G. Kirkilas: emigrantai dar neemigravo dvasiškai 

Lietuvoje tiek daug kalbama apie emigraciją, jos mastus, būtinybę ją stabdyti, jog galų gale visi tuose ginčuose vėl susipykstam ir... Vežimas nė iš vietos. Priežastys visiems daugiau ar mažiau aiškios, yra ir Vyriausybės programa jos pasekmėms švelninti, paskirti nemenki finansai, yra įvairūs analitikų darbai.

Pagaliau palengva auga ekonomika, šiek tiek gerėja ekonominė bei socialinė situacija, tačiau suvaldyti emigracijos srautų, tenka pripažinti, kol kas nepavyksta. Kodėl?

Tarp daugelio minimų ir neminimų priežasčių yra viena, kurią galėtume išskirti. Patys mūsų tautiečiai teigia, jog tai - „darbdavio santykiai su darbuotoju. Lietuvoje bosas yra Dievas, kuriam pavaldinių nuomonė nesvarbi. Jis protingiausias. Likusieji kvailiai. Pelnu dalytis nenori, o nuostoliais - greitai“.

Emigrantai svetur greitai pajunta skirtumą. „Tik atvykus ir įsidarbinus buvo tikras šokas matyti“ - teigia jie - „kad kompanijos vadovas vienodai bendrauja tiek su savo pavaduotoju, tiek su valytoju“. O ką jau kalbėt apie atlyginimus...

Anglija.lt

Lietuvoje tiek daug kalbama apie emigraciją, jos mastus, būtinybę ją stabdyti, jog galų gale visi tuose ginčuose vėl susipykstam ir... Vežimas nė iš vietos. Priežastys visiems daugiau ar mažiau aiškios, yra ir Vyriausybės programa jos pasekmėms švelninti, paskirti nemenki finansai, yra įvairūs analitikų darbai.

Pagaliau palengva auga ekonomika, šiek tiek gerėja ekonominė bei socialinė situacija, tačiau suvaldyti emigracijos srautų, tenka pripažinti, kol kas nepavyksta. Kodėl?

Tarp daugelio minimų ir neminimų priežasčių yra viena, kurią galėtume išskirti. Patys mūsų tautiečiai teigia, jog tai - „darbdavio santykiai su darbuotoju. Lietuvoje bosas yra Dievas, kuriam pavaldinių nuomonė nesvarbi. Jis protingiausias. Likusieji kvailiai. Pelnu dalytis nenori, o nuostoliais - greitai“.

Emigrantai svetur greitai pajunta skirtumą. „Tik atvykus ir įsidarbinus buvo tikras šokas matyti“ - teigia jie - „kad kompanijos vadovas vienodai bendrauja tiek su savo pavaduotoju, tiek su valytoju“. O ką jau kalbėt apie atlyginimus...

 (Komentarų: 0)

Kiti kategorijos straipsniai:

Kiti kategorijos straipsniai: