2030 m. lituanistines mokyklas lankys kas penktas užsienyje gyvenantis lietuvių kilmės vaikas 

Be kita ko pripažįstama, kad lietuvių diasporos jaunimo nutautėjimas iki šiol nebuvo atpažintas ir įvardintas kaip didelė diasporos ir valstybės problema.

„Valstybės institucijos turi atsigręžti į savo diasporą ir įvairiais būdais ją stiprinti, kad lietuviai nenutautėtų”, – forume sakė Dalia Henkė, Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė.

Paskelbtoje deklaracijoje taip pat teigiama, kad šiandienos lituanistinės mokyklos užsienyje yra tyrinėtos tik fragmentiškai, nežinoma jų demografinė ir geografinė situacija, vaikų kalbos, kaip paveldėtosios kalbos, tyrimų beveik nėra, todėl nenustatyti mokėjimo lygiai pagal bendruosius Europos kalbų metmenis/ aplanką (EKM/ EKA) EKA.

Be kita ko, forumo dalyviai deklaravo būtinybę valstybei remti jau veikiančias lituanistines mokyklas ir aktyviai skatinti naujų mokyklų steigimą, suteikiant nuolatinę paramą mokyklų išlaikymui ir sistemingą pagalbą lituanistinėse mokyklose dirbantiems mokytojams.

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis,  2020 m. lituanistinių mokyklų projektams Jungtinėje Karalystėje skirta 105 tūkst. 200 EUR (palyginimui - 2019 m. ŠMSM lituanistinių mokyklų projektams JK skyrė 74 440 EUR).  

Finansuotų projektų veiklos apima Lietuvos istorijos, tautosakos pristatymą, folkmiuziklo kūrybos procesą, metodinės, mokymo medžiagos įsigijimą ir pan. Jungtinės Karalystės lituanistinėms mokykloms kiekvienais metais suteikiama galimybė įsigyti joms reikiamų mokymo priemonių per neformaliojo lituanistinio švietimo projektų konkursą.

Šia galimybe 2020 m. pasinaudojo 5 lituanistinės mokyklos, gavusios paramą mokymo priemonėms ir tautinei atributikai, tautiniams kostiumams įsigyti (3 tūkst. 200 EUR).

Organizatoriai forumo deklaracijoje išreiškė pagarbą ir padėką lituanistinių mokyklų steigėjams, vadovams, mokytojams ir lietuvybės puoselėtojams užsienyje už jų pasiaukojantį darbą, o taip pat pažymėjo būtinybę valstybei remti jau veikiančias lituanistines mokyklas ir aktyviai skatinti naujų mokyklų steigimą, suteikiant nuolatinę paramą mokyklų išlaikymui ir sistemingą pagalbą lituanistinėse mokyklose dirbantiems mokytojams.

Pagaliau pradėta kalbėti apie tai, kad Lietuvoje reikia didinti supratimą apie didžiulį užsienyje gyvenančių lietuvių potencialą ir galimybes prisidėti prie Lietuvos valstybės klestėjimo ir gerovės.

Be kita ko pripažįstama, kad lietuvių diasporos jaunimo nutautėjimas iki šiol nebuvo atpažintas ir įvardintas kaip didelė diasporos ir valstybės problema.

„Valstybės institucijos turi atsigręžti į savo diasporą ir įvairiais būdais ją stiprinti, kad lietuviai nenutautėtų”, – forume sakė Dalia Henkė, Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė.

Paskelbtoje deklaracijoje taip pat teigiama, kad šiandienos lituanistinės mokyklos užsienyje yra tyrinėtos tik fragmentiškai, nežinoma jų demografinė ir geografinė situacija, vaikų kalbos, kaip paveldėtosios kalbos, tyrimų beveik nėra, todėl nenustatyti mokėjimo lygiai pagal bendruosius Europos kalbų metmenis/ aplanką (EKM/ EKA) EKA.

Be kita ko, forumo dalyviai deklaravo būtinybę valstybei remti jau veikiančias lituanistines mokyklas ir aktyviai skatinti naujų mokyklų steigimą, suteikiant nuolatinę paramą mokyklų išlaikymui ir sistemingą pagalbą lituanistinėse mokyklose dirbantiems mokytojams.

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis,  2020 m. lituanistinių mokyklų projektams Jungtinėje Karalystėje skirta 105 tūkst. 200 EUR (palyginimui - 2019 m. ŠMSM lituanistinių mokyklų projektams JK skyrė 74 440 EUR).  

Finansuotų projektų veiklos apima Lietuvos istorijos, tautosakos pristatymą, folkmiuziklo kūrybos procesą, metodinės, mokymo medžiagos įsigijimą ir pan. Jungtinės Karalystės lituanistinėms mokykloms kiekvienais metais suteikiama galimybė įsigyti joms reikiamų mokymo priemonių per neformaliojo lituanistinio švietimo projektų konkursą.

Šia galimybe 2020 m. pasinaudojo 5 lituanistinės mokyklos, gavusios paramą mokymo priemonėms ir tautinei atributikai, tautiniams kostiumams įsigyti (3 tūkst. 200 EUR).

Organizatoriai forumo deklaracijoje išreiškė pagarbą ir padėką lituanistinių mokyklų steigėjams, vadovams, mokytojams ir lietuvybės puoselėtojams užsienyje už jų pasiaukojantį darbą, o taip pat pažymėjo būtinybę valstybei remti jau veikiančias lituanistines mokyklas ir aktyviai skatinti naujų mokyklų steigimą, suteikiant nuolatinę paramą mokyklų išlaikymui ir sistemingą pagalbą lituanistinėse mokyklose dirbantiems mokytojams.

Pagaliau pradėta kalbėti apie tai, kad Lietuvoje reikia didinti supratimą apie didžiulį užsienyje gyvenančių lietuvių potencialą ir galimybes prisidėti prie Lietuvos valstybės klestėjimo ir gerovės.

 (Komentarų: 1)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: