Neįgalumas Anglijoje: kokios paramos tikėtis? 

Netekus darbingumo, susirgus ar tapus neįgaliu, išsilaikyti Anglijoje yra praktiškai neįmanoma. Našta artimiesiems būti taip pat nesinori. Tokiu atveju lieka vienintelė galimybė – kreiptis pašalpų. Kokia pagrindinė pagalba yra teikiama neįgaliems asmenims Jungtinėje Karalystėje, domėjosi Anglija.lt

Pašalpa – dėl ligos arba neįgalumo

Atsižvelgiant į ligą, apribojančią asmens galimybes dirbti, Anglijoje galima gauti kelių rūšių finansinę pagalbą. Darbo ir paramos pašalpa (angl. „Employment and support Allowance“ – ESA) skiriama tiems, kurie dirbti negali dėl ligos arba gali dirbti tik tam tikrą valandų skaičių. Ši pašalpa pakeitė anksčiau galiojusią Neįgalumo pašalpą (angl. „Incapacity benefit“).

Dėl Darbo ir paramos pašalpos gali kreiptis dirbantys asmenys ir bedarbiai. Pirmąsias 13 savaičių asmenims iki 25 metų mokama 56,25 £ per savaitę, o vyresniems kaip 25 metų – 71,00 £ per savaitę. Nuo 14-osios savaitės pašalpos dydis priklauso nuo grupės, į kurią asmuo paskirtas: į darbingų asmenų (angl. „Work Related Activity Group“) arba Paramos (angl. „Support Group“) grupes. Atitinkamai pašalpos dydis būna iki 99,15 £ ir iki 105,05 £ per savaitę. Į darbingų asmenų grupę paskirti asmenys privalo reguliariai lankytis Darbo centre (angl. „Job Centre“), kur susitikimų metu svarstomos įsidarbinimo galimybės. Paramos grupėje esantiems asmenims tokių susitikimų lankyti nereikia, asmenys, paskirti į šią grupę, dažniausiai yra nedarbingi.

Šios pašalpos dydis priklauso ir nuo pašalpos tipo: jei socialinio draudimo įmokas mokėjai, Darbo ir paramos pašalpa bus skiriama pagal šias įmokas (angl. „contribution-based ESA“). Pagal socialinio draudimo įmokas, skiriama pašalpa darbingiems asmenims trunka vienerius metus.

Jei pajamos mažos ir nėra sumokėta pakankamai socialinio draudimo įmokų – pašalpa bus skaičiuojama pagal gaunamas pajamas (angl. „income-based ESA“).
Pasinaudojus šia pašalpų skaičiuokle, galima sužinoti, kokia pašalpa priklausytų.

Kaip gauti šia pašalpą?

Darbo ir paramos pašalpos dydžiui įtakos gali turėti ir partnerio pajamos, santaupos, didesnės nei 6 000 £, gaunama pensija. Turintiems daugiau kaip 16 tūkst. svarų sterlingų santaupų, ši pašalpa nėra skiriama.
Teikiantys prašymą gauti šią paramą, turės užpildyti Riboto darbingumo klausimyną (angl. „Limited capability for work questionnaire“) ir per pirmąsias 13 savaičių nuo pašalpos skyrimo pradžios, asmuo turės vykti į darbingumo patikrinimą, kurio metu bus įvertinta, kaip liga ar neįgalumas riboja galimybes dirbti.
Pateikti paraišką dėl šios pašalpos galima telefonu 0800 055 6688, pirmadieniais–penktadieniais nuo 8 val. ryto iki 18 val. vakaro. Taip pat galima parsisiųsti formą ESA1, užpildyti ir išsiųsti paštu į savo vietinį Darbo centrą.

Neįgaliems – pašalpa už priežiūrą

JK taip pat skiria finansinę paramą neįgaliems asmenims, kurie nebegali pasirūpinti savimi arba turi judėjimo sutrikimų. Ši neįgalumo pragyvenimo parama (angl. „Disability Living Allowance“) mokama atsižvelgiant į tai, kiek priežiūros neįgaliam asmeniui reikia kasdieniame gyvenime. Dėl šios paramos gali kreiptis dirbantys ir bedarbiai, taip pat paraišką galima užpildyti dėl neįgalių vaikų priežiūros. Pašalpos dydis skirstomas pagal tai, kiek priežiūros reikia asmeniui ir kokios jo judėjimo galimybės.

Tiems, kuriems reikia šiek tiek priežiūros dieną ir paruošti maistą, skiriama 20,55 £ per savaitę. Dažnai pagalbos dieną arba naktį reikalaujantiems neįgaliesiems mokama 51,85 £ per savaitę, o tiems, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra dieną ir naktį, skiriama 77,45 £ per savaitę. Judėjimo sutrikimų turintys asmenys gali gauti papildomas išmokas, jei jiems reikia pagalbos vaikščiojant lauke – 20,55 £, o turintys rimtesnių judėjimo problemų gali gauti papildomai 54,05 £ per savaitę.

Pateikti paraišką pašalpai gauti gali asmenys iki 65 metų. Tai galima padaryti internetu arba užpildžius formą DLA1A ir išsiuntus nurodytu adresu. Yra dvi skirtingos formos: vaikams iki 16 metų ir suaugusiesiems.

Ši pašalpa skiriama nuo tos dienos, kada buvo užpildyta paraiška, todėl delsti nereikėtų. Prašymą Darbo ir pensijų departamentas įprastai išnagrinėja per 40 darbo dienų. Taip pat tarnyba gali paprašyti asmens atvykti į susitikimą, kur bus atliktas medicininis įvertinimas. Svarbu: šią pašalpos rūšį nuo 2013 metų balandžio 8 dienos pakeis Asmens savarankiškumo išmoka (angl. „Personal Independence Payment“).

Vyresniems – slaugos pašalpa

Kadangi anksčiau aptartą pašalpą gali gauti asmenys iki 65 metų, vyresniems nei 65 metų žmonėms, kuriems reikia priežiūros arba pagalbos, skiriama slaugos pašalpa (angl. „Attendance Allowance“). Ši pašalpa mokama fizinę arba psichinę negalią turintiems asmenims, pagal tai, kiek priežiūros jiems reikia. Tiems, kuriems reikia pagalbos dieną arba naktį, skiriama 51,85 £ per savaitę, o prižiūrimiems visą parą skiriama 77,45 £.

Paraišką dėl šios išmokos galima užpildyti internetu arba parsisiuntus formą AA1A, užpildyti ir išsiųsti paštu nurodytu adresu.

Jei yra skiriamos pastarosios dvi su priežiūra susijusios pašalpos, galima gauti ir daugiau pašalpų. Dėl to reikėtų kreiptis į Pašalpų pagalbos liniją (angl. „Benefit Enquiry Line“) telefonu 0800 88 22 00.

Neįgaliam asmeniui atvykstant gyventi iš Lietuvos, reikėtų su savimi turėti savo ligos diagnozę ir istoriją, geriausiai, jei šie dokumentai būtų išversti į anglų kalbą. Taip pat tvarkantis neįgalumo pašalpas JK, teks atsisakyti išmokų, gaunamų Lietuvoje.

Daugiau informacijos apie neįgalumo pašalpas: https://www.gov.uk/browse/benefits/disability

Jolanta Terminaitė

Netekus darbingumo, susirgus ar tapus neįgaliu, išsilaikyti Anglijoje yra praktiškai neįmanoma. Našta artimiesiems būti taip pat nesinori. Tokiu atveju lieka vienintelė galimybė – kreiptis pašalpų. Kokia pagrindinė pagalba yra teikiama neįgaliems asmenims Jungtinėje Karalystėje, domėjosi Anglija.lt

Pašalpa – dėl ligos arba neįgalumo

Atsižvelgiant į ligą, apribojančią asmens galimybes dirbti, Anglijoje galima gauti kelių rūšių finansinę pagalbą. Darbo ir paramos pašalpa (angl. „Employment and support Allowance“ – ESA) skiriama tiems, kurie dirbti negali dėl ligos arba gali dirbti tik tam tikrą valandų skaičių. Ši pašalpa pakeitė anksčiau galiojusią Neįgalumo pašalpą (angl. „Incapacity benefit“).

Dėl Darbo ir paramos pašalpos gali kreiptis dirbantys asmenys ir bedarbiai. Pirmąsias 13 savaičių asmenims iki 25 metų mokama 56,25 £ per savaitę, o vyresniems kaip 25 metų – 71,00 £ per savaitę. Nuo 14-osios savaitės pašalpos dydis priklauso nuo grupės, į kurią asmuo paskirtas: į darbingų asmenų (angl. „Work Related Activity Group“) arba Paramos (angl. „Support Group“) grupes. Atitinkamai pašalpos dydis būna iki 99,15 £ ir iki 105,05 £ per savaitę. Į darbingų asmenų grupę paskirti asmenys privalo reguliariai lankytis Darbo centre (angl. „Job Centre“), kur susitikimų metu svarstomos įsidarbinimo galimybės. Paramos grupėje esantiems asmenims tokių susitikimų lankyti nereikia, asmenys, paskirti į šią grupę, dažniausiai yra nedarbingi.

Šios pašalpos dydis priklauso ir nuo pašalpos tipo: jei socialinio draudimo įmokas mokėjai, Darbo ir paramos pašalpa bus skiriama pagal šias įmokas (angl. „contribution-based ESA“). Pagal socialinio draudimo įmokas, skiriama pašalpa darbingiems asmenims trunka vienerius metus.

Jei pajamos mažos ir nėra sumokėta pakankamai socialinio draudimo įmokų – pašalpa bus skaičiuojama pagal gaunamas pajamas (angl. „income-based ESA“).
Pasinaudojus šia pašalpų skaičiuokle, galima sužinoti, kokia pašalpa priklausytų.

Kaip gauti šia pašalpą?

Darbo ir paramos pašalpos dydžiui įtakos gali turėti ir partnerio pajamos, santaupos, didesnės nei 6 000 £, gaunama pensija. Turintiems daugiau kaip 16 tūkst. svarų sterlingų santaupų, ši pašalpa nėra skiriama.
Teikiantys prašymą gauti šią paramą, turės užpildyti Riboto darbingumo klausimyną (angl. „Limited capability for work questionnaire“) ir per pirmąsias 13 savaičių nuo pašalpos skyrimo pradžios, asmuo turės vykti į darbingumo patikrinimą, kurio metu bus įvertinta, kaip liga ar neįgalumas riboja galimybes dirbti.
Pateikti paraišką dėl šios pašalpos galima telefonu 0800 055 6688, pirmadieniais–penktadieniais nuo 8 val. ryto iki 18 val. vakaro. Taip pat galima parsisiųsti formą ESA1, užpildyti ir išsiųsti paštu į savo vietinį Darbo centrą.

Neįgaliems – pašalpa už priežiūrą

JK taip pat skiria finansinę paramą neįgaliems asmenims, kurie nebegali pasirūpinti savimi arba turi judėjimo sutrikimų. Ši neįgalumo pragyvenimo parama (angl. „Disability Living Allowance“) mokama atsižvelgiant į tai, kiek priežiūros neįgaliam asmeniui reikia kasdieniame gyvenime. Dėl šios paramos gali kreiptis dirbantys ir bedarbiai, taip pat paraišką galima užpildyti dėl neįgalių vaikų priežiūros. Pašalpos dydis skirstomas pagal tai, kiek priežiūros reikia asmeniui ir kokios jo judėjimo galimybės.

Tiems, kuriems reikia šiek tiek priežiūros dieną ir paruošti maistą, skiriama 20,55 £ per savaitę. Dažnai pagalbos dieną arba naktį reikalaujantiems neįgaliesiems mokama 51,85 £ per savaitę, o tiems, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra dieną ir naktį, skiriama 77,45 £ per savaitę. Judėjimo sutrikimų turintys asmenys gali gauti papildomas išmokas, jei jiems reikia pagalbos vaikščiojant lauke – 20,55 £, o turintys rimtesnių judėjimo problemų gali gauti papildomai 54,05 £ per savaitę.

Pateikti paraišką pašalpai gauti gali asmenys iki 65 metų. Tai galima padaryti internetu arba užpildžius formą DLA1A ir išsiuntus nurodytu adresu. Yra dvi skirtingos formos: vaikams iki 16 metų ir suaugusiesiems.

Ši pašalpa skiriama nuo tos dienos, kada buvo užpildyta paraiška, todėl delsti nereikėtų. Prašymą Darbo ir pensijų departamentas įprastai išnagrinėja per 40 darbo dienų. Taip pat tarnyba gali paprašyti asmens atvykti į susitikimą, kur bus atliktas medicininis įvertinimas. Svarbu: šią pašalpos rūšį nuo 2013 metų balandžio 8 dienos pakeis Asmens savarankiškumo išmoka (angl. „Personal Independence Payment“).

Vyresniems – slaugos pašalpa

Kadangi anksčiau aptartą pašalpą gali gauti asmenys iki 65 metų, vyresniems nei 65 metų žmonėms, kuriems reikia priežiūros arba pagalbos, skiriama slaugos pašalpa (angl. „Attendance Allowance“). Ši pašalpa mokama fizinę arba psichinę negalią turintiems asmenims, pagal tai, kiek priežiūros jiems reikia. Tiems, kuriems reikia pagalbos dieną arba naktį, skiriama 51,85 £ per savaitę, o prižiūrimiems visą parą skiriama 77,45 £.

Paraišką dėl šios išmokos galima užpildyti internetu arba parsisiuntus formą AA1A, užpildyti ir išsiųsti paštu nurodytu adresu.

Jei yra skiriamos pastarosios dvi su priežiūra susijusios pašalpos, galima gauti ir daugiau pašalpų. Dėl to reikėtų kreiptis į Pašalpų pagalbos liniją (angl. „Benefit Enquiry Line“) telefonu 0800 88 22 00.

Neįgaliam asmeniui atvykstant gyventi iš Lietuvos, reikėtų su savimi turėti savo ligos diagnozę ir istoriją, geriausiai, jei šie dokumentai būtų išversti į anglų kalbą. Taip pat tvarkantis neįgalumo pašalpas JK, teks atsisakyti išmokų, gaunamų Lietuvoje.

Daugiau informacijos apie neįgalumo pašalpas: https://www.gov.uk/browse/benefits/disability

Jolanta Terminaitė

 (Komentarų: 20)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: