Brexit: viskas, ką svarbu žinoti JK lietuviams 

Viskas, ką turi žinoti apie Brexit - šiame straipsnyje! Šviežiausia informacija dėl gyvenimo JK ir kelionių iš/į Britaniją po Brexit. Straipsnyje esanti informacija nuolat atnaujinama bei pildoma.

Lietuvos ir JK bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose

Lietuvos Seimas skubos tvarka priėmė Teisingumo ministerijos inicijuotą įstatymo projektą, kuriuo reglamentuojami bendradarbiavimo su JK baudžiamosiose bylose principai. 2020 m. gruodį ES su Jungtine Karalyste pasirašius partnerystės susitarimą, valstybės turi pareiškimais apibrėžti šiuos principus bei paskirti kompetentingas institucijas.

Pasak teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos, Lietuva su Jungtine Karalyste ir toliau sieks išlaikyti bendradarbiavimo baudžamosiose bylose praktiką, ypatingą dėmesį skiriant Lietuvos piliečių apsaugai ir jų geriausių interesų užtikrinimui.  

Lietuvai sprendžiant dėl arešto orderio, turto arešto bei konfiskavimo vykdymo, tam tikrais atvejais nebus taikoma dviguba baudžiamumo patikra.

Lietuvos pilietis bus perduodamas baudžiamojo persekiojimo tikslais tik tuomet, kai priėmus nuosprendį, jis bus grąžintas į Lietuvą laisvės atėmimo bausmei atlikti. 

Pagal arešto orderį Lietuvos piliečiai galės būti perduodami Jungtinei Karalystei tik abipusiškumo pagrindu ir tik esant numatytoms sąlygoms. Atsisakyti perduoti Lietuvos pilietį bus galima tuomet,  jei arešto orderis bus išduotas bausmės vykdymui. 

Lietuva pasilieka teisę reikalauti prie turto arešto ar konfiskavimo prašymo pateikti ir patvirtinamųjų dokumentų vertimą į lietuvių kalbą.

Taip pat nustatytos kompetentingos institucijos, kurios bus atsakingos už arešto orderio išdavimą ir vykdymą, prašymų turto areštui ar konfiskavimui priėmimą. 

Įstatymu apibrėžtą pareiškimą Jungtinei Karalystei ES šalys turi pateikti iki vasario 28 d.

Aktualu lietuviams gyvenantiems JK

Jungtinėje Karalystėje teisėtai gyvenantys ir dirbantys lietuviai ir toliau galės naudotis socialinėmis garantijomis bei gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Jungtinėje Karalystėje, lieka galioti didžioji dalis Europos Sąjungos socialinės apsaugos koordinavimo taisyklių. 

Lietuviams, taip pat kaip ir kitų Europos Sąjungos šalių piliečiams, gyvenantiems Jungtinėje Karalystėje, ir toliau bus užtikrinama socialinė apsauga ir sveikatos priežiūros paslaugos:

 • Ligos išmokos;
 • Motinystės ir tėvystės išmokos;
 • Neįgalumo, senatvės, maitintojo netekimo (našlių ir našlaičių) pensijos;
 • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokos;
 • Išmokos mirties atveju;
 • Nedarbo išmokos;
 • Priešpensines išmokos.

Nustatant teisę į socialinės apsaugos išmokas, bus sumuojamas ES valstybėse narėse ir JK įgytas socialinio draudimo stažas. Priklausančios išmokos bus išmokamos ten, kur žmogus gyvena, t. y. Lietuvoje (ar kitoje ES šalyje), arba Jungtinėje Karalystėje, išskyrus neįgalumo pensijas ir nedarbo išmokas.

Taip pat nustatytos taisyklės, užtikrinančios, kad žmogus socialiniu draudimu bus draudžiamas ten, kur dirba, t. y. nebus dvigubai apmokestinamas socialinio draudimo įmokomis. Be to, komandiruotės metu darbuotojams galės būti išsaugotas socialinis draudimas toje valstybėje, iš kurios jis atvyko, jei valstybė narė nuspręs su Jungtine Karalyste taikyti taisykles, galiojančias Europos Sąjungoje.

Socialinės apsaugos koordinavimo nuostatos apima ir turistus, studentus, pensininkus, verslą, tačiau tai netaikoma situacijoms, kurios yra susijusios tik su viena ar daugiau valstybių narių ar tik su Jungtine Karalyste.

Susitarimas taip pat netaikomas specialioms neįmokinėms išmokoms pinigais, socialinei ir medicininei paramai, karo aukų išmokoms, kompensacijoms už šildymą ir karštą vandenį, ilgalaikės priežiūros išmokoms, socialinėms paslaugoms ir išmokoms vaikams.

Dėl sveikatos paslaugų apmokėjimo į JK vykstantiems ar čia gyvenantiems mūsų tautiečiai, Lietuvoje likusiems jų artimiesiems, taip pat verslo bendruomenei skaitykite čia

Balais grindžiama JK imigracijos sistema ES piliečiams

Nuo 2021 metų sausio 1 dienos Jungtinė Karalystė naudos balais grindžiamą imigracijos sistemą (BGIS), pagal kurią ES ir kitų valstybių piliečiai bus vertinami vienodai, tačiau pirmenybė bus teikiama asmenų įgūdžiams bei talentams, o ne asmens kilmės šaliai.

Tai reiškia, kad nuo 2021 metų sausio 1 dienos, jeigu dar negyvenate Jungtinėje Karalystėje arba neturite susitarime dėl išstojimo nurodytų teisių, jūs, kaip ES pilietis, turėsite atitikti tam tikrus reikalavimus, kad galėtumėte studijuoti arba dirbti Jungtinėje Karalystėje. Taip pat turėsite atlikti tam tikrus patikrinimus, įskaitant teistumo Jungtinėje Karalystėje patikrinimą. Jungtinėje Karalystėje galite viešėti iki 6 mėnesių nesikreipdami dėl vizos, be to, galite dalyvauti įvairioje veikloje, įskaitant turizmą, apsilankymą pas šeimos narius ir draugus, trumpalaikias studijas ir verslo veiklą, pavyzdžiui, dalyvauti renginiuose ir konferencijose.

Airijos piliečių statusas ir toliau bus saugomas kaip bendros kelionių erdvės dalis, todėl nereikės leidimo atvykti į Jungtinę Karalystę, išskyrus labai ribotą skaičių aplinkybių, ir jiems nebus taikoma pagal naują taškų sistemą pagrįsta imigracijos sistema. Daugiau informacijos čia

Atkreipiame dėmesį, kad šiose gairėse minimi „ES piliečiai” gali reikšti ES, EEE ir Šveicarijos piliečius.

ES piliečiai, jau gyvenantys JK

Jeigu esate ES pilietis ir iki 2020 m. gruodžio 31 dienos gyvenote Jungtinėje Karalystėje, jūs ir jūsų šeimos nariai gali kreiptis dėl dalyvavimo ES ilgalaikio buvimo šalyje schemoje, kad galėtų toliau gyventi Jungtinėje Karalystėje po 2021 m. birželio 30 dienos. Paskutinė kreipimosi data yra 2021 m. birželio 30 diena.

Daugiau informacijos apie ES ilgalaikio buvimo šalyje schemą ir kreipimosi taisykles žiūrėkite čia

Toliau gyvenk JK, jei esi ES, EEE ar Šveicarijos pilietis

Jums ir jūsų šeimai paprastai reikia kreiptis dėl tolesnio gyvenimo JK po 2020 m. Gruodžio 31 d., Jei esate vienas iš šių:

 • ES (išskyrus Airiją)
 • Islandija
 • Lichtenšteinas
 • Norvegija
 • Šveicarija

Naudokite šį įrankį, kad sužinotumėte, ką ir kada daryti. čia

Patikrinkite, ką turite padaryti norėdami likti JK, jei jūs ar jūsų šeima esate iš ES, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ar Šveicarijos. Kaip gauti nuolatinio gyventojo statusą. Paraiškos pateikimo terminas yra 2021 m. Birželio 30 d. Turite pradėti gyventi JK iki 2020 m. Gruodžio 31 d. čia

Atsakykite į klausimus ir gaukite išsamų sąrašą, ką turite padaryti savo, savo verslo ir šeimos labui čia

Daiktų siuntimas iš ir į JK

Taisyklės, kurios buvo taikomos ne iš ES siunčiamiems siuntiniams, dabar taikomos ir ES siuntinimas.

Siunčiant prekes į užsienį, klientai turės užpildyti ir pridėti muitinės deklaraciją (CN22 arba CN23), kurią galite gauti pašto skyriuje arba čia

Tai netaikoma klientams, siunčiantiems daiktus iš Šiaurės Airijos į ES. Laiškai, atvirukai ir dokumentai paprastai neapmokestinami.

Tada gavėjui gali tekti sumokėti muito ar PVM mokesčius ir tvarkymo mokestį priimančiojoje šalyje, kol jis galės reikalauti siuntinio. Šie mokesčiai priklausys nuo šalies, į kurią jie siunčia, daikto vertės ir nuo to, ar tai dovana, ar komercinės prekės.

Galite sužinoti daugiau apie muitinę ir prekių siuntimą į užsienį įmonėms čia ir ne verslui čia.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie eksportą į kitas šalis, skaitykite mūsų specialius šalių vadovus

Daiktų gavimas iš užsienio

Gaudami prekes iš užsienio, gavėjams gali tekti sumokėti PVM ir muitus. PVM ir muitai bus taikomi atsižvelgiant į prekių rūšį ir vertę. Dovanoms, viršijančioms 39 svarus, ir prekėms, kurių vertė viršija 135 svarus, „Royal Mail“ gali surinkti PVM ir muitus HM Revenue & Customs (HMRC) vardu iš gavėjo prieš pristatymą. Laiškai, atvirukai ir dokumentai paprastai neapmokestinami.

Daugiau apie muitinę ir daiktų gavimą iš užsienio verslui ir ne verslui galite sužinoti čia. JK vyriausybė taip pat paskelbė gaires dėl pokyčių apmokestinimo PVM užjūrio prekių parduodamos klientams nuo sausio 1 d čia.

Kelionės į ES šalis JK piliečiams

JK piliečiams, keliaujantiems į ES, reikės vizos, jei jie nori pabūti ES daugiau kaip 90 dienų per 180 dienų. Jie vis tiek galės naudotis savo Europos sveikatos draudimo kortele (EHIC) iki jos galiojimo pabaigos. JK vyriausybė teigia, kad sveikatos draudimo korteles pakeis nauja JK pasaulinė sveikatos draudimo kortelė (GHIC), tačiau kol kas nėra išsamesnės informacijos, kaip ją gauti.

ES naminių gyvūnėlių pasai nebegalios, tačiau žmonės vis tiek galės keliauti su augintiniais, atlikdami kitokį, sudėtingesnį procesą.

Abi šalys susitarė bendradarbiauti tarptautinio tarptinklinio ryšio srityje, tačiau susitarime nėra nieko, kas trukdytų JK keliautojams mokėti už savo telefono naudojimą ES ir atvirkščiai.

Vyriausybė taip pat sako, kad Didžiosios Britanijos piliečiams vairuoti ES nereikės tarptautinio vairuotojo leidimo (nebent jie vis dar turi popierinę arba Man, Guernsey, Jersey arba Gibraltar licenciją). Tačiau jie turės turėti žaliąją kortelę, kad įrodytų, jog turi tinkamą transporto priemonės draudimą.

Maisto ir gėrimų gabenimas į ES šalis

Nuo 2021 m. Sausio 1 d. mėsos, pieno produktų negalėsite vežti į ES šalis. Yra keletas išimčių, pavyzdžiui, tam tikri pieno milteliai, kūdikių maistas ar naminių gyvūnėlių maistas, reikalingi dėl medicininių priežasčių. Patikrinkite maisto ir gėrimų importą į ES Europos Komisijos interneto svetainėje čia

Augalų ir augalinių produktų gabenimas į ES šalis

Jums reikės pažymėjimo, kad tam tikrus augalus ir augalinius produktus įvežtumėte į ES šalis nuo 2021 m. Sausio 1 d. Patikrinkite augalų ir augalinių produktų įvežimo į ES taisykles Europos Komisijos svetainėje čia

Važiuojant automobiliu iš JK į ES

Jei važiuojate savo transporto priemone, jums reikės žalios kortelės ir GB lipduko.

Jums taip pat gali prireikti tarptautinio vairuotojo pažymėjimo (IDP), norint vairuoti kai kuriose ES šalyse ir Norvegijoje, jei turite:

 • popierinį vairuotojo pažymėjimą
 • licencija, išduota Gibraltare, Gernsis, Džersyje ar Man’o saloje

Pasitarkite su šalies, į kurią važiuosite ambasada.

– Kelionė su augintiniu: leiskite susitarti bent per mėnesį

Nuo 2021 m. Sausio 1 d. negalėsite naudotis esama naminių gyvūnėlių pasų schema. Vietoj to jums reikės augintinio gyvūnų sveikatos pažymėjimo (AHC). Leiskite mažiausiai prieš mėnesį atlikti reikiamus skiepus.

Laikykitės rekomendacijų apie naminių gyvūnėlių keliones į Europą nuo 2021. Sausio 1d.

- Nemokamas tarptinklinis mobilusis ryšys: susisiekite su savo telefono operatoriumi

Nuo 2021 m. Sausio 1 d. baigsis nemokamo tarptinklinio mobiliojo telefono garantija visoje ES, Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje.

Norėdami sužinoti apie tarptinklinio ryšio kainas, kurias galite gauti nuo 2021 m. Sausio 1 d., susisiekite su savo telefono operatoriumi.

Naujas įstatymas reiškia, kad jūs nežinote, kad esate apsaugotas nuo mobiliųjų duomenų mokesčių, viršijančių 45 svarus.

Kai pasieksite 45 svarus, turite pasirinkti išleisti daugiau, kad galėtumėte toliau naudotis internetu būdami užsienyje. Jūsų telefono operatorius pasakys, kaip tai padaryti.

– Kompensacija, jei jūsų kelionė sutrinka

Kai kurie kelionių draudimo polisai draudžia tik tam tikrų rūšių trikdžius. Patikrinkite savo paslaugų teikėjo taisykles ir sąlygas, kad įsitikintumėte, jog turite reikalingą apsaugą, jei kelionė atšaukiama ar vėluojama.

Nuo 2021 m. Sausio 1 d. jūsų vartotojo teisės nesikeis. Tai reiškia, kad jei jūsų kelionė bus atšaukta ar atidėta, galėsite reikalauti grąžinti pinigus arba kompensaciją. Norėdami sužinoti daugiau, patikrinkite užsakymo sąlygas.

Jei kelionių kompanija nebeveikia, Jūs esate apsaugotas, jei įsigysite atostogų paketus ir įmonė nustos veikti. Šią apsaugą gausite, net jei tai yra ES įmonė, jei įmonė parduoda keliones JK klientams.

Kitu atveju galite reikalauti kompensacijos, jei ją panaudojote naudodami kreditinę kortelę - galėsite reikalauti mokėjimų nuo 100 iki 30 000 svarų.

–Jei esate verslininkas

turėsite pateikti muitinės deklaraciją, jei su savimi vešitės prekių pardavimui užsienyje ar panaudosite verslui.

Prekių įvežimas į JK

Kai kurias prekes galite atsivežti iš užsienio nemokėdami JK mokesčio ar „muito“ (muito mokesčių), jei jie skirti tik jūsų pačių reikmėms.

Jei atvykstate:

 • iš ES šalies galite įvežti neribotą daugumos prekių kiekį
 • iš už ES ribų galite sumokėti tik tam tikrą sumą nemokėdami muito ar mokesčių - iki jūsų neapmokestinamos pašalpos

Nuo 2021 m. Sausio 1 d. galioja naujos taisyklės, jei įvežate prekes į JK.

Atvykę prie JK sienos turite deklaruoti muitinei apie visas kitas prekes, taip pat apie visas JK draudžiamas ar ribojamas prekes. Jei esate skolingi kokių nors mokesčių, juos turėsite sumokėti iš karto.

Jūsų prekės ir visos transporto priemonės, kurias naudojate joms gabenti, gali būti areštuotos, jei pažeidžiate taisykles. Jums taip pat gali būti skiriama bauda arba baudžiamoji byla.

Vaistų, kurių sudėtyje yra kontroliuojamų medžiagų, įsivežimo  į JK taisyklės čia

Ką būtina žinoti apie vairuotojo pažymėjimų keitimą po „Brexit“?

nuo 2021 m. sausio 1 d. Lietuva JK išduotus vairuotojo pažymėjimus keis nuorodoje nurodytomis sąlygomis. Pagrindinis kriterijus, kuriuo remiantis bus keičiami vairuotojo pažymėjimai, yra teisės vairuoti įgijimo data. Visa informacija čia

 Profesinė kvalifikacija 

Daugybė žmonių, pradedant buhalteriais ir baigiant virėjais, dirba skirtingose ES šalyse ir jiems nereikėjo nerimauti kelis kartus kertant sienas, kol JK buvo ES dalis. Bet ar JK profesinė kvalifikacija ateityje bus pripažinta visoje ES ir kokie bus apribojimai?

Trumpas atsakymas yra ne - jie nebus automatiškai atpažinti. Tai apsunkins JK piliečiams, teikiantiems bet kokią paslaugą, dirbti ES. Jie dažnai turės kreiptis į atskiras šalis, norėdami gauti kvalifikaciją, negarantuodami sėkmės. Susitarime yra numatyta, kad JK ir ES susitaria dėl abipusio individualių kvalifikacijų pripažinimo, tačiau tas pripažinimas gerokai silpnesnis nei dabar turi specialistai.

Saugumas

JK praras automatinę ir greitą prieigą prie įvairių ES duomenų bazių, kuriomis policija naudojasi kiekvieną dieną, apimdama tokius dalykus kaip teistumas, pirštų atspaudai ir ieškomi asmenys. Tačiau ir toliau turės prieigą prie kitų, įskaitant sistemą, kuri patikrina pirštų atspaudus visame žemyne. Tačiau apskritai bendradarbiavimas saugumo srityje nebebus pagrįstas prieiga „realiu laiku”. Kai kuriais atvejais duomenys bus prieinami tik daug griežtesnėmis sąlygomis.

Pasiektas susitarimas dėl ekstradicijos, o JK vaidmuo tarpvalstybinėje saugumo agentūroje Europole leidžia jai dalyvauti posėdžiuose, bet neturi tiesioginės įtakos sprendimams priimti. Nesutarimus dėl duomenų spręs naujas komitetas, o ne Europos Teisingumo Teismas - vėlgi raudona linija JK. Bet kartu paėmus, JK gauna svarbius duomenis ir jos įtaka sprendimams yra sumažinta.

Produktų standartai

Ateityje, jei norite parduoti savo produktą JK ir ES, gali tekti jį patikrinti du kartus, kad gautumėte sertifikatą. Nėra susitarimo dėl atitikties vertinimo, nors JK vyriausybė tikėjosi, kad taip bus. Tai tik vienas priminimas, kiek naujų prekybos kliūčių bus.

Kitais pasienio klausimais taip pat nėra susitarimo dėl vienas kito sanitarinių ir saugos standartų pripažinimo eksportuojant gyvūninės kilmės maistą, o tai reiškia, kad teks atlikti gana įkyrius ir brangius patikrinimus, patenkančius į ES bendrąją rinką.

Tačiau bus keletas priemonių, kurios pašalins technines prekybos kliūtis, ir abipusis patikimų prekybininkų sistemų pripažinimas, kuris palengvins didelių bendrovių veiklą tarpvalstybiniu mastu.

Viskas, ką turi žinoti apie Brexit - šiame straipsnyje! Šviežiausia informacija dėl gyvenimo JK ir kelionių iš/į Britaniją po Brexit. Straipsnyje esanti informacija nuolat atnaujinama bei pildoma.

Lietuvos ir JK bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose

Lietuvos Seimas skubos tvarka priėmė Teisingumo ministerijos inicijuotą įstatymo projektą, kuriuo reglamentuojami bendradarbiavimo su JK baudžiamosiose bylose principai. 2020 m. gruodį ES su Jungtine Karalyste pasirašius partnerystės susitarimą, valstybės turi pareiškimais apibrėžti šiuos principus bei paskirti kompetentingas institucijas.

Pasak teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos, Lietuva su Jungtine Karalyste ir toliau sieks išlaikyti bendradarbiavimo baudžamosiose bylose praktiką, ypatingą dėmesį skiriant Lietuvos piliečių apsaugai ir jų geriausių interesų užtikrinimui.  

Lietuvai sprendžiant dėl arešto orderio, turto arešto bei konfiskavimo vykdymo, tam tikrais atvejais nebus taikoma dviguba baudžiamumo patikra.

Lietuvos pilietis bus perduodamas baudžiamojo persekiojimo tikslais tik tuomet, kai priėmus nuosprendį, jis bus grąžintas į Lietuvą laisvės atėmimo bausmei atlikti. 

Pagal arešto orderį Lietuvos piliečiai galės būti perduodami Jungtinei Karalystei tik abipusiškumo pagrindu ir tik esant numatytoms sąlygoms. Atsisakyti perduoti Lietuvos pilietį bus galima tuomet,  jei arešto orderis bus išduotas bausmės vykdymui. 

Lietuva pasilieka teisę reikalauti prie turto arešto ar konfiskavimo prašymo pateikti ir patvirtinamųjų dokumentų vertimą į lietuvių kalbą.

Taip pat nustatytos kompetentingos institucijos, kurios bus atsakingos už arešto orderio išdavimą ir vykdymą, prašymų turto areštui ar konfiskavimui priėmimą. 

Įstatymu apibrėžtą pareiškimą Jungtinei Karalystei ES šalys turi pateikti iki vasario 28 d.

Aktualu lietuviams gyvenantiems JK

Jungtinėje Karalystėje teisėtai gyvenantys ir dirbantys lietuviai ir toliau galės naudotis socialinėmis garantijomis bei gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Jungtinėje Karalystėje, lieka galioti didžioji dalis Europos Sąjungos socialinės apsaugos koordinavimo taisyklių. 

Lietuviams, taip pat kaip ir kitų Europos Sąjungos šalių piliečiams, gyvenantiems Jungtinėje Karalystėje, ir toliau bus užtikrinama socialinė apsauga ir sveikatos priežiūros paslaugos:

 • Ligos išmokos;
 • Motinystės ir tėvystės išmokos;
 • Neįgalumo, senatvės, maitintojo netekimo (našlių ir našlaičių) pensijos;
 • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokos;
 • Išmokos mirties atveju;
 • Nedarbo išmokos;
 • Priešpensines išmokos.

Nustatant teisę į socialinės apsaugos išmokas, bus sumuojamas ES valstybėse narėse ir JK įgytas socialinio draudimo stažas. Priklausančios išmokos bus išmokamos ten, kur žmogus gyvena, t. y. Lietuvoje (ar kitoje ES šalyje), arba Jungtinėje Karalystėje, išskyrus neįgalumo pensijas ir nedarbo išmokas.

Taip pat nustatytos taisyklės, užtikrinančios, kad žmogus socialiniu draudimu bus draudžiamas ten, kur dirba, t. y. nebus dvigubai apmokestinamas socialinio draudimo įmokomis. Be to, komandiruotės metu darbuotojams galės būti išsaugotas socialinis draudimas toje valstybėje, iš kurios jis atvyko, jei valstybė narė nuspręs su Jungtine Karalyste taikyti taisykles, galiojančias Europos Sąjungoje.

Socialinės apsaugos koordinavimo nuostatos apima ir turistus, studentus, pensininkus, verslą, tačiau tai netaikoma situacijoms, kurios yra susijusios tik su viena ar daugiau valstybių narių ar tik su Jungtine Karalyste.

Susitarimas taip pat netaikomas specialioms neįmokinėms išmokoms pinigais, socialinei ir medicininei paramai, karo aukų išmokoms, kompensacijoms už šildymą ir karštą vandenį, ilgalaikės priežiūros išmokoms, socialinėms paslaugoms ir išmokoms vaikams.

Dėl sveikatos paslaugų apmokėjimo į JK vykstantiems ar čia gyvenantiems mūsų tautiečiai, Lietuvoje likusiems jų artimiesiems, taip pat verslo bendruomenei skaitykite čia

Balais grindžiama JK imigracijos sistema ES piliečiams

Nuo 2021 metų sausio 1 dienos Jungtinė Karalystė naudos balais grindžiamą imigracijos sistemą (BGIS), pagal kurią ES ir kitų valstybių piliečiai bus vertinami vienodai, tačiau pirmenybė bus teikiama asmenų įgūdžiams bei talentams, o ne asmens kilmės šaliai.

Tai reiškia, kad nuo 2021 metų sausio 1 dienos, jeigu dar negyvenate Jungtinėje Karalystėje arba neturite susitarime dėl išstojimo nurodytų teisių, jūs, kaip ES pilietis, turėsite atitikti tam tikrus reikalavimus, kad galėtumėte studijuoti arba dirbti Jungtinėje Karalystėje. Taip pat turėsite atlikti tam tikrus patikrinimus, įskaitant teistumo Jungtinėje Karalystėje patikrinimą. Jungtinėje Karalystėje galite viešėti iki 6 mėnesių nesikreipdami dėl vizos, be to, galite dalyvauti įvairioje veikloje, įskaitant turizmą, apsilankymą pas šeimos narius ir draugus, trumpalaikias studijas ir verslo veiklą, pavyzdžiui, dalyvauti renginiuose ir konferencijose.

Airijos piliečių statusas ir toliau bus saugomas kaip bendros kelionių erdvės dalis, todėl nereikės leidimo atvykti į Jungtinę Karalystę, išskyrus labai ribotą skaičių aplinkybių, ir jiems nebus taikoma pagal naują taškų sistemą pagrįsta imigracijos sistema. Daugiau informacijos čia

Atkreipiame dėmesį, kad šiose gairėse minimi „ES piliečiai” gali reikšti ES, EEE ir Šveicarijos piliečius.

ES piliečiai, jau gyvenantys JK

Jeigu esate ES pilietis ir iki 2020 m. gruodžio 31 dienos gyvenote Jungtinėje Karalystėje, jūs ir jūsų šeimos nariai gali kreiptis dėl dalyvavimo ES ilgalaikio buvimo šalyje schemoje, kad galėtų toliau gyventi Jungtinėje Karalystėje po 2021 m. birželio 30 dienos. Paskutinė kreipimosi data yra 2021 m. birželio 30 diena.

Daugiau informacijos apie ES ilgalaikio buvimo šalyje schemą ir kreipimosi taisykles žiūrėkite čia

Toliau gyvenk JK, jei esi ES, EEE ar Šveicarijos pilietis

Jums ir jūsų šeimai paprastai reikia kreiptis dėl tolesnio gyvenimo JK po 2020 m. Gruodžio 31 d., Jei esate vienas iš šių:

 • ES (išskyrus Airiją)
 • Islandija
 • Lichtenšteinas
 • Norvegija
 • Šveicarija

Naudokite šį įrankį, kad sužinotumėte, ką ir kada daryti. čia

Patikrinkite, ką turite padaryti norėdami likti JK, jei jūs ar jūsų šeima esate iš ES, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ar Šveicarijos. Kaip gauti nuolatinio gyventojo statusą. Paraiškos pateikimo terminas yra 2021 m. Birželio 30 d. Turite pradėti gyventi JK iki 2020 m. Gruodžio 31 d. čia

Atsakykite į klausimus ir gaukite išsamų sąrašą, ką turite padaryti savo, savo verslo ir šeimos labui čia

Daiktų siuntimas iš ir į JK

Taisyklės, kurios buvo taikomos ne iš ES siunčiamiems siuntiniams, dabar taikomos ir ES siuntinimas.

Siunčiant prekes į užsienį, klientai turės užpildyti ir pridėti muitinės deklaraciją (CN22 arba CN23), kurią galite gauti pašto skyriuje arba čia

Tai netaikoma klientams, siunčiantiems daiktus iš Šiaurės Airijos į ES. Laiškai, atvirukai ir dokumentai paprastai neapmokestinami.

Tada gavėjui gali tekti sumokėti muito ar PVM mokesčius ir tvarkymo mokestį priimančiojoje šalyje, kol jis galės reikalauti siuntinio. Šie mokesčiai priklausys nuo šalies, į kurią jie siunčia, daikto vertės ir nuo to, ar tai dovana, ar komercinės prekės.

Galite sužinoti daugiau apie muitinę ir prekių siuntimą į užsienį įmonėms čia ir ne verslui čia.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie eksportą į kitas šalis, skaitykite mūsų specialius šalių vadovus

Daiktų gavimas iš užsienio

Gaudami prekes iš užsienio, gavėjams gali tekti sumokėti PVM ir muitus. PVM ir muitai bus taikomi atsižvelgiant į prekių rūšį ir vertę. Dovanoms, viršijančioms 39 svarus, ir prekėms, kurių vertė viršija 135 svarus, „Royal Mail“ gali surinkti PVM ir muitus HM Revenue & Customs (HMRC) vardu iš gavėjo prieš pristatymą. Laiškai, atvirukai ir dokumentai paprastai neapmokestinami.

Daugiau apie muitinę ir daiktų gavimą iš užsienio verslui ir ne verslui galite sužinoti čia. JK vyriausybė taip pat paskelbė gaires dėl pokyčių apmokestinimo PVM užjūrio prekių parduodamos klientams nuo sausio 1 d čia.

Kelionės į ES šalis JK piliečiams

JK piliečiams, keliaujantiems į ES, reikės vizos, jei jie nori pabūti ES daugiau kaip 90 dienų per 180 dienų. Jie vis tiek galės naudotis savo Europos sveikatos draudimo kortele (EHIC) iki jos galiojimo pabaigos. JK vyriausybė teigia, kad sveikatos draudimo korteles pakeis nauja JK pasaulinė sveikatos draudimo kortelė (GHIC), tačiau kol kas nėra išsamesnės informacijos, kaip ją gauti.

ES naminių gyvūnėlių pasai nebegalios, tačiau žmonės vis tiek galės keliauti su augintiniais, atlikdami kitokį, sudėtingesnį procesą.

Abi šalys susitarė bendradarbiauti tarptautinio tarptinklinio ryšio srityje, tačiau susitarime nėra nieko, kas trukdytų JK keliautojams mokėti už savo telefono naudojimą ES ir atvirkščiai.

Vyriausybė taip pat sako, kad Didžiosios Britanijos piliečiams vairuoti ES nereikės tarptautinio vairuotojo leidimo (nebent jie vis dar turi popierinę arba Man, Guernsey, Jersey arba Gibraltar licenciją). Tačiau jie turės turėti žaliąją kortelę, kad įrodytų, jog turi tinkamą transporto priemonės draudimą.

Maisto ir gėrimų gabenimas į ES šalis

Nuo 2021 m. Sausio 1 d. mėsos, pieno produktų negalėsite vežti į ES šalis. Yra keletas išimčių, pavyzdžiui, tam tikri pieno milteliai, kūdikių maistas ar naminių gyvūnėlių maistas, reikalingi dėl medicininių priežasčių. Patikrinkite maisto ir gėrimų importą į ES Europos Komisijos interneto svetainėje čia

Augalų ir augalinių produktų gabenimas į ES šalis

Jums reikės pažymėjimo, kad tam tikrus augalus ir augalinius produktus įvežtumėte į ES šalis nuo 2021 m. Sausio 1 d. Patikrinkite augalų ir augalinių produktų įvežimo į ES taisykles Europos Komisijos svetainėje čia

Važiuojant automobiliu iš JK į ES

Jei važiuojate savo transporto priemone, jums reikės žalios kortelės ir GB lipduko.

Jums taip pat gali prireikti tarptautinio vairuotojo pažymėjimo (IDP), norint vairuoti kai kuriose ES šalyse ir Norvegijoje, jei turite:

 • popierinį vairuotojo pažymėjimą
 • licencija, išduota Gibraltare, Gernsis, Džersyje ar Man’o saloje

Pasitarkite su šalies, į kurią važiuosite ambasada.

– Kelionė su augintiniu: leiskite susitarti bent per mėnesį

Nuo 2021 m. Sausio 1 d. negalėsite naudotis esama naminių gyvūnėlių pasų schema. Vietoj to jums reikės augintinio gyvūnų sveikatos pažymėjimo (AHC). Leiskite mažiausiai prieš mėnesį atlikti reikiamus skiepus.

Laikykitės rekomendacijų apie naminių gyvūnėlių keliones į Europą nuo 2021. Sausio 1d.

- Nemokamas tarptinklinis mobilusis ryšys: susisiekite su savo telefono operatoriumi

Nuo 2021 m. Sausio 1 d. baigsis nemokamo tarptinklinio mobiliojo telefono garantija visoje ES, Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje.

Norėdami sužinoti apie tarptinklinio ryšio kainas, kurias galite gauti nuo 2021 m. Sausio 1 d., susisiekite su savo telefono operatoriumi.

Naujas įstatymas reiškia, kad jūs nežinote, kad esate apsaugotas nuo mobiliųjų duomenų mokesčių, viršijančių 45 svarus.

Kai pasieksite 45 svarus, turite pasirinkti išleisti daugiau, kad galėtumėte toliau naudotis internetu būdami užsienyje. Jūsų telefono operatorius pasakys, kaip tai padaryti.

– Kompensacija, jei jūsų kelionė sutrinka

Kai kurie kelionių draudimo polisai draudžia tik tam tikrų rūšių trikdžius. Patikrinkite savo paslaugų teikėjo taisykles ir sąlygas, kad įsitikintumėte, jog turite reikalingą apsaugą, jei kelionė atšaukiama ar vėluojama.

Nuo 2021 m. Sausio 1 d. jūsų vartotojo teisės nesikeis. Tai reiškia, kad jei jūsų kelionė bus atšaukta ar atidėta, galėsite reikalauti grąžinti pinigus arba kompensaciją. Norėdami sužinoti daugiau, patikrinkite užsakymo sąlygas.

Jei kelionių kompanija nebeveikia, Jūs esate apsaugotas, jei įsigysite atostogų paketus ir įmonė nustos veikti. Šią apsaugą gausite, net jei tai yra ES įmonė, jei įmonė parduoda keliones JK klientams.

Kitu atveju galite reikalauti kompensacijos, jei ją panaudojote naudodami kreditinę kortelę - galėsite reikalauti mokėjimų nuo 100 iki 30 000 svarų.

–Jei esate verslininkas

turėsite pateikti muitinės deklaraciją, jei su savimi vešitės prekių pardavimui užsienyje ar panaudosite verslui.

Prekių įvežimas į JK

Kai kurias prekes galite atsivežti iš užsienio nemokėdami JK mokesčio ar „muito“ (muito mokesčių), jei jie skirti tik jūsų pačių reikmėms.

Jei atvykstate:

 • iš ES šalies galite įvežti neribotą daugumos prekių kiekį
 • iš už ES ribų galite sumokėti tik tam tikrą sumą nemokėdami muito ar mokesčių - iki jūsų neapmokestinamos pašalpos

Nuo 2021 m. Sausio 1 d. galioja naujos taisyklės, jei įvežate prekes į JK.

Atvykę prie JK sienos turite deklaruoti muitinei apie visas kitas prekes, taip pat apie visas JK draudžiamas ar ribojamas prekes. Jei esate skolingi kokių nors mokesčių, juos turėsite sumokėti iš karto.

Jūsų prekės ir visos transporto priemonės, kurias naudojate joms gabenti, gali būti areštuotos, jei pažeidžiate taisykles. Jums taip pat gali būti skiriama bauda arba baudžiamoji byla.

Vaistų, kurių sudėtyje yra kontroliuojamų medžiagų, įsivežimo  į JK taisyklės čia

Ką būtina žinoti apie vairuotojo pažymėjimų keitimą po „Brexit“?

nuo 2021 m. sausio 1 d. Lietuva JK išduotus vairuotojo pažymėjimus keis nuorodoje nurodytomis sąlygomis. Pagrindinis kriterijus, kuriuo remiantis bus keičiami vairuotojo pažymėjimai, yra teisės vairuoti įgijimo data. Visa informacija čia

 Profesinė kvalifikacija 

Daugybė žmonių, pradedant buhalteriais ir baigiant virėjais, dirba skirtingose ES šalyse ir jiems nereikėjo nerimauti kelis kartus kertant sienas, kol JK buvo ES dalis. Bet ar JK profesinė kvalifikacija ateityje bus pripažinta visoje ES ir kokie bus apribojimai?

Trumpas atsakymas yra ne - jie nebus automatiškai atpažinti. Tai apsunkins JK piliečiams, teikiantiems bet kokią paslaugą, dirbti ES. Jie dažnai turės kreiptis į atskiras šalis, norėdami gauti kvalifikaciją, negarantuodami sėkmės. Susitarime yra numatyta, kad JK ir ES susitaria dėl abipusio individualių kvalifikacijų pripažinimo, tačiau tas pripažinimas gerokai silpnesnis nei dabar turi specialistai.

Saugumas

JK praras automatinę ir greitą prieigą prie įvairių ES duomenų bazių, kuriomis policija naudojasi kiekvieną dieną, apimdama tokius dalykus kaip teistumas, pirštų atspaudai ir ieškomi asmenys. Tačiau ir toliau turės prieigą prie kitų, įskaitant sistemą, kuri patikrina pirštų atspaudus visame žemyne. Tačiau apskritai bendradarbiavimas saugumo srityje nebebus pagrįstas prieiga „realiu laiku”. Kai kuriais atvejais duomenys bus prieinami tik daug griežtesnėmis sąlygomis.

Pasiektas susitarimas dėl ekstradicijos, o JK vaidmuo tarpvalstybinėje saugumo agentūroje Europole leidžia jai dalyvauti posėdžiuose, bet neturi tiesioginės įtakos sprendimams priimti. Nesutarimus dėl duomenų spręs naujas komitetas, o ne Europos Teisingumo Teismas - vėlgi raudona linija JK. Bet kartu paėmus, JK gauna svarbius duomenis ir jos įtaka sprendimams yra sumažinta.

Produktų standartai

Ateityje, jei norite parduoti savo produktą JK ir ES, gali tekti jį patikrinti du kartus, kad gautumėte sertifikatą. Nėra susitarimo dėl atitikties vertinimo, nors JK vyriausybė tikėjosi, kad taip bus. Tai tik vienas priminimas, kiek naujų prekybos kliūčių bus.

Kitais pasienio klausimais taip pat nėra susitarimo dėl vienas kito sanitarinių ir saugos standartų pripažinimo eksportuojant gyvūninės kilmės maistą, o tai reiškia, kad teks atlikti gana įkyrius ir brangius patikrinimus, patenkančius į ES bendrąją rinką.

Tačiau bus keletas priemonių, kurios pašalins technines prekybos kliūtis, ir abipusis patikimų prekybininkų sistemų pripažinimas, kuris palengvins didelių bendrovių veiklą tarpvalstybiniu mastu.

 (Komentarų: 5)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: