atveju);
- ribojimai perleisti akcijas (jei tokių ribojimų yra) ir kt.

Svarbu nepamiršti, kad susitarimas dėl asmens tapimo darbuotoju – akcininku galios tik tuomet, jeigu toks asmuo gavo visą reikalaujamą rašytinę informaciją bei pasikonsultavo su kompetentingu specialistu dėl tokio susitarimo. Siekiant apsaugoti asmenis nuo skubomis priimtų bei nepilnai apgalvotų sprendimų pasekmių, įtvirtintas griežtas reikalavimas pasirašyti sutartį dėl tapimo darbuotoju – akcininku ne anksčiau kaip praėjus 7 dienoms nuo nepriklausomos konsultacijos gavimo.

Darbuotojų – akcininkų sutarties negaliojimo tikėtinos pasekmės yra labai rimtos tiek darbuotojui, tiek darbdaviui. Toks asmuo neįgytų teisių į įmonės akcijas, tačiau galėtų pasinaudoti įprastomis įstatymų įtvirtintomis darbuotojų teisėmis, t. y. išvardyti ribojimai jam nebūtų taikomi. Akcijos, kurias buvo bandyta perleisti darbuotojui – akcininkui taip pat sukeltų finansinių keblumų dėl taikytinų mokesčių.

*Pateikta informacija yra autorės nuomonė, o ne teisinė konsultacija. Dėl teisinės konsultacijos konkrečiu klausimu patartina kreiptis į specialistą.
**Kalba netaisyta.

Parengė advokatė Giedrė Jakubonytė
Atkins Wilson & Bell LLP
Tel.: 01483302345
Mob.: 07770396461
El. paštas: Giedre.Jakubonyte@awb.co.uk

 (Komentarų: 1)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: