Mokesčių grąžinimas Anglijoje: privelsi klaidų, mokėsi baudas 

Už klaidas savo metinėje mokesčių ataskaitoje teks mokėti pinigus – JK Mokesčių inspekcija baudžia ne tik už pavėluotą pateikimą, bet ir už neapdairumą. Anglija.lt domėjosi, ką verta žinoti kiekvienam, pildančiam mokesčių ataskaitą.

Baudos – už vėlavimą

Vos prieš savaitę pasibaigus finansiniams metams, visiems, kurie kasmet pildo mokesčių ataskaitas, verta pradėti rūpintis reikiamais dokumentais. Pateikti mokesčių ataskaitas už praėjusius mokesčių metus laiko dar yra, bet šios užduoties geriau nepalikti paskutinei dienai – rizikuoji pavėluoti arba privelti klaidų.

Mokesčių deklaracijas privalo pildyti ne tik laisvai samdomi darbuotojai (angl. „self-employed“), bet ir tie asmenys, kurie dirba įmonėje, bet gauna papildomų pajamų už palūkanas, investicijas, nuomą ir pan.

Popierinę mokesčių ataskaitos formą už 2014–2015 mokesčių metus pateikti privaloma iki spalio 31 d. Jei formą pildai internetu, galutinė data, kada turi pateikti mokesčių ataskaitą, bus 2016 m. sausio 31 d. Iki tos pačios datos privaloma sumokėti mokesčius, kuriuos esi skolingas valstybei. Pavėlavus pateikti mokesčių ataskaitą arba sumokėti reikiamą sumą mokesčių, automatiškai skiriama 100 £ bauda.

Jei vėluoji pateikti ataskaitą daugiau kaip tris mėnesius, bus skaičiuojama 10 £ bauda už kiekvieną pavėluotą dieną iki 900 £. Po šešių mėnesių, nepateikus ataskaitos, skiriama papildoma bauda – arba 5 proc. nuo nesumokėtos mokesčių sumos, arba 300 £, atsižvelgiant į tai, kuri suma didesnė.

Kaip pateisinti vėlavimą?

Baudos už vėlavimą gali būti panaikintos tik tuo atveju, jei pateiksi priimtiną pasiteisinimą, kodėl negalėjai mokesčių ataskaitos pateikti laiku. Pateisinama priežastis yra koks nors netikėtas įvykis, kurio tu negalėjai kontroliuoti ir dėl to nepateikei ataskaitos laiku, pavyzdžiui, artimo žmogaus mirtis prieš pat ataskaitos pateikimą arba jei buvai paguldytas į ligoninę.

Į pateisinamų priežasčių sąrašą, kurį patvirtina HMRC, taip pat patenka ir kompiuterinės ar programinės įrangos gedimas prieš užpildant ar pildant mokesčių ataskaitą, taip pat, jei buvo gedimų HMRC elektroninių paslaugų puslapyje. Išsisukti nuo baudos už vėlavimą galėsi ir tokiu atveju, jei mokesčių ataskaitos nepateikei dėl kilusio gaisro, arba tavo išsiųsti dokumentai buvo užlaikyti pašte. HMRC primena, kad pateikti mokesčių ataskaitą turi iškart, kai tik problema, dėl kurios negalėjai to padaryti anksčiau, išsisprendžia.

Už baudas yra atsakingas pats asmuo, netgi tuo atveju, jei turi agentą arba buhalterį, įgaliotą sutvarkyti mokesčių ataskaitą. Mokesčių inspekcijos teigimu, pats asmuo turi prisiimti atsakomybę už pavėluotai pateiktas mokesčių ataskaitas ir neteisingus paskaičiavimus.

Mokesčių inspekcija taip pat pateikia išsisukinėjimo nuo baudų už vėlavimą pavyzdžius, kurie įprastai nėra laikomi pateisinamomis priežastimis. Jei teigsi, kad patikėjai kažkam kitam išsiųsti tavo mokesčių ataskaitą, bet tas asmuo neišsiuntė, atsakingas už vėlavimą būsi pats. Negali teisintis tuo, kad HMRC elektroninė sistema buvo per sudėtinga arba kad negavai priminimo iš HMRC apie mokesčių ataskaitą.

Šiemet JK mokesčių inspekcija paskelbė absurdiškiausių priežasčių, kuriuos naudojo vėluojantieji, sąrašą. Šio sąrašo perliukai buvo tokie: „mano šuo suėdė mano mokesčių ataskaitą ir visus priminimus“, „buvau kalnuose Velse ir negalėjau rasti pašto dėžutės arba interneto ryšio“. Deja, tokių priežasčių mokesčių inspekcija nepripažįsta.

Būtina nurodyti visas pajamas

HMRC teigimu, elektroninę ataskaitos versiją pildyti lengviau – sumos suskaičiuojamos automatiškai. Tačiau neapdairiai pildant duomenis arba neturint pakankamai žinių, galima suklysti. Baudas mokesčių inspekcija skiria ne tik už pavėluotą mokesčių deklaracijos pateikimą, bet ir už nesumokėtų visą mokesčių sumą, neišsaugotus reikalingus dokumentus bei klaidas pačioje mokesčių ataskaitoje.

Viena dažniausių klaidų mokesčių ataskaitose – visų savo gautų pajamų nepateikimas. Įprastai pamirštama pateikti informaciją apie palūkanas, gautas už santaupas banko sąskaitose arba investicijas.

Šios pajamos privalo būti įtrauktos į mokesčių deklaraciją. Neprivaloma pateikti informacijos tik už tas pajamas, gautas už palūkanas iš individualiosios taupymo sąskaitos (angl. „individual savings account“ – ISA). Už santaupas iki 15 240 £ per metus šioje sąskaitoje mokamoms palūkanoms nėra taikomi jokie mokesčiai, todėl mokesčių deklaracijoje šių pajamų nurodyti neprivaloma.

Už klaidas – baudos

Neteisingai nurodžius gautų pajamų sumą, o paskui mokesčių inspekcijai atlikus patikrinimą, gresia baudos net iki 100 proc. nuo nesumokėtų mokesčių sumos. Kokia bauda skiriama, priklauso nuo tuo, ką išsiaiškins mokesčių inspekcija – ar asmuo klaidą įvėlė netyčia, ar siekdamas naudos.

Jei klaida mokesčių ataskaitoje įsivėlė, nes asmuo buvo neapdairus, bauda gali būti nuo 0 iki 30 proc. nuo nesumokėtų mokesčių sumos. Jei mokesčių inspekcija išsiaiškina, kad klaida buvo tyčinė, bauda gali būti nuo 20 iki 70 proc., o jei tai pakartotinis neatitikimas mokesčių ataskaitoje, bauda gali siekti nuo 30 iki 100 proc. nuo nesumokėtų mokesčių sumos.

Ištaisyti klaidas mokesčių ataskaitoje galima per 12 mėnesių nuo galutinės pateikimo datos. Jei pildei popierinę ataskaitą, į mokesčių inspekciją reikės išsiųsti tik tuos puslapius, kuriuose buvo klaidos. Ant puslapių užrašyk, kad tai pataisymas (angl. „amendment“) ir savo mokesčių mokėtojo numerį (angl. „unique taxpayer reference number“ – UTR). Jei pildei elektroninę mokesčių deklaraciją, pataisymus turėtum atlikti elektroninėje sistemoje.

Daugiau informacijos apie apeliacijas dėl baudų: https://www.gov.uk/tax-appeals/overview.

Apie tai, kaip mokesčių ataskaitą užpildyti pačiam, Anglija.lt rašė šiame straipsnyje.

Kokia tavo patirtis su mokesčių deklaracijomis? Ar tvarkaisi mokesčių ataskaitą pats, ar kreipiesi į specialistus?

Jolanta Terminaitė, Anglija.lt

Už klaidas savo metinėje mokesčių ataskaitoje teks mokėti pinigus – JK Mokesčių inspekcija baudžia ne tik už pavėluotą pateikimą, bet ir už neapdairumą. Anglija.lt domėjosi, ką verta žinoti kiekvienam, pildančiam mokesčių ataskaitą.

Baudos – už vėlavimą

Vos prieš savaitę pasibaigus finansiniams metams, visiems, kurie kasmet pildo mokesčių ataskaitas, verta pradėti rūpintis reikiamais dokumentais. Pateikti mokesčių ataskaitas už praėjusius mokesčių metus laiko dar yra, bet šios užduoties geriau nepalikti paskutinei dienai – rizikuoji pavėluoti arba privelti klaidų.

Mokesčių deklaracijas privalo pildyti ne tik laisvai samdomi darbuotojai (angl. „self-employed“), bet ir tie asmenys, kurie dirba įmonėje, bet gauna papildomų pajamų už palūkanas, investicijas, nuomą ir pan.

Popierinę mokesčių ataskaitos formą už 2014–2015 mokesčių metus pateikti privaloma iki spalio 31 d. Jei formą pildai internetu, galutinė data, kada turi pateikti mokesčių ataskaitą, bus 2016 m. sausio 31 d. Iki tos pačios datos privaloma sumokėti mokesčius, kuriuos esi skolingas valstybei. Pavėlavus pateikti mokesčių ataskaitą arba sumokėti reikiamą sumą mokesčių, automatiškai skiriama 100 £ bauda.

Jei vėluoji pateikti ataskaitą daugiau kaip tris mėnesius, bus skaičiuojama 10 £ bauda už kiekvieną pavėluotą dieną iki 900 £. Po šešių mėnesių, nepateikus ataskaitos, skiriama papildoma bauda – arba 5 proc. nuo nesumokėtos mokesčių sumos, arba 300 £, atsižvelgiant į tai, kuri suma didesnė.

Kaip pateisinti vėlavimą?

Baudos už vėlavimą gali būti panaikintos tik tuo atveju, jei pateiksi priimtiną pasiteisinimą, kodėl negalėjai mokesčių ataskaitos pateikti laiku. Pateisinama priežastis yra koks nors netikėtas įvykis, kurio tu negalėjai kontroliuoti ir dėl to nepateikei ataskaitos laiku, pavyzdžiui, artimo žmogaus mirtis prieš pat ataskaitos pateikimą arba jei buvai paguldytas į ligoninę.

Į pateisinamų priežasčių sąrašą, kurį patvirtina HMRC, taip pat patenka ir kompiuterinės ar programinės įrangos gedimas prieš užpildant ar pildant mokesčių ataskaitą, taip pat, jei buvo gedimų HMRC elektroninių paslaugų puslapyje. Išsisukti nuo baudos už vėlavimą galėsi ir tokiu atveju, jei mokesčių ataskaitos nepateikei dėl kilusio gaisro, arba tavo išsiųsti dokumentai buvo užlaikyti pašte. HMRC primena, kad pateikti mokesčių ataskaitą turi iškart, kai tik problema, dėl kurios negalėjai to padaryti anksčiau, išsisprendžia.

Už baudas yra atsakingas pats asmuo, netgi tuo atveju, jei turi agentą arba buhalterį, įgaliotą sutvarkyti mokesčių ataskaitą. Mokesčių inspekcijos teigimu, pats asmuo turi prisiimti atsakomybę už pavėluotai pateiktas mokesčių ataskaitas ir neteisingus paskaičiavimus.

Mokesčių inspekcija taip pat pateikia išsisukinėjimo nuo baudų už vėlavimą pavyzdžius, kurie įprastai nėra laikomi pateisinamomis priežastimis. Jei teigsi, kad patikėjai kažkam kitam išsiųsti tavo mokesčių ataskaitą, bet tas asmuo neišsiuntė, atsakingas už vėlavimą būsi pats. Negali teisintis tuo, kad HMRC elektroninė sistema buvo per sudėtinga arba kad negavai priminimo iš HMRC apie mokesčių ataskaitą.

Šiemet JK mokesčių inspekcija paskelbė absurdiškiausių priežasčių, kuriuos naudojo vėluojantieji, sąrašą. Šio sąrašo perliukai buvo tokie: „mano šuo suėdė mano mokesčių ataskaitą ir visus priminimus“, „buvau kalnuose Velse ir negalėjau rasti pašto dėžutės arba interneto ryšio“. Deja, tokių priežasčių mokesčių inspekcija nepripažįsta.

Būtina nurodyti visas pajamas

HMRC teigimu, elektroninę ataskaitos versiją pildyti lengviau – sumos suskaičiuojamos automatiškai. Tačiau neapdairiai pildant duomenis arba neturint pakankamai žinių, galima suklysti. Baudas mokesčių inspekcija skiria ne tik už pavėluotą mokesčių deklaracijos pateikimą, bet ir už nesumokėtų visą mokesčių sumą, neišsaugotus reikalingus dokumentus bei klaidas pačioje mokesčių ataskaitoje.

Viena dažniausių klaidų mokesčių ataskaitose – visų savo gautų pajamų nepateikimas. Įprastai pamirštama pateikti informaciją apie palūkanas, gautas už santaupas banko sąskaitose arba investicijas.

Šios pajamos privalo būti įtrauktos į mokesčių deklaraciją. Neprivaloma pateikti informacijos tik už tas pajamas, gautas už palūkanas iš individualiosios taupymo sąskaitos (angl. „individual savings account“ – ISA). Už santaupas iki 15 240 £ per metus šioje sąskaitoje mokamoms palūkanoms nėra taikomi jokie mokesčiai, todėl mokesčių deklaracijoje šių pajamų nurodyti neprivaloma.

Už klaidas – baudos

Neteisingai nurodžius gautų pajamų sumą, o paskui mokesčių inspekcijai atlikus patikrinimą, gresia baudos net iki 100 proc. nuo nesumokėtų mokesčių sumos. Kokia bauda skiriama, priklauso nuo tuo, ką išsiaiškins mokesčių inspekcija – ar asmuo klaidą įvėlė netyčia, ar siekdamas naudos.

Jei klaida mokesčių ataskaitoje įsivėlė, nes asmuo buvo neapdairus, bauda gali būti nuo 0 iki 30 proc. nuo nesumokėtų mokesčių sumos. Jei mokesčių inspekcija išsiaiškina, kad klaida buvo tyčinė, bauda gali būti nuo 20 iki 70 proc., o jei tai pakartotinis neatitikimas mokesčių ataskaitoje, bauda gali siekti nuo 30 iki 100 proc. nuo nesumokėtų mokesčių sumos.

Ištaisyti klaidas mokesčių ataskaitoje galima per 12 mėnesių nuo galutinės pateikimo datos. Jei pildei popierinę ataskaitą, į mokesčių inspekciją reikės išsiųsti tik tuos puslapius, kuriuose buvo klaidos. Ant puslapių užrašyk, kad tai pataisymas (angl. „amendment“) ir savo mokesčių mokėtojo numerį (angl. „unique taxpayer reference number“ – UTR). Jei pildei elektroninę mokesčių deklaraciją, pataisymus turėtum atlikti elektroninėje sistemoje.

Daugiau informacijos apie apeliacijas dėl baudų: https://www.gov.uk/tax-appeals/overview.

Apie tai, kaip mokesčių ataskaitą užpildyti pačiam, Anglija.lt rašė šiame straipsnyje.

Kokia tavo patirtis su mokesčių deklaracijomis? Ar tvarkaisi mokesčių ataskaitą pats, ar kreipiesi į specialistus?

Jolanta Terminaitė, Anglija.lt

 (Komentarų: 6)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai:

Kiti kategorijos straipsniai:

Kiti kategorijos straipsniai: